Otsituimad TOP 5

BERBERIS HOMACCORD Oral drops, solution 30ml N1 (0)

Taimsed ja ravimisarnased preparaadid >  Taimsed ja ravimisarnased preparaadid
Nimetus: BERBERIS HOMACCORD Oral drops, solution 30ml N1
Toimeained: homeopathic preparations(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Heel Biologische Heilmittel
ATC kood T01RS02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Berberis-Homaccord on homöopaatiline preparaat.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Berberis-Homaccordi, kui te olete allergiline või ülitundlik Berberis-Homaccord’i toimeainete või mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Berberis-Homaccord, kuna antud preparaat sisaldab etanooli. Seetõttu, Berberis-Homaccord ei ole soovitatav rasedatele, rinnaga toitvatele naistele, lastele ning kõrge riskigrupiga patsientidele, nt maksahaigused või epilepsia. Mitte kasutada alkoholismi probleemidega isikutele.

Ravim sisaldab 35 mahu % alkoholi, mis annab kuni 150,2mg alkoholi annuse kohta (10 tilka). See on võrdne 3 ml õlut kangusega 5%, 1,27 ml veini kangusega 12%, või 49,73 ml õunamahla. Ei ole soovitatav alkoholi sõltuvusega inimestele, samuti maksahaigustega ja epilepsia patsientidele. Raseduse ja imetamise ajal ning lastele manustamisel peab arvestama nimetatud alkoholi sisaldusega.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Koostoimest teiste ravimitega ei ole teada.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Enne preparaadi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Negatiivset kogemust ei ole täheldatud. Raseduse ajal manustamisel peab arvestama alkoholi sisaldusega (vt lõik „Eriline ettevatus on vajalik:..“).

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Berberis-Homaccordi mõju autojuhtimisele või mehhanismidega ja masinatega töötamisele ei ole täheldatud, ning seda ei ole oodata hömöopaatiliste lahjenduste tõttu.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Berberis-Homaccord on homöopaatiline preparaat.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE BERBERIS-HOMACCORDI KASUTAMIST

Ärge võtke Berberis-Homaccordi, kui te olete allergiline või ülitundlik Berberis-Homaccord’i toimeainete või mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Berberis-Homaccord, kuna antud preparaat sisaldab etanooli. Seetõttu, Berberis-Homaccord ei ole soovitatav rasedatele, rinnaga toitvatele naistele, lastele ning kõrge riskigrupiga patsientidele, nt maksahaigused või epilepsia. Mitte kasutada alkoholismi probleemidega isikutele.

Ravim sisaldab 35 mahu % alkoholi, mis annab kuni 150,2mg alkoholi annuse kohta (10 tilka). See on võrdne 3 ml õlut kangusega 5%, 1,27 ml veini kangusega 12%, või 49,73 ml õunamahla. Ei ole soovitatav alkoholi sõltuvusega inimestele, samuti maksahaigustega ja epilepsia patsientidele. Raseduse ja imetamise ajal ning lastele manustamisel peab arvestama nimetatud alkoholi sisaldusega.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Koostoimest teiste ravimitega ei ole teada.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Enne preparaadi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Negatiivset kogemust ei ole täheldatud. Raseduse ajal manustamisel peab arvestama alkoholi sisaldusega (vt lõik „Eriline ettevatus on vajalik:..“).

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Berberis-Homaccordi mõju autojuhtimisele või mehhanismidega ja masinatega töötamisele ei ole täheldatud, ning seda ei ole oodata hömöopaatiliste lahjenduste tõttu.

KUIDAS BERBERIS - HOMACCORD`i KASUTADA

Võtke Berberis-Homaccord `i alati täpselt nii, nagu infolehes on kirjutatud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja lapsed alates 12 aasta vanusest: võtta 10 tilka 3 korda päevas.

Ägedatel juhtudel 10 tilka iga 30 minuti järel kuni 12 korda päevas.

Lastele manustamisel võib tilkade annuse lahustada väikeses koguses vees.

Pikemaajaline kasutamine (üle kuu aega ja rohkem) nõuab arsti järelvalvet.

Kui teil on tunne, et Berberis-Homaccord’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Berberis-Homaccord’i rohkem kui peab

Üleannustamisest ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

Kui te unustasite Berberis-Homaccord’i võtta

Ärge võtke järgmisel korral kahekordset annust, kui unustasite võtmata.

Kui te katkestate Berberis-Homaccord’i kasutamist

Konsulteerige arstiga kõikides ravimi kasutamisega seotud küsimustes.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Berberis-Homaccord põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed ei ole teada.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Berberis-Homaccord ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Berberis-Homaccord’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida BERBERIS-HOMACCORD sisaldab

100 g sisaldab:

Toimeained:

Berberis vulgaris D 2 0,4 g
Berberis vulgaris D 10 0,4 g
Berberis vulgaris D 30 0,4 g
Berberis vulgaris D 200 0,4 g
Citrullus colocynthis D 2 0,3 g
Citrullus colocynthis D 10 0,3 g
Citrullus colocynthis D 30 0,3 g
Citrullus colocynthis D 200 0,3 g
Veratrum album D 3 0,3 g
Veratrum album D 10 0,3 g
Veratrum album D 30 0,3 g
Veratrum album D 200 0,3 g

Abiained:

100 g sisaldab:

Etanool (96 %) 28,5 g

Destilleeritud vesi 67,5 g

Ravim sisaldab 35 mahu % alkoholi.

Kuidas Berberis-Homaccord välja näeb ja pakendi sisu

Berberis-Homaccord on selge, kergelt kollakas-roheline lahus.

Klaaspudel pappkarbis. Pudelis on 30 või 100 ml lahust.

Müügiloa hoidja ja tootja

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

DE-76532 Baden-Baden

Saksamaa

Tel. +49 7221 501-00

Faks. +49 7221 501 485

E-mail: info@heel.de

Lisaküsimuste tekkimisel palun pöörduge müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Aconit AS

Võru tn 11

13612 Tallinn

Eesti

Tel. +372 - 6328 830 e-mail:info@aconit.eeApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Tooma haruapteek

J. Smuuli tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4538628
toomaapteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Narva Kesklinna Apteek, Narva, A. Puškini tn

A. Puškini tn 13, Narva linn, Ida-Viru maakond
3592378
benu.5142@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Pärnu Keskuse Südameapteek

Aida tn 7, Pärnu linn, Pärnu maakond
445 0060
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Kuressaare Apteek

Turu tn 2, Kuressaare linn, Saare maakond
4554549
apteek@tt.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating