Otsituimad TOP 5

BEPANTHEN oint. 50mg 30g N1 (0)

Dermatoloogias kasutatavad ained >  Preparaadid haavade ja haavandite raviks
Nimetus: BEPANTHEN oint. 50mg 30g N1
Toimeained: Dexpanthenol(C)
Tipas: Retseptita
Tootja: Bayer Consumer Care
ATC kood D03AX03
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Bepanthen salvi aktiivne koostisaine dekspantenool muundub rakkudes pantoteenhappeks ja toimib seega B5 vitamiinina. Dekspantenooli eeliseks on tema parem imendumine paiksel manustamisel.

Pantoteenhappel on keskne osa raku ainevahetuses. Pantoteenhape on inimorganismile vajalik naha ja limaskestade regeneratsiooniks.

Näidustus

Kerged nahakahjustused.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Bepanthen salvi

- kui te olete ülitundlik (allergiline) dekspantenooli või Bepanthen salvi mõne koostisosa suhtes.

Rasedus ja imetamine

Bepanthen salvi kasutamine pole vastunäidustatud raseduse ajal ega rinnaga toitmise perioodil.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Imiku naha hoolduseks määritakse nahale mähkmete vahetamise ajal.

Imetamise ajal võib määrida rinnanibudele iga toitmiskorra järel.

Pindmiste haavade, nahamarrastuste ja -lõhede raviks manustatakse nahale üks või vajadusel rohkem kordi päevas.

Paranemise ja epitelisatsiooni soodustamiseks, regulaarseks nahahoolduseks kantakse nahale üks või vajadusel rohkem kordi päevas.

Kasutage Bepanthen salvi alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on tunne, et Bepanthen salvi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Bepanthen salv on kõrge rasvasisaldusega, sobides kuiva naha puhul kasutamiseks või kaitsekihi saavutamiseks.

Katmata kehaosade (käed, küünarnukid ja nägu) ravimisel on soovitatav eelistada Bepanthen kreemi, mis on väga õrna (vesilahustuva) ning kiiresti imenduva koostisega.

Nii antiseptikumi kui ka dekspantenooli sisaldavat Bepanthen Plus kreemi kasutatakse infitseerunud või infektsiooniohuga haavade raviks.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Bepanthen salv põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ülitundlikkus Bepanthen salvi mistahes koostisosa suhtes.

Eriti harvadel juhtudel on esinenud allergilisi nahareaktsioone. Sellisel juhul pöörduge oma raviarsti poole.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage Bepanthen salvi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast märget Kõlblik kuni:. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Bepanthen salv sisaldab

Toimeaine on dekspantenool. 1 g salvi sialdab 0,05 g dekspantenooli.

Abiained on protegin X (vedel parafiin, vaseliin, vaha, glütserüüloleaat, lanoliinalkohol), tsetüülalkohol, stearüülalkohol, valge mesilasvaha, lanoliin, valge vaseliin, mandliõli, vedel parafiin, puhastatud vesi.

Kuidas Bepanthen salv välja näeb ja pakendi sisu

Bepanthen salv on polüpropüleenkorgiga alumiiniumtuubis.

Pakendis on 3,5 g (näidispakend), 30 g või 50 g salvi.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

UAB Bayer

Žirmunu 68a

LT 09124 Vilnius

Leedu

Tootja

GP Grenzach Productions GmbH

Emil-Barell-Strasse 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ

Lõõtsa 2, Tallinn

Tel.: +372 655 8565Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Suur-Pärnu Apteek, Tallinn, Mere pst

Mere pst 8, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6130700
benu.5153@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Aia Apteek

Narva mnt 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6109490
benu.5131@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Laikmaa Apteek

Narva mnt 2, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6539781
A047@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating