Otsituimad TOP 5

Calcigran Forte D Lemon 500mg+20mcg chewable tablet N60 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Mineraalsed lisandid
Nimetus: Calcigran Forte D Lemon 500mg+20mcg chewable tablet N60
Toimeained: Calcium+Colecalciferol(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Takeda
ATC kood A12AX80
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Calcigran Forte D Lemon on närimistabletid, mis sisaldavad kaltsiumi ja D3-vitamiini, mis mõlemad on olulised ained luude moodustumises.

Calcigran Forte D Lemon tablette kasutatakse kaltsiumi ja D-vitamiini vaeguse vältimiseks ning raviks eakatel ja lisaks ka osteoporoosi (luuhõrenemine) spetsiifilisele ravile.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Calcigran Forte D Lemon tablette

kui teil on kõrge kaltsiumisisaldus veres või uriinis;

kui teil on raske neerukahjustus;

kui teil on neerukivitõbi;

kui teil on kõrge D-vitamiini sisaldus veres;

kui te olete allergiline (ülitundlik) kaltsiumi, D-vitamiini või Calcigran Forte D Lemon mõne koostisosa suhtes (vt lõik „Oluline teave mõningate Calcigran Forte D Lemon koostisainete suhtes“).

Calcigran Forte D Lemon tabletid ei ole mõeldud kasutamiseks lastel ja noorukitel.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Calcigran Forte D Lemon

kui te kasutate seda ravimit pika aja vältel. Palun pidage nõu oma arstiga;

kui teil on neerufunktsiooni kahjustus või soodumus neerukivide tekkeks. Palun pidage nõu oma arstiga;

kui teil on sarkoidoos (immuunsüsteemi häire, mille tõttu võib D-vitamiini tase teie organismis tõusta). Palun pidage nõu oma arstiga;

kui te olete osteoporoosi tõttu voodirežiimil. Palun pidage nõu oma arstiga;

kui te tarvitate teisi D-vitamiini sisaldavaid preparaate. Täiendava kaltsiumi ja D-vitamiini manustamine peab toimuma arstliku järelevalve all.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kaltsiumkarbonaat võib takistada samaaegselt manustatavate tetratsükliini (antibiootikum) sisaldavate ravimite imendumist. Seetõttu tuleb tetratsükliini sisaldavaid ravimeid võtta vähemalt 2 tundi enne või 4...6 tundi pärast Calcigran Forte D Lemon võtmist.

Ravimeid, mis sisaldavad bisfosfonaate (kasutatakse osteoporoosi ravis) tuleb võtta vähemalt 1 tund enne Calcigran Forte D Lemon võtmist.

Kaltsium võib vähendada levotüroksiini toimet. Seetõttu tuleks levotüroksiini võtta vähemalt 4 tundi enne või 4 tundi pärast Calcigran Forte D Lemon tablettide võtmist.

Kinoloon-antibiootikumide toime võib väheneda, kui neid võtta koos kaltsiumiga. Seetõttu tuleb kinoloon-antibiootikume võtta vähemalt 2 tundi enne või 6 tundi pärast Calcigran Forte D Lemon manustamist.

Teised ravimid mis võivad mõjutada või olla mõjutatud Calcigran Forte D Lemon tablettidest on: tiasiiddiureetikumid (kasutatakse kõrgvererõhutõve või tursete raviks) ja südameglükosiidid (kasutatakse südamehaiguste korral).

Calcigran Forte D Lemon kasutamine koos toidu ja joogiga

Calcigran Forte D Lemon tablette võib võtta koos või ilma söögi ja joogita.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal ei tohi kaltsiumi ööpäevane annus ületada 1500 mg ja D-vitamiini annus 600 RÜ, kuna suuremad annused võivad avaldada toimet sündimata lapsele. Seetõttu ei sobi Calcigran Forte D Lemon tabletid suure D-vitamiini sisalduse tõttu kasutamiseks raseduse ajal.

Rinnaga toitmise ajal võib Calcigran Forte D Lemon tablette kasutada. Kaltsium ja D-vitamiin erituvad rinnapiima, mida tuleb arvestada, kui lapsele antakse täiendavalt D-vitamiini.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Toimet autojuhtimisele ja masinatega töötamise võimele ei ole uuritud. Toime olemasolu on ebatõenäoline.

Oluline teave mõningate Calcigran Forte D Lemon koostisainete suhtes

Calcigran Forte D Lemon tabletid sisaldavad aspartaami (E951), fenüülalaniini allikat. Võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga patsientidele.

Calcigran Forte D Lemon tabletid sisaldavad sorbitooli (E420), isomalti (E953) ja sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Calcigran Forte D Lemon on närimistabletid, mis sisaldavad kaltsiumi ja D3-vitamiini, mis mõlemad on olulised ained luude moodustumises.

Calcigran Forte D Lemon tablette kasutatakse kaltsiumi ja D-vitamiini vaeguse vältimiseks ning raviks eakatel ja lisaks ka osteoporoosi (luuhõrenemine) spetsiifilisele ravile.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE CALCIGRAN FORTE D LEMON TABLETTIDE VÕTMIST

Ärge võtke Calcigran Forte D Lemon tablette

kui teil on kõrge kaltsiumisisaldus veres või uriinis;

kui teil on raske neerukahjustus;

kui teil on neerukivitõbi;

kui teil on kõrge D-vitamiini sisaldus veres;

kui te olete allergiline (ülitundlik) kaltsiumi, D-vitamiini või Calcigran Forte D Lemon mõne koostisosa suhtes (vt lõik „Oluline teave mõningate Calcigran Forte D Lemon koostisainete suhtes“).

Calcigran Forte D Lemon tabletid ei ole mõeldud kasutamiseks lastel ja noorukitel.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Calcigran Forte D Lemon

kui te kasutate seda ravimit pika aja vältel. Palun pidage nõu oma arstiga;

kui teil on neerufunktsiooni kahjustus või soodumus neerukivide tekkeks. Palun pidage nõu oma arstiga;

kui teil on sarkoidoos (immuunsüsteemi häire, mille tõttu võib D-vitamiini tase teie organismis tõusta). Palun pidage nõu oma arstiga;

kui te olete osteoporoosi tõttu voodirežiimil. Palun pidage nõu oma arstiga;

kui te tarvitate teisi D-vitamiini sisaldavaid preparaate. Täiendava kaltsiumi ja D-vitamiini manustamine peab toimuma arstliku järelevalve all.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kaltsiumkarbonaat võib takistada samaaegselt manustatavate tetratsükliini (antibiootikum) sisaldavate ravimite imendumist. Seetõttu tuleb tetratsükliini sisaldavaid ravimeid võtta vähemalt 2 tundi enne või 4...6 tundi pärast Calcigran Forte D Lemon võtmist.

Ravimeid, mis sisaldavad bisfosfonaate (kasutatakse osteoporoosi ravis) tuleb võtta vähemalt 1 tund enne Calcigran Forte D Lemon võtmist.

Kaltsium võib vähendada levotüroksiini toimet. Seetõttu tuleks levotüroksiini võtta vähemalt 4 tundi enne või 4 tundi pärast Calcigran Forte D Lemon tablettide võtmist.

Kinoloon-antibiootikumide toime võib väheneda, kui neid võtta koos kaltsiumiga. Seetõttu tuleb kinoloon-antibiootikume võtta vähemalt 2 tundi enne või 6 tundi pärast Calcigran Forte D Lemon manustamist.

Teised ravimid mis võivad mõjutada või olla mõjutatud Calcigran Forte D Lemon tablettidest on: tiasiiddiureetikumid (kasutatakse kõrgvererõhutõve või tursete raviks) ja südameglükosiidid (kasutatakse südamehaiguste korral).

Calcigran Forte D Lemon kasutamine koos toidu ja joogiga

Calcigran Forte D Lemon tablette võib võtta koos või ilma söögi ja joogita.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal ei tohi kaltsiumi ööpäevane annus ületada 1500 mg ja D-vitamiini annus 600 RÜ, kuna suuremad annused võivad avaldada toimet sündimata lapsele. Seetõttu ei sobi Calcigran Forte D Lemon tabletid suure D-vitamiini sisalduse tõttu kasutamiseks raseduse ajal.

Rinnaga toitmise ajal võib Calcigran Forte D Lemon tablette kasutada. Kaltsium ja D-vitamiin erituvad rinnapiima, mida tuleb arvestada, kui lapsele antakse täiendavalt D-vitamiini.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Toimet autojuhtimisele ja masinatega töötamise võimele ei ole uuritud. Toime olemasolu on ebatõenäoline.

Oluline teave mõningate Calcigran Forte D Lemon koostisainete suhtes

Calcigran Forte D Lemon tabletid sisaldavad aspartaami (E951), fenüülalaniini allikat. Võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga patsientidele.

Calcigran Forte D Lemon tabletid sisaldavad sorbitooli (E420), isomalti (E953) ja sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

KUIDAS CALCIGRAN FORTE D LEMON TABLETTE VÕTTA

Võtke Calcigran Forte D Lemon tablette alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine:

Tavaline annus on üks tablett üks kord ööpäevas. Tablette võib närida või imeda.

Kui te võtate Calcigran Forte D Lemon tablette rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud rohkem Calcigran Forte D Lemon tablette kui ette nähtud, pöörduge koheselt oma arsti või apteekri poole.

Kui te unustate Calcigran Forte D Lemon tableti võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Calcigran Forte D Lemon põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1-l kuni 10-l kasutajal 1000-st)

Suurte annuste puhul võib tekkida vere või uriini kaltsiumisisalduse suurenemine.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1-l kuni 10-l kasutajal 10 000-st)

Kõhukinnisus, kõhupuhitus, iiveldus, kõhuvalu ja kõhulahtisus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1-l inimesel 10 000-st)

Ülitundlikkusreaktsioonid, nt nahasügelus ja lööve. Düspepsia. Piima-leelisesündroom (nimetatakse ka Burnett`i sündroomiks ja avaldub tavaliselt vaid suure koguse kaltsiumi manustamisel), mille sümptomiteks on sage vajadus urineerimiseks, peavalu, söögiisu puudumine, iiveldus või oksendamine, ebatavaline väsimus või nõrkus, kaltsiumi sisalduse tõus veres ja neerukahjustus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Calcigran Forte D Lemon tablette pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Plastikpurk:

Hoida temperatuuril kuni 30 oC. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Hoida purk tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Blisterpakend:

Hoida temperatuuril kuni 30 oC. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult. Hoida blistrid välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Calcigran Forte D Lemon sisaldab

Toimeained on:

1250 mg kaltsiumkarbonaati (500 mg kaltsiumi),

800 RÜ (20 mikrogrammi) kolekaltsiferooli (D3-vitamiin).

Abiained on sorbitool (E420), povidoon, isomalt (E953), maitselisand (sidrun), magneesiumstearaat, aspartaam (E951), rasvhapete mono- ja diglütseriidid, tokoferool, sahharoos, modifitseeritud maisitärklis, keskmise ahelapikkusega triglütseriidid, naatriumaskorbaat ja kolloidne veevaba räni.

Kuidas Calcigran Forte D Lemon tabletid välja näevad ja pakendi sisu

Calcigran Forte D Lemon on valged ümarad närimistabletid.

Pakendi suurused:

Plastikpurk: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 168 ja 180 tabletti. Blistrid: 7, 14, 28, 50 x 1, 56, 84, 112, 140 ja 168 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Takeda Pharma AS

Jaama 55B

63308 Põlva, Eesti

Tootjad:

Plastikpurki pakendatud tabletid:

Takeda Pharma AS

Jaama 55B

63308 Põlva, Eesti

või

Takeda Nycomed AS

Drammensveien 852, P.O. Box 205

N-1372 Asker, Norra

Blisterpakendisse pakendatud tabletid:

Takeda Christiaens

Gentsesteenweg 615

1080 Brüssel, Belgia

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria: Cal-D-or Lemon 500mg/800 I.E. – Kautabletten

Taani: Calcichew-D3 X-Forte Lemon

Eesti: Calcigran Forte D Lemon

Soome: Calcichew D3 Extra sitruuna

Saksamaa: Calcimagon® Extra D3

Kreeka: Calcioral D3 Forte

Leedu: Calcigran Forte Lemon 500 mg/800 TV kramtomosios tabletės Holland: Calci-Chew D3 500 mg / 800 I.E.

Norra: Calcigran Forte 500 mg/800 IE tyggetablett, sitron

Poola: Orocal D3 Lemon Plus

Hispaania: MASTICAL D 500 mg/ 800 UI comprimidos masticables

Rootsi: Calcichew-D3 Forte CitronApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Ülejõe Apteek, Viiking haruapteek

Sadama tn 15, Pärnu linn, Pärnu maakond
4430369
viiking@ylejoeapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Laikmaa Apteek

Narva mnt 2, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6539781
A047@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Tallinn, Tartu mnt

Tartu mnt 49, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6010428
A011@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating