Otsituimad TOP 5

Chronocard N 80mg coated tablet N100 (0)

Taimsed ja ravimisarnased preparaadid >  Taimsed ja ravimisarnased preparaadid
Nimetus: Chronocard N 80mg coated tablet N100
Toimeained: herbal preparation(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Cesra Arzneimittel
ATC kood T01RS01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Chronocard N on taimne ravim viirpuulehtedest ja -õitest, kasutatakse kerge südamepuudulikkuse raviks täiskasvanutel ja eakatel.

1 kaetud tablett sisaldab 80 mg (4-7:1) viirpuulehtede ja -õite kuivekstrakti.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Chronocard N tablette

Kui te olete ülitundlik (allergiline) ravimi toimeaine või mõne koostisosa suhtes.

Alla 12-aastaste laste raviks ei ole soovitatav kasutada, kuna puudub vastav kliiniline kogemus.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Chronocard N

Kui haigussümptomid püsivad muutumatuna üle 6 nädala või esinevad jalgade tursed, tuleks pöörduda arsti poole.

Kui tekib valu südame piirkonnas, mis levib käsivartesse, ülakõhtu või kaela piirkonda, samuti hingamishäirete (düspnoe) esinemisel, on meditsiiniline vahelesegamine hädavajalik.

Kui olete tundlik mõnede suhkrute suhtes siis enne ravimi võtmist konsulteerige arstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Koostoimeid teiste ravimitega ei ole teada.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasaarvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kuna Chronocard N tablettide kasutamise kohta puuduvad piisavad kliinilised uuringud, ei ole preparaati lubatud kasutada raseduse ja imetamise ajal

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Toimet autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole täheldatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Chronocard N tablette alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Annustamine täiskasvanutele: 1 kaetud tablett 3 korda päevas. Vajadusel võib annust suurendada kuni 2 tabletini 3 korda ööpäevas. Tabletid võtta sisse koos piisava hulga vedelikuga enne sööki.

Chronocard N tablette tuleks kasutada vähemalt 6 nädalat.

Chronocard N tablette on võimalik kasutada pikaaegseks raviks.

Kui teil on tunne, et Chronocard N tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Chronocard N tablette rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral ei ole ägedaid mürgistusnähte täheldatud.

Üleannustamisnähtude tekkimisel tuleb informeerida oma raviarsti.

Kui te unustate Chronocard N tablette võtta

Võtke ravimit nii kiirest kui võimalik, kuid ärge ületage lubatud ööpäevast annust. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Chronocard N põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimetest võivad esineda iiveldus, väsimus, higistamine, lööve kätel.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

SÄILITAMINE

Hoida temperatuuril kuni 25°C

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Chronocard N tablette pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida ravim Chronocard N sisaldab

1kaetud tablett sisaldab 80 mg (4-7:1) viirpuulehtede ja -õite kuivekstrakti. Ekstrahent: 45% (V/V) etanool.

Abiained: maltodekstriin, kolloidne ränidioksiid, laktoos, tselluloosipulber, polüvidoon 25, krospovidoon, talk, magneesiumstearaat [polü-(metakrüülhape, metüülmetakrülaat)-1:1]dibutüülftalaat (98,75:1,25), kergelt aluseline magneesiumkarbonaat, araabiakummi, titaandioksiid (E 171), glükoosisiirup, makrogool 6000, kaltsiumkarbonaat (E 170), sahharoos, Ponceau 4R (E 124), pleegitatud vaha, karnauuba vaha, vaikaine.

Kuidas ravim Chronocard N välja näeb ja pakendi sisu

Chronocard N tabletid on punased, ümarad, suhkruga kaetud. Pakendis 40 ja 100 tabletti.

Informatsioon diabeetikutele:

1 kaetud tablett sisaldab 0,02 leivaühikut.

Müügiloa hoidja:

Cesra Arzneimittel GmbH& Co.KG

Braunmattstrasse 20

76532 Baden-Baden

Saksamaa

Telef: 0049-7221-95400

Fax: 0049-7221-54026

E-mail: cesra@cesra.de

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Miecys-Pharm OÜ,

Vitamiini 4,

Tartu 51014 Eesti tel: 372 7 380-676

Infoleht kooskõlastatud augustis 2011Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Annelinna Apteek Kalda

Kalda tee 32, Tartu linn, Tartu maakond
7427010
A013@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Zeppelini Apteek

Turu tn 14, Tartu linn, Tartu maakond
4425499
benu.5139@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Ujula apteek

Ujula tn 2, Tartu linn, Tartu maakond
7339911
benu.5138@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Puhja Apteek

Elva tee 1, Puhja
7451265
taraxacum@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tartu Sõbra Apteek

Sõbra tn 58, Tartu linn, Tartu maakond
7336655
benu.5137@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tõrva Keskapteek

Valga tn 3, Tõrva linn, Valga maakond
7632104
benu.5120@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating