Otsituimad TOP 5

Daivobet 0,5mg+50mcg gel 30g N1 (0)

Dermatoloogias kasutatavad ained >  Psoriaasivastased ained
Nimetus: Daivobet 0,5mg+50mcg gel 30g N1
Toimeained: Calcipotriol+Betamethasone(C)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Leo Pharmaceutical
ATC kood D05AX80
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Daivobeti kasutatakse täiskasvanute peanaha ja keha teiste piirkondade psoriaasi paikses ravis, et ravida kerget kuni mõõdukat naastulist psoriaasi (harilikku psoriaasi) täiskasvanutel. Psoriaas on põhjustatud naharakkude liiga kiirest paljunemisest. See põhjustab naha punetust, ketendust ja paksenemist.

Daivobet sisaldab kaltsipotriooli ja beetametasooni. Kaltsipotriool aitab normaliseerida naharakkude kasvu ja beetametasoon vähendab põletikku.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Daivobeti

kui te olete allergiline (ülitundlik) kaltsipotriooli, beetametasooni või Daivobeti mõne koostisosa suhtes

kui teil on probleeme kaltsiumi sisaldusega organismis (küsige oma arstilt)

kui teil on teatud tüüpi psoriaas: need on erütrodermiline, eksfoliatiivne ja pustuloosne (küsige oma arstilt)

Kuna Daivobet sisaldab tugevatoimelist steroidi, ärge kasutage seda nahal, millel on järgmised kahjustused:

viirustest põhjustatud (nt külmavillid või tuulerõuged);

seente põhjustatud (nt nn „sportlase jalg“ või kassihaigus);

bakterite põhjustatud;

parasiitide põhjustatud (nt sügelised);

tuberkuloosi või süüfilise;

perioraalne dermatiit (punetav lööve suu ümber);

õhuke nahk, kergesti kahjustatavad veenid, venitusarmid;

ihtüoos (kuiv nahk kalasoomuseid meenutava ketendusega);

akne (vistrikud);

rosaatsea (näonaha tugev õhetus või punetus); - haavandid või nahavigastused;

päraku või genitaalide (suguelundite) sügelus.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Daivobet

Enne ravimi kasutamist öelge oma arstile/meditsiiniõele/apteekrile, kui:

te kasutate teisi kortikosteroide sisaldavaid ravimeid, kuna teil võivad kõrvaltoimed tekkida;

te olete seda ravimit pikaaegselt kasutanud ja planeerite selle lõpetamist (steroidide äkilise lõpetamise korral võib psoriaas ägeneda või „õitsele puhkeda”);

teil on suhkurtõbi (diabeet), kuna steroidid võivad mõjutada teie veresuhkrutaset;

teil tekib nahainfektsioon, kuna teie puhul võib vajalikuks osutuda ravi katkestamine; - kui teil on teatud tüüpi psoriaas, mida nimetatakse tilkpsoriaasiks; - kui teil on raske maksa- või neeruhaigus.

Erihoiatused

Vältige ravimi kasutamist rohkem kui 30%-l teie kehapinnast või rohkem kui 15 grammi ööpäevas.

Vältige ravimi kasutamist ujumismütsi, kompressi või sideme all, kuna see suurendab steroidi imendumist.

Vältige kasutamist suurel kahjustatud nahapinnal või nahavoltides (kubemed, kaenlaalused, rindade alused), kuna see suurendab steroidi imendumist.

Vältige kasutamist näol või genitaalidel (suguelunditel), kuna need on steroidide suhtes väga tundlikud.

Vältige liigset päevitamist, liigset solaariumi kasutamist ja teisi valgusravi vorme.

Lapsed

Daivobeti ei ole soovitatav kasutada alla 18-aastastel lastel.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Ärge kasutage Daivobeti, kui olete rase (või võite olla rase) või toidate last rinnaga; kõigepealt pidage nõu oma arstiga. Kui teie arst on nõustunud, et te võite rinnaga toita, olge ettevaatlik ja ärge kasutage Daivobeti rindadele.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Sellel ravimil ei tohiks olla toimet teie autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate Daivobeti koostisainete suhtes

Daivobet sisaldab butüülhüdroksütolueeni (E321), mis võib tekida paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit) või silmade ja limaskestade ärritust.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Daivobeti alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kuidas Daivobeti kasutada: kasutamiseks nahal.

Juhised õigeks kasutamiseks

Kasutage seda ainult psoriaasi puhul ja ärge kasutage nahal, kus psoriaasi ei ole. - Enne kasutamist raputage pudelit ning eemaldage kork.

Pigistage geeli puhtale sõrmele või otse psoriaasi poolt kahjustatud nahapinnale.

Kandke Daivobet sõrmeotstega kahjustatud nahale ja hõõruge see õrnalt sisse, kuni psoriaasi poolt kahjustatud pind on õhukese geelikihiga kaetud.

Ärge asetage sidet, ärge katke ega mähkige ravitavat nahapiirkonda.

Pärast Daivobeti kasutamist peske käed korralikult puhtaks. See väldib geeli juhuslikku sattumist teistele kehaosadele (eriti näole, suhu ja silmadesse).

Ärge muretsege, kui veidi geeli satub psoriaasist kahjustatud naha ümber olevale tervele nahale; kui seda satub liiga kaugele, pühkige see ära.

Optimaalse toime saavutamiseks ei ole soovitatav kohe pärast Daivobet geeli määrimist minna duši alla või vanni.

Pärast geeli määrimist vältige kokkupuudet kergesti määrduvate rõivastega (nt siid).

Kui teil on peanaha psoriaas

Enne Daivobeti kandmist peanahale kammige juukseid, et lahtised ketud eemalduksid. Kallutage oma pead, et Daivobet näole ei voolaks. See võib aidata ka juuksesalkude lahutamisel enne Daivobeti kasutamist. Kandke Daivobet sõrmeotstega kahjustatud nahapinnale ning hõõruge see õrnalt sisse.

Tavaliselt on peanaha ravikuuriks piisav 1...4 g päevas (4 g on ligikaudu üks teelusikatäis) - Juuste pesemine enne Daivobeti kasutamist ei ole vajalik.

Optimaalse toime saavutamiseks on soovitatav juukseid kohe pärast Daivobeti määrimist mitte pesta. Laske Daivobet geelil peanahale jääda kas kogu päevaks või kogu ööks.

Ravi kestus

Kasutage geeli üks kord päevas. Geeli kasutamine võib mugavam olla õhtul.

Tavaline esmane ravikuur peanahale on 4 nädalat ning keha teistele piirkondadele 8 nädalat.

Teie arst võib soovitada teistsugust raviperioodi.

Teie arst võib otsustada ka ravikuuri korrata.

Ärge kasutage rohkem kui 15 grammi päevas.

Kui kasutate teisi kaltsipotriooli sisaldavaid ravimeid, ei tohi kaltsipotriooli sisaldavate ravimite üldkogus ületada 15 grammi päevas ning ravitava piirkonna suurus ei tohi ületada 30% kogu kehapindalast.

Mida võiks Daivobeti kasutamisel oodata?

Enamus patsiente näevad ilmseid tulemusi 2 nädala pärast, kuigi psoriaas ei ole selleks hetkeks veel täielikult kadunud.

Kui te kasutate Daivobeti rohkem kui ette nähtud

Kui olete kasutanud rohkem kui 15 grammi päevas, konsulteerige oma arstiga.

Daivobeti liiga pikaaegne kasutamine võib põhjustada kaltsiumi taseme muutusi veres, mis ravi katkestamisel tavaliselt normaliseerub.

Arst võib vajada teha vereanalüüse, et kontrollida, kas geeli liigne kasutamine on põhjustanud probleeme teie vere kaltsiumisisaldusega.

Liiga pikaaegne kasutamine võib põhjustada ka, et teie neerupealised lakkavad korrektselt töötamast (neerupealised asuvad neerude juures ning toodavad hormoone).

Kui te unustate Daivobeti kasutada

Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate Daivobeti kasutamise

Daivobeti kasutamine tuleb lõpetada nii, nagu teie arst on teile öelnud. Vajalikuks võib osutuda ravi järk-järguline lõpetamine, eriti kui te olete seda pikka aega kasutanud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Daivobet põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ligikaudu 1 inimesel 12-st võivad tekkida kõrvaltoimed, kuid enamik neist on reaktsioonid, mis tekivad kohas, kuhu geeli on määritud.

Rasked kõrvaltoimed

Pöörduge viivitamatult oma arsti/meditsiiniõe poole, kui tekib mõni allpool mainitud kõrvaltoimetest. Vajalikuks võib osutuda teie ravi lõpetamine.

Daivobeti kasutamisel on teatatud järgmiste raskete kõrvaltoimete esinemisest.

Aeg-ajalt (mõjutab vähem kui 1 inimest 100-st):

psoriaasi ägenemine. Kui teie psoriaas ägeneb, teavitage sellest oma arsti niipea kui võimalik.

Mõned rasked kõrvaltoimed on teadaolevalt põhjustatud beetametasooni (tugev steroid), Daivobeti ühe koostisosa poolt. Raskete kõrvaltoimete tekkimisel peate sellest teavitama oma arsti niipea kui võimalik. Need kõrvaltoimed on tõenäolisemad pikaajalise kasutamise korral või kasutamisel sideme all.

Kõrvaltoimed võivad olla järgmised.

Teie neerupealised võivad lakata korralikult töötamast. Selle märgiks on väsimus, depressioon ja ärevus.

Katarakt (ähmane ja udune nägemine, raskused öise nägemisega ja valgustundlikkus) või silmasisese rõhu tõus (tunnusteks on silmavalu, silma punetus, nägemise nõrgenemine või ähmastumine).

Infektsioonid (kuna immuunsüsteem, mis võitleb infektsioonidega, võib olla alla pärsitud või nõrgenenud).

Pustuloosne psoriaas (punetus kollakate mädavillidega tavaliselt kätel või jalgadel). Selliste nähtude puhul lõpetage Daivobeti kasutamine ja teavitage sellest oma arsti niipea kui võimalik.

Toime diabeedi metaboolsele kontrollile (kui teil on diabeet, võivad esineda veresuhkru väärtuste kõikumised).

Rasked kõrvaltoimed, mida teadaolevalt põhjustab kaltsipotriool

allergilised reaktsioonid näo või muude kehaosade, nt käte või jalgade raske tursega. Tekkida võivad suu/kõri turse ja hingamisraskused. Kui teil tekib allergiline reaktsioon, lõpetage Daivobeti kasutamine, pöörduge viivitamatult arsti poole või lähima haigla vastuvõtuosakonda.

Ravi selle geeliga võib põhjustada kaltsiumitaseme tõusu teie veres või uriinis (tavaliselt siis, kui kasutatud on liiga palju geeli). Vere kaltsiumitaseme tõusu sümptomiteks on luuvalu, kõhukinnisus, halb isu, iiveldus ja oksendamine. Tegemist võib olla raske kõrvaltoimega ning te peaksite võtma ühendust oma arstiga niipea kui võimalik. Kui ravi katkestatakse, siis kaltsiumitase normaliseerub.

Kergemad kõrvaltoimed

Daivobeti kasutamisel on teatatud järgmiste kergemate kõrvaltoimete esinemisest. Sageli esinevad kõrvaltoimed (mõjutab vähem kui 1 inimest 10-st):

sügelus.

Aeg-ajalt (mõjutab vähem kui 1 inimest 100-st):

silmaärritus

põletustunne nahal

nahavalu või nahaärritus

karvanääpsupõletik või turse (follikuliit)

lööve koos naha põletikuga (dermatiit)

nahapunetus väikeste veresoonte laienemise tõttu (erüteem)

akne (vistrikud)

naha kuivus - lööve

pustuloosne lööve.

Beetametasooni pikaajalisest kasutamisest tingitud kergemad kõrvaltoimed võivad olla järgmised ning nende tekkimisel peate teavitama oma arsti või meditsiiniõde niipea kui võimalik:

naha õhenemine

naha pindmiste veresoonte või venitusarmide nähtavaletulek

muutused juuksekasvus

punetav lööve suu ümber (perioraalne dermatiit)

nahalööve koos põletiku või tursega (allergiline kontaktdermatiit)

väikesed valged vistrikud (kolloidmiiliad)

depigmentatsioon (nahavärvi heledamaks muutumine).

Kergemad kõrvaltoimed, mida teadaolevalt põhjustab kaltsipotriool, on järgmised:

naha valgustundlikkus, mis põhjustab lööbe;

ekseem.

Teavitage arsti, kui märkate ravimi võtmisel ülalmainitud või mõnda muud tervisemuutust endal.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Daivobeti pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelile pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Mitte hoida külmkapis. Hoida pudel välispakendis, valguse eest kaitstult.

3 kuud pärast esmakordset avamist hävitage pudel koos sellesse jäänud geeliga.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Daivobet sisaldab

Toimeained on: kaltsipotriool ja beetametasoon.

Ühes grammis geelis on 50 mikrogrammi kaltsipotriooli (monohüdraadina) ja 0,5 mg beetametasooni (dipropionaadina).

Abiained on: vedel parafiin, polüoksüpropüleen-15-stearüüleeter, hüdrogeenitud riitsinusõli, butüülhüdroksütolueen (E321), all-rac-alfa-tokoferool.

Kuidas Daivobet välja näeb ja pakendi sisu

Daivobet on peaaegu läbipaistev värvitu kuni veidi tuhmvalge geel, mis on pakitud suure tihedusega polüetüleenist pudelitesse, millel on väikese tihedusega polüetüleenist otsik ja suure tihedusega polüetüleenist keeratav kork.

Pudelid on asetatud karpidesse.

Pakendi suurused: 15 g, 30 g, 60 g ja 2 x 60 g.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja:

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Taani

Tootjad:

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Taani

LEO Laboratories Ltd. (LEO Pharma)

285 Cashel Road

Dublin 12

Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Meda Pharma SIA

Narva mnt. 11D, 10151, Tallinn

Tel: +372 62 61 025

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Daivobet: Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Island, Läti, Leedu, Malta, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia Vabariik, Sloveenia, Hispaania, Rootsi.Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Sillamäe, Viru pst

Viru pst 35, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
3924180
A014@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kreenholmi Apteek

Kreenholmi tn 39f, Narva
3571599
kreenapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pelguranna Apteek

Madala tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6626913
benu.5127@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Narva Kesklinna Apteek, Narva, A. Puškini tn

A. Puškini tn 13, Narva linn, Ida-Viru maakond
3592378
benu.5142@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tuleviku apteek

Tuleviku tn 1, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond
3242749
benu.5107@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating