Otsituimad TOP 5

Ciprobay HC 1%+0,2% ear drops, suspension 10ml N1 (0)

Meeleelundid >  Otoloogias kasutatavad ained
Nimetus: Ciprobay HC 1%+0,2% ear drops, suspension 10ml N1
Toimeained: Hydrocortisone+Ciprofloxacin(A)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Alcon
ATC kood S02CA82
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

CIPROBAY HC sisaldab kahte toimeainet, tsiprofloksatsiini ja hüdrokortisooni.

Tsiprofloksatsiin on kinoloonide gruppi kuuluv antibakteriaalne aine.

Hüdrokortisoon on glükokortikosteroidide gruppi kuuluv neerupealise hormoon, mis surub alla põletikulaadseid seisundeid.

CIPROBAY HC kasutatakse tsiprofloksatsiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud väliskõrva ägeda bakteriaalse põletiku raviks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage CIPROBAY HC:

kui te olete ülitundlik (allergiline) tsiprofloksatsiini või mõne teise kinolooni, hüdrokortisooni või ravimi mõne muu koostisosa suhtes.

kui teil esineb kuulmekile mulgustus või kahtlustatakse kuulmekile mulgustust

kui teil esineb keskkõrvapõletik

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga CIPROBAY HC: Pärast arstiga konsulteerimist tuleb ravi katkestada kui esinevad - allergianähud, nt. punetus või lööve

Nii nagu teistegi antibakteriaalsete ravimite puhul, võib pikaajaline kasutamine põhjustada tsiproksiinile mittetundlike organismide ( seened) kasvu.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid.

Rasedus ja imetamine:

Ravimi kasutamise kogemus rasedatel ja rinnaga toitvatel naistel on väike. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

CIPROBAY HC ei mõjuta võimet juhtida liiklusvahendit või töötada masinatega


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage CIPROBAY HC alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on

3 tilka haigesse kõrva 2 korda päevas. Soovitatud raviaeg on 7 päeva.

Kui teil on tunne, et CIPROBAY HC toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kuidas on õige CIPROBAY HC kasutada.

Eemaldage kork pudelilt ja asetage tilguti pudelile.

Loksutage pudelit hästi enne kasutamist.

Vältige tilguti saastamist eritisega kõrvast, näppudega või millegi muuga. Suspensiooni tuleb soojendada hoides seda käes 1-2 minutit.

Lamage haige kõrv ülespoole ja tilgutage ravim kõrva.

Säilitage see asend vähemalt 30 sekundiks, et tagada tilkade jõudmine kõrva.

Kui vajalik, korrake sama protseduuri teise kõrvaga.

Kui te unustasite CIPROBAY HC kasutada

Ärge kasutage topeltannust unustatud annuse korvamiseks.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka CIPROBAY HC põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harvad kõrvaltoimed: esineb 1...10 1000 kasutaja kohta.

paikne puutetundlikkuse langus

kipitus

sügelemine

lööve

nõgestõbi

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Säilitada toatemperatuuril.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Kõrvatilgad on valgustundlikud ja neid peab hoidma karbis. Ärge hoidke ravimit külmikus.

Kõrvatilkasid võib kasutada 14 päeva jooksul pärast pudeli avamist. Ärge kasutage CIPROBAY HC pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida CIPROBAY HC sisaldab

Toimeained on tsiprofloksatsiin ja hüdrokortisoon. 1 ml suspensiooni sisaldab 2,3 mg tsiprofloksatsiinvesinikkloriidi ( vastab 2 mg tsiprofloksatsiinile) ja 10 mg hüdrokortisooni..

Abiained on polüsorbaat 20, naatriumatsetaat, äädikhape, bensüülalkohol (säilitusaine), fosfolipoon, naatriumkloriid, polüvinüülalkohol, puhastatud vesi.

Kuidas CIPROBAY HC välja näeb ja pakendi sisu

10 ml valkjat suspensiooni polüpropüülist keetava korgiga klaaspudelis.

Müügiloa hoidja

Alcon Cusi S:A.

Camil Fabra No.58

08320-El Masnou

Barcelona

Hispaania

Tootjad on:

BAYER CORPORATION

400 West Stoever Avenue

Myerstown

Pennsylvania 17067

Ameerika Ühendriigid

BAYER Healthcare AG

D-51368nLeverkusen

Saksamaa

Alcon Cusi S:A.

Camil Fabra No.58

08320-El Masnou

Barcelona

Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Alcon Eesti

Tööstuse 47A - 71

10416 Tallinn

Eesti

Telefon: 6 313 214

Faks: 6 313 215Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek

Jaama tn 11, Tallinn (Nõmme)
6701272
benu.5144@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kreenholmi Apteek

Kreenholmi tn 39f, Narva
3571599
kreenapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Lahkuse Apteek, Narva, Kangelaste prospekt

Kangelaste prospekt 5-62, Narva linn, Ida-Viru maakond
3564980
benu.5207@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Narva Kesklinna Apteek, Narva, Vestervalli 15

Vestervalli 15, Narva
Hindamine ratingratingratingratingrating

Lastepolikliiniku Südameapteek

Ravi tn 27, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 459 054
haru@keldrima.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Narva Kesklinna Apteek, Narva, A. Puškini tn

A. Puškini tn 13, Narva linn, Ida-Viru maakond
3592378
benu.5142@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating