Otsituimad TOP 5

Bepanthen Plus cream 50mg+5mg 30g N1 (0)

Dermatoloogias kasutatavad ained >  Preparaadid haavade ja haavandite raviks
Nimetus: Bepanthen Plus cream 50mg+5mg 30g N1
Toimeained: Dexpanthenol+Chlorhexidine(C)
Tipas: Retseptita
Tootja: Bayer Consumer Care
ATC kood D03AX83
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Bepanthen Plus kreemi toimeained on dekspantenool, mis muundub rakkudes pantoteenhappeks ja toimib seega vitamiin B5-na ning kloorheksidiin, mis on hästi talutav bakteritsiidse toimega antiseptiline aine.

Bepanthen Plus kreemi kasutatakse pindmiste nahainfektsioonide või nahavigastuse desinfektsiooniks ja raviks järgmistel juhtudel:

infektsiooniohuga pindmised vigastused: sisselõiked, villid, kriimustused, marrastused, nahalõhed, nahahaavad, kergema astme põletuste järelravi, dermatiit;

lõhenenud rinnanibud imetavatel emadel.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage ravimit Bepanthen Plus

kui te olete ülitundlik (allergiline) dekspantenooli, kloorheksidiini või Bepanthen Plus kreemi mõne koostisosa suhtes;

kui teil on rasked, sügavad või väga saastunud haavad;

kui teil on perforeerunud (mulgustunud) kuulmekile. Kloorheksidiini sisaldavaid ravimeid ei tohi määrida mulgustunud kuulmekilele.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Bepanthen Plus

Tuleb vältida kreemi sattumist silma, kõrva kuulmekäiku ja limaskestadele.

Bepanthen Plus kreemi ei tohi kasutada infektsiooniohuta haavade või nahaärrituste puhul (nt päikesepõletus). Sellistel juhtudel soovitatakse kasutada dekspantenooli kreemi, mis imendub kiiresti ja mida on vesialuselise koostise tõttu lihtne peale kanda. Kreem sobib ka leemendavate haavade, karvadega nahapindade ja katmata kehaosade (näiteks nägu, küünarnukid ja käelabad) raviks.

Kaitsekihi saamiseks (nt imikutel mähkmelööbe raviks või rinnaga toitvatel emadel lõhenenud rinnanibudele) või väga kuiva naha korral on soovitatav kasutada kõrge rasvasisaldusega dekspantenooli salvi.

Kui sümptomid püsivad või teie seisund halveneb, pidage nõu arstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Kloorheksidiin ei sobi kokku seepide ja teiste anioonsete ühenditega. Bepanthen Plus kreemi ei tohi kasutada koos teiste antiseptikumidega, et hoida ära võimalike koostoimete teke (antagonism või inaktivatsioon).

Vähelahustuvate soolade tekke tõttu ei sobi kloorheksidiin kasutamiseks koos boraatide, bikarbonaatide, karbonaatide, kloriidide, tsitraatide, fosfaatide ja sulfaatidega.

Rasedus ja imetamine

Raseduse ajal peab vältima kreemi kasutamist suurtel nahapindadel.

Imetavad emad võivad Bepanthen Plus kreemi kasutada, kuid vältida tuleb rohket pealemäärimist ja kasutamist suurtel nahapindadel. Kui ravimit kasutatakse imetamise ajal lõhenenud rinnanibude raviks, tuleb enne imetamist kreem rinnanibudelt maha pesta. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Oluline teave mõningate Bepanthen Plus kreemi koostisainete suhtes

Ravim sisaldab lanoliini, mis võib tekitada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti).


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Bepanthen Plus kreemi toimeained on dekspantenool, mis muundub rakkudes pantoteenhappeks ja toimib seega vitamiin B5-na ning kloorheksidiin, mis on hästi talutav bakteritsiidse toimega antiseptiline aine.

Bepanthen Plus kreemi kasutatakse pindmiste nahainfektsioonide või nahavigastuse desinfektsiooniks ja raviks järgmistel juhtudel:

infektsiooniohuga pindmised vigastused: sisselõiked, villid, kriimustused, marrastused, nahalõhed, nahahaavad, kergema astme põletuste järelravi, dermatiit;

lõhenenud rinnanibud imetavatel emadel.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE BEPANTHEN PLUS KREEMI KASUTAMIST

Ärge kasutage ravimit Bepanthen Plus

kui te olete ülitundlik (allergiline) dekspantenooli, kloorheksidiini või Bepanthen Plus kreemi mõne koostisosa suhtes;

kui teil on rasked, sügavad või väga saastunud haavad;

kui teil on perforeerunud (mulgustunud) kuulmekile. Kloorheksidiini sisaldavaid ravimeid ei tohi määrida mulgustunud kuulmekilele.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Bepanthen Plus

Tuleb vältida kreemi sattumist silma, kõrva kuulmekäiku ja limaskestadele.

Bepanthen Plus kreemi ei tohi kasutada infektsiooniohuta haavade või nahaärrituste puhul (nt päikesepõletus). Sellistel juhtudel soovitatakse kasutada dekspantenooli kreemi, mis imendub kiiresti ja mida on vesialuselise koostise tõttu lihtne peale kanda. Kreem sobib ka leemendavate haavade, karvadega nahapindade ja katmata kehaosade (näiteks nägu, küünarnukid ja käelabad) raviks.

Kaitsekihi saamiseks (nt imikutel mähkmelööbe raviks või rinnaga toitvatel emadel lõhenenud rinnanibudele) või väga kuiva naha korral on soovitatav kasutada kõrge rasvasisaldusega dekspantenooli salvi.

Kui sümptomid püsivad või teie seisund halveneb, pidage nõu arstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Kloorheksidiin ei sobi kokku seepide ja teiste anioonsete ühenditega. Bepanthen Plus kreemi ei tohi kasutada koos teiste antiseptikumidega, et hoida ära võimalike koostoimete teke (antagonism või inaktivatsioon).

Vähelahustuvate soolade tekke tõttu ei sobi kloorheksidiin kasutamiseks koos boraatide, bikarbonaatide, karbonaatide, kloriidide, tsitraatide, fosfaatide ja sulfaatidega.

Rasedus ja imetamine

Raseduse ajal peab vältima kreemi kasutamist suurtel nahapindadel.

Imetavad emad võivad Bepanthen Plus kreemi kasutada, kuid vältida tuleb rohket pealemäärimist ja kasutamist suurtel nahapindadel. Kui ravimit kasutatakse imetamise ajal lõhenenud rinnanibude raviks, tuleb enne imetamist kreem rinnanibudelt maha pesta. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Oluline teave mõningate Bepanthen Plus kreemi koostisainete suhtes

Ravim sisaldab lanoliini, mis võib tekitada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti).

KUIDAS BEPANTHEN PLUS KREEMI KASUTADA

Bepanthen Plus kreemi määritakse õhukese kihina puhastatud haavadele või põletikulisele nahapinnale üks või mõned korrad päevas, kuni haava paranemiseni. Vältima peab kreemi kandmist suurtele nahapiirkondadele. Haava võib katta sidemega, kuid see ei ole kohustuslik.

Kuna Bepanthen Plus on mõeldud lühiajaliseks kasutamiseks, tuleb seisundi halvenemisel ja/või paranemise aeglustumisel konsulteerida arstiga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Bepanthen Plus põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Teatatud on allergilistest nahareaktsioonidest nagu kontaktdermatiit, allergiline dermatiit, naha sügelemine, punetus, ekseem, lööve, nõgestõbi, nahaärritus ja villid.

Esinenud on ülitundlikkust; anafülaktilist reaktsiooni; anafülaktilist šokki koos vastavate nähtudega (sh astma sündroom); kergeid kuni mõõdukaid reaktsioone, mis võivad mõjutada nahka, hingamisteid, mao-sooletrakti ja südame-veresoonkonda (sh lööve, nõgestõbi, turse, sügelus ja kardiorespiratoorne distress).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Bepanthen Plus kreemi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Bepanthen Plus sisaldab

Toimeained on dekspantenool ja kloorheksidiindivesinikkloriid. 1 g kreemi sisaldab 50 mg dekspantenooli ja 5 mg kloorheksidiinvesinikkloriidi.

Abiained on vedel parafiin, lanoliin (E913), vaseliin, polüoksüül 40 stearaat, tsetüülalkohol, stearüülalkohol, DL-pantolaktoon ja puhastatud vesi.

Kuidas Bepanthen Plus välja näeb ja pakendi sisu

Polüpropüleenkorgiga alumiiniumtuub, mis sisaldab 30 g kreemi.

Müügiloa hoidja

UAB Bayer

Žirmunu 68a

LT 09124 Vilnius

Leedu

Tootja

GP Grenzach Productions GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ

Lõõtsa 2

11415, Tallinn

Tel: +372 655 8565Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Suur-Pärnu Apteek, Tallinn, Mere pst

Mere pst 8, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6130700
benu.5153@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Laikmaa Apteek

Narva mnt 2, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6539781
A047@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating