Otsituimad TOP 5

DENTOCAINE 40MG/0,01 MG/ML Solution for injection 40mg+0,01mg 1,8ml N50 (0)

Närvisüsteem >  Anesteetikumid
Nimetus: DENTOCAINE 40MG/0,01 MG/ML Solution for injection 40mg+0,01mg 1,8ml N50
Toimeained: Articaine+Epinephrine(dental)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Laboratorios Inibsa
ATC kood N01BB58
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml süstelahus on amiidide rühma kuuluv lokaalanesteetikum, mida kasutatakse lokaalanesteesiaks hambaravis pikaajalist anesteesiat vajavate komplitseeritud protseduuride teostamiseks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml

kui te olete allergiline (ülitundlik) artikaiini, epinefriini või DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml mõne koostisosa suhtes;

kui te olete allergiline (ülitundlik) amiidide rühma kuuluvate lokaalanesteetikumide suhtes;

kui te olete allergiline (ülitundlik) sulfitite suhtes;

kui teil on raske hüpotensioon (madal vererõhk);

kui teil on koliinesteraasi (artikaiinvesinikkloriidi metaboliseeriv ensüüm) puudulikkus;

kui teil on hemorraagiline diatees (kalduvus verejooksudele);

kui süstekoht on põletikuline;

kui te kasutate monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitoreid või tritsüklilisi antidepressante

(depressiooniravimid);

kui teil on raske bronhiaalastma.

Kui teil on südame häireid, näiteks

südame elektriimpulsside juhtimise halvenemine, näiteks II või III astme atrioventrikulaarne blokaad (südamekõrvakest või vatsakest kahjustav blokaad) või bradükardia (südametegevuse aeglustumine);

äge südamepuudulikkus;

ebastabiilne stenokardia (pitsitustunne rindkeres);

hiljutine müokardiinfarkt;

hiljutine koronaararteri šunteerimine;

refraktoorsed arütmiad (muutused südametegevuses) ja väga sagedad püsivad arütmiad (püsivad muutused südametegevuses);

kodade paroksüsmaalne tahhükardia (südametegevuse kiirenemine haigushoogude ajal);

ravimata või ravile mittealluv raskekujuline hüpertensioon (kõrge vererõhk);

ravimata või ravile mittealluv südame paispuudulikkus (südamefunktsiooni puudulikkus).

DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml ei tohi kasutada alla 4-aastastel lastel.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml

kui teil on raske neerufunktsiooni häire;

kui teil on või on olnud epilepsia; - kui teil on:

stenokardia (pitsitustunne rindkeres);

arterioskleroos (arterite kõvenemine);

vere hüübimise oluline halvenemine;

türeotoksikoos (kilpnäärme ületalitlus);

kinnise nurga glaukoom (nägemise kaotus võrkkesta taandarengu tagajärjel);

diabeet (ainevahetushaigus, mis põhjustab vere ülemäärast glükoosisisaldust);

kopsuhaigused, eelkõige allergiline astma;

feokromotsütoom (neerupealise koore kasvaja vorm);

maksahaigused;

veresoonte funktsiooni halvenemine.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Peate oma hambaarstile teatama, kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest, sest need võivad muuta DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml toimet:

fenotiasiinid (psühhiaatriliste häirete ravimid);

MAO inhibiitorid või tritsüklilised antidepressandid (depressiooniravimid);

mittekardioselektiivsed beetablokaatorid (kõrge vererõhu ravimid);

verekoagulatsiooni inhibiitorid (ravimid, mis takistavad verekämpude moodustumist nagu hepariin ja atsetüülsalitsüülhape);

halotaan (inhaleeritav anesteetikum);

antiarütmikumid (südametegevust reguleerivad ravimid).

Peate oma hambaarstile teatama, kui te kasutate suukaudseid diabeediravimeid, sest epinefriin (üks DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml koostisaineid) võib vähendada seda tüüpi ravimite toimet.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi kasutamise kohta raseduse või imetamise ajal ei ole kliinilisi kogemusi.

Kui te olete rase või arvate, et võite olla rase, öelge seda oma hambaarstile, sest DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml võib manustada raseduse ajal vaid sel juhul, kui hambaarst seda soovitab.

Ei ole teada, kas artikaiin või selle metaboliidid erituvad inimese rinnapiima. Imetavad emad peavad siiski pärast artikaiiniga tehtud anesteesiat esimese rinnapiima ära viskama.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Hambaarst peab individuaalselt hindama võimalikku ohtu patsiendi ohutusele auto juhtimisel või masinatega töötamisel. Patsient ei tohi lahkuda hambaarsti kabinetist vähemalt 30 minuti jooksul pärast süstimist.

Oluline teave mõningate DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml koostisainete suhtes

Kuna see ravim sisaldab metabisulfitit, võib see harva põhjustada rasket ülitundlikkust (allergilisi reaktsioone) ja bronhospasmi (äkki tekkiv lämbumistunne).

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse kohta, see tähendab põhimõtteliselt ‘naatriumivaba’.

Teave sportlastele

Sportlaste dopinguanalüüsid võivad anda positiivseid tulemusi.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Hambaarst valib sobiva DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml annuse. Igal juhul valib hambaarst väikseima annuse, mis tagab efektiivse tuimestuse.

Täiskasvanud

Hamba väljatõmbamiseks on annus 1,8 ml DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml ühe hamba kohta.

Alumiste eespurihammaste väljatõmbamiseks võib vaja minna teist süsti annusega 1...1,8 ml.

Suulae lõikuste ja õmbluste jaoks kasutab hambaarst 0,1 ml lahust lõike või nõelatorke kohta. Hambaaukude ravimiseks ja hamba kroonimiseks ettevalmistamisel kasutab hambaarst tavaliselt 0,5...1,8 ml DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml.

Kirurgiliste protseduuride annus erineb ja sõltub sekkumise tüübist, kestusest ja patsiendi seisundist.

Maksimaalne annus on 0,175 ml DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml ühe kilogrammi kehakaalu kohta.

Lapsed

Lastel kehakaaluga 20...30 kg on annus 0,25...1 ml DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml.

Lastel kehakaaluga 30...45 kg on annus 0,5...2 ml DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml.

Maksimaalne annus DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml kehakaalu ühe kilogrammi kohta on 0,175 ml.

DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml ei tohi kasutada alla 4-aastastel lastel.

Eakad ja patsiendid, kellel esineb neeru- ja maksafunktsiooni häire, halvenenud üldseisund, stenokardia ja ateroskleroos

Hambaarst vähendab DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml annust.

Kui te kasutate DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml rohkem kui ette nähtud

DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml üleannus võib põhjustada järgmisi sümptomeid:

Artikaiinist (üks toimeainetest) põhjustatud sümptomid:

Vähem olulised sümptomid: metallimaitse suus, tinnitus (kohin kõrvus), pearinglus, iiveldus, oksendamine, rahutus, ärevus ja hingamise kiirenemine.

Tõsised sümptomid: uimasus (unisus), segasus, treemor, lihaskrambid, toonilis-kloonilised krambid, kooma ja oluliselt raskendatud hingamine.

Sümptomid, mis avaldavad olulist mõju südamele: vererõhu alanemine, südameimpulsside juhteteede häired (muutused juhteteedes), südametegevuse aeglustumine ja südame seiskumine.

Adrenaliinist (üks toimeainetest) põhjustatud sümptomid:

Vähem olulised sümptomid: õhetus, higistamine ja migreenitaoline peavalu.

Sümptomid, mis avaldavad olulist mõju südamele: vererõhu tõus, südametegevuse kiirenemine, valu rindkeres ja südame seiskumine.

Kui te märkate mõnda neist sümptomitest kohe või veidi pärast DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml manustamist, teatage sellest kohe oma hambaarstile.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Südame ja veresoonkonna häired:

Harva: (1 kuni 10 patsienti 10 000 -st)

Südametegevuse aeglustumine, vererõhu alanemine, südameimpulsside juhteteede häired (muutused juhteteedes), asüstolid (südamelöökide vahelejäämine), bradükardia (südame löögisageduse aeglustumine) ja kardiovaskulaarne kollaps (südame ja veresoonkonna seiskumine).

Õhetus, higistamine, pulsi kiirenemine, migreenitaoline peavalu, vererõhu tõus, stenokardia (pitsitustunne rindkeres), südametegevuse kiirenemine, kardiovaskulaarne kollaps (südame ja veresoonkonna seiskumine), kilpnäärme turse (vee kogunemine).

Närvisüsteemi häired:

Harva: (1 kuni 10 patsienti 10 000 -st)

Metallimaitse suus, tinnitus (kohin kõrvus), pearinglus, iiveldus, oksendamine, rahutus, ärevus, haigutamine, vappumine, närvilisus, nüstagm (silmatõmblused), logorröa (ebakorrapärane südamerütm), peavalu, hingamise kiirenemine, huulte, keele või mõlema paresteesia (väärtundlikkus ja tundlikkuse kadumine), näolihaste halvatus.

Mõne nimetatud sümptomi tekkimisel öelge seda oma hambaarstile, et oleks võimalik vältida sümptomi süvenemist.

Uimasus (unisus), segasus, treemor, lihaskrambid, toonilis-kloonilised krambid, kooma ja hingamise seiskumine.

Väga harva: (vähem kui 1 patsient 10 000-st)

Püsiv hüpoesteesia (tundetus) ja maitsemeele kadumine pärast mandibulaarsete hammaste tumestust stomatoloogilisteks protseduureks.

Respiratoorsed häired:

Harva: (1 kuni 10 patsienti 10 000 -st)

Hingamise kiirenemine ja seejärel aeglustumine, mis võib viia hingamise seiskumiseni.

Allergilised reaktsioonid:

Väga harva: (vähem kui 1 patsient 10 000-st)

Lööve (kipitav), pruritus (kihelus), ödematoosne pruritus (kihelev turse), erüteem (nahapunetus), samuti iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, õhupuudus, äge astmahoog, teadvuse kaotus või anafülaktiline šokk (äärmuslik allergiline reaktsioon).

Kui te olete allergiline prilokaiini suhtes, võib teil tekkida allergiline reaktsioon ka DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml suhtes.

Kui te olete allergiline (ülitundlik) artikaiinvesinikkloriidi või mõne muu amiidide rühma kuuluva lokaalanesteetikumi suhtes, öelge seda arstile enne ravi alustamist, et ta võiks valida mõne muu lokaalanesteetikumi.

Artikaiini manustamine suurtes annustes võib tekitada subkliinilise methemoglobineemiaga patsientidel methemoglobineemiat (verehäire).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage DENTOCAINE 40 mg/0.01mg/ml pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja kolbampullil pärast „EXP“. Kõlblikkusaega viitab kuu viimasele päevale.

Hoida kolbampull välispakendis, valguse eest kaitstult. Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge kasutage DENTOCAINE 40/0,01 mg/ml, kui te märkate nähtavaid riknemise märke.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml sisaldab

Toimeained on artikaiin (vesinikkloriid) ja epinefriin (tartraat).

Abiained on naatriummetabisulfit (E223), naatriumkloriid, vesinikkloriidhape (pH regulaator), naatriumhüdroksiidi lahus (pH regulaator), süstevesi.

Kuidas DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml välja näeb ja pakendi sisu

DENTOCAINE 40 mg/0,01 mg/ml süstelahus on värvitu poolläbipaistev süstelahus.

Igas kolbampullis on 1,8 ml süstelahust.

Pakendis on 50 või 100 kolbampulli.

Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Laboratorios Inibsa, S.A.

Ctra. Sabadell a Granollers, km 14,5

08185 Lliçà de Vall (Barcelona)

Hispaania

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Belgia Dentocaine 40/0.01mg/ml solution injectable
Bulgaaria Dentocaine 40/0.01mg/ml инжекционен разтвор
Küpros Dentocaine 40/0.01mg/ml Evέσιµο διάλυµα
Taani Dentocaine 40/0.01mg/ml Injeksjonsvæske, oppløsning
Eesti Dentocaine 40/0.01mg/ml
Soome Dentocaine 40/0.01mg/mlInjektioneste, liuos
Kreeka Anespharma
Läti Dentocaine 40/0.01mg/ml šķīdums injekcijai
Leedu Dentocaine 40/0.01mg/mlInjekcinis tirpalas
Luksemburg Dentocaine 40/0.01mg/ml solution injectable
Holland Loncarti 40/0.01mg/ml
Norra Loncarti
Poola Dentocaine
Rumeenia Artidental 40/0.01mg/ml soluţie injectabilǎ


Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Vaistinių atitinkančių jūsų paieškos kriterijus nerasta!