Otsituimad TOP 5

Artelac 3,2mg eye drops, solution 10ml N1 (0)

Meeleelundid >  Oftalmoloogias kasutatavad ained
Nimetus: Artelac 3,2mg eye drops, solution 10ml N1
Toimeained: Hypromellose(S)
Tipas: Retseptita
Tootja: Santen
ATC kood S01KA02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Niisutava toimega Artelac’i silmatilkasid kasutatakse silmapinna kuivamisest tingitud sümptomite leevendamiseks.

Silmapinna kuivamine võib olla põhjustatud pisarakihi koostise muutustest, vähesest pisarate produktsioonist või silmalaugude osalisest sulgumisest.

Niisutavad Artelac’i silmatilgad suurendavad vedeliku hulka silma pinnal ja libestavad silma ja silmalaugu.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Artelac silmatilkasid:

- kui te olete alergiline (ülitundlik) hüpromelloosi või Artelac’i mõne koostisosa suhtes.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kui kasutate erinevaid silmaravimeid, peate pidama 5 minutit vahet erinevate silmatilkade tilgutamisel ja Artelac’i kasutama viimasena.

Kui kannate kontaktläätsi, võtke need enne tilgutamist silmast ära; 15 minuti möödumisel võib need tagasi panna.

Rasedus ja imetamine

Artelac’i kasutamist raseduse ajal ei ole uuritud.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui tilgad põhjustavad hägusat nägemist, oodake, kuni nägemisteravus taastub.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Niisutava toimega Artelac’i silmatilkasid kasutatakse silmapinna kuivamisest tingitud sümptomite leevendamiseks.

Silmapinna kuivamine võib olla põhjustatud pisarakihi koostise muutustest, vähesest pisarate produktsioonist või silmalaugude osalisest sulgumisest.

Niisutavad Artelac’i silmatilgad suurendavad vedeliku hulka silma pinnal ja libestavad silma ja silmalaugu.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE ARTELAC’I SILMATILKADE KASUTAMIST

Ärge kasutage Artelac silmatilkasid:

- kui te olete alergiline (ülitundlik) hüpromelloosi või Artelac’i mõne koostisosa suhtes.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kui kasutate erinevaid silmaravimeid, peate pidama 5 minutit vahet erinevate silmatilkade tilgutamisel ja Artelac’i kasutama viimasena.

Kui kannate kontaktläätsi, võtke need enne tilgutamist silmast ära; 15 minuti möödumisel võib need tagasi panna.

Rasedus ja imetamine

Artelac’i kasutamist raseduse ajal ei ole uuritud.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui tilgad põhjustavad hägusat nägemist, oodake, kuni nägemisteravus taastub.

KUIDAS ARTELAC’I KASUTADA

Tavaline annus on 1 tilk 3 kuni 5 korda päevas.

peske käed

valige silmatilkade tilgutamiseks enda jaoks kõige mugavam asend (võiksite kas istuda, selili heita või seista peegli ees)

Kasutamine

Avage pudel. Saastumisest hoidumiseks ärge puudutage pudeli otsikuga mitte midagi.

Kallutage pea kuklasse ja hoidke pudelit silma kohal.

Tõõmmake alalaugu allapoole ja vaadake üles. Tilgutage 1 tilk silma 3...5 korda päevas pudelit külgedelt kergelt pigistades.

Pilgutage mõned korrad, et tilk jaotuks üle silma. Sulgege pudel.

Kui teil on tunne, et Artelac’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Artelac põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Artelac’i silmatilgad võivad põhjustada ajutist hägusat nägemist või silma kipitust.

Ülitundlikkuse reaktsioon

Kuigi väga harva, on siiski võimalik, et ravim põhjustab ülitundlikkust isegi ühekordse kasutamise korral. Kui on kahtlus ülitundlikkusele (tugev sügelemine, silmalaugude punetus ja turse), lõpetage Artelac’i silmatilkade kasutamine ja võtke kohe ühendust arstiga.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida pudel tihedalt suletuna.

Hoida temperatuuril kuni 30° C.

Ärge kasutage Artelac’i pärast pakendile märgitud kõlblikkusaega. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Avatud silmatilgapudelit võib kasutada 28 päeva jooksul.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Artelac sisaldab

Toimeaine on hüpromelloos. 1 ml lahust sisaldab 3,2 mg hüpromelloosi.

Abiained on tsetrimiid, dinaatriumfosfaatdodekahüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, dinaatriumedetaat, sorbitool ja süstevesi.

Kuidas Artelac välja näeb ja pakendi sisu

10 ml lahust on valge keeratava kõrge tihedusega polüetüleenist (HDPE) korgiga madala tihedusega polüetüleenist (LDPE) tilgutiga läbipaistvas plastikpudelis (LDPE).

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere, Soome

Tootja

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH, Brunnsbütteler Damm 165-173, D13581 Berlin, Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek

Gonsiori tn 2, Tallinn (Kesklinna)
6691380
kaubamaja@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Liivaku Apteegi Haruapteek (Kullerkupu apteek)

Õismäe tee 46, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6575585
A004@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Laikmaa Apteek

Narva mnt 2, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6539781
A047@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating