Otsituimad TOP 5

Daivobet 50mcg+0,5mg ointment 30g (0)

Dermatoloogias kasutatavad ained >  Psoriaasivastased ained
Nimetus: Daivobet 50mcg+0,5mg ointment 30g
Toimeained: Calcipotriol+Betamethasone(C)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Leo Pharmaceutical
ATC kood D05AX80
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Daivobet salvi kasutatakse nahal, et ravida naastulist psoriaasi (harilik psoriaas) täiskasvanutel. Psoriaasi põhjustavad liiga kiiresti paljunevad naharakud. See põhjustab naha punetust, ketendust ja paksenemist.

Daivobet salv sisaldab kaltsipotriooli ja beetametasooni. Kaltsipotriool aitab normaliseerida naharakkude kasvu ja beetametasoon vähendab põletikku.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Daivobet’i

kui te olete allergiline (ülitundlik) kaltsipotriooli, beetametasooni või Daivobet’i mõne koostisosa suhtes.

kui teil on probleeme kaltsiumi kontsentratsiooniga organismis (küsige oma arstilt).

kui teil on teatud tüüpi psoriaas: nt erütrodermiline, eksfoliatiivne ja pustuloosne (küsige oma arstilt).

Kuna Daivobet sisaldab tugevatoimelist steroidi, ärge kasutage seda nahal, millel on järgmised kahjustused:

viirusinfektsioonid (nt külmavillid või tuulerõuged)

seeninfektsioonid (nt nn sportlase jalg ja kassihaigus)

bakterinfektsioonid

parasiitinfektsioonid (nt sügelised)

tuberkuloos (TB) või süüfilis

perioraalne dermatiit (punetav lööve suu ümber)

õhuke nahk, kergesti kahjustatavad veenid, venitusarmid

ihtüoos (kuiv nahk kalasoomuseid meenutava ketendusega)

akne (vistrikud)

rosaatsea (näonaha tugev õhetus või punetus)

haavandid või nahavigastused

päraku või genitaalide (suguelundite) sügelus.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Daivobet

Enne ravimi kasutamist öelge oma arstile/meditsiiniõele/apteekrile:

kui te kasutate teisi kortikosteroide sisaldavaid ravimeid, kuna teil võivad tekkida kõrvaltoimed.

kui te olete seda ravimit kaua aega kasutanud ja planeerite selle lõpetamist (kuna steroidide äkilise lõpetamise korral võib psoriaas ägeneda või „õitsele puhkeda”).

kui teil on suhkruhaigus (diabeet), kuna steroidid võivad mõjutada teie veresuhkru taset.

kui teil tekib nahainfektsioon, kuna teie puhul võib vajalikuks osutuda ravi katkestamine.

kui teil on tilgakujuline psoriaas.

kui teil on tõsine maksa- või neeruhaigus.

Ettevaatusabinõud

Vältige ravimi kasutamist rohkem kui 30%-l teie kehapinnast või rohkem kui 15 grammi ööpäevas.

Vältige ravimi kasutamist kompressi või sideme all, kuna see suurendab steroidi imendumist.

Vältige kasutamist kahjustatud naha suurel pinnal või nahavoltides (kubemed, kaenlaalused, rindade alused), kuna see suurendab steroidi imendumist.

Vältige kasutamist näol või genitaalidel (suguelunditel), kuna need on steroidide suhtes väga tundlikud.

Vältige liigset päevitamist, liigset solaariumi kasutamist ja muud valgusravi.

Lapsed

Daivobet’i ei ole soovitav kasutada alla 18-aastastel lastel .

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Ärge kasutage Daivobet’i, kui olete rase (või arvate end olevat rase) või toidate last rinnaga kui te ei ole seda arutanud oma arstiga. Kui teie arst on nõustunud, et te võite last rinnaga toita, olge ettevaatlik ja ärge määrige Daivobet’i rindadele.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Sellel ravimil ei tohiks olla toimet teie autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate Daivobet salvi koostisainete suhtes

Daivobet salv sisaldab butüülhüdroksütolueeni (E321). See võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit) või silmade ja limaskestade ärritust.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Daivobet’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kuidas Daivobet’i kasutada: Kasutamiseks nahal.

Juhised õigeks kasutamiseks

Kasutage seda ainult psoriaasi puhul ja ärge kasutage nahal, kus psoriaasi ei ole.

Eemaldage kork ja kontrollige, et tuubi kate ei oleks salvi esmakordsel avamisel purunenud.

Katte purustamiseks kasutage korgi tagaküljel olevat teravikku.

Pigistage salvi puhtale sõrmele.

Hõõruge õrnalt nahale, kattes psoriaasist kahjustatud nahapiirkonna, kuni enamik salvist on naha sisse imendunud.

Ärge asetage nahale sidet, ärge katke ega mähkige seda tugevasti.

Pärast Daivobet’i kasutamist peske oma käsi korralikult (va kui te kasutate salvi käte raviks). See väldib salvi juhuslikku sattumist teistele kehaosadele (eriti näole, peanahale, suhu ja silmadesse).

Ärge muretsege, kui veidi salvi satub psoriaasist kahjustatud naha ümber olevale tervele nahale; kui see liiga kaugele satub, pühkige see maha.

Optimaalse toime saavutamiseks ei ole soovitatav kohe pärast Daivobet’i salvi määrimist duši all või vannis käia.

Pärast salvi määrimist vältige kokkupuudet kergesti määrduvate rõivastega (nt siid).

Ravi kestus

Kasutage salvi üks kord päevas. Salvi kasutamine võib olla mugavam õhtul.

Tavapärane esmane raviperiood kestab 4 nädalat, kuid teie arst võib määrata muu raviperioodi.

Teie arst võib otsustada ka ravi korrata.

Ärge kasutage rohkem kui 15 grammi päevas.

Kui kasutate teisi kaltsipotriooli sisaldavaid ravimeid, ei tohi kaltsipotriooli sisaldavate ravimite üldkogus ületada 15 grammi päevas ning ravitava piirkonna suurus ei tohi ületada 30% kogu kehapindalast.

Mida võiks Daivobet’i kasutamisel oodata?

Enamus patsiente näevad ilmseid tulemusi 2 nädala pärast, kuigi psoriaas ei ole selleks hetkeks veel täielikult kadunud.

Kui te kasutate Daivobet’i rohkem kui ette nähtud

Kui olete kasutanud rohkem kui 15 grammi päevas, pöörduge arsti poole.

Daivobet’i liiga pikaaegne kasutamine võib põhjustada kaltsiumitaseme muutusi veres, mis ravi katkestamisel tavaliselt normaliseerub.

Arst võib vajada teha vereanalüüse, et kontrollida, kas salvi liigne kasutamine on teie vere kaltsiumisisaldust muutnud.

Liiga pikaaegne kasutamine võib põhjustada ka teie neerupealiste töö muutumist (need asuvad neerude peal ning toodavad hormoone).

Kui te unustate Daivobet’i kasutada

Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate Daivobet’i kasutamise

Daivobet’i kasutamine tuleb lõpetada nii, nagu teie arst on teile öelnud. Vajalikuks võib osutuda ravi järk-järguline lõpetamine, eriti kui te olete seda pikka aega kasutanud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Daivobet põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ligikaudu 1-l inimesel 10-st võivad tekkida kõrvaltoimed, kuid enamus neist on reaktsioonid, mis tekivad kohas, kuhu salvi on määritud ning tavaliselt on need kerged ja mööduvad.

Tõsised kõrvaltoimed

Daivobet’i kasutamisel on teatatud järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest.

Aeg-ajalt (mõjutab vähem kui 1 inimest 100-st):

psoriaasi süvenemine. Kui teie psoriaas süveneb, pöörduge arsti poole niipea kui võimalik.

Harv (mõjutab vähem kui 1 inimest 1000-st):

tekkida võib pustuloosne psoriaas (punetav ala kollakate mädavillidega, tavaliselt kätel või jalgadel). Selliste nähtude puhul lõpetage Daivobet’i kasutamine ja rääkige sellest oma arstile niipea kui võimalik.

Mõned tõsised kõrvaltoimed on teadaolevalt põhjustatud beetametasooni (tugevatoimeline steroid), Daivobet’i ühe koostisosa, poolt. Kui teil peaks mõni neist tõsistest kõrvaltoimetest tekkima, rääkige sellest oma arstile niipea kui võimalik:

Teie neerupealised võivad lakata korralikult töötamast. Selle märgiks on väsimus, depressioon ja ärevus.

Katarakt (ähmane ja udune nägemine, raskused öise nägemisega ja valgustundlikkus) või silmasisese rõhu tõus (tunnusteks on silmavalu, silma punetus, nägemise nõrgenemine või ähmastumine).

Infektsioonid (kuna immuunsüsteem, mis võitleb infektsioonidega, võib olla alla pärsitud või nõrgenenud).

Mõju veresuhkru tasemele diabeedi korral (kui teil on diabeet, võivad esineda teil vereglükoosi väärtuste kõikumised).

Need kõrvaltoimed tekivad tõenäolisemalt pikaajalise kasutamise korral, kui kasutatakse nahavoltides (nt kubemes, kaenla all või rindade all), kui kaetakse tihedalt sideme või kompressiga või kui kasutatakse suurtel nahapindadel.

Tõsised kõrvaltoimed, mida teadaolevalt põhjustab kaltsipotriool:

Allergilised reaktsioonid koos näo või muude kehaosade, nt käte või jalgade tugeva tursega. Tekkida võivad suu/kõri turse ja hingamisraskused. Kui teil tekib allergiline reaktsioon, lõpetage Daivobet’i kasutamine, teavitage viivitamatult arsti või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda.

Ravi selle salviga võib põhjustada kaltsiumitaseme tõusu teie veres või uriinis (tavaliselt siis, kui kasutatud on liiga palju salvi). Vere kaltsiumitaseme tõusu sümptomiteks on luuvalu, kõhukinnisus, halb söögiisu, iiveldus ja oksendamine. Tegemist võib olla tõsise kõrvaltoimega ning te peaksite võtma ühendust oma arstiga niipea kui võimalik. Siiski, kui ravi katkestatakse, siis kaltsiumitase normaliseerub.

Vähemtõsised kõrvaltoimed

Daivobet’i kasutamisel on teatatud järgmiste vähemtõsiste kõrvaltoimete esinemisest. Kui mõni neist kestab kaua või valmistab teile muret, peaksite teavitama oma arsti või meditsiiniõde. Sageli esinevad kõrvaltoimed (mõjutab vähem kui 1 inimest 10-st):

sügelus

nahalööve

põletustunne.

Aeg-ajalt (mõjutab vähem kui 1 inimest 100-st): - nahavalu või nahaärritus

lööve koos naha põletikuga (dermatiit)

nahapunetus väikeste veresoonte laienemise tõttu (erüteem)

karvanääpsupõletik või turse (follikuliit)

nahavärvi muutused piirkondades, kus olete kasutanud salvi.

Teadmata sagedus:

tagasilöögiefekt: sümptomite/psoriaasi süvenemine pärast ravi lõppu.

Beetametasoonist tingitud vähemtõsised kõrvaltoimed võivad olla alljärgnevad. Kui te neid märkate, pöörduge võimalikult kiiresti arsti poole.

Naha õhenemine

Naha pindmiste veresoonte või venitusarmide nähtavaletulek

Muutused juuksekasvus

Punetav lööve suu ümber (perioraalne dermatiit)

Nahalööve koos põletiku või tursega (allergiline kontaktdermatiit) - Läikivad pruunikad geeliga täidetud vinnid (kolloidmiiliumid) - Nahavärvi heledamaks muutumine (depigmentatsioon).

Vähemtõsised kõrvaltoimed, mida teadaolevalt põhjustab kaltsipotriool, on järgmised:

Naha kuivus

Teatatud on ka naha valgustundlikkusest, mis põhjustab lööbe

Ekseem.

Teavitage arsti, kui märkate endal selle ravimi võtmise ajal ülalmainitud või mõnda muud tervisemuutust.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Daivobet’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C

Tuub tuleb hävitada pärast esmast avamist1 aasta pärast. Kirjutage tuubi esmase avamise kuupäev karbil olevasse lahtrisse.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Daivobet sisaldab

Toimeained on: kaltsipotriool ja beetametasoon.

Ühes grammis salvis on 50 mikrogrammi kaltsipotriooli (monohüdraadina) ja 0,5 mg beetametasooni (dipropionaadina).

Abiained on: vedel parafiin, all-rac-alfa-tokoferool, polüoksüpropüleen-15-stearüüleeter, valge vaseliin, butüülhüdroksütolueen (E321).

Kuidas Daivobet välja näeb ja pakendi sisu

Daivobet salv on tuhmvalge kuni kollane salv, mis on pakendatud alumiinium/epoksüfenool tuubidesse, milledel on polüetüleenist keeratav kork.

Pakendi suurused: 15, 30, 60, 100 ja 120 g.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja: LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Taani

Tootja:

LEO Laboratories Ltd.

Cashel Road

Dublin 12

Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Meda Pharma SIA

Narva mnt. 11D

10151 Tallinn

Tel: +372 6261025

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Daivobet®: Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Island, Läti, Leedu, Malta, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi

Dovobet®: Belgia, Küpros, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Holland, ÜhendkuningriikApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek

Pähklimäe tn 6a, Narva
3560860
A008@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kreenholmi Apteek

Kreenholmi tn 39f, Narva
3571599
kreenapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Sillamäe, Viru pst

Viru pst 35, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
3924180
A014@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti, Põlva Apteek

Mäe tn 2a, Põlva linn, Põlva maakond
7996350
polvapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Mõisa

Mõisa tn 8, Narva linn, Ida-Viru maakond
3573098
A046@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Kuressaare Apteek

Turu tn 2, Kuressaare linn, Saare maakond
4554549
apteek@tt.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek

Jaama tn 11, Tallinn (Nõmme)
6701272
benu.5144@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating