Otsituimad TOP 5

Diane 2mg+0,035mg coated tablet N21 (0)

Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid >  Suguhormoonid ja genitaalsüsteemi modulaatorid
Nimetus: Diane 2mg+0,035mg coated tablet N21
Toimeained: Cyproterone+Estrogen(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Bayer Schering Pharma
ATC kood G03HB01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Ravimpreparaadi tüüp

Iga tablett sisaldab väikeses koguses kahte erinevat hormooni. Need on tsüproteroonatsetaat (antiandrogeense toimega progestageen) ja etünüülöstradiool (östrogeen). Väikese hormoonisisalduse tõttu loetakse Diane madala-annuseliste ravimpreparaatide hulka.

Diane koostis ja toimeainete omadused võimaldavad ravida haigusi, mille põhjuseks on kas androgeenide produktsiooni suurenemine või eriline tundlikkus nende hormoonide suhtes.

Diane kasutamine viib 3…4 kuulise ravi järel olemasolevate aknekollete paranemiseni. Juuste ja naha liigne rasusus kaob tavaliselt juba varem. Samuti väheneb juuste väljalangemine, mis on sageli seotud seborröaga. Naistel, kellel esineb kerget hirsutismi (eelkõige tugevnenud karvakasv näol), ilmnevad tulemused alles mitmekuulise ravi järel.

Kahe kombineeritud toimeaine tõttu on Diane’l kombineeritud rasestumisvastase ravimi “pilli” omadusi: kui Diane’t võtta korralikult (ilma tablette vahele jätmata), siis on rasestumise võimalus väga väike. Hormonaalsete või teiste rasestumisvastaste vahendite samaaegne kasutamine ei ole seetõttu vajalik. Eelnevalt kasutatud hormonaalse kontratseptiivi võtmine tuleb lõpetada.

Diane’l võib olla ka järgnevaid kasulikke toimeid, mida teatakse kontratseptiivse pilli omadustest: menstruatsioonilaadsed veritsused võivad olla lühemad ning vähema verehulgaga, mille tulemuseks on väiksem aneemia oht. Menstruatsioonivalud jäävad vähemaks või kaovad sootuks.

Miks Diane’t kasutada

Diane’t kasutatakse androgeen-sõltuvate haiguste (sh raskekujulise akne, androgeense alopeetsia ja kergekujulise hirsutismi) raviks naistel samaaegselt raseduse vältimisega.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Diane’t, kui teil esineb mõni allpool loetletud tervisehäiretest. Teatage oma arstile nende haiguste esinemisest enne, kui alustate Diane võtmist.

Ärge kasutage Diane’t:

kui teil on või on varem olnud vereringe häireid (eriti sellised häired, mis on seotud tromboosiga). Tromboosiks nimetatakse vere hüübimist veresoonesiseselt. See võib aset leida jala veresoontes (süvaveenitromboos), kopsudes (kopsuemboolia), südames (südamelihase infarkt), või organismi teistes piirkondades (vt lõiku “Diane ja tromboos”);

kui teil on olnud insult (põhjustatud trombist e soonesisesest verehüübest või veresoone rebendist ajus);

kui teil on või on varem olnud seisundeid, mis võivad olla südamelihaseinfarkti (stenokardia või valud rindkeres) või aju insuldi (mööduv ajuisheemia või korduvad kerged minestusehood) esmasteks tunnusteks;

kui teil on esinenud migreeni, millega kaasnevad nt nägemishäired, kõnehäired, nõrkus või tuimus keha mistahes piirkonnas;

kui teil on suhkurtõbi veresoonte kahjustusega;

kui teil on või on olnud pankreatiit (kõhunäärmepõletik), millega kaasneb kõrge rasvaühendite sisaldus veres;

kui teil on ikterus (naha kollasus) või tõsine maksahaigus;

kui teil on või on olnud hormoon-sõltuv rinnanäärme või suguorganite vähk;

kui teil on või on olnud hea- või pahaloomuline maksakasvaja;

kui teil on esinenud ebaselge diagnoosiga tupekaudseid verejookse;

kui te olete rase või kahtlustate rasedust;

kui te toidate last rinnaga;

kui te olete etünüülöstradiooli, tsüproteroonatsetaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Kui mõni neist seisunditest peaks tekkima esmakordselt Diane võtmise ajal, siis tuleb Diane kasutamine koheselt lõpetada ning konsulteerida arstiga. Sel ajal kasutage rasedusest hoidumiseks mittehormonaalseid meetodeid (vt “Üldised soovitused”).

Diane ei ole mõeldud kasutamiseks meestele.

Üldised soovitused

Selles pakendi infolehes on kirjeldatud seisundid, mille korral tuleks Diane võtmine peatada, või millal Diane toime pole piisavalt usaldusväärne. Neis olukordades tuleb teil rasedusest hoidumiseks vältida vahekordi või kasutada mitte-hormonaalseid lisameetmeid, nt kondoom jm barjäärimeetodid. Ärge kasutage rütmi ja temperatuuri meetodit. Need meetodid pole usaldusväärsed, kuna Diane kasutamine moonutab menstruaaltsükliga kaasnevaid temperatuuri ja emakakaela lima muutusi.

Diane ei kaitse teid HIV-infektsiooni (AIDS) ega teiste sugulisel teel levivate haiguste eest.

Kui te kasutate Diane’t ning teil esineb samaaegselt mõni allpool loetletud seisunditest, siis peaksite te olema pideva arstliku kontrolli all. Teie arst selgitab seda teile. Kui teil esineb mõni neist seisunditest, siis öelge seda oma arstile enne, kui alustate Diane kasutamist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Diane:

kui te suitsetate;

kui teil on suhkurtõbi;

kui te olete ülekaaluline;

kui teil on kõrge vererõhk;

kui teil on südameklapi rike või südame rütmihäired;

kui teil on veenide põletik (pindmine flebiit);

kui teil on veenilaiendid;

kui kellelgi teie lähisugulastest on olnud tromboos, südamelihaseinfarkt või rabandus;

kui teil esinevad migreenihood;

kui teil on epilepsia;

kui teil või kellelgi teie lähisugulastest on kõrge kolesterooli või triglütseriidide (ühendid, millest koosnevad neutraalrasvad) tase veres;

kui kellelgi teie lähisugulastest on olnud rinnanäärmevähk;

kui teil on maksa või sapipõie haigus;

kui teil on Crohni tõbi või haavandiline koliit (krooniline põletikuline jämesoole haigus);

kui teil on polütsüstiliste munasarjade sündroom (munasarjade haigus, mis võib põhjustada viljatust, ning millega mõnikord kaasnevad androgeensed sümptomid ja kõrgenenud tromboosirisk);

kui teil on dissemineerunud erütematoosluupus (haigus, mis kahjustab nahka üle kogu keha);

kui teil on hemolüütilis-ureemiline sündroom (vere hüübimishäire, mis põhjustab neerukahjustusi); - kui teil on sirprakuline aneemia;

kui teil esineb seisund, mis esmakordselt tekkis või halvenes raseduse ajal või eelneva suguhormoonide kasutamise ajal (nt kuulmise kadu; porfüüria e teatud ainevahetushaigus; herpes gestationis e naha- või limaskesta rasedusaegne viirushaigus; chorea Sydenham e streptokokknakkuse järgselt tekkiv haigus, millele on iseloomulikud tahtmatud liigutushäired);

kui teil esinevad või on varem esinenud kloasmid (kollakas-pruunid pigmendilaigud nahal, eriti näol), nende esinemisel hoiduge otsesest ultraviolett-kiirgusest;

kui teil esineb pärilik angioödeem. Eksogeensed östrogeenid võivad angioödeemi sümptomeid esile kutsuda või neid ägedamaks muuta. Kui teil esineb angioödeemi sümptomeid nagu näo-, keele- ja/või neeluturse ja/või neelamisraskused või nõgestõbi koos hingamisraskustega, pöörduge koheselt oma arsti poole.

Kui mõni ülalmainitud seisunditest süveneb või ilmneb Diane kasutamise ajal esimest korda, pöörduge oma arsti poole.

Kui teil on hirsutism (liigne karvakasv), mis on alles hiljuti tekkinud või kui see on viimasel ajal märkimisväärselt intensiivistunud, siis peaksite sellest kindlasti teavitama oma arsti, kuna selle põhjuse väljaselgitamine on hädavajalik.

Kogemused Diane laadsete östrogeen/progestageen kombinatsioonpreparaatidega põhinevad põhiliselt suukaudsetel rasestumisvastastel ravimitel (pillidel). Seega kehtivad Diane puhul samad hoiatused, mis pillide puhul.

Diane ja tromboos

Tromboosiks nimetatakse vere hüübimist veresoontes (trombide e verehüüvete teke), mis põhjustab veresoonte sulgumist.

Mõnikord tekib tromboos jalgade süvaveenides (süvaveenitromboos). Kui sellisest vereklombist rebeneb tükk lahti ja liigub mööda veene ülespoole, põhjustab see kopsu veresoonte sulgust (kopsuemboolia). Süvaveenitromboosi esineb harva. Venoosse trombemboolia tekkerisk on suurim esimesel aastal, mil naine kasutab kombineeritud suukaudset kontratseptiivi.

Venoosne trombemboolia võib tekkida sõltumata sellest, kas te kasutate pille või mitte. See võib tekkida ka siis, kui rasestute. Risk haigestuda on suurem pillide kasutajatel kui mittekasutajatel, kuid see risk on oluliselt väiksem kui raseduse puhul.

Väga harva võivad vereklombid esineda südame veresoontes või aju veresoontes ning põhjustada südamelihaseinfarkti või ajurabandust e insulti. Veelgi harvem võivad trombid tekkida maksa-, neeru-, soolestiku- või silmaveresoontes.

Väga harva võib tromboos põhjustada invaliidsust või olla surma põhjustajaks.

Südamelihaseinfarkti või ajurabanduse risk tõuseb koos vanuse suurenemisega. See on suurem ka suitsetamise korral. Diane kasutamise ajal peaksite te suitsetamisest loobuma, eriti kui teil on vanust üle 35 aasta.

Kui Diane kasutamise ajal kõrgeneb teie vererõhk, siis võidakse teil soovitada selle kasutamine lõpetada.

Süvaveenitromboosi oht suureneb ajal, mil te olete sunnitud viibima operatsiooni või trauma tõttu pikemat aega voodiravil. Naistel, kes kasutavad pille (või Diane’t), on see risk suurem. Teavitage oma arsti enne operatsiooni või haiglasse minemist Diane kasutamisest. Arst võib soovitada teil Diane võtmine peatada mõned nädalad enne operatsiooni või täieliku voodiravi ajaks. Arst annab teile ka teada, millal võite Diane kasutamist jätkata, kui saate jälle liikuda.

Kui te märkate võimalikke tromboosi märke, siis lõpetage Diane võtmine ning pöörduge koheselt arsti poole (vt ka lõiku, kus on kirjeldatud millal peaksite pöörduma arsti poole).

Diane ja vähk

Naistel, kes kasutavad pille, on rinnavähki diagnoositud veidi sagedamini kui samaealistel pille mittekasutavatel naistel. See väike erinevus kaob umbes 10 aasta jooksul pärast pillide kasutamise lõppu. Pole teada, kas see erinevus on põhjustatud pillide kasutamisest või mitte. Põhjuseks võib olla asjaolu, et pille kasutavaid naisi kontrolliti tihedamini ning see põhjustas ka vähi varasema avastamise.

Harva on pillide kasutajatel esinenud healoomulisi ning veelgi harvem pahaloomulisi maksakasvajaid. Sellised kasvajad võivad põhjustada kõhuõõnesisest verejooksu. Seepärast võtke ägeda kõhuvalu tekkimisel koheselt ühendust oma arstiga.

Emakakaelavähi olulisim riskifaktor on püsiv inimese papilloomi viirus. Mõnede uuringute kohaselt võib pikaajaline pillide kasutamine emakakaelavähi riski veelgi suurendada, kuigi jätkuvalt ollakse lahkarvamusel, kuivõrd võib seda riski kasvu seostada muude faktoritega, nt emakakaela uuringute ning seksuaalkäitumisega (k.a barjäärimeetodite kasutamine).

Rasedus ja imetamine

Diane kasutamine raseduse ajal on vastunäidustatud.

Kui te olete rasestunud, tuleb preparaadi kasutamine viivitamatult katkestada ning võtta ühendust arstiga.

Rinnaga toitmise ajal ei tohi Diane’t kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Diane ei avalda märkimisväärset toimet autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimele.

Muud ravimid ja Diane

Teatud ravimid ei lase Diane’l mõjuda nii, nagu ette nähtud. Need on mõned epilepsia (nt primidoon, fenütoiin, barbituraadid, karbamasepiin, okskarbasepiin, topiramaat, felbamaat), tuberkuloosi (nt rifampitsiin, rifabutiin) ja HI-viiruse (nt ritonaviir, nevirapiin) ravimid; antibiootikumid (nt penitsilliinid, tetratsükliinid, griseofulviin) ning ravimtaimedest naistepuna (Hypericum perforatum), mida kasutatakse depressiivsete meeleolude leevendamiseks.

Samuti võib Diane sekkuda teiste ravimite nt tsüklosporiini sisaldavate ravimite või epilepsiaravimi lamotrigiini toime avaldumisse.

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Samuti teavitage iga arsti või hambaarsti, kes teile mõnda ravimit välja kirjutab, et te kasutate Diane’t. Nemad oskavad teile öelda, kas ja kui kaua peate te kasutama lisameetodit rasestumise vältimiseks.

Regulaarsed arsti külastused

Kui te kasutate Diane’t, siis peate te arsti külastama regulaarselt vastavalt teie arsti korraldustele.

Võtke oma arstiga koheselt ühendust:

kui te märkate mingit muutust oma tervislikus seisundis, eriti kui tegemist on muutusega, mida on kirjeldatud lõikudes “Ärge kasutage Diane’t” ning “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”; ärge unustage neid punkte, kus on juttu lähisugulastest;

kui teil on “tüki” tunne rinnas;

kui te hakkate kasutama mõnda teist ravimit (vt “Muud ravimid ja Diane”);

kui teid ootab ees voodirežiim või operatsioon (konsulteerige arstiga vähemalt neli nädalat enne operatsiooni);

kui teil esinevad ebaharilikud ning tugevad tupekaudsed verejooksud;

kui te unustasite tabletti võtta esimesel pakendi nädalal ning teil oli suguühe üks nädal enne seda;

kui teil on tugev kõhulahtisus;

kui teil on kaks korda järjest ära jäänud menstruatsioonilaadne veritsus või te kahtlustate, et olete rase (ärge alustage järgmise pakendiga enne, kui arst on teil seda lubanud).

Lõpetage tablettide võtmine ning pöörduge koheselt arsti poole, kui teil ilmnevad tromboosi, südamelihaseinfarkti või ajurabanduse võimalikud sümptomid:

ootamatu köha;

tugev rindkere valu, mis võib kiirguda vasakusse kätte;

raskendatud hingamine;

iga ootamatu, tugev või pikaleveninud peavalu või migreenihoog;

osaline või täielik nägemise kaotus või kahekordne nägemine;

kõnehäired või kõnevõimetus;

äkiline muutus kuulmises, maitsmises või haistmises;

peapööritus või minestushood;

nõrkus või tuimus keha mistahes piirkonnas;

tugev kõhuvalu;

tugev valu või tursed jalgades.

Ülalmainitud sümptomeid on kirjeldatud täpsemalt ka teistes käesoleva infolehe lõikudes.

Diane sisaldab laktoosi ja sahharoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Terapeutilise tõhususe ja vajaliku rasestumisvastase kaitse saavutamiseks tuleb Diane’t võtta regulaarselt. Diane annustamisrežiim on sarnane enamusele rasestumisvastastele pillidele. Seega tuleb järgida samu kasutamisreegleid. Kombineeritud suukaudsete rasestumisvastaste tablettide õigel kasutamisel on rasestumise võimalus ligikaudu 1% aastas. Diane ebaregulaarne kasutamine võib viia menstruatsioonidevaheliste verejooksudeni ning vähendada terapeutilist ja rasestumisvastast usaldusväärsust.

Millal ja kuidas tablette võtta

Diane pakend sisaldab 21 tabletti. Iga tablett pakendis on märgistatud kindla nädalapäevaga. Tablett tuleks sisse võtta iga päev umbes samal ajal, vajadusel koos vähese veega. Järgige noolt pakendil, kuni kõik 21 tabletti on ära võetud. Järgnevad seitse päeva on tabletivaba periood. Nende seitsme päeva jooksul peaks algama menstruatsioonilaadne vereeritus. Tavaliselt algab see 2...3. päeval pärast viimase Diane tableti võtmist. Uue Diane pakendiga tehke algust vaheaja kaheksandal päeval, isegi juhul, kui vereeritus pole veel lõppenud. Seega alustate te uut pakendit iga kord ühel ja samal nädalapäeval. Samas on teil ka menstruatsioonilaadne vereeritus iga kuu samal ajal.

Esimese Diane pakendiga alustamine

Kui te pole viimase kuu jooksul kasutanud ühtegi hormonaalset rasestumisvastast vahendit

Alustage Diane võtmist tsükli esimesel päeval, st menstruatsiooni esimesel päeval. Võtke tablett käesoleva nädalapäeva märgistuse alt, st kui täna on reede, siis võtke tablett märgistuse alt ”R”. Seejärel järgige nädalapäevi. Diane toime avaldub esimese tableti sissevõtmise hetkest, seega puudub vajadus kasutada rasestumisvastast lisameetodit.

Te võite alustada tablettide võtmist ka tsükli 2...5. päeval, kuid siis peate te esimese tsükli esimesel seitsmel päeval kasutama lisaks mõnda muud rasestumisvastast vahendit (kondoom).

Kui te lähete üle kombineeritud pillilt, tuperõngalt või transdermaalselt rasestumisvastaselt plaastrilt

Te võite alustada Diane kasutamist järgmisel päeval pärast viimase pilli võtmist eelmisest pakendist

(ilma tabletivaba vaheajata). Kui teie eelmiste pillide pakend sisaldas ka mitteaktiivseid pille, siis tuleb Diane võtmist alustada kohe pärast viimase aktiivse (toimeainet sisaldava) pilli võtmist (kui te pole kindel, siis küsige oma arstilt või apteekrilt). Te võite alustada ka hiljem, kuid mitte hiljem, kui päeval pärast eelmiste pillide tabletivaba perioodi (või päeval pärast viimase mitteaktiivse pilli võtmist). Juhul kui te kasutasite tuperõngast või transdermaalset plaastrit, alustage Diane võtmist eelistatult eelneva vahendi eemaldamise päeval, kuid mitte hiljem kui päeval, mil pidi toimuma järgmine manustamine. Järgides neid juhiseid, ei ole vaja kasutada lisa kaitsemeetodit.

Kui te lähete üle ainult progestageeni sisaldavalt pillilt (minipill)

Te võite lõpetada minipillide võtmise suvalisel päeval ning alustada järgmisel päeval samal ajal Diane kasutamist. Esimese seitsme päeva jooksul peaksite te siiski kasutama lisaks muid rasestumisvastaseid vahendeid (kondoom).

Kui lähete üle süstitavatelt või implanteeritavatelt rasestumisvastastelt preparaatidelt või progestageeni-vabastavalt emakasiseselt vahendilt (ESV)

Alustage Diane’ga ajal, kui teile peaks tehtama järgmine süst või päeval, mil teil eemaldatakse implantaat või emakasisene vahend. Esimese seitsme päeva jooksul peaksite te siiski kasutama lisaks muid rasestumisvastaseid vahendeid (kondoom).

Pärast sünnitust

Pärast sünnitust võib arst soovitada teil enne Diane kasutamise alustamist oodata ära esimene normaalne menstruaaltsükkel. Võib alustada ka varem, kuid ainult arsti soovitusel. Kui te toidate last rinnaga, siis peaksite te Diane kasutamise osas küsima nõu oma arstilt.

Pärast nurisünnitust või aborti

Küsige nõu oma arstilt.

Kui te võtate Diane’t rohkem kui ette nähtud

Puuduvad teated tõsistest üleannustamisega seotud toimetest. Kui te olete korraga sisse võtnud liigse koguse tablette, võivad teil ilmneda järgnevad sümptomid: iiveldus, oksendamine või tupekaudne vereeritus. Kui te avastate, et Diane’t on sisse võtnud laps, pöörduge oma arsti poole.

Kui kaua tuleks Diane’t kasutada

Ravi kestus sõltub teie süptomite raskusastmest ja nende allumisest ravile. Üldjuhul peaks ravi kestma mitu kuud. Akne ja seborröa alluvad tavaliselt ravile kiiremini kui hirsutism või alopeetsia.

Diane’t soovitatakse võtta veel vähemalt 3…4 tsüklit pärast sümptomite taandumist. Kui mõne nädala või kuu jooksul pärast ravi lõpetamist sümptomid taastuvad, võib ravi Diane’ga korrata. Androgenisatsiooninähtude taastumisel pärast ravi lõppu võib teie arst kaaluda Diane ravi kohest taasalustamist.

MIDA TEHA, KUI…

… te unustate tabletti võtta

Kui te hilinesite tableti võtmisega vähem kui 12 tundi, siis on Diane toime säilinud. Võtke järgmine tablett niipea, kui see teile meenub ning jätkake tablettide võtmist tavalisel ajal.

Kui te hilinesite tableti võtmisega rohkem kui 12 tundi, siis võib Diane toime olla nõrgenenud. Mida rohkem järjestikku asetsevaid tablette te vahele jätate, seda suurem on risk rasestuda. Suurim risk rasestuda on siis, kui te jätate tableti võtmata pakendi alguses või lõpus. Seetõttu järgige alltoodud juhendeid (vt ka allpool toodud joonist).

Te unustasite võtta rohkem kui ühe tableti Pidage nõu arstiga.

1 tablett jäi vahele 1. nädalal

Võtke vahelejäänud tablett niipea, kui võimalik (isegi kui see tähendab kahe tableti samaaegset võtmist) ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Kasutage lisaks muid rasestumisvastaseid vahendeid (kondoom) järgmise 7 päeva jooksul.

Kui te olite vahekorras nädal enne tableti vahelejäämist, siis on võimalik, et te olete rase. Pöörduge koheselt arsti poole.

1 tablett jäi vahele 2. nädalal

Võtke vahelejäänud tablett niipea, kui võimalik (isegi kui see tähendab kahe tableti samaaegset võtmist) ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Diane toime säilib. Muid rasestumisvastaseid meetodeid pole lisaks vaja kasutada.

1 tablett jäi vahele 3. nädalal

Võite valida ühe järgnevatest võimalustest. Muid rasestumisvastaseid meetodeid pole lisaks vaja kasutada.

1. Võtke vahelejäänud tablett niipea, kui võimalik (isegi kui see tähendab kahe tableti samaaegset võtmist) ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Alustage järgmise pakendiga kohe, kui käesolev on lõppenud, st ärge jätke tabletivaba perioodi kahe pakendi vahele. Teil ei pruugi tekkida menstruatsioonilaadset vereeritust enne teise pakendi lõpetamist, kuid teil võib tablettide

võtmise ajal esineda määrimist ja läbimurde vereeritust.

või

2.

Lõpetage tablettide võtmine käesolevast pa

kendist, tehke 7-päevane või lühem paus (

arvestades

juurde ka vahele jäänud päeva

ning alustage uue pakendiga. Järgides seda skeemi, saate alati

)

alustada uue pakendiga samal

nädalapäeval, nagu te seda tavaliselt teinud olete.

Kui te unustasite tabletti võtta ning tabletivabal

perioodil ei tekkinud teil menstruatsioonilaadset

vereeritust, siis te võite olla rase. Konsulteer

ige arstiga enne, kui te

alustate uue pakendiga.

unustatud rohkem

kui üks tablett

tsükli ajal

pöörduge arsti poole

jah

te olite nädal enne tableti vahelejätmist vahekorras

ei

võtke vahele jäänud tablett

kasutage lisakaitsevahendit 7 päeva ja

kasutage pakend lõpuni

võtke vahele jäänud tablett

kasutage pakend lõpuni

1

. nädal

. nädal

2

. nädal

3

ununes ainult 1

tablett (rohkem kui

tundi hiljem)

12

võtke vahele jäänud tablett

kasutage pakend lõpuni

ärge

jätke

tabletivaba

perioodi

kahe

pakendi

vahele

või

käesolevast pakendist ärge enam tablette võtke

vahe

tehke

tabletivaba

(

mitte

rohkem

kui

7

päeva k.a võtmata jäänud tablett)

jätkake uue pakendiga

MIDA TEHA, KUI…

… teil esinevad seedetrakti häired (nt oksendamine, äge kõhulahtisus)

Kui te oksendate või teil on äge kõhulahtisus, võivad Diane’s sisalduvad toimeained jääda täielikult imendumata. Kui te oksendate 3...4 tundi pärast tableti võtmist, on see võrdne tableti vahelejätmisega. Seetõttu tuleb teil järgida nõuandeid, mis kehtivad vahelejäänud tablettide kohta. Raske kõhulahtisuse korral konsulteerige palun oma arstiga.

… teil tekib ootamatult verejooks

Esimestel kuudel, mil te võtate Diane’t, võib teil, nagu ka pillide võtmise puhul, esineda menstruatsioonilaadsete vereerituste vahel ebaregulaarne tupekaudne veritsus (määrimine ja läbimurdeverejooks). Sel juhul tuleb kasutada hügieenilisi abivahendeid, kuid jätkata tablettide võtmist. Ebaregulaarsed vereeritused lõpevad tavaliselt pärast seda, kui teie organism on Diane’ga harjunud (tavaliselt umbes 3 tsükli jooksul). Kui veritsused jätkuvad, muutuvad tugevamaks või algavad uuesti, siis peaksite pöörduma arsti poole.

… teil jäi menstruatsioonilaadne veritsus vahele

Kui te olete õigel ajal ära võtnud kõik tabletid, te ei ole oksendanud, teil ei ole esinenud ägedat kõhulahtisust ning te ei ole kasutanud muid ravimeid, siis ei tohiks te rase olla. Võtke Diane’t tavapäraselt edasi.

Kui teil jäi vahele kaks menstruatsioonilaadset vereeritust järjest, siis te võite olla rase. Teatage sellest koheselt oma arstile. Ärge alustage Diane järgmise pakendiga enne, kui teie arst on teid kontrollinud võimaliku raseduse välistamiseks.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed

Diane kasutamisega seotud tõsiseid kõrvaltoimeid ja tekkivaid sümptomeid on lähemalt kirjeldatud lõikudes “Diane ja tromboos/Diane ja vähk”. Palun lugege need lõigud läbi ning pöörduge oma arsti poole, kui te vajate lisainformatsiooni.

Muud võimalikud kõrvaltoimed

Diane kasutajatel on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid, kuigi need ei pruugi olla põhjustatud Diane’st. Kõrvaltoimed esinevad tavaliselt ravimi manustamise esimestel kuudel ning vähenevad aja jooksul.

Organsüsteemi klass Sage(>1/100, <1/10) Aeg-ajalt(>1/1000, <1/100) Harv(>1/10000, <1/1000)
Silma kahjustused kontaktläätsede talumatus
Seedetrakti häired iiveldus, kõhuvalu oksendamine, kõhulahtisus
Immuunsüsteemi häired ülitundlikkus
Uuringud kehakaalu tõus kehakaalu langus
Ainevahetus- ja toitumishäired vedelikupeetus
Närvisüsteemi häired peavalu migreen
Psühhiaatrilised häired depressiivne meeleolu, meeleolu muutused libiido vähenemine libiido suurenemine
Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired rindade valulikkus, rindade hellus rindade suurenemine eritis tupest, eritis rinnast
Naha ja nahaaluskoe kahjustused lööve, nõgestõbi sõlmeline erüteem, mitmekujuline erüteem

Kui teil esineb pärilik angioödeem, võivad eksogeensed östrogeenid esile kutsuda angioödeemi sümptomeid või neid ägedamaks muuta (vt lisaks “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Diane’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Diane sisaldab

Toimeained on tsüproteroonatsetaat (2000 mikrogrammi) ja etünüülöstradiool (35 mikrogrammi).

Abiained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, povidoon 25, magneesiumstearaat, sahharoos, povidoon 700 000, makrogool 6000, kaltsiumkarbonaat (sadestatud), talk, glütserool 85%, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), montanglükoolvaha.

Kuidas Diane välja näeb ja pakendi sisu

Diane tabletid on kaksikkumerad, ümara kujuga, diameetriga 5 mm.

Tabletid on pakitud läbipaistvast polüvinüülkloriidkilest ja alumiiniumlehest koosnevasse blisterpakendisse. Pakendis on 21 tabletti.

Müügiloa hoidja

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Saksamaa

Tootjad

Bayer Pharma AG või Bayer Weimar GmbH & Co. KG

D-13342 Berlin 99427 Weimar

Saksamaa Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Bayer OÜ

Lõõtsa 2, TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Tooma haruapteek

J. Smuuli tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4538628
toomaapteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ferrumi apteek

Tallinna tn 8, Kuressaare linn, Saare maakond
4531470
niidu.apteek@mail.ee; ferrumapteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Räpina Apteek, Benu Apteek Eesti

Võru mnt 1, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond
7961294
rapina.apt@neti.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Viimsi Marketi Apteek

Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond
6074 126
benu.5156@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating