Otsituimad TOP 5

COLDREX HOTREM HONEY & LEMON Powder for o.sol. 750mg+10mg+60mg N10 (0)

Närvisüsteem >  Analgeetikumid
Nimetus: COLDREX HOTREM HONEY & LEMON Powder for o.sol. 750mg+10mg+60mg N10
Toimeained: Paracetamol+Phenylephrine+Ascorbic acid(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: GlaxoSmithKline
ATC kood N02BE84
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

COLDREX HotRem HONEY & LEMON`it kasutatakse palaviku alandamiseks, nõrga valu leevendamiseks ja nohu sümptomaatiliseks raviks.

COLDREX HotRem HONEY & LEMON sisaldab kolme toimeainet:

Paratsetamool on valu vaigistav ravim, mis aitab palaviku korral ka kehatemperatuuri alandada.

Fenüülefriinvesinikkloriid on sümpatomimeetiline dekongestant, mis on nina ja ninakõrvalkoobaste limaskestade turset vähendava toimega, kergendades nina kaudu hingamist.

vitamiin C (askorbiinhape), aitab taastada viirushaiguse (nt külmetus) algstaadiumis väheneda võivat vitamiin C hulka.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

COLDREX HotRem HONEY & LEMON sisaldab paratsetamooli ja dekongestanti.

Ärge võtke koos muude paratsetamooli sisaldavate ravimite või muude ravimitega, mis on mõeldud köha ja külmetuse või ninakinnisuse leevendamiseks.

Ärge võtke COLDREX HotRem HONEY & LEMON´it

kui te olete allergiline paratsetamooli, fenüülefriini, askorbiinhappe või ravimi mõne koostisosa suhtes;

kui teil on kilpnäärme ületalitlus;

kui teil on südamehaigus;

kui teil on kõrge vererõhk;

kui teil on suhkurtõbi;

kui võtate või olete viimase kahe nädala jooksul võtnud ravimeid, mida nimetatakse monoamiini oksüdaasi inhibiitoriteks (MAOI-d), mida tavaliselt kasutatakse depressiooni raviks.

Pidage enne nõu oma arstiga kui mõni ülaltoodu kehtib teie kohta.

Alla 12-aastastel lastel: ei soovitata kasutada v.a juhul, kui seda soovitab arst.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga COLDREX HotRem HONEY & LEMON Pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arstiga:

kui teil on probleeme neerude või maksaga (sh Gilberti sündroom);

kui teil on veresoonte haigus, nagu Raynaud’ sündroom (mis võib ilmneda valuna sõrmedes või varvastes vastusena külmale või stressile);

kui teil on hemolüütiline aneemia;

kui teil on ensüüm glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus;

kui teil on glaukoom (liiga kõrge silmasisene rõhk);

kui teil on feokromotsütoom (neerude lähedal paiknev kasvaja);

kui teil on eesnäärmeprobleemid või urineerimisraskused; • kui te olete rase, plaanite rasestuda või imetate last.

Kui te ei ole kindel, kas te võite seda ravimit võtta, küsige oma arstilt või apteekrilt.

Võtmine koos teiste ravimitega

 Informeerige oma arsti, kui te kasutate mõnda allpool nimetatud ravimitest:

Varfariin või teised sarnased ravimid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks;

ravimid vererõhu kontrollimiseks, nagu beetablokaatorid;

digoksiin või sarnased südamehaiguse ravimid;

söögiisu vähendajad või stimulandid;

depressiooni raviks kasutatavad ravimid, nagu antidepressandid (nt amitriptüliin).

 Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib põhjustada pearinglust. Kui see on nii, ärge juhtige autot ega töötage masinatega.

Oluline teave mõningate COLDREX HotRem HONEY & LEMON’i koostisainete suhtes

Ravim sisaldab fenüülalaniini, mistõttu võib olla ohtlik fenüülketonuuriaga patsientidele.

Sisaldab 2,47 g sukroosi annuse kohta. Seda tuleb arvestada, kui teil on suhkurtõbi.

Iga pakike sisaldab 120 mg naatriumit annuse kohta. Seda peab arvesse võtma patsientide puhul, kes on määratud madala naatriumisisaldusega dieedile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

COLDREX HotRem HONEY & LEMON`it kasutatakse palaviku alandamiseks, nõrga valu leevendamiseks ja nohu sümptomaatiliseks raviks.

COLDREX HotRem HONEY & LEMON sisaldab kolme toimeainet:

Paratsetamool on valu vaigistav ravim, mis aitab palaviku korral ka kehatemperatuuri alandada.

Fenüülefriinvesinikkloriid on sümpatomimeetiline dekongestant, mis on nina ja ninakõrvalkoobaste limaskestade turset vähendava toimega, kergendades nina kaudu hingamist.

vitamiin C (askorbiinhape), aitab taastada viirushaiguse (nt külmetus) algstaadiumis väheneda võivat vitamiin C hulka.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE COLDREX HOTREM HONEY & LEMON´I VÕTMIST

COLDREX HotRem HONEY & LEMON sisaldab paratsetamooli ja dekongestanti.

Ärge võtke koos muude paratsetamooli sisaldavate ravimite või muude ravimitega, mis on mõeldud köha ja külmetuse või ninakinnisuse leevendamiseks.

Ärge võtke COLDREX HotRem HONEY & LEMON´it

kui te olete allergiline paratsetamooli, fenüülefriini, askorbiinhappe või ravimi mõne koostisosa suhtes;

kui teil on kilpnäärme ületalitlus;

kui teil on südamehaigus;

kui teil on kõrge vererõhk;

kui teil on suhkurtõbi;

kui võtate või olete viimase kahe nädala jooksul võtnud ravimeid, mida nimetatakse monoamiini oksüdaasi inhibiitoriteks (MAOI-d), mida tavaliselt kasutatakse depressiooni raviks.

Pidage enne nõu oma arstiga kui mõni ülaltoodu kehtib teie kohta.

Alla 12-aastastel lastel: ei soovitata kasutada v.a juhul, kui seda soovitab arst.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga COLDREX HotRem HONEY & LEMON Pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arstiga:

kui teil on probleeme neerude või maksaga (sh Gilberti sündroom);

kui teil on veresoonte haigus, nagu Raynaud’ sündroom (mis võib ilmneda valuna sõrmedes või varvastes vastusena külmale või stressile);

kui teil on hemolüütiline aneemia;

kui teil on ensüüm glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus;

kui teil on glaukoom (liiga kõrge silmasisene rõhk);

kui teil on feokromotsütoom (neerude lähedal paiknev kasvaja);

kui teil on eesnäärmeprobleemid või urineerimisraskused; • kui te olete rase, plaanite rasestuda või imetate last.

Kui te ei ole kindel, kas te võite seda ravimit võtta, küsige oma arstilt või apteekrilt.

Võtmine koos teiste ravimitega

 Informeerige oma arsti, kui te kasutate mõnda allpool nimetatud ravimitest:

Varfariin või teised sarnased ravimid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks;

ravimid vererõhu kontrollimiseks, nagu beetablokaatorid;

digoksiin või sarnased südamehaiguse ravimid;

söögiisu vähendajad või stimulandid;

depressiooni raviks kasutatavad ravimid, nagu antidepressandid (nt amitriptüliin).

 Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib põhjustada pearinglust. Kui see on nii, ärge juhtige autot ega töötage masinatega.

Oluline teave mõningate COLDREX HotRem HONEY & LEMON’i koostisainete suhtes

Ravim sisaldab fenüülalaniini, mistõttu võib olla ohtlik fenüülketonuuriaga patsientidele.

Sisaldab 2,47 g sukroosi annuse kohta. Seda tuleb arvestada, kui teil on suhkurtõbi.

Iga pakike sisaldab 120 mg naatriumit annuse kohta. Seda peab arvesse võtma patsientide puhul, kes on määratud madala naatriumisisaldusega dieedile.

KUIDAS COLDREX HOTREM HONEY & LEMON´IT VÕTTA

Võtke COLDREX HotRem HONEY& LEMON´it alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud (sealhulgas eakad patsiendid) ja üle 12-aastased lapsed Tavaline annus on 1 pakike iga 4…6 tunni järel vajaduse järgi.

Ärge võtke sagedamini kui iga 4 tunni järel.

Ärge võtke rohkem kui 5 pakikest 24 tunni jooksul.

Ärge ületage ettenähtud annust.

Ärge võtke koos muude paratsetamooli sisaldavate ravimite või muude ravimitega, mis on mõeldud köha ja külmetuse või ninakinnisuse leevendamiseks.

Alla 12-aastased lapsed: ei ole soovitatav, välja arvatud arsti ettekirjutusel.

COLDREX HotRem HONEY & LEMON’it kasutatakse sooja joogina.

Tühjendage pakikese sisu tassi, lisage kuuma vett ja segage hoolikalt.

Vajaduse korral lisage külma vett.

Soovi korral lisage suhkrut või mett.

Ärge võtke kauem kui 7 päeva.

Sümptomite püsimisel peale 7 päeva lõpetage ravimi võtmine ja pöörduge oma arsti poole.

Kui te võtate ravimit rohkem kui ette nähtud

Pöörduge maksapuudulikkuse riski tõttu kohe arsti poole. Seetõttu on tähtis, et teavitaksite oma arsti, isegi kui tunnete end hästi

Kui te unustate võtta COLDREX HotRem HONEY & LEMON`it

Võtke annus siis, kui see teile meenub.

Ärge võtke sagedamini kui üks annus iga 4 tunni järel. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka COLDREX HotRem HONEY & LEMON põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ravimi kasutamisel võite kogeda järgmisi nähte: peavalu, pearinglus, närvilisus, magamisraskused, vererõhu tõus, iiveldus ja oksendamine.

Katkestage ravimi kasutamine ja teavitage kohe oma arsti:

kui teil tekib allergiline reaktsioon, nagu nahalööve või sügelus, mõnikord koos hingamisprobleemide või huulte, keele, kurgu või näo tursega;

kui teil tekib nahalööve või naha koorumine või suuhaavandid;

kui teil on varem esinenud hingamisprobleemid aspiriini või mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite võtmisel ja tekib sama reaktsioon selle ravimiga;

kui teil esineb ebatavaline veritsus või verejooks;

kui teil esineb ebatavaliselt kiire pulsisagedus või ebatavaliselt kiire või ebaregulaarne südametöö;

kui teil tekib nägemise kaotus, mille põhjuseks võib olla ebanormaalselt kõrge rõhk silmas. See esineb tõenäolisemalt glaukoomiga inimestel;

kui teil esinevad urineerimisraskused. See esineb tõenäolisemalt suurenenud eesnäärmega meestel.

Need reaktsioonid esinevad harva.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud

 Katkestage ravimi kasutamine ja teavitage kohe oma arsti.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

Ärge kasutage ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida COLDREX HotRem HONEY & LEMON sisaldab

Toimeained on: paratsetamool, fenüülefriinvesinikkloriid ja askorbiinhape.

Üks pakike sisaldab toimeainetena 750 mg paratsetamooli, 10 mg fenüülefriinvesinikkloriidi ja 60 mg askorbiinhapet (C-vitamiini).

Abiained on: etüültselluloos, sahharoos, sidrunhape (veevaba), naatriumtsitraat, maisitärklis, sidruni lõhna- ja maitseaine, mee lõhna- ja maitseaine, aspartaam (E951), naatriumsahhariin ja värvaine (karamell).

Kuidas COLDREX HotRem HONEY & LEMON välja näeb ja pakendi sisu

Iga pakike sisaldab 5 g helepruuni suukaudse lahuse pulbrit. 5 või 10 pakikest on pakendatud pappkarpi. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

GlaxoSmithKline Export Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Brentford TW8 9GS Ühendkuningriik.

Tootja

SmithKline Beecham S.A.

Ctra. Ajalvir Km 2,5

Alcala de Henares 28806 Madrid Hispaania.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Lõõtsa 2Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Ülejõe Apteek

Jannseni tn 7a, Pärnu linn, Pärnu maakond
4432255
ylejoeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Jõgeva keskapteek

Kesk tn 4, Jõgeva linn, Jõgeva maakond
7757130
benu.5141@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Väike-Õismäe Apteek

Õismäe tee 105a, Tallinn (Haabersti)
6574865
benu.5108@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating