Otsituimad TOP 5

COLDREX HOTREM LEMON Powder for o.sol. 750mg+10mg+60mg N10 (0)

Närvisüsteem >  Analgeetikumid
Nimetus: COLDREX HOTREM LEMON Powder for o.sol. 750mg+10mg+60mg N10
Toimeained: Paracetamol+Phenylephrine+Ascorbic acid(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: GlaxoSmithKline
ATC kood N02BE84
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
kuni -17%
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

COLDREX HotRem LEMON`it kasutatakse palaviku alandamiseks, nõrga valu leevendamiseks ja nohu sümptomaatiliseks raviks.

COLDREX HotRem LEMON sisaldab kolme toimeainet:

Paratsetamool on valu vaigistav ravim, mis aitab palaviku korral ka kehatemperatuuri alandada.

Fenüülefriinvesinikkloriid on sümpatomimeetiline dekongestant, mis on nina ja ninakõrvalkoobaste limaskestade turset vähendava toimega, kergendades nina kaudu hingamist.

vitamiin C (askorbiinhape) aitab taastada viirushaiguse (nt külmetus) algstaadiumis väheneda võivat vitamiin C hulka.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

COLDREX HotRem LEMON sisaldab paratsetamooli ja dekongestanti.

Ärge võtke koos muude paratsetamooli sisaldavate ravimite või muude ravimitega, mis on mõeldud köha ja külmetuse või ninakinnisuse leevendamiseks.

Ärge võtke COLDREX HotRem LEMON`it

kui te olete allergiline paratsetamooli, fenüülefriini, askorbiinhappe või ravimi mõne koostisosa suhtes;

kui teil on kilpnäärme ületalitlus;

kui teil on südamehaigus

kui teil on kõrge vererõhk,

kui teil on suhkurtõbi

kui võtate või olete viimase kahe nädala jooksul võtnud ravimeid, mida nimetatakse monoamiini oksüdaasi inhibiitoriteks (MAOI-d), mida tavaliselt kasutatakse depressiooni raviks.

Pidage enne nõu oma arstiga kui mõni ülaltoodu kehtib teie kohta.

Alla 12-aastastel lastel: ei soovitata kasutada v.a juhul, kui seda soovitab arst.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga COLDREX HotRem LEMON’it Pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arstiga:

kui teil on probleeme neerude või maksaga (sh Gilberti sündroom);

kui teil on veresoonte haigus, nagu Raynaud’ sündroom (mis võib ilmneda valuna sõrmedes või varvastes vastusena külmale või stressile),

kui teil on hemolüütiline aneemia

kui teil on ensüüm glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus

kui teil on glaukoom (liiga kõrge silmasisene rõhk);

kui teil on feokromotsütoom (neerude lähedal paiknev kasvaja); • kui teil on eesnäärmeprobleemid või urineerimisraskused; • kui te olete rase, plaanite rasestuda või imetate last.

Kui te ei ole kindel, kas te võite seda ravimit võtta, küsige oma arstilt või apteekrilt.

Võtmine koos teiste ravimitega

 Informeerige oma arsti, kui te kasutate mõnda allpool nimetatud ravimitest:

Varfariin või teised sarnased ravimid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks;

ravimid vererõhu kontrollimiseks, nagu beetablokaatorid;

digoksiin või sarnased südamehaiguse ravimid;

söögiisu vähendajad või stimulandid;

depressiooni raviks kasutatavad ravimid, nagu antidepressandid (nt amitriptüliin).

 Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib põhjustada pearinglust. Kui see on nii, ärge juhtige autot ega töötage masinatega.

Oluline teave mõningate COLDREX HotRem LEMONi koostisainete suhtes

Sisaldab 2,9 g sukroosi annuse kohta. Seda tuleb arvestada, kui teil on suhkurtõbi.

Sisaldab 121,7 mg naatriumit annuse kohta. Seda peab arvesse võtma patsientide puhul, kes on määratud madala naatriumisisaldusega dieedile.

Sisaldab kinoliinkollast (E104), võib põhjustada allergilisi reaktsioone.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

COLDREX HotRem LEMON`it kasutatakse palaviku alandamiseks, nõrga valu leevendamiseks ja nohu sümptomaatiliseks raviks.

COLDREX HotRem LEMON sisaldab kolme toimeainet:

Paratsetamool on valu vaigistav ravim, mis aitab palaviku korral ka kehatemperatuuri alandada.

Fenüülefriinvesinikkloriid on sümpatomimeetiline dekongestant, mis on nina ja ninakõrvalkoobaste limaskestade turset vähendava toimega, kergendades nina kaudu hingamist.

vitamiin C (askorbiinhape) aitab taastada viirushaiguse (nt külmetus) algstaadiumis väheneda võivat vitamiin C hulka.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE COLDREX HOTREM´I VÕTMIST

COLDREX HotRem LEMON sisaldab paratsetamooli ja dekongestanti.

Ärge võtke koos muude paratsetamooli sisaldavate ravimite või muude ravimitega, mis on mõeldud köha ja külmetuse või ninakinnisuse leevendamiseks.

Ärge võtke COLDREX HotRem LEMON`it

kui te olete allergiline paratsetamooli, fenüülefriini, askorbiinhappe või ravimi mõne koostisosa suhtes;

kui teil on kilpnäärme ületalitlus;

kui teil on südamehaigus

kui teil on kõrge vererõhk,

kui teil on suhkurtõbi

kui võtate või olete viimase kahe nädala jooksul võtnud ravimeid, mida nimetatakse monoamiini oksüdaasi inhibiitoriteks (MAOI-d), mida tavaliselt kasutatakse depressiooni raviks.

Pidage enne nõu oma arstiga kui mõni ülaltoodu kehtib teie kohta.

Alla 12-aastastel lastel: ei soovitata kasutada v.a juhul, kui seda soovitab arst.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga COLDREX HotRem LEMON’it Pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arstiga:

kui teil on probleeme neerude või maksaga (sh Gilberti sündroom);

kui teil on veresoonte haigus, nagu Raynaud’ sündroom (mis võib ilmneda valuna sõrmedes või varvastes vastusena külmale või stressile),

kui teil on hemolüütiline aneemia

kui teil on ensüüm glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus

kui teil on glaukoom (liiga kõrge silmasisene rõhk);

kui teil on feokromotsütoom (neerude lähedal paiknev kasvaja); • kui teil on eesnäärmeprobleemid või urineerimisraskused; • kui te olete rase, plaanite rasestuda või imetate last.

Kui te ei ole kindel, kas te võite seda ravimit võtta, küsige oma arstilt või apteekrilt.

Võtmine koos teiste ravimitega

 Informeerige oma arsti, kui te kasutate mõnda allpool nimetatud ravimitest:

Varfariin või teised sarnased ravimid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks;

ravimid vererõhu kontrollimiseks, nagu beetablokaatorid;

digoksiin või sarnased südamehaiguse ravimid;

söögiisu vähendajad või stimulandid;

depressiooni raviks kasutatavad ravimid, nagu antidepressandid (nt amitriptüliin).

 Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib põhjustada pearinglust. Kui see on nii, ärge juhtige autot ega töötage masinatega.

Oluline teave mõningate COLDREX HotRem LEMONi koostisainete suhtes

Sisaldab 2,9 g sukroosi annuse kohta. Seda tuleb arvestada, kui teil on suhkurtõbi.

Sisaldab 121,7 mg naatriumit annuse kohta. Seda peab arvesse võtma patsientide puhul, kes on määratud madala naatriumisisaldusega dieedile.

Sisaldab kinoliinkollast (E104), võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

KUIDAS COLDREX HOTREM LEMON`IT KASUTADA

Võtke COLDREX HotRem LEMON´it alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud (sealhulgas eakad patsiendid) ja üle 12-aastased lapsed Tavaline annus on 1 pakike iga 4…6 tunni järel vajaduse järgi.

Ärge võtke sagedamini kui iga 4 tunni järel.

Ärge võtke rohkem kui 5 pakikest 24 tunni jooksul.

Ärge ületage ettenähtud annust.

Ärge võtke koos muude paratsetamooli sisaldavate ravimite või muude ravimitega, mis on mõeldud köha ja külmetuse või ninakinnisuse leevendamiseks.

Alla 12-aastased lapsed: ei ole soovitatav, välja arvatud arsti ettekirjutusel.

COLDREX HotRem LEMONit kasutatakse sooja joogina.

Tühjendage pakikese sisu tassi, lisage kuuma vett ja segage hoolikalt.

Vajaduse korral lisage külma vett.

Soovi korral lisage suhkrut või mett.

Ärge võtke kauem kui 7 päeva.

Sümptomite püsimisel peale 7 päeva lõpetage ravimi võtmine ja pöörduge oma arsti poole ja lõpetage ravimi võtmine.

Kui te võtate ravimit rohkem kui ette nähtud

Pöörduge maksapuudulikkuse riski tõttu kohe arsti poole. Seetõttu on tähtis, et teavitaksite oma arsti, isegi kui tunnete end hästi

Kui te unustate võtta COLDREX HotRem LEMON`it

Võtke annus siis, kui see teile meenub.

Ärge võtke sagedamini kui üks annus iga 4 tunni järel. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka COLDREX HotRem LEMON põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ravimi kasutamisel võite kogeda järgmisi nähte: peavalu, pearinglus, närvilisus, magamisraskused, vererõhu tõus, iiveldus ja oksendamine.

Katkestage ravimi kasutamine ja teavitage kohe oma arsti:

kui teil tekib allergiline reaktsioon, nagu nahalööve või sügelus, mõnikord koos hingamisprobleemide või huulte, keele, kurgu või näo tursega;

kui teil tekib nahalööve või naha koorumine või suuhaavandid;

kui teil on varem esinenud hingamisprobleemid aspiriini või mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite võtmisel ja tekib sama reaktsioon selle ravimiga;

kui teil esineb ebatavaline veritsus või verejooks;

kui teil esineb ebatavaliselt kiire pulsisagedus või ebatavaliselt kiire või ebaregulaarne südametöö;

kui teil tekib nägemise kaotus, mille põhjuseks võib olla ebanormaalselt kõrge rõhk silmas. See esineb tõenäolisemalt glaukoomiga inimestel;

kui teil esinevad urineerimisraskused. See esineb tõenäolisemalt suurenenud eesnäärmega meestel

Need reaktsioonid esinevad harva.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud

 Katkestage ravimi kasutamine ja teavitage kohe oma arsti.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

Ärge kasutage COLDREX HotRem LEMON`it pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida COLDREX HotRem LEMON sisaldab:

Toimeained on: paratsetamool, fenüülefriinvesinikkloriid ja askorbiinhape.

Abiained on: etüültselluloos, sahharoos, veevaba sidrunhape, naatriumsahhariin, naatriumtsitraat, kinoliinkollane (E104), sidruni tetrarome maitse- ja lõhnaained (maltodekstriin, maitseained, alfa tokoferool (E307)), sidrunimahla maitse- ja lõhnaained (maltotekstriin, maitseained, tokoferoolikontsentraat (E306)).

Kuidas COLDREX HotRem LEMON välja näeb ja pakendi sisu

Kahvatukollane lahustuv sidrunilõhna ja-maitseline pulber.

Iga pakike sisaldab 5 g COLDREX HotRem LEMON suukaudse lahuse pulbrit. 5 või 10 pakikest on pakendatud pappkarpi.

Müügiloa hoidja ja tootja:

Müügiloa hoidja:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GlaxoSmithKline Export Ltd.

Brentford TW8 9GS

Ühendkuningriik

Tootja:

SmithKline Beecham S.A.

Ctra. Ajalvir, Km 2.5

Alcala de Henares

28806 Madrid

Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Lõõtsa 2

11415 TALLINN

Tel: 6 676 900Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Tooma haruapteek

J. Smuuli tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4538628
toomaapteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Viimsi Marketi Apteek

Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond
6074 126
benu.5156@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Jõgeva keskapteek

Kesk tn 4, Jõgeva linn, Jõgeva maakond
7757130
benu.5141@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Antsla Apteek

Põllu tn 2, Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond
7855138
eliko.musting@mail.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Ülejõe Apteek

Jannseni tn 7a, Pärnu linn, Pärnu maakond
4432255
ylejoeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating