Otsituimad TOP 5

Diclac 1% gel 100g N1 (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Paikselt kasutatavad preparaadid liigese- ja lihasevalude korral
Nimetus: Diclac 1% gel 100g N1
Toimeained: Diclofenac(C)
Tipas: Retseptita
Tootja: Sandoz
ATC kood M02AA15
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Diclac 1% geel kuulub valuvaigistavate ja põletikuvastaste ravimpreparaatide rühma (mittesteroidsed põletikuvastased ravimid).

Diclac 1% kasutatakse nõrga kuni mõõduka valu ja põletiku paikseks leevendamiseks pehmete kudede valulike ja põletikuliste seisundite korral.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Diclac 1% järgmistel juhtudel

kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeaine või Diclac 1% mis taheskoostisosa suhtes;

kui atsetüülsalitsüülhape või teised mittesteroidsed põletikuvastased ained kutsuvad teil esile astma-, nõgestõve- (urtikaaria-) või ägeda nohu hoogusid; - kui teil on raseduse viimane trimester.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Üldised soovitused

kui te kasutate ravimit suurtel nahapindadel pikema aja jooksul. Juhul kui selline ravi on plaanis, siis tuleks teil tutvuda diklofenaki süsteemsete vormide pakendi infolehega.

Diclac 1% geeli tohib manustada ainult tervele nahapinnale (kus ei ole lahtisi haavu ega vigastusi). Vältida tuleb selle sattumist silma või limaskestadele.

Patsiente tuleb hoiatada päikesekiirguse ja solaariumis viibimise eest.

Ravi ajal ja 2 nädalat pärast ravi vältige ravitud nahapiirkondade kokkupuudet otsese päikese- ja solaariumivalgusega, et vähendada valgustundlikkuse tekkeriski.

Diclac 1% geeli tohib kasutada tavaliste sidemetega, kuid mitte õhukindlate sidemetega.

Diclac 1% geeli ei tohi alla neelata. Muud ravimid ja Diclac

Diclac 1% geeli õigel kasutamisel ei ole koostoimeid teiste ravimitega täheldatud. Siiski palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Ärge kasutage Diclac 1% geeli kui te olete rase, eriti raseduse viimasel kolmel kuul, kuna see võib kahjustada teie sündimata last ning põhjustada probleeme sünnitusel.

Rinnaga toitmine

Ei ole teada, kas paikselt kasutatav diklofenak eritub rinnapiima ja seetõttu ei soovitata Diclac 1% geeli imetamise ajal kasutada. Kui Diclac 1% geeli kasutamine on imetamise ajal vältimatult vajalik, siis ei tohi seda manustada rindadele või suurtele kehapindadele, samuti ei tohi seda kasutada pika perioodi vältel.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Järgnevad andmed kehtivad juhul, kui teie arst ei ole Diclac 1% geeli teile teistsuguses annuses või kestuses ette kirjutanud. Palun pidage kinni kasutusjuhistest, sest vastasel korral ei toimi Diclac 1% geel õigesti!

Diclac 1% kasutatakse kolm korda päevas. Vajatava ravimi kogus sõltub valutava piirkonna suurusest. Tavaliselt on piisavaks koguseks kirsi kuni kreeka pähkli suurusele vastav kogus geeli (selle kogusega saab katta vastavalt 400...800 cm2 naha piirkonna).Manustamisviis ja kestus Ainult väliseks kasutamiseks! Mitte alla neelata!

Diclac 1% geeli määritakse õhukese kihina ravi vajavale kehapinnale ja hõõrutakse kergelt sisse.

Diclac 1% geel peab kuivama mõne minuti enne kehapinna riietega katmist. Kehapinda ei soovitata sidemega katta.

Diclac 1% geeli võib kasutada ka abistava ravina koos teiste diklofenakki sisaldavate ravimvormidega.

Arst määrab manustamise kestuse.

Lapsed

Diclac 1% geeli ei soovitata kasutada lastel.

Eakad

Eakate puhul võib kasutada tavalisi täiskasvanutele mõeldud annuseid.

Kui te kasutate Diclac 1% rohkem kui ette nähtud

Kui nahale on sattunud soovitatud annusest rohkem geeli, tuleb see eemaldada ja nahka veega pesta. Kui kasutatud on soovitatud annusest oluliselt suuremaid koguseid või kui Diclac 1% geeli on kasutatud tahtmatult, tuleb sellest teatada arstile. Puuduvad spetsiaalsed vastumürgid.

Kui unustate Diclac 1% kasutada

Kui te olete unustanud õigeaegselt geeli manustada, püüdke edaspidi geeli regulaarselt kasutada. Palun pidage nõu oma arstiga, kui te ei ole kindel, kas ravi katkestada või enneaegselt lõpetada.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Diclac 1% põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võimalikud kõrvaltoimed on järgmised:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (ilmnevad 1 kuni 10-l inimesel 100-st):

nahapõletik e dermatiit (sealhulgas kontaktdermatiit), lööve, nahapunetus (erüteem), ekseem, sügelus

Harva esinevad kõrvatoimed (ilmnevad 1 kuni 10 kasutajal 10000-st):

villiline nahapõletik (bulloosne dermatiit)

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (ilmnevad vähem kui 1 kasutajal 10000-st):

mädavilliline (pustuloosne) nahalööve;

ülitundlikkus (sealhulgas nõgestõbi e urtikaaria), angiödeem (allergiline reaktsioon näo, huulte, kõri ja/või keele tursega);

astma;

valgustundlikkuse reaktsioonid

Kui ükskõik milline kõrvaltoime muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Diclac 1% geeli pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Diclac 1% sisaldab

Toimeaine on diklofenaknaatrium. 1 g geeli sisaldab 10 mg diklofenaknaatriumi.

Abiained on ammoniaagi 10% lahus, ikarbomeer (980), deküüloleaat, naatriumedetaat (FE), oktüüldodekanool (FE), letsitiin, isopropüülalkohol, RRR-alfa-tokoferool, lõhnaained, puhastatud vesi.

Kuidas Diclac 1% välja näeb ja pakendi sisu

Diclac 1% on kergelt kollakas emulsioongeel iseloomuliku isopropüülalkoholi lõhnaga.

Diclac 1% on 25g, 50g ja 100g tuubides saadaval.

Kõiki pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Sandoz d.d.

Verovškova 57 1000 Ljubljana

Sloveenia

Tootjad

Salutas Pharma GmBH

Otto-vonGuericke-Allee 1

39179 Barleben

Saksamaa

Salutas Pharma GmbH

Lange Göhren 3

39171 Osterweddingen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105

11312 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Tallinn, Tartu mnt

Tartu mnt 49, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6010428
A011@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating