Otsituimad TOP 5

Alprazolam Orion 1mg tabletN30 (0)

Närvisüsteem >  Psühholeptikumid
Nimetus: Alprazolam Orion 1mg tabletN30
Toimeained: Alprazolam(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Orion
ATC kood N05BA12
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine on alprasolaam. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse bensodiasepiinideks. Alprasolaam toimib kesknärvisüsteemi kaudu, vähendades ärevust. Sellel on ka rahustav, uimasust tekitav ja lihaslõõgastav toime.

Alprasolaam Orion’i kasutatakse

paanikahäirete raviks,

ärevuse sümptomaatiliseks raviks.

Alprasolaam on näidustatud ainult siis, kui häire on raskekujuline, kahjustab töövõimet või põhjustab inimesel väljendunud pingeseisundit.

Arst võib olla määranud teile selle ravimi ka mõne teise haiguse raviks, mida pole nimetatud käesolevas pakendi infolehes.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Alprazolam Orion’i

kui te olete allergiline (ülitundlik) alprasolaami, teiste bensodiasepiinide või Alprazolam Orion’i mõne koostisosa suhtes;

kui teil on diagnoositud myasthenia gravis (haigus, mis põhjustab lihaste nõrkust);

kui teil esineb raske hingamispuudulikkus;

kui teil on uneapnoe (pikenenud mööduv paus hingamises magamise ajal); - kui teil on raske maksapuudulikkus.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Alprazolam Orion

Küsige nõu oma arstilt enne kui te võtate Alprazolam Orion´i

kui te märkate, et tableti mõju nõrgeneb, kui olete kasutanud neid mitu nädalat (tolerants).

kui te olete mures alprasolaami poolt põhjustatud füüsilise ja psüühilise sõltuvuse pärast. Kui te ei soovi ravi peatada, võib teil olla psüühiline sõltuvus sellest ravimist. Kui on füüsiline sõltuvus, on ravi lõpetamisega seotud ärajätunähud (vt lõik 3 "Kui te lõpetate Alprazolam Orion´i võtmise“). Sõltuvuse oht on suurem kui annus ja ravi kestus suurenevad ning on suurem patsientidel, kellel on anamneesis alkoholi või ravimite kuritarvitamine. Seetõttu peab ravi olema võimalikult lühike.

kui teie anamneesis on alkoholi, ravimite või narkootikumide kuritarvitamine.

kui teil on olnud mälu häired. Mälukaotus esineb tavaliselt mitmeid tunde pärast ravimi võtmist.

kui teil tekivad ootamatud reaktsioonid nt rahutus, agitatsioon, ärrituvus, vihahood, õudusunenäod, süveneb unetus, hallutsinatsioonid, psühhoosid, ebasobiv käitumine, deliirium ja muud käitumishäired. Need ootamatud kõrvaltoimed esinevad sagedamini lastel ja eakatel patsientidel.

kui teil on krooniline kopsuhaigus.

kui te kasutate samaaegselt alkoholi ja rahustavaid ravimeid.

kui teil on raske depressioon (suitsiidioht).

kui teil on diagnoositud neeru-või maksafunktsiooni kahjustus.

kui teil on diagnoositud mõni psühhiaatriline haigus.

kui teil on teatud tüüpi glaukoom.

Kui teil on tulemas operatsioon

Öelge oma arstile, et te võtate Alprazolam Orion´i.

Lapsed ja noorukid

Küsige nõu oma arstilt, kui te olete alla 18-aastane. Selle ravimi ohutust ei ole alla 18-aastastel patsientidel kindlaks tehtud.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud retseptiga või ilma retseptita ostetud ravimeid, taimseid ravimeid ja loodustooteid.

Mõned ravimid võivad põhjustada kõrvaltoimeid, kui neid võetakse samal ajal alprasolaamiga. Kui te võtate samaaegselt teatud teisi ravimeid, võib see mõjutada ravi efektiivsust. Sel juhul võib arst korrigeerida teie ravi või annustamisjuhendit.

Sellised ravimid on:

Ravimid, mis suurendavad alprasolaami rahustavat toimet:

unerohud ja rahustid

antipsühhootikumid ja antidepressandid

epilepsiavastased ravimid

anesteetilised ained

tugevad valuvaigistid, mis toimivad kesknärvisüsteemi kaudu - sedatiivsed antihistamiinikumid.

Ravimid, mis suurendavad alprasolaami toimet, kuna nad vähendavad selle metabolismi maksas:

nefasodoon, fluvoksamiin, fluoksetiin, sertraliin (raske depressiooni ravimid)

tsimetidiin (kasutatake kõhu probleemide raviks)

HIV ravis kasutatavad ravimid

dekstropropoksüfeen

suukaudsed rasestumisvastased ravimid

diltiaseem (vererõhu ja südame ravim)

teatud antibiootikumid (n. erütromütsiin ja troleandomütsiin) ja teatud seeninfektsioonide raviks kasutatavad ravimid (nt. itrakonasool, ketokonasool).

Ravimid, mis vähendavad alprasolaami toimet, kuna nad suurendavad selle metabolismi maksas:

karbamasepiin või fenütoiin (epilepsiavastased ravimid, mida kasutatakse ka muudes ravides) - naistepuna-ürt (Hypericum perforatum, taimne ravim) - rifampitsiin (tuberkuloosivastane ravim).

Alprasolaam võib suurendada järgmiste ravimite toimet:

digoksiin (südame ravim)

müorelaksandid

imipramiin ja desipramiin (raske depressiooni ravimid)

klosapiin (psühhoosi ravim). Suureneb risk hingamis- ja/või südameseiskuseks.

Alkohol tugevdab alprasolaami rahustavat toimet.

Järgmine kord, kui lähete arsti vastuvõtule, palun ärge unustage öelda, et te võtate Alprazolam Orion´i.

Alprazolam Orion’i võtmine koos toidu ja joogiga Võtke tablett klaasi vee või mõne muu vedelikuga.

Alkohol

Ärge tarvitage üldse alkoholi kui te võtate Alprazolam Orion´i.

Rasedus ja imetamine

Alprasolaam Orion´i ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul, kui teie arst leiab, et see on absoluutselt vajalik ema raviks.

Ärge võtke Alprazolam Orion´i, kui te olete rase või planeerite rasedust, välja arvatud juhul, kui teie arst peab seda rangelt näidustatuks. Kui te olete rase või planeerite rasedust, konsulteerige oma arstiga. Kui te võtate Alprazolam Orion´i kuni lapse sünnini, teavitage oma arsti, kuna teie vastsündinud lapsel võivad ilmneda mõned ärajätunähud pärast sündi.

Ärge toitke last rinnaga, kui võtate Alprazolam Orion´i. On oht, et see avaldab mõju lapsele.

Kui te olete rase või plaanite rasestuda või kui te toidate last rinnaga, küsige nõu oma arstilt enne Alprazolam Orion´i võtmist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Alprasolaam võib tänu rahustavale, lihaseid lõõgastavale ja uimasust tekitavale toimele mõjutada hakkama saamist liikluses ja ülesandeid, mis nõuavad erilist tähelepanu, eriti ravi alguses ja ebapiisava une korral. Sel põhjusel ärge sõitke autoga ega töötage masinatega ravi ajal Alprazolam Orion´iga.

Oluline teave mõningate Alprazolam Orion’i koostisainete suhtes

Alprazolam Orion tabletid sisaldavad laktoosi: 85,7 mg (0,25 mg tabletid), 85,5 mg (0,5 mg tabletid) või 171 mg (1 mg tabletid). Kui arst on öelnud, et te ei talu teatuid suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Teie arst on määranud teie seisundile sobiva individuaalse annuse ja ravi kestuse. Võtke Alprazolam Orion´i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Ravi alustatakse sageli väikese annusega, mida vajadusel järk-järgult suurendatakse. Ärge muutke annust ega lõpetage Alprazolam Orion´i võtmist ilma arstiga nõu pidamata. On soovitatav, et ravi määrab, jälgib ja lõpetab sama arst. Alprazolam Orion´i sarnaste ravimite kasutamine võib viia füüsilise ja psüühilise sõltuvuse tekkeni. Risk suureneb annuse ja ravi kestuse suurenemisel ning on suurem patsientidel, kellel on anamneesis alkoholi või ravimite kuritarvitamine. Ärge andke Alprazolam Orion´i tablette teistele.

Paanikahäired:

Algannus on tavaliselt 0,5...1 mg enne magamaminekut. Raviannus (madalaim annus, mis annab soovitud mõju) on üldiselt kõige rohkem 6 mg ööpäevas, jagatuna kolmeks või neljaks annuseks. Väiksemat alg-ja raviannust soovitatakse eakatele ja neile, kes on ravimi toimele tundlikud, maksimaalselt 4,5 mg ööpäevas jagatuna kolmeks annuseks.

Arst peaks hindama uuesti nelja nädala jooksul ravi algusest ravi vajadust ja ravimi sobivust teile.

Ärevus:

Algannus on tavaliselt 0,25...0,5 mg kolm korda ööpäevas. Raviannus on tavaliselt 0,5...3 mg ööpäevas, jagatuna kolmeks annuseks. Väiksemat alg-ja raviannust soovitatakse eakatele või nõrgestatud organismiga patsientidele.

Maksimaalne ravi kestus on tavaliselt 8...12 nädalat, sealhulgas ravi järk-järguline ärajätmine.

Alprasolaami ohutust ja efektiivsust ei ole alla 18 aasta vanustel patsientidel kindlaks tehtud. Alprazolam Orion´i ei tohi selles vanuserühmas kasutada.

Kui te võtate Alprazolam Orion’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate, või kui keegi teine (näiteks laps) võtab liiga suure annuse ravimit, võtke koheselt ühendust oma arsti või haiglaga. Kui patsient on teadvusel, tuleb manustada esmaabina aktiveeritud sütt.

Võtke see karp kaasa, kui te pöördute arsti poole.

Alprasolaami üleannustamine põhjustab suure väsimuse, ataksia (koordinatsioonihäired) ja teadvuse vähenemise. Vererõhu langus, teadvusetus ja hingamise depressioon on samuti võimalikud. Alkohol ja teised kesknärvisüsteemi pärssivad ained suurendavad alprasolaami kõrvaltoimeid.

Kui te unustate Alprazolam Orion’i võtta

Võtke unustatud annus niipea kui võimalik. Kui see on lähedal järgmise annuse võtmise ajale, siis ärge võtke vahelejäänud annust. Ärge võtke kahekordset annust või kahte annust kiirelt üksteise järel. Enne puhkusele või reisile minekut võtke kaasa piisavalt Alprazolam Orion´i.

Kui te lõpetate Alprazolam Orion´i võtmise

Alprasolaam võib põhjustada füüsilist ja vaimset sõltuvust. Risk on suurem suurte annuste võtmisel ja pika raviperioodi jooksul ning on suurem patsientidel, kelle anamneesis on alkoholi või narkootikumide kuritarvitamine.

Järsk ravi lõpetamine põhjustab ärajätunähte (nt peavalu, lihasvalu, tugev ärevus ja pinge, unehäired, rahutus, segasus, ärrituvus ja rasketel juhtudel depersonalisatsioon, derealisatsioon, hüperakuusia, tunnetuse kadumine, torkiv tunne jäsemetes, ülitundlikkus valgusele, helile ja puudutustele, hallutsinatsioonid ja epileptilised krambid). Ärajätu sümptomid võivad ilmneda mitu päeva pärast ravi lõppu.

Sel põhjusel ei tohi Alprazolam Orion´i ravi lõpetada järsku; annust tuleb vähendada järk-järgult vastavalt arsti juhistele.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Alprazolam Orion põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõige tavalisem kõrvaltoime on väsimus, mis võib olla seotud ataksia (koordinatsioonihäire), lihaste koordinatsiooni häirete ja segasusega. Väsimus võib esineda eriti eakatel patsientidel. Väsimus ja väsimusega seotud sümptomid on tugevaimad ravi alguses. Need vähenevad või kaovad annuse vähendamisel või ravi jätkamisel.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (mõjutab rohkem kui 1 patsienti 10-st): - sedatsioon, unisus.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (mõjutab vähem kui 1 patsienti 10-st):

söögiisu langus

depressioon, segasus, motoorne rahutus

ataksia, koordinatsioonihäired, mäluhäire, ebaselge kõne, kontsentratsiooni raskused, pearinglus, peavalu, kerge pearinglus

ähmane nägemine

tahhükardia (kiired südamelöögid), südame pekslemine

ninakinnisus

kõhukinnisus, kõhulahtisus, iiveldus

suukuivus, suurenenud süljeeritus, düsfaagia (neelamisraskused)

allergiline lööve

väsimus, nõrkus, ärritatavus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (mõjutab vähem kui 1 patsienti 100-st)

hüperprolaktineemia (ebanormaalselt kõrge prolaktiini tase veres)

isutus

rahutus, ärevus, agressiivne käitumine, meelepetted, vihahood, õudusunenäod, hallutsinatsioonid, psühhoosid, ebanormaalne käitumine ja teised käitumishäired, unetus, ebanormaalne mõtlemine, närvilisus, ergutus (stimulatsioon), suguvõime (libiido) muutused - amneesia, lihastoonuse häired, treemor

nägemishäired, topeltnägemine, silma siserõhu suurenemine

oksendamine

ikterus, maksafunktsiooni häired

sügelus

skeletilihaste nõrkus

probleemid urineerimisel, menstruatsioonihäired, seksuaalfunktsiooni häire - kehakaalu muutused.

Harva esinevad kõrvaltoimed (mõjutab vähem kui 1 patsienti 1000-st)

söögiisu suurenemine

sõltuvus

tundlikkuse vähenemine, tähelepanuvõime vähenemine

hüpotensioon - nahareaktsioonid.

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed

maksapõletik - perifeerne ödeem.

Alprasolaam võib põhjustada füüsilist ja psüühilist sõltuvust. Vaata lõik „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Alprazolam Orion“.

Alprazolam Orion´i ravi järsk lõpetamine võib põhjustada ärajätunähte, nagu ärevus, unetus ja krambid (vt lõik "Kui te lõpetate Alprazolam Orion´i võtmise").

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, häirivaks või püsivaks, palun rääkige sellest oma arstile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge kasutage Alprazolam Orion’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Alprazolam Orion sisaldab

- Toimeaine on alprasolaam. Üks tablett sisaldab 0,25 mg, 0,5 mg või 1 mg alprasolaami. - Abiained on maisitärklis, želatiin, laktoosmonohüdraat ja magneesiumstearaat.

Kuidas Alprazolam Orion välja näeb ja pakendi sisu

0,25 mg tablett: Valge või peaaegu valge, katmata, kaksikkumer, ümmargune, poolitusjoonega tablett, läbimõõduga 7 mm.

0,5 mg tablett: Valge või peaaegu valge, katmata, lame, ümmargune, poolitusjoonega tablett, läbimõõduga 7 mm.

1 mg tablett: Valge või peaaegu valge, katmata, lame, ümmargune, poolitusjoonega tablett, läbimõõduga 9 mm.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Pakendi suurused:

20, 30, 50 ja 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Tšehhi Vabariik Alprazolam Orion
Taani Alprazolam Orion
Eesti Alprazolam Orion
Soome Alprox
Ungari Alprazolam Orion
Läti Alprazolam Orion
Leedu Alprazolam Orion
Norra Alprazolam Orion
Poola Alprazolam Orion
Slovakkia Alprazolam Orion
Rootsi Alprazolam Orion


Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Aia Apteek

Narva mnt 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6109490
benu.5131@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Viru Platsi Apteek

Gonsiori tn 3, Tallinn (Kesklinna)
6601340
benu.5130@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Õismäe Apteek

Õismäe tee 1b, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6579166
benu.5109@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Tähtvere Apteek

F. Tuglase tn 19, Tartu linn, Tartu maakond
7423563
tahtvere@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pelguranna Apteek

Madala tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6626913
benu.5127@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Lahkuse Apteek, Narva, Kangelaste prospekt

Kangelaste prospekt 5-62, Narva linn, Ida-Viru maakond
3564980
benu.5207@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kreenholmi Apteek

Kreenholmi tn 39f, Narva
3571599
kreenapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kohtla-Järve Apteek, Kohtla-Järve, Kalevi tn

Kalevi tn 32a, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3350957
benu.5146@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating