Otsituimad TOP 5

Decatylen 0,25mg+0,03mg lozenge N40 (0)

Hingamissüsteem >  Kurguhaiguste raviks kasutatavad preparaadid
Nimetus: Decatylen 0,25mg+0,03mg lozenge N40
Toimeained: Dequalinium+Cinchocaine(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Mepha
ATC kood R02AA92
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Decatylen losengid (imemistabletid) hävitavad baktereid ja viirusi, mis võivad põhjustada kurguvalu ja suupõletikke. Losengid sisaldavad ka valu leevendavat ainet.

Decatyleni losengid on üldiselt hästi talutavad ega põhjusta limaskestade ärritust. Decatylen ei põhjusta kaariest ja seda võivad kasutada ka diabeetikud.

Decatyleni kasutatakse suu ja neelu antiseptikaks ja valu leevendamiseks bakterite ja seente poolt põhjustatud infektsioonide korral.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Decatylen’i

kui te olete allergiline (ülitundlik) dekvaliinkloriidi või tsinhokaiinvesinikkloriidi või Decatylen’i mõne koostisosa suhtes;

kui te ole te allergiline teatud spetsiifiliste ainete suhtes, mida nimetatakse kvaternaarseteks ammooniumühenditeks (näiteks bensalkooniumkloriid). Kui teil esineb mõni ülaltoodud allergiatest, ärge kasutage Decatyleni.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Decatylen

Kui preparaati kasutada õigesti, ei ole spetsiaalne ettevaatus vajalik.

Pidage nõu arstiga

− kui teil esineb kõrge palavik,

− kui teie haigussümptomid ei leevendu ühe nädala jooksul.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Hambapasta: Dectayleni tõhusust vähendavad tavalises hambapastas sisalduvad anioonsed tensiidid. Seega peate ootama vähemalt pool tundi pärast hammaste pesemist, enne kui kasutate Decatyleni.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnaga, võite kasutada Decatylen’i vaid juhul, kui teie arst peab seda vajalikuks.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kuigi vastavaid uuringuid ei ole läbi viidud, on väga ebatõenäoline, et Decatylen mõjutaks autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Oluline teave mõningate Decatyleni koostisainete suhtes

Decatyleni losengid on magustatud sorbitooliga (E420), mis ei põhjusta hammaste lagunemist (kaariest).

Losengid sobivad kasutamiseks ka diabeetikutele.

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu mõningaid suhkruid, pidage enne ravimi võtmist nõu oma arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Decatylen’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arst ei ole teisiti määranud, siis on tavaline annus järgmine.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid

Laske ühel losengil iga 2 tunni järel suus aeglaselt sulada. Põletiku tunnuste taandumisel võtke 1 loseng iga 4 tunni järel.

Üle 4-aastased lapsed

Laske ühel losengil iga 3 tunni järel suus aeglaselt sulada. Põletiku tunnuste taandumisel võtke 1 loseng iga 4 tunni järel.

Kui pärast 7 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate pöörduma arsti poole.

Kui teil on tunne, et ravimi toime on liiga nõrk või liiga tugev, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Decatylen’i rohkem kui ette nähtud Üleannustamise kohta andmed puuduvad.

Kui Te unustate Decatylen’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Decatylen põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga vähestel juhtudel on esinenud lööbe ja sügelusega allergilisi reaktsioone.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage Decatylen’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil! Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Decatylen sisaldab

Toimeained on dekvaliinkloriid ja tsinhokaiinvesinikkloriid. Iga loseng sisaldab 0,25 mg dekvaliinkloriidi (Dequalini chloridi) ja 0,03 mg tsinhokaiinvesinikkloriidi (Cinchocaini hydrochloridi)..

Abiained on sorbitool (E420), talk, magneesiumstearaat, kolloidne ränidioksiid, piparmündi lõhnaaine, piparmündiõli.

Kuidas Decatylen välja näeb ja pakendi sisu

Valged, ümarad, lameda äärega losengid, mille ühel küljel on sälk ja teisel küljel kiri „mepha“.

Tabletid on pakendatud PVC/Aclar-alumiiniumist blisterpakenditesse. Pakendis on 20, 30 või 40 losengi.

Müügiloa hoidja:

Mepha Lda.

Lagoas Park,

2740-298 Porto Salvo

Portugal

Tootjad:

Mepha Baltic Ltd.

Zaļā iela 1

Riia, LV-1010,

Läti Vabariik

Mepha Pharma GmbH

Marie-Curie-Str.8

79539 Lörrach Saksamaa

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3,

89143 Blaubeuren Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Lõõtsa 8

11415 Tallinn

Eesti VabariikApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Sillamäe, Viru pst

Viru pst 35, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
3924180
A014@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating