Otsituimad TOP 5

COLDREX MAXGRIP LEMON Powder for o.sol. 1000mg+10mg+40mg N5 (0)

Närvisüsteem >  Analgeetikumid
Nimetus: COLDREX MAXGRIP LEMON Powder for o.sol. 1000mg+10mg+40mg N5
Toimeained: Paracetamol+Phenylephrine+Ascorbic acid(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: GlaxoSmithKline
ATC kood N02BE84
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Coldrex MaxGrip Lemon´it kasutatakse lühiajaliseks palaviku alandamiseks, nõrga valu leevendamiseks ja nohu sümptomaatiliseks raviks. Coldrex MaxGrip Lemon sisaldab:

paratsetamooli, mis vähendab valu ja langetab kehatemperatuuri, kui teil on palavik;

fenüülefriinvesinikkloriidi - ninakinnisust vähendavat ravimit (dekongestant), mis avab nina ja ninakõrvalkoopad ja aitab seega teil kergemalt hingata;

vitamiini C (askorbiinhape), et täiendada toiduga saadavat vitamiin C kogust,


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

COLDREX MAXGRIP LEMON sisaldab paratsetamooli ja dekongestanti.

Ärge kasutage koos teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega või muude ravimitega, mis on mõeldud köha ja külmetuse või ninakinnisuse leevendamiseks.

Ärge võtke COLDREX MAXGRIP LEMONit:

kui te olete allergiline (ülitundlik) paratsetamooli, fenüülefriini, askorbiinhappe või ravimi mõne muu koostisosa suhtes;

kui teil on maksa- või neeruprobleemid;

kui teil on kõrge vererõhk, südamehaigus, suhkurtõbi või kilpnäärme ületalitlus.

kui te võtate või olete viimase kahe nädala jooksul võtnud ravimeid, mida nimetatakse monoamiini oksüdaasi inhibiitoriteks (MAOId), mida tavaliselt kasutatakse depressiooni raviks; Konsulteerige arstiga kui teil esineb mõni ülaltoodud haigusest.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga COLDREX MAXGRIP LEMON  Pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arstiga, kui:

teil on veresoontehaigus, nagu Raynaud’ fenomen (mis võib ilmneda valuna sõrmedes või varvastes vastusena külmale või stressile);

teil on glaukoom (ülemäärane rõhk teie silmades);

teil on feokromotsütoom (neerude lähedal paiknev kasvaja);

teil on eesnäärmeprobleemid või urineerimisraskused;

olete rase, püüate rasestuda või imetate last.

Kui te ei ole kindel, kas te võite seda ravimit võtta, küsige oma arstilt või apteekrilt.

Võtmine koos teiste ravimitega

 Informeerige oma arsti, kui te kasutate mõnda allpool nimetatud ravimitest:

varfariin või teised sarnased ravimid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks;

ravimid vererõhu kontrolli all hoidmiseks, nagu beetablokaatorid;

digoksiin või sarnased südamehaiguse ravimid;

söögiisu vähendajad või stimulandid;

depressiooni raviks kasutatavad ravimid, nagu antidepressandid (nt amitriptüliin).

iivelduse ja oksendamise raviks kasutatavad metoklopramiid või domperidoon;

vere suure kolesteroolisisalduse raviks kasutatav kolestüramiin.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib põhjustada pearinglust. Kui see on nii, ärge juhtide autot ega töötage masinatega.

Oluline teave mõningate COLDREX MAXGRIP LEMONi koostisainete suhtes

Sisaldab 4 g sahharoosiannuse kohta. Seda tuleb arvestada, kui teil on suhkurtõbi.Iga pakike sisaldab 0,12g naatriumit annuse kohta. Seda peab arvesse võtma patsientide puhul, kes on määratud madala naatriumisisaldusega dieedile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Coldrex MaxGrip Lemon´it kasutatakse lühiajaliseks palaviku alandamiseks, nõrga valu leevendamiseks ja nohu sümptomaatiliseks raviks. Coldrex MaxGrip Lemon sisaldab:

paratsetamooli, mis vähendab valu ja langetab kehatemperatuuri, kui teil on palavik;

fenüülefriinvesinikkloriidi - ninakinnisust vähendavat ravimit (dekongestant), mis avab nina ja ninakõrvalkoopad ja aitab seega teil kergemalt hingata;

vitamiini C (askorbiinhape), et täiendada toiduga saadavat vitamiin C kogust,

MIDA ON VAJA TEADA ENNE COLDREX MAXGRIP LEMON´I VÕTMIST

COLDREX MAXGRIP LEMON sisaldab paratsetamooli ja dekongestanti.

Ärge kasutage koos teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega või muude ravimitega, mis on mõeldud köha ja külmetuse või ninakinnisuse leevendamiseks.

Ärge võtke COLDREX MAXGRIP LEMONit:

kui te olete allergiline (ülitundlik) paratsetamooli, fenüülefriini, askorbiinhappe või ravimi mõne muu koostisosa suhtes;

kui teil on maksa- või neeruprobleemid;

kui teil on kõrge vererõhk, südamehaigus, suhkurtõbi või kilpnäärme ületalitlus.

kui te võtate või olete viimase kahe nädala jooksul võtnud ravimeid, mida nimetatakse monoamiini oksüdaasi inhibiitoriteks (MAOId), mida tavaliselt kasutatakse depressiooni raviks; Konsulteerige arstiga kui teil esineb mõni ülaltoodud haigusest.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga COLDREX MAXGRIP LEMON  Pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arstiga, kui:

teil on veresoontehaigus, nagu Raynaud’ fenomen (mis võib ilmneda valuna sõrmedes või varvastes vastusena külmale või stressile);

teil on glaukoom (ülemäärane rõhk teie silmades);

teil on feokromotsütoom (neerude lähedal paiknev kasvaja);

teil on eesnäärmeprobleemid või urineerimisraskused;

olete rase, püüate rasestuda või imetate last.

Kui te ei ole kindel, kas te võite seda ravimit võtta, küsige oma arstilt või apteekrilt.

Võtmine koos teiste ravimitega

 Informeerige oma arsti, kui te kasutate mõnda allpool nimetatud ravimitest:

varfariin või teised sarnased ravimid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks;

ravimid vererõhu kontrolli all hoidmiseks, nagu beetablokaatorid;

digoksiin või sarnased südamehaiguse ravimid;

söögiisu vähendajad või stimulandid;

depressiooni raviks kasutatavad ravimid, nagu antidepressandid (nt amitriptüliin).

iivelduse ja oksendamise raviks kasutatavad metoklopramiid või domperidoon;

vere suure kolesteroolisisalduse raviks kasutatav kolestüramiin.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib põhjustada pearinglust. Kui see on nii, ärge juhtide autot ega töötage masinatega.

Oluline teave mõningate COLDREX MAXGRIP LEMONi koostisainete suhtes

Sisaldab 4 g sahharoosiannuse kohta. Seda tuleb arvestada, kui teil on suhkurtõbi.Iga pakike sisaldab 0,12g naatriumit annuse kohta. Seda peab arvesse võtma patsientide puhul, kes on määratud madala naatriumisisaldusega dieedile.

KUIDAS COLDREX MAXGRIP LEMON´IT VÕTTA

Võtke Coldrex MaxGrip Lemon´it alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud (sealhulgas eakad patsiendid) ja üle 12-aastased lapsed:

Tavaline annus on 1 pakike iga 4…6 tunni järel vajaduse järgi.

Ärge võtke sagedamini kui iga 4 tunni järel.

Ärge võtke rohkem kui 4 pakikest 24 tunni jooksul.

Ärge ületage ettenähtud annust.

Ärge kasutage koos teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega või muude ravimitega, mis on mõeldud köha ja külmetuse või ninakinnisuse leevendamiseks.

Alla 12-aastased lapsed: ei ole soovitatav, välja arvatud arsti ettekirjutusel.

COLDREX MAXGRIP LEMONit kasutatakse sooja joogina.

Tühjendage pakikese sisu tassi, lisage kuuma vett ja segage hoolikalt.

Vajaduse korral lisage külma vett.

Soovi korral lisage suhkrut või mett.

Ärge võtke kauem kui 7 päeva.

Sümptomite püsimisel peale 7 päeva:

Lõpetage ravimi võtmine ja pöörduge oma arsti poole.

Kui te võtate COLDREX MAXGRIP LEMONit rohkem kui ette nähtud

Pöörduge kohe arsti poole maksakahjustuse riski tõttu.

Seetõttu on tähtis, et teavitaksite oma arsti, isegi kui tunnete end hästi.

Kui te unustasite COLDREX MAXGRIP LEMONit võtta

Võtke annus siis, kui see teile meenub.

Ärge võtke sagedamini kui üks annus iga 4 tunni järel. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on tunne, et Coldrex MaxGrip Lemon´i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Coldrex MaxGrip Lemon põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Paratsetamooli kõrvaltoimeid esineb harva.

Ravimi kasutamisel võite kogeda järgmisi nähte: peavalu, pearinglus, närvilisus, magamisraskused, vererõhu tõus, iiveldus ja oksendamine.

Järgmised reaktsioonid esinevad harva:

kui teil esineb allergiline reaktsioon, nagu nahalööve või sügelus, mõnikord koos hingamisprobleemide või huulte, keele, kurgu või näo tursega;

kui teil tekib nahalööve või naha koorumine või haavandid suus;

kui teil on varem esinenud hingamisprobleemid aspiriini või mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega, võib sama reaktsioon tekkida selle ravimi võtmisel;

kui teil esineb ebatavaline veritsus või verejooks;

kui teil esineb ebatavaliselt kiire pulsisagedus või ebatavaliselt kiire või ebaregulaarse südametöö tunne;

kui teil tekib nägemise kaotus, mille põhjuseks võib olla ebanormaalselt kõrge rõhk silmas. See esineb tõenäolisemalt glaukoomiga inimestel;

kui teil esinevad urineerimisraskused. See esineb tõenäolisemalt suurenenud eesnäärmega meestel.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, katkestage ravimi kasutamine ja teavitage kohe oma arsti.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

Hoida lastele varjatud ja kättesaamatus kohas!

Ärge kasutage ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakikesel ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Coldrex MaxGrip Lemon sisaldab

Toimeained: Üks pakike sisaldab 1000 mg paratsetamooli, 10 mg fenüülefriinvesinikkloriidi ja 40 mg askorbiinhapet (vitamiin C).

Abiained on sahharoos, sidrunhape, naatriumtsitraat, maisitärklis, naatriumtsüklamaat, kolloidne veevaba ränidioksiid, naatriumsahhariin, sidrunimaitseaine ja looduslik kurkumiin (E100).

Kuidas Coldrex MaxGrip Lemon välja näeb ja pakendi sisu

Üks pakend sisaldab 5 või 10 ühe annusega pakikest, mis igaüks sisaldavad 6,4 g pulbrit.

Müügiloa hoidja

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd, Brentford, TW8 9GS, Ühendkuningriik.

Tootja

SmithKline Beecham S.A., Ctra. Ajalvir Km 2,500, 28806 Alcala de Henares, Madrid, Hispaania.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:

GlaxoSmithKline Eesti OÜ, Lõõtsa 2, 11415 Tallinn.Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Laikmaa Apteek

Narva mnt 2, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6539781
A047@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating