Otsituimad TOP 5

Acyclovir Stada cream 50mg 5g N1 (0)

Dermatoloogias kasutatavad ained >  Antibiootikumid ja kemoterapeutikumid dermatoloogiliseks kasutamiseks
Nimetus: Acyclovir Stada cream 50mg 5g N1
Toimeained: Aciclovir(C)
Tipas: Retseptita
Tootja: Stada
ATC kood D06BB03
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Acyclovir STADA on viirusevastane ravim.

Acyclovir STADA-t kasutatakse sageli korduva ohatise ravimiseks näonahal ja huultel.

Varane ravi alustamine Acyclovir STADA kreemiga võib takistada ohatise “väljalöömist”. Kui ohatis on juba nahale tekkinud, siis atsikloviir kreemi kasutamine kiirendab paranemisprotsessi.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Acyclovir STADA-t

kui te olete allergiline (ülitundlik) atsikloviiri või mõne Acyclovir STADA abiaine suhtes

lokaalse ärrituse vältimiseks ei tohi Acyclovir STADA-t aplitseerida limaskestadele (nt suuõõnde ega silma)

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Acyclovir STADA

Limaskestadele manustamisel võib põhjustada ärritust, seetõttu ei tohi Acyclovir STADA kreemi kasutada herpesinfektsiooni ravimiseks silmas või suguelundite limaskestal ning suu limaskesta haavandite ravimisel.

Kindlasti tuleb vältida kreemi silma sattumist. Kreemi silma sattumisel tuleb silma loputada ohtra veega.

Enne ravi alustamist rääkige kindlasti arstile, kui teil esineb tõsine immuunpuudulikkus (st teie organismi immuunsüsteem on raskelt kahjustatud).

Haiguskollete esinemisel peavad huuleohatisega patsiendid hoiduma viiruse levitamisest. Vältimaks infektsiooni edasikandumist, ärge laske teistel puudutada ohatisega piirkonda teie nahal. Ärge jagage teistega oma joogi- ja sööginõusid. Viirusel on võime nakatada ka teisi keha piirkondi. Kui käed on kokku puutunud ohatisega tuleb vältida silmade puudutamist, kuna herpesviirus võib põhjustada silma sarvkestal väga raskeid haavandeid.

Väga visalt paraneva ja sageli korduva ohatisega tasub kindlasti arsti poole pöörduda, kes annab nõu edasiseks tegutsemiseks.

Acyclovir STADA kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Seni pole teada koostoimeid ühegi teise ravimiga.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on ...

Aplitseerige õhuke kiht kreemi infitseeritud nahapiirkonnale 5 korda ööpäevas, iga 4 tunni järel.

Kuidas ja millal tuleb Acyclovir STADA-t kasutada?

Kasutage vatitampooni, millele võtate niipalju kreemi kui infitseeritud piirkonna/piirkondade katmiseks vajalik. Acyclovir STADA aplitseerimisel jälgige, et te ei kata ainult herpes-infektsiooni nähtavate sümptomitega (villid, turse, punetus) piirkondi, vaid ka nendega külgenevaid alasid. Kui te aplitseerite Acyclovir STADA-t käega/kätega, siis peske käsi kindlasti põhjalikult nii enne kui pärast kreemi nahale kandmist, vältimaks kahjustatud nahapiirkondade täiendavat infitseerimist (nt bakterite jms mikroorganismidega) ja/või viiruse ülekandumist muudele, seni infitseerimata limaskestadele või nahapiirkondadele.

Tähelepanu!

Parimate ravitulemuste saamiseks tuleks ravi Acyclovir STADA-ga alustada võimalikult vara, st niipea kui märkate herpese esimesi sümptomeid (kipitustunne, sügelus, ebamugavus, punetus).

Kui kaua tuleb Acyclovir STADA-t kasutada?

Tavaliselt kestab ravi 5 päeva, kuid selle kestus võib individuaalselt erineda ning jätkuda seni, kuni villikesed on kattunud koorikuga või saabunud täielik paranamine. Siiski ravi ei tohi kesta üle 10 päeva.

Kui te unustate Acyclovir STADA-t kasutada

Kui te ei saa õigel ajal ohatist määrida, tehke seda esimesel võimalusel ning jätkake ravi nagu enne (ärge aplitseerige kreemi sagedamini ega paksema kihina kui tavaliselt).


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Acyclovir STADA põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimete esinemissageduse hindamiseks kasutati järgnevaid sagedusastmeid:

Väga sageli:Rohkem kui 1-l 10 patsiendi seast Sageli:Vähem kui 1-l 10-st, kuid rohkem kui 1-l 100 patsiendi seast
Aeg-ajalt:Vähem kui 1-l 100-st, kuid rohkem kui 1-l1 000 patsiendi seast Harva:Vähem kui 1-l 1 000-st, kuid rohkem kui 1-l10 000 patsiendi seast
Väga harva:10 000 patsiendist kõige rohkem 1-l, sh üksikjuhud

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Acyclovir STADA võib põhjustada ajutist kipitus- või kirvendustunnet ravitavas nahapiirkonnas. Vahel on täheldatud Acyclovir STADA-ga ravitava naha punetust, kuivust ja ketendust.

Pärast Acyclovir STADA kasutamist on harva registreeritud allergilisi nahareaktsioone (kontaktdermatiiti). Enamikul juhtudest, mil teostati allergoloogiline testimine, osutusid nahareaktsiooni põhjuseks pigem kreemi aluse farmatseutilised abiained kui toimeaine atsükliviir. Kui ülal nimetatud kõrvaltoimed on selgelt väljendunud ning hõlmavad ka kreemiga mitteravitud piirkondi, võib teil esineda kontaktdermatiit. Rääkige sellest arstile.

Väga harva on tekkinud varast tüüpi ülitundlikkusreaktsioonid, sealhulgas angioödeem.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni +25°C.

Ärge kasutage Acyclovir STADA-t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud tuubil ja karbil.

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg peale esmast avamist - 1 aasta.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Acyclovir STADA® sisaldab:

- Toimeaine on atsikloviir.

1 g kreemi sisaldab 50 mg atsikloviiri.

- Abiained on dimetikoon, stearoüülmakroglütseriidid, tsetüülalkohol, vedel parafiin, propüleenglükool, valge vaseliin, puhastatud vesi.

Kuidas Acyclovir STADA välja näeb ja pakendi sisu

Üks originaalpakend sisaldab 5 g kreemi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

STADA Arzneimittel AG

Stadastraβe 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Almar SehverApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Siili apteegi haruapteek (Tammsaare apteek)

Kiili tn 16, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6520544
A010@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Raja Apteek, Tartu, Aardla tn

Aardla tn 114, Tartu linn, Tartu maakond
7390254
apteek@apteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating