Otsituimad TOP 5

Deep Heat Rub cream 12,8%+5,91%+1,97%+1,47% 67g N1 (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Paikselt kasutatavad preparaadid liigese- ja lihasevalude korral
Nimetus: Deep Heat Rub cream 12,8%+5,91%+1,97%+1,47% 67g N1
Toimeained: Methyl salicylate+Menthol+Eucalyptus oil+Turpentine oil(C)
Tipas: Retseptita
Tootja: Mentholatum
ATC kood M02AC80
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

KASUTATAKSE

Deep Heat Rub kreemi kasutatakse välispidiselt liiges-, lihas- ja närvivalude leevendamiseks. Märkus: Deep Heat Rub kreemi sobib kasutada seljavalu, ishiase, reumaatilise valu, külmamuhkude ja sporditraumade (venitused, nihestused) korral.

Deep Heat Rub kreem kutsub esile soojatunde, stimuleerib verevarustust, lõõgastab valusaid ja kangeid lihaseid.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Deep Heat Rub kreemi:

kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeainete või Deep Heat Rub kreemi mõne koostisosa suhtes;

ülitundlikkus atsetüülsalitsüülhappe (aspiriini), ibuprofeeni jt. mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (sh. suukaudselt manustatavate) suhtes, eriti kui nende kasutamisel on tekkinud astma;

alla 5-aastastel lastel;

silmade ümbruses, limaskestadel ega põletikulisel või vigastatud nahal.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Võtke enne Deep Heat Rub’i kasutamist ühendust oma arstiga kui te kasutate - antikoagulante (verd vedeldavad ravimid).

Rasedus ja imetamine

Deep Heat Rub kreemi kasutamist rasedatel ja imetavatel emadel ei ole uuritud, mistõttu puuduvad piisavad andmed selle ravimi kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal. Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Oluline teave mõningate Deep Heat Rub koostisainete suhtes Deep Heat Rub sisaldab:

propüleenglükooli, mis võib põhjustada nahaärritust.

villarasva (lanoliin) ja tsetostearüülalkoholi, mis võivad põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt. kontaktdermatiiti).

Nahaärrituse esinemisel lõpetage kreemi kasutamine ja konsulteerige oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Deep Heat Rub kreem on ainult välispidiseks kasutamiseks!

Täiskasvanud ja üle 5 aasta vanused lapsed: õhuke kiht kreemi kanda kahjustatud kohale ja masseerida naha sisse 2 kuni 3 korda päevas, sh näiteks pärast treeningut. Vajadusel korrake määrimist, kuid mitte rohkem kui 3 korda ööpäevas.

Pärast Deep Heat Rub kreemi manustamist peske käed ja sulgege tuub korralikult.

Tundliku nahaga patsientidel, samuti kui ravimit kasutada kuuma ilmaga või pärast sooja vanni võib tekkida ebamugavustunne.

Kui olete Deep Heat Rub kreemi alla neelanud, võtke otsekohe ühendust arsti või haiglaga. Kui Deep Heat Rub kreem on kogemata sattunud silmade ümbrusse või limaskestadele, peske see rohke veega maha.

Ravimi kasutamine tuleb koheselt lõpetada, kui tekib ärritus või ilmnevad kõrvaltoimed.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu teised paikselt nahale manustatavad ravimid võib ka Deep Heat Rub kreem põhjustada nahaärritust, kuigi kõigil seda ei teki.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25º C.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Deep Heat Rub kreem sisaldab

Toimeained on metüülsalitsülaat, mentool, eukalüptiõli ja tärpentiniõli.

1 g kreemi sisaldab metüülsalitsülaati 12,8%, mentooli 5,91%, eukalüptiõli 1,97%, tärpentiniõli 1,47%.

Abiained on naatriumtsetostearüülsulfaat, tsetostearüülalkohol, propüleenglükool, villarasv (lanoliin), vedel parafiin, Dowicil 200 ja vesi.

Kuidas Deep Heat Rub kreem välja näeb ja pakendi sisu

Õli-vesi emulsioon tüüpi valge kreem.

15 g, 35 g, 67 g ja 100 g kreemi alumiiniumtuubis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

The Mentholatum Company Limited

1 Redwood Avenue

Peel Park Campus

East Kilbride G74 5PEApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Vaistinių atitinkančių jūsų paieškos kriterijus nerasta!