Otsituimad TOP 5

Betaloc Zok 25mg prolonged-release tablet N28 (0)

Kardiovaskulaarsüsteem >  Beetablokaatorid
Nimetus: Betaloc Zok 25mg prolonged-release tablet N28
Toimeained: Metoprolol(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: AstraZeneca
ATC kood C07AB02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Metoproloolsuktsinaat on selektiivne beeta-1-adrenoblokaator. Metoproloolsuktsinaat vähendab stresshormoonide toimet südames, neerudes ja ajus asuvatele beeta-1adrenoretseptoritele.

Betaloc ZOKi kasutatakse:

Kõrgvererõhutõve raviks (langetada vererõhku, vähendada südame-veresoonkonna haigustesse haigestumuse ja suremuse, k.a äkksurma riski) ning kõrgvererõhutõve tüsistuste (nt ajuinsult, südamelihaseinfarkt, äkksurm) riski vähendamiseks

Südamelihaseinfarkti raviks ja järgnevate infarktide ennetamiseks. (Südamelihaseinfarkti järgne säilitusravi);

Stressist või füüsilisest koormusest põhjustatud südame- ja rindkerevalu korral südame isheemiatõve ehk südame pärgarterite haigusega patsientidel. (Stenokardia);

Kroonilise südamepuudulikkuse korral elulemuse parandamiseks, haiglaravi vajaduse vähendamiseks ning kardiaalsete sümptomite leevendamiseks. (Sümptomaatiline kerge- kuni raskekujuline krooniline südamepuudulikkus, koos muu südamepuudulikkuse raviga: elulemuse parandamiseks, haiglaravi vajaduse vähendamiseks, südame vasaku vatsakese funktsiooni parandamiseks, südamepuudulikkuse raviks ja elukvaliteedi parandamiseks);

Südame rütmihäiretega patsientidel, eriti kiire südametegevuse korral. (Südame rütmihäired, eriti supraventrikulaarne tahhükardia);

Migreenihoogude vältimiseks. (Migreeni profülaktika).


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Betaloc ZOKi:

kui te olete allergiline (ülitundlik) metoproloolsuktsinaadi või Betaloc ZOKi mõne koostisosa suhtes.

kui teil on esinenud madalast veresuhkru tasemest (hüpoglükeemia) tingitud sümptome .

kui teil on esinenud ebaharilikke reaktsioone teistele ravimitele.

Informeerige oma raviarsti ka teistest terviseprobleemidest, eriti kui need on seotud südame, vereringe, kopsude, maksa või neerudega. Ärge unustage mainimast allergilisi reaktsioone putukahammustustele, toitudele või teistele ainetele.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Betaloc ZOK

Kui teie südame löögisagedus muutub liiga aeglaseks Betaloc ZOKi ravi ajal, teatage sellest arstile niipea kui võimalik. Arst võib teie ravimi annust vähendada või ravimi kasutamise järk-järgult vähendades ära lõpetada.

Kui teile on plaanis teostada stomatoloogilisi protseduure või operatsioone üldanesteesias, siis öelge arstile või hambaarstile, et kasutate Betaloc ZOKi.

Betaloc ZOK ravi järsku lõpetamist tuleks vältida. Kui ravimi ärajätmine osutub vajalikuks, tuleks seda teha järk-järgult, võimalusel vähemalt kahe nädala pikkuse perioodi vältel kuni annuseni Betaloc ZOK 25 pool tabletti ööpäevas, mida tuleks võtta vähemalt 4 päeva enne ravi täielikku lõpetamist.

Informeerige arsti varem esinenud allergilistest, ebameeldivatest või ebaharilikest reaktsioonidest Betaloc ZOKi või muude ravimite suhtes.

Betaloc ZOKi kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Ravimid, mis võivad põhjustada metoproloolsuktsinaadi ravitoime muutusi, on teised südame-veresoonkonda toimivad ravimid (nt digitaalis/digoksiin, kaltsiumikanalite blokaatorid, rütmihäirete vastased ravimid, sümpaatilised ganglioblokaatorid, hüdralasiin), monoamino oksüdaasi (MAO) inhibiitorid, inhalatsioonianesteetikumid, mõned antibiootikumid (nt rifampitsiin), haavandtõve ravimid (nt tsimetidiin), mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (nt indometatsiin, tselekoksiib), teatud antidepressandid ja psühhoosivastased ravimid, antihistamiinikumid, teised beeta-adrenoblokaatorid (nt beetaadrenoblokaatoreid sisaldavad silmatilgad) ning teised ained (nt alkohol, mõned hormoonid). Kui kasutate samaaegselt klonidiini ja Betaloc ZOKi ning tekib vajadus klonidiinravi lõpetamiseks, tuleks mõne päeva jooksul enne klonidiinravi lõpetamist katkestada Betaloc

ZOKi manustamine. (vt p.2)

Suukaudsete suhkurtõve vastaste ravimite kasutamisel võib osutuda vajalikuks Betaloc ZOKi annuse korrigeerimine.

Betaloc ZOKi kasutamine koos toidu ja joogiga

Metoproloolsuktsinaadi ravi ajal kasutatud alkohol võib tõsta metoproloolsuktsinaadi taset veres ning süvendada ravimi toimet.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge kasutage Betaloc ZOKi raseduse ja rinnapiimaga toitmise ajal, kui arst ei pea seda eluliselt vajalikuks.

Betaloc ZOK võib põhjustada kõrvaltoimeid, nt loote ja vastsündinu südame löögisageduse vähenemist.

Betaloc ZOK eritub vähesel määral rinnapiima. Kui imetav ema kasutab metoproloolsuktsinaati tavalistes raviannustes, tundub imiku risk kahjulikeks kõrvaltoimeteks olevat madal.

Kui olete rase või planeerite rasestuda või toidate last rinnaga, informeerige sellest oma arsti.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kuna metoproloolsuktsinaat võib põhjustada pearinglust ja väsimust, peaksite enne autojuhtimist või masinatega töötamist teadma, kuidas see ravim teile toimib.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Metoproloolsuktsinaat on selektiivne beeta-1-adrenoblokaator. Metoproloolsuktsinaat vähendab stresshormoonide toimet südames, neerudes ja ajus asuvatele beeta-1adrenoretseptoritele.

Betaloc ZOKi kasutatakse:

Kõrgvererõhutõve raviks (langetada vererõhku, vähendada südame-veresoonkonna haigustesse haigestumuse ja suremuse, k.a äkksurma riski) ning kõrgvererõhutõve tüsistuste (nt ajuinsult, südamelihaseinfarkt, äkksurm) riski vähendamiseks

Südamelihaseinfarkti raviks ja järgnevate infarktide ennetamiseks. (Südamelihaseinfarkti järgne säilitusravi);

Stressist või füüsilisest koormusest põhjustatud südame- ja rindkerevalu korral südame isheemiatõve ehk südame pärgarterite haigusega patsientidel. (Stenokardia);

Kroonilise südamepuudulikkuse korral elulemuse parandamiseks, haiglaravi vajaduse vähendamiseks ning kardiaalsete sümptomite leevendamiseks. (Sümptomaatiline kerge- kuni raskekujuline krooniline südamepuudulikkus, koos muu südamepuudulikkuse raviga: elulemuse parandamiseks, haiglaravi vajaduse vähendamiseks, südame vasaku vatsakese funktsiooni parandamiseks, südamepuudulikkuse raviks ja elukvaliteedi parandamiseks);

Südame rütmihäiretega patsientidel, eriti kiire südametegevuse korral. (Südame rütmihäired, eriti supraventrikulaarne tahhükardia);

Migreenihoogude vältimiseks. (Migreeni profülaktika).

MIDA ON VAJA TEADA ENNE BETALOC ZOKi KASUTAMIST

Ärge kasutage Betaloc ZOKi:

kui te olete allergiline (ülitundlik) metoproloolsuktsinaadi või Betaloc ZOKi mõne koostisosa suhtes.

kui teil on esinenud madalast veresuhkru tasemest (hüpoglükeemia) tingitud sümptome .

kui teil on esinenud ebaharilikke reaktsioone teistele ravimitele.

Informeerige oma raviarsti ka teistest terviseprobleemidest, eriti kui need on seotud südame, vereringe, kopsude, maksa või neerudega. Ärge unustage mainimast allergilisi reaktsioone putukahammustustele, toitudele või teistele ainetele.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Betaloc ZOK

Kui teie südame löögisagedus muutub liiga aeglaseks Betaloc ZOKi ravi ajal, teatage sellest arstile niipea kui võimalik. Arst võib teie ravimi annust vähendada või ravimi kasutamise järk-järgult vähendades ära lõpetada.

Kui teile on plaanis teostada stomatoloogilisi protseduure või operatsioone üldanesteesias, siis öelge arstile või hambaarstile, et kasutate Betaloc ZOKi.

Betaloc ZOK ravi järsku lõpetamist tuleks vältida. Kui ravimi ärajätmine osutub vajalikuks, tuleks seda teha järk-järgult, võimalusel vähemalt kahe nädala pikkuse perioodi vältel kuni annuseni Betaloc ZOK 25 pool tabletti ööpäevas, mida tuleks võtta vähemalt 4 päeva enne ravi täielikku lõpetamist.

Informeerige arsti varem esinenud allergilistest, ebameeldivatest või ebaharilikest reaktsioonidest Betaloc ZOKi või muude ravimite suhtes.

Betaloc ZOKi kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Ravimid, mis võivad põhjustada metoproloolsuktsinaadi ravitoime muutusi, on teised südame-veresoonkonda toimivad ravimid (nt digitaalis/digoksiin, kaltsiumikanalite blokaatorid, rütmihäirete vastased ravimid, sümpaatilised ganglioblokaatorid, hüdralasiin), monoamino oksüdaasi (MAO) inhibiitorid, inhalatsioonianesteetikumid, mõned antibiootikumid (nt rifampitsiin), haavandtõve ravimid (nt tsimetidiin), mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (nt indometatsiin, tselekoksiib), teatud antidepressandid ja psühhoosivastased ravimid, antihistamiinikumid, teised beeta-adrenoblokaatorid (nt beetaadrenoblokaatoreid sisaldavad silmatilgad) ning teised ained (nt alkohol, mõned hormoonid). Kui kasutate samaaegselt klonidiini ja Betaloc ZOKi ning tekib vajadus klonidiinravi lõpetamiseks, tuleks mõne päeva jooksul enne klonidiinravi lõpetamist katkestada Betaloc

ZOKi manustamine. (vt p.2)

Suukaudsete suhkurtõve vastaste ravimite kasutamisel võib osutuda vajalikuks Betaloc ZOKi annuse korrigeerimine.

Betaloc ZOKi kasutamine koos toidu ja joogiga

Metoproloolsuktsinaadi ravi ajal kasutatud alkohol võib tõsta metoproloolsuktsinaadi taset veres ning süvendada ravimi toimet.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge kasutage Betaloc ZOKi raseduse ja rinnapiimaga toitmise ajal, kui arst ei pea seda eluliselt vajalikuks.

Betaloc ZOK võib põhjustada kõrvaltoimeid, nt loote ja vastsündinu südame löögisageduse vähenemist.

Betaloc ZOK eritub vähesel määral rinnapiima. Kui imetav ema kasutab metoproloolsuktsinaati tavalistes raviannustes, tundub imiku risk kahjulikeks kõrvaltoimeteks olevat madal.

Kui olete rase või planeerite rasestuda või toidate last rinnaga, informeerige sellest oma arsti.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kuna metoproloolsuktsinaat võib põhjustada pearinglust ja väsimust, peaksite enne autojuhtimist või masinatega töötamist teadma, kuidas see ravim teile toimib.

KUIDAS BETALOC ZOKi KASUTADA

Kasutage Betaloc ZOKi alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Betaloc ZOK toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette või poolitatud tablette ei tohi närida ega purustada. Need tuleb tervelt koos vedelikuga alla neelata. Vaid BETALOC ZOK 25 tablett on poolitatav.

Betaloc ZOKi soovitatakse tavaliselt võtta üks kord ööpäevas toiduga või ilma. Küsige oma arstilt, kuidas ja millal ravimit võtta. Kõrgvererõhutõbi Täiskasvanud:

Kerge ja keskmise raskusega kõrgvererõhutõve korral manustatakse Betaloc ZOK 50 üks tablett ööpäevas. Haigetel, kelle haigus ei allu ravile Betaloc ZOK 50 ühe tabletiga, võib arst annust suurendada 95...190 mg (Betaloc ZOK 100 üks kuni kaks tabletti) üks kord ööpäevas või kombineerida Betaloc ZOKi teiste vererõhku langetavate ravimitega.

On täheldatud, et pikaajaline ravi metoprolooliga annuses 95...190 mg (Betaloc ZOK 100 üks kuni kaks tabletti) ööpäevas vähendab kõrge vererõhu tõttu tekkida võivate tüsistuste riski (insult, südamelihaseinfarkt, äkksurm).

Lapsed:

Betaloc ZOKi ei soovitata kasutada alla 6-aastaste laste ravis. Lapspatsientidele alates 6eluaastast ja vanematele sõltub raviannuse suurus lapse kehamassist. Arst määrab kindlaks õige raviannuse lapsele. Südamelihaseinfarkt (säilitusravi)

Tavaline annus pikaajalise ravi puhul on 190 mg (Betaloc ZOK 100 kaks tabletti) üks kord ööpäevas sisse võtta. On täheldatud, et pikaajaline ravi metoprolooliga annuses 190 mg (Betaloc ZOK 100 kaks tabletti) ööpäevas vähendab suremuse ning korduvinfarkti riski.

Stenokardia

Soovitatav raviannus on 95...190 mg (Betaloc ZOK 100 üks kuni kaks tabletti) üks kord ööpäevas. Samaaegselt võib arst teile määrata teisi stenokardiaravimeid.

Südamepuudulikkus

Annus tuleb kohandada individuaalselt, soovitatav algannus on kas Betaloc ZOK 25 pool tabletti või üks tablett üks kord ööpäevas sisse võtta esimese 1...2 ravinädala jooksul. Seejärel soovitatakse annust iga kahe nädala järel kahekordistada kuni maksimaalse raviannuseni 190 mg (Betaloc ZOK 100 kaks tabletti) üks kord ööpäevas või kõrgeima talutava annuseni.

Südame rütmihäired

Soovitatav raviannus on 95...190 mg (Betaloc ZOK 100 üks kuni kaks tabletti) üks kord ööpäevas.

Funktsionaalsed südamehäired koos südamepekslemisega

Soovitatav raviannus on 95 mg (Betaloc ZOK 100 üks tablett) üks kord ööpäevas. Vajadusel võib arst annust suurendada 190 mg-ni (Betaloc ZOK 100 kaks tabletti) ööpäevas.

Migreeni profülaktika

Soovitatav raviannus on 95...190 mg (Betaloc ZOK 100 üks kuni kaks tabletti) üks kord ööpäevas.

Kui teil on tunne, et Betaloc ZOKi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Betaloc ZOKi rohkem kui ette nähtud:

Kui te olete võtnud Betaloc ZOKi soovitatud annusest rohkem, pöörduge koheselt arsti või apteekri poole.

Piisavalt suurte annuste korral võivad tekkida järgmised mürgistusnähud: aeglane või ebaregulaarne südamerütm, hingamisraskus, jalgade turse, südamepekslemistunne rinnus, pearinglus, minestus, valu rindkeres, külm nahk, nõrk pulss, segasus, ärevus, südameseiskus, pigistustunne rindkeres, osaline või täielik teadvuse kadu (või kooma), iiveldus, oksendamine, naha sinakas värvus.

Kui Betaloc ZOKi üleannustamise korral kasutatakse samaaegselt alkoholi, teisi vererõhku langetavaid ravimeid, kinidiini või uinuteid (barbituraadid), võivad üleannustamisest põhjustatud nähud süveneda.

Üleannustamise esmased nähud ilmnevad 20 minutit kuni 2 tundi pärast ravimi sissevõtmist. Juhul, kui tekivad mõned eelnimetatud nähtudest, tuleb kohe konsulteerida arstiga või pöörduda erakorralise meditsiini osakonda.

Kui te unustate Betaloc ZOKi kasutada:

Kui te unustasite Betaloc ZOKi annuse võtmata ja sellest on möödunud vähem kui 12 tundi, võtke kohe unustatud annus. Kui unustatud annusest on möödunud 12 või enam tundi, võtke ainult pool annusest. Järgmine annus võtke õigel ajal.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Betaloc ZOK põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Metoproloolsuktsinaadiga ravitud patsientidel on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid, ehkki kõigil juhtudel pole seos ravimi kasutamisega täielikult kinnitatud. Kui teil tekib mõni allpool kirjeldatud sümptomitest ja kui see on püsiva iseloomuga, konsulteerige kindlasti arstiga. Sageli on täheldatud väsimust, pearinglust, peavalu, aeglast südamerütmi, kehaasendi muutmisega seotud pearinglust (väga harva võib tekkida minestus), jalgade ja käte külmust, iiveldust, kõhuvalu, kõhulahtisust, kõhukinnisust, füüsilisel pingutusel tekkivat õhupuudust, südamekloppimistunnet.

Aeg-ajalt on registreeritud põletus-, torkimis- või tuimustunnet, lihaskrampe, südamehaiguse nähtude (hingamisraskus, nõrkus või alajäsemete turse) ajutist süvenemist, olulist vererõhu langust südameinfarkti ajal (kardiogeenne šokk), väheseid muutusi EKG-s, mis ei mõjuta südametegevust, turseid, valu rinnus, meeleolu langust, keskendumishäireid, unisust, uinumisraskusi, õudusunenägusid, nahalöövet, oksendamist, suurenenud higistamist, kehakaalu tõusu.

Harva on esinenud ülejuhtehäireid (muutused EKG-s), südame rütmihäireid, närvilisust, ärevust, maksafunktsiooni näitajate muutusi, juuste väljalangemist, allergilist nohu, nägemishäireid, silmade kuivust ja/või ärritust, suukuivust, allergiast tingitud silmade vesisust ja/või punetust, impotentsust või seksuaalfunktsiooni häireid.

Väga harva on täheldatud jäsemete verevarustuse häireid raskete vereringehäiretega patsientidel, liigesevalusid, mälukaotust/mäluhäireid, segasust, hallutsinatsioone, fotosensibilisatsioonist (ehk naha valgustundlikkuse muutusest) tingitud nahareaktsioone, psoriaasi ägenemist, kohinat kõrvus, maitsetundlikkuse muutusi, trombotsüütide arvu vähenemist veres, hepatiiti.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. Ärge katkestage ravi Betaloc ZOKiga ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge kasutage Betaloc ZOKi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Betaloc ZOK sisaldab:

Toimeaine on metoproloolsuktsinaat.

Abiained on etüültselluloos, hüpromelloos, mikrokristalliline tselluloos, parafiin, makrogool, ränidioksiid, naatriumstearüülfumaraat ja titaandioksiid.

Kuidas Betaloc ZOK välja näeb ja pakendi sisu

BETALOC ZOK 25, 23,75 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid.

1 tablett sisaldab 23,75 mg metoproloolsuktsinaati, mis vastab 25 mg metoprolooltartraadile ja 20 mg metoproloolile.

BETALOC ZOK 50, 47,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid.

1 tablett sisaldab 47,5 mg metoproloolsuktsinaati, mis vastab 50 mg metoprolooltartraadile ja 39 mg metoproloolile.

BETALOC ZOK 100, 95 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid.

1 tablett sisaldab 95 mg metoproloolsuktsinaati, mis vastab 100 mg metorpolooltartraadile ja 78 mg metoproloolile.

Polüpropüleenkorgiga plastikpudelis (HDPE) 30 või 100 tabletti või alumiiniumfooliumist (PVC) blisteris 14, 28, 30 või 98 tabletti.

Müügiloa hoidja:

AstraZeneca AB

S-151 85 Södertälje,

Rootsi

Tootjad:

Betaloc ZOK 25,

Betaloc ZOK 50, Betaloc ZOK 100:

AstraZeneca AB, Gärtunavägen, S-151 85 Södertälje, Rootsi

Corden Pharma GmbH, Otto-Hahn-Strasse, 68723 Plankstadt, Saksamaa

Betaloc ZOK 50, Betaloc ZOK 100:

AstraZeneca AB Umea, Mariehemsvägen 8, S-906 54, Umea, Rootsi

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AstraZeneca Eesti OÜ

Järvevana tee 9

11314 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Annelinna Apteek Kalda

Kalda tee 32, Tartu linn, Tartu maakond
7427010
A013@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Ülejõe Apteek

Jannseni tn 7a, Pärnu linn, Pärnu maakond
4432255
ylejoeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Antsla Apteek

Põllu tn 2, Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond
7855138
eliko.musting@mail.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Räpina Apteek, Benu Apteek Eesti

Võru mnt 1, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond
7961294
rapina.apt@neti.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating