Otsituimad TOP 5

CUPLATON Oral drops, emulsion 317,5mg 30ml N1 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Gastrointestinaaltrakti funktsionaalsete häirete raviks kasutatavad ained
Nimetus: CUPLATON Oral drops, emulsion 317,5mg 30ml N1
Toimeained: Dimeticone
Tipas: Retseptita
Tootja: Orion
ATC kood A03AX80
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Cuplaton suukaudsete tilkade toimeaine simetikoon lagundab gaasimullid vähendades pindpinevust ning hõlbustab seega gaaside eritumist. Cuplaton leevendab kõhupuhitust ja sellest tingitud valulikkust. Simetikoon ei imendu seedetraktist.

Cuplatoni kasutatakse:

Kõhupuhituse (üleliigne gaas maos ja sooles) sümptomaatiliseks raviks.

Täiendava vahendina seedetrakti diagnostiliste uuringute ettevalmistamiseks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Cuplaton´i:

- kui te olete ülitundlik (allergiline) simetikooni või Cuplaton´i mõne koostisosa suhtes.

Võtmine koos teiste ravimitega

Cuplaton’il koostoimed teiste ravimitega puuduvad.

Rasedus ja imetamine

Cuplaton´i võib kasutada raseduse ja imetamise ajal, kuna simetikoon ei läbi platsentaarbarjääri ja ei eritu rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Simetikoon ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

KUIDAS VÕTTA CUPLATON´I

Täiskasvanutele ja üle 10-aastastele lastele:

Kõhupuhituse raviks 5 tilka 4 korda ööpäevas.

Diagnostiliste uuringute ettevalmistamiseks manustatakse 2...3 päeva enne uuringut 12 tilka 4 korda ööpäevas.

Lastele:

0-6 elukuul kõhupuhitusest tingitud koolikute (tugevad valuhood) raviks 2-4 tilka vähesesse vedelikku segatuna enne iga söögikorda.

Kõhupuhituse raviks:

Vanus Annus
½...1 aastased 1 tilk 4 korda ööpäevas
1...2 aastased 1...2 tilka 4 korda ööpäevas
2...4 aastased 2 tilka 4 korda ööpäevas
4...6 aastased 3 tilka 4 korda ööpäevas
6...10 aastased 4 tilka 4 korda ööpäevas

1 ml = 35 tilka.

Enne kasutamist loksutada.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui Teil on tunne, et Cuplaton´i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te võtate Cuplaton’i rohkem kui ette nähtud Üleannustamisest ei ole teatatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Cuplaton suukaudsete tilkade toimeaine simetikoon lagundab gaasimullid vähendades pindpinevust ning hõlbustab seega gaaside eritumist. Cuplaton leevendab kõhupuhitust ja sellest tingitud valulikkust. Simetikoon ei imendu seedetraktist.

Cuplatoni kasutatakse:

Kõhupuhituse (üleliigne gaas maos ja sooles) sümptomaatiliseks raviks.

Täiendava vahendina seedetrakti diagnostiliste uuringute ettevalmistamiseks.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE CUPLATON´I KASUTAMIST

Ärge võtke Cuplaton´i:

- kui te olete ülitundlik (allergiline) simetikooni või Cuplaton´i mõne koostisosa suhtes.

Võtmine koos teiste ravimitega

Cuplaton’il koostoimed teiste ravimitega puuduvad.

Rasedus ja imetamine

Cuplaton´i võib kasutada raseduse ja imetamise ajal, kuna simetikoon ei läbi platsentaarbarjääri ja ei eritu rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Simetikoon ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

KUIDAS VÕTTA CUPLATON´I

Täiskasvanutele ja üle 10-aastastele lastele:

Kõhupuhituse raviks 5 tilka 4 korda ööpäevas.

Diagnostiliste uuringute ettevalmistamiseks manustatakse 2...3 päeva enne uuringut 12 tilka 4 korda ööpäevas.

Lastele:

0-6 elukuul kõhupuhitusest tingitud koolikute (tugevad valuhood) raviks 2-4 tilka vähesesse vedelikku segatuna enne iga söögikorda.

Kõhupuhituse raviks:

Vanus Annus
½...1 aastased 1 tilk 4 korda ööpäevas
1...2 aastased 1...2 tilka 4 korda ööpäevas
2...4 aastased 2 tilka 4 korda ööpäevas
4...6 aastased 3 tilka 4 korda ööpäevas
6...10 aastased 4 tilka 4 korda ööpäevas

1 ml = 35 tilka.

Enne kasutamist loksutada.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui Teil on tunne, et Cuplaton´i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te võtate Cuplaton’i rohkem kui ette nähtud Üleannustamisest ei ole teatatud.

Kui te unustate Cuplaton’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Cuplaton põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Simetikooni kasutamisel on väga harva teatatud allergilistest nähtudest, nagu lööbest ja urtikaariast (nõgestõbi).

Harva on teatatud ka seedetrakti nähtudest, nagu kõhuvalust ja kõhu puhitusest.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravim ei vaja säilitamiseks eritingimusi.

Ärge kasutage Cuplaton’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. Pärast pudeli esmast avamist on kõlblikkusaeg 3 kuud.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni ega koos majapidamisprügiga. Küsige palun apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Cuplaton sisaldab

Toimeaine on simetikoon. 1 ml sisaldab 317,5 mg simetikooni.

Abiained on glütseroolmonostearaat, polüoksüetüleen (100) stearaat, veevaba kolloidne ränidioksiid, sorbiinhape, naatriumsahhariin, ja puhastatud vesi.

Kuidas Cuplaton välja näeb ja pakendi sisu Valge või kollakas emulsioon.

30 ml plastikpudelis

Müügiloa hoidja

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

Tootja

Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Orion Pharma Eesti OÜ

Tammsaare tee 47 ,

11316 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mustika Keskuse Apteek

Tammsaare tee 116, Tallinn
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Ravana Apteek

Võru tn 77, Tartu linn, Tartu maakond
7346538
benu.5182@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Eesti Apteek OÜ, Veetorni Apteek

Järveküla tee 68, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3366343
benu.5159@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tartu Sõbra Apteek

Sõbra tn 58, Tartu linn, Tartu maakond
7336655
benu.5137@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating