Otsituimad TOP 5

Acic cream 50mg 2g N1 (0)

Dermatoloogias kasutatavad ained >  Antibiootikumid ja kemoterapeutikumid dermatoloogiliseks kasutamiseks
Nimetus: Acic cream 50mg 2g N1
Toimeained: Aciclovir(C)
Tipas: Retseptita
Tootja: Sandoz
ATC kood D06BB03
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Atsikloviir on viirusevastane aine. Acic kreemi kasutatakse Herpes simplex infektsioonide korral nahal ja huultel (korduv huuleohatis).


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Acic kreemi

kui te olete allergiline (ülitundlik) atsikloviiri, valatsikloviiri või Acic kreemi mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik Acic kreemiga

Acic kreemi ei soovitata kanda limaskestadele (nt suhu, silma või tuppe), mis võib tekitada ärritust.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et kreemi ei satuks kogemata silma.

Raske immuunpuudulikkuse korral (nt AIDS-iga patsiendid või pärast luuüdi siirdamist), kui vajalikuks võib osutuda suukaudne tablettravi - enne ravi alustamist konsulteerige kindlasti arstiga.

Abiaine propüleenglükool võib põhjustada nahaärritust ning abiaine tsetüülalkohol võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti).

Haiguskollete esinemisel peavad huuleohatisega patsiendid hoiduma viiruse levitamisest. Vältimaks infektsiooni edasikandumist, ärge laske teistel puudutada ohatisega piirkonda teie nahal. Ärge jagage teistega oma joogi- ja sööginõusid. Viirusel on võime nakatada ka teisi keha piirkondi. Kui käed on kokku puutunud ohatisega tuleb vältida silmade puudutamist, kuna herpesviirus võib põhjustada silma sarvkestal väga raskeid haavandeid.

Väga visalt paraneva ja sageli korduva ohatisega peab arsti poole pöörduma, kes annab nõu edasiseks tegutsemiseks.

Rasedus ja imetamine

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib Acic kreemi kasutada juhul, kui arst soovitab. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Parimate võimalike tulemuste saamiseks tuleb ravimit manustada juba esimeste herpesenähtude ilmnemisel (põletustunne, kihelus, pingetunne ja punetus).

Viirusevastane ravi Acic kreemiga ei ole enam efektiivne, kui nahalööve on kattunud koorikuga.

Ühekordsed ja ööpäevased annustamisjuhised

Kreemi tuleb manustada õhukese kihina nakatunud nahapiirkonnale viis korda päevas iga nelja tunni järel (välja arvatud öösel).

Manustamise viis ja kestus

Acic kreemi tuleb manustada vatipulga abil, kusjuures kreemi kogus vatipulgal peab olema vastavuses nakatunud nahapiirkonna suurusega.

Kreemi manustamisel tuleb pöörata tähelepanu sellele, et kreemi kantaks mitte ainult nähtavate herpesenähtudega (villid, turse, punetus) piirkondadele, vaid ka piirnevatele aladele.

Kui kreemi manustatakse sõrmede abil, tuleb käsi enne ja pärast ravimi manustamist hoolikalt pesta, et vältida kahjustatud nahapiirkonna edasist nakatumist (näiteks bakteritega) ning viiruse levikut nakatumata limaskestadele ja nahapiirkondadele.

Ravi kestus on tavaliselt 4...5 päeva, vajadusel kuni 10 päeva. Kui haiguskolle pole kadunud pärast 10päevast ravi, tuleb pöörduda arsti poole

Ravi peab kestma seni, kuni villid on kattunud koorikuga või paranenud.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Acic kreem põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Pärast Acic kreemi manustamist võib ravitud nahapiirkondadel aeg-ajalt esineda mööduv kipituse või torkimise tunne, naha kuivus, sügelus ja ketendus.

Harva on pärast Acic kreemi manustamist esinenud nahapunetust, kontaktdermatiiti. Enamikul juhtudel ilmnes allergiatestide käigus, et taoliste reaktsioonide põhjuseks olid emulsioonkreemi aluses sisalduvad abiained, mitte toimeaine atsikloviir.

Väga harva on ilmnenud ülitundlikkusreaktsioone, sealhulgas angioödeem ja nõgestõbi.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvatoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Acic kreemi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Acic 5% kreem sisaldab

Toimeaine on atsikloviir. 1 g kreemi sisaldab 50 mg atsikloviiri.

Abiained on: ICI - Arlatoon 983 S Pharma; dimetikoon 350; tsetüülalkohol; vedel parafiin; valge vaseliin; propüleenglükool; puhastatud vesi.

Kuidas Acic 5% kreem välja näeb ja pakendi sisu Originaalpakend sisaldab 2 g kreemi.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja:

Sandoz d.d.

Verovškova 57 1000 Ljubljana

Sloveenia

Tootja:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von Guericke-Allee 1

D-39179 Barleben

Saksamaa

või

Salutas Pharma GmbH

Lange Göhren 3

D-39171 Osterweddingen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Sandoz d.d. Eesti filiaalApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Suur-Pärnu Apteek, Tallinn, Mere pst

Mere pst 8, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6130700
benu.5153@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating