Otsituimad TOP 5

Depo-provera 150mg suspension for injection 1ml N1 (0)

Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid >  Suguhormoonid ja genitaalsüsteemi modulaatorid
Nimetus: Depo-provera 150mg suspension for injection 1ml N1
Toimeained: Medroxyprogesterone(P)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Pfizer
ATC kood G03DA02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Depo-Provera on pika toimega lihasesiseselt manustatav preparaat. Depo-Proveral on eostumisvastane toime, mis põhineb folliikulite küpsemise ja ovulatsiooni pärssimisel munasarjades.

Eksperimentaalselt ja kliiniliselt on tõestatud, et Depo-Proveral on suurtes kontsentratsioonides otsene toime vähkkasvaja rakkudesse, mistõttu seda kasutatakse hormoontundlike kasvajate ravis.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage DEPO-PROVERAt

kui te olete allergiline (ülitundlik) medroksüprogesteroonatsetaadi (MPA) või Depo-Provera mõne koostisosa suhtes.

kui te olete rase või arvate olevat rase

kui teil on ebaselge põhjusega tupekaudne verejooks

kui teil on raske maksakahjustus

kui teil on teadaolev või kahtlustatav hormoonsõltuv rinnanäärme või suguelundite pahaloomuline kasvaja.

kui teil ei ole veel menstruatsiooni olnud.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga DEPO-PROVERA:

Enne kui arst teile Depo-Provera välja kirjutab, peate võib-olla läbima füüsilise läbivaatuse. Rääkige oma arstile või meditsiiniõele, kui teil esineb või on varem esinenud mõni järgmistest seisunditest:

migreenipeavalud – kui teil tekib migreen, peate enne edasiste Depo-Provera süstide saamist pidama nõu oma arstiga.

kui teil on või on olnud depressiooni

kui teil või kui kellelgi teie lähisugulastest on suhkurtõbi

kui teil on probleeme maksaga

kui teil on tekkinud osaline või täielik nägemiskaotus või kahelinägemine

tugev valu või turse sääremarjas

vere hüübimishäired, näiteks süvaveenide tromboos (verehüüve jalgades), kopsuemboolia (verehüüve kopsus) või insult, sel juhul ei tohi te enam Depo-Provera süste saada.

südamehaigus või probleemid kolesterooliga anamneesis või perekonnaanamneesis.

kui teil on äsja esinenud „põismool“ (ebanormaalse raseduse tüüp).

Emakakaela äigepreparaat

Depo-Provera kasutamisel võivad muutuda emakakaela äigepreparaadi ja mõnede laboritestide tulemused. Kui teie analüüsitulemustes on muutusi peate sellest rääkima oma arstile.

Kaitse sugulisel teel levivate haiguste vastu

Depo-Provera ei kaitse HIV infektsiooni (AIDS) ega teiste sugulisel teel levivate haiguste eest.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Palun informeerige oma arsti kui te kasutatate koos medroksüprogesteroonatsetaadiga aminoglutetimiidi või teisi hüübimisvastaseid ravimeid (antikoagulandid), sest need võivad mõjutada Depo-Provera toimet.

Rasedus

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. Rasedatel on medroksüprogesterooni kasutamine vastunäidustatud.

Imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. Imetamise ajal ei ole soovitav medroksüprogesterooni kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Andmed ravimi mõju kohta autojuhtimisele ja masinatega töötamisele puuduvad.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Depo-Provera on pika toimega lihasesiseselt manustatav preparaat. Depo-Proveral on eostumisvastane toime, mis põhineb folliikulite küpsemise ja ovulatsiooni pärssimisel munasarjades.

Eksperimentaalselt ja kliiniliselt on tõestatud, et Depo-Proveral on suurtes kontsentratsioonides otsene toime vähkkasvaja rakkudesse, mistõttu seda kasutatakse hormoontundlike kasvajate ravis.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE DEPO-PROVERA KASUTAMIST

Ärge kasutage DEPO-PROVERAt

kui te olete allergiline (ülitundlik) medroksüprogesteroonatsetaadi (MPA) või Depo-Provera mõne koostisosa suhtes.

kui te olete rase või arvate olevat rase

kui teil on ebaselge põhjusega tupekaudne verejooks

kui teil on raske maksakahjustus

kui teil on teadaolev või kahtlustatav hormoonsõltuv rinnanäärme või suguelundite pahaloomuline kasvaja.

kui teil ei ole veel menstruatsiooni olnud.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga DEPO-PROVERA:

Enne kui arst teile Depo-Provera välja kirjutab, peate võib-olla läbima füüsilise läbivaatuse. Rääkige oma arstile või meditsiiniõele, kui teil esineb või on varem esinenud mõni järgmistest seisunditest:

migreenipeavalud – kui teil tekib migreen, peate enne edasiste Depo-Provera süstide saamist pidama nõu oma arstiga.

kui teil on või on olnud depressiooni

kui teil või kui kellelgi teie lähisugulastest on suhkurtõbi

kui teil on probleeme maksaga

kui teil on tekkinud osaline või täielik nägemiskaotus või kahelinägemine

tugev valu või turse sääremarjas

vere hüübimishäired, näiteks süvaveenide tromboos (verehüüve jalgades), kopsuemboolia (verehüüve kopsus) või insult, sel juhul ei tohi te enam Depo-Provera süste saada.

südamehaigus või probleemid kolesterooliga anamneesis või perekonnaanamneesis.

kui teil on äsja esinenud „põismool“ (ebanormaalse raseduse tüüp).

Emakakaela äigepreparaat

Depo-Provera kasutamisel võivad muutuda emakakaela äigepreparaadi ja mõnede laboritestide tulemused. Kui teie analüüsitulemustes on muutusi peate sellest rääkima oma arstile.

Kaitse sugulisel teel levivate haiguste vastu

Depo-Provera ei kaitse HIV infektsiooni (AIDS) ega teiste sugulisel teel levivate haiguste eest.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Palun informeerige oma arsti kui te kasutatate koos medroksüprogesteroonatsetaadiga aminoglutetimiidi või teisi hüübimisvastaseid ravimeid (antikoagulandid), sest need võivad mõjutada Depo-Provera toimet.

Rasedus

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. Rasedatel on medroksüprogesterooni kasutamine vastunäidustatud.

Imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. Imetamise ajal ei ole soovitav medroksüprogesterooni kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Andmed ravimi mõju kohta autojuhtimisele ja masinatega töötamisele puuduvad.

KUIDAS DEPO-PROVERAT KASUTADA

Kasutage Depo-Proverat alati nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Suspensiooni tuleb enne tarvitamist hoolikalt loksutada.

Raseduse vältimiseks: 150 mg igal kolmandal kuul intramuskulaarse süstena tuhara- või deltalihasesse. Esimene intramuskulaarne süste tuleb teha esimese 5 päeva jooksul pärast normaalse menstruatsiooniperioodi algust.

Depo-Proverat tohib süstida 5 päeva jooksul pärast sünnitust (kui naine ei toida last rinnaga) või 6 nädalat pärast sünnitust (kui naine toidab last rinnaga).

Kui süst tehakse ülalnimetatud aegadel, olete kohe rasestumise eest kaitstud ega pea kasutama täiendavaid rasestumisvastaseid meetmeid.

Depo-Provera toimib teie organismis kontratseptiivina 12 nädalat. Pärast süstimist ei saa selle toimet tagasi pöörata.

Tõhusa rasestumisvastase kaitse tagamiseks PEAB Depo-Proverat süstima iga 12 nädala järel. Veenduge, et teie järgmine visiit arsti juurde on 12 nädala pärast.

Endometrioosi korral: lihasesiseselt 50 mg nädalas või 100 mg iga 2 nädala järel vähemalt 6 kuu jooksul.

Menopausist tingitud vasomotoorsed sümptomid:lihasesiseselt 150 mg iga 12 nädala tagant. Rinnanäärmevähk: 500 mg (3,3 ml 150 mg/ml) ööpäevas 28 päeva jooksul. Seejärel toetava annusena 1000 mg nädalas või 500 mg kaks korda nädalas.

Endomeetriumivähk: 400...1000 mg nädalas. Haiguse stabiliseerumisel on võimalik säilitada seisundit 400mg kuus.

Metastaatiline prostata kartsinoom: algannus on 500 mg 2 korda nädalas 3 kuu jooksul; säilitusannus on 500mg nädalas.

Kui teil on tunne, et Depo-Provera toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Depo-Proverat süstida

Kui süst jääb vahele või saate järgmise süsti hiljem (st ootate üle 14 nädala süstide vahel), esineb suurem rasestumise risk. Küsige oma arstilt või meditsiiniõelt, millal saate järgmise Depo-Provera süsti ja millist tüüpi rasestumisvastased vahendeid peate vahepeal kasutama.

Üleminek teistelt rasestumisvastastelt meetoditelt

Kui soovite minna mingilt teiselt rasestumisvastastelt meetoditelt üle Depo-Proverale, peab teie arst kõigepealt veenduma, et te ei ole rase. Arst teeb teile esimese süsti sobival ajal. Kui lähete DepoProverale üle suukaudsetelt rasestumisvastastelt vahenditelt, peate saama oma esimese süsti 7 päeva jooksul pärast viimase pilli võtmist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Depo-Provera põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Depo-Provera kasutamisel on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid:

Kuse-suguelundite häired: menstruaaltsükli häired (ebaregulaarsed verejooksud, suurenenud või vähenenud vereeritus), emakakaela sekreedi muutused, emakakaela pindmine haavand, pikenenud anovulatoorne seisund.

Rinnanäärme häired: piimavool rindadest, piimanäärme valu, rindade valulikkus.

Kesknärvisüsteemi häired: krambid, depressioon, uimasus, nõrkus, peavalu, unetus, närvilisus, unisus. Seedetrakti häired: kõhukinnisus, kõhulahtisus, suukuivus, maksafunktsiooni häired, kollatõbi, iiveldus, oksendamine.

Ainevahetus ja toitumishäired: adrenergilisest toimest tingitud häired (nt vähene kätevärin, öösiti krambid jalgades), kortikoidsest toimest tingitud häired (nt Cushingi sündroom e kuunägu), vähenenud glükoositaluvus, suhkurtõvest tingitud silmakae, suhkurtõve ägenemine, glükosuuria (suhkurkusesus). Südame-veresoonkonnahäired: aju- ja südamelihaseinfarkt, südamepaispuudulikkus, vererõhu tõus, südamepekslemine, kopsuarteri trombemboolia, silma võrkkesta tromboos, südamepekslemine, trombemboolilised häired, tromboflebiit.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused: akne, karvade väljalangemine, liigne karvakasv, sügelus, lööve, nõgestõbi.

Vere ja lümfisüsteemi häired: valgete vereliblede ja trombotsüütide arvu tõus.

Allergilised nähud: ülitundlikkusreaktsioonid (nt anafülaksia ja anafülaktoidsed reaktsioonid, angioödeem).

Muud: isu muutused, libiido muutused, turse/vedelikupeetus, hüperkaltseemia (kaltsiumi sisalduse suurenemine veres), ebamugavustunne, palavik, kehakaalumuutused.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

Võimalikud toimed teie luudele

Depo-Provera vähendab östrogeeni- ja teiste hormoonide sisaldust organismis. Vähene östrogeenisisaldus võib põhjustada luude hõrenemist (väheneb luu mineraalne tihedus). Depo-Proverat kasutavatel naistel kipub olema väiksem luu mineraalne tihedus kui sama vanadel naistel, kes ei ole seda kunagi kasutanud. Depo-Provera toime luudele on kõige tugevam esimese 2…3 kasutusaasta jooksul. Seejärel luu mineraalne tihedus stabiliseerub ja Depo-Provera kasutamise lõpetamisel esineb luude mineraalse tiheduse mõningane taastumine. Viiakse läbi uuringuid, et selgitada, kui ulatuslikult taastuvad luud pärast pikaajalist Depo-Provera kasutamist. Ei ole veel teada, kas Depo-Provera toime luu mineraalsele tihedusele suurendab osteoporoosi (hõredad luud) ja luumurdude riski vanemas eas.

Depo-Provera kasutamisel on soovitatav kasutada piisavas koguses kaltsiumit ja D-vitamiini. MPA pikaajalisel kasutamisel tuleb kaaluda luu mineraalse tiheduse määramise vajadust.

Noorukid (kuni 18-aastased)

Tavaliselt kasvavad noorukite luud kiiresti ja muutuvad tugevamaks. Mida tugevamad on luud täiskasvanuks saamisel, seda suurem on kaitse osteoporoosi eest vanemas eas. Et Depo-Provera võib põhjustada noorukite luude hõrenemist ajal, mil need peavad kasvama, on see toime selles vanuserühmas eriti oluline. Luud hakkavad taastuma pärast Depo-Provera kasutamise lõpetamist, kuid ei ole veel teada, kas luu mineraalne tihedus jõuab samale tasemele, mis oleks olnud siis, kui DepoProverat ei oleks üldse kasutatud.

Seepärast peate enne Depo-Provera kasutamise alustamist pidama nõu arstiga ja arutama, kas muu kontratseptsioonivorm ei ole teile sobivam.

Depo-Provera kasutamise ajal toetavad luid korrapärane raskuste tõstmine ja tervislik toit. Kindlasti peab tarbima piisavas koguses kaltsiumi (leidub piimatoodetes) ja D-vitamiini (leidub rasvases kalas).

Võimalik vähirisk

Erinevaid kontratseptsioonivorme kasutanud naiste uuringutes on leitud, et Depo-Provera kasutamisel ei esinenud suuremat üldist munasarja-, emaka-, emakakaela- või maksavähi tekkimise riski.

Võimalik rinnavähi risk

Igal naisel esineb rinnavähi risk sõltumata sellest, kas ta kasutab Depo-Provera taolisi ravimeid või mitte. Rinnavähki esineb harva alla 40-aastastel naistel, kuid risk suureneb naise vanemaks saades.

Naistel, kes kasutavad süstitavaid kontratseptiive, esineb veidi suurem rinnavähi risk kui samavanustel naistel, kes neid ei kasuta. Ei ole selge, kas Depo-Provera suurendab ka tegelikult rinnavähi tekkeriski või paistab risk suurem seetõttu, et Depo-Proverat kasutavaid naisi uuritakse sagedamini, mistõttu rinnavähki märgatakse varem. Depo-Provera sarnaseid ravimeid kasutavatel naistel on rinnavähk avastamise hetkel väiksema tõenäosusega kaugele arenenud, kui naistel, kes neid ei kasuta.

Rinnavähi avastamise riski ei mõjuta see, kui kaua naine on süste saanud, vaid see, kui vana ta on. Selle põhjuseks on rinnavähi riski suurenemine naise vananedes. Kümme aastat pärast hormonaalsete kontratseptiivide süstimise lõpetamist on rinnavähi avastamise risk sama suur kui naistel, kes ei ole kunagi hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid kasutanud.

Süstekohas abstsessi tekkimise risk

Nagu kõigi lihasesiseste süstide puhul, esineb ka Depo-Provera puhul süstekohas abstsessi tekkimise risk. See võib nõuda meditsiinilist või kirurgilist sekkumist.

Kehakaalu tõus:

Depo-Provera kasutamise ajal võib esineda kehakaalu tõusu.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Depo-Proverat pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Depo-Provera sisaldab:

Toimeaine on medroksüprogesteroonatsetaat. Iga viaal või süstel sisaldab medroksüprogesteroonatsetaati 150 mg/ml.

Abiained on polüsorbaat 80, metüülparahüdroksübensoaat (E 218), propüülparahüdroksübensoaat (E216), makrogool 3350, naatriumkloriid, naatriumhüdroksiid, soolhape, süstevett kuni 1ml.

Kuidas Depo-Provera välja näeb ja pakendi sisu

150 mg/ml 1 ml süstelis, 1 tk pakendis.

150 mg/ml 1 ml viaalis, 1 tk pakendis.

150 mg/ml 3,3 ml viaalis, 1 tk pakendis.

Müügiloa hoidja

Pfizer Enterprises SARL

Rond-Point du Kirchberg

51, Avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Tootja

Pfizer Manufacturing Belgium N.V.

Rijksweg 12 B-2870, Puurs

Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Pfizer Luxembourg SARL Eesti Filiaal

Pirita tee 20

10127 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Kuressaare Apteek

Turu tn 2, Kuressaare linn, Saare maakond
4554549
apteek@tt.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tuleviku apteek

Tuleviku tn 1, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond
3242749
benu.5107@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Õismäe Apteek

Õismäe tee 1b, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6579166
benu.5109@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Suurejõe Apteek

Suur-Jõe tn 57, Pärnu linn, Pärnu maakond
4499595
benu.5126@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Ülejõe Apteek

Jannseni tn 7a, Pärnu linn, Pärnu maakond
4432255
ylejoeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating