Otsituimad TOP 5

Divigel 1mg gel 1g N28 (0)

Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid >  Suguhormoonid ja genitaalsüsteemi modulaatorid
Nimetus: Divigel 1mg gel 1g N28
Toimeained: Estradiol(TD)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Orion
ATC kood G03CA03
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Divigel on hormoonasendusraviks (HAR) mõeldud naha kaudu manustatav alkoholalusel geel. Ravimi toimeaineks on looduslik naissuguhormoon östradiool. Ravimi kasutamise näidustusteks on östrogeenide puudusest tingitud sümptomite hormoonasendusravi. Divigel’i võib kasutada ka osteoporoosi (luude hõrenemise) profülaktikaks naistel, kellel on kõrgenenud risk luumurdude tekkeks ja kes ei talu või kellele on vastunäidustatud ravi teiste ravimitega, mille näidustuseks Kogemus üle 65-aastaste patsientide ravis on vähene.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Divigel’i

kui te olete ülitundlik (allergiline) östradiooli või Divigel’i mõne koostisosa suhtes.

kui te olete rase või toidate last rinnaga.

kui teil on või on olnud suguelundite ja rinnanäärmete pahaloomulised kasvajad, ebaselge põhjusega tupekaudne vereeritus, endometrioos (emaka limaskesta paiknemine väljaspool normaalset asukohta).

kui teil on diagnoositud ajuvereringe häireid või trombemboolilisi haigusi (nt. kopsuemboolia või süvaveenide tromboos).

kui teil on olnud südameinfarkt või teil esineb stenokardiat.

kui teil esineb porfüüriat.

kui te põete rasket maksahaigust (või teil on kunagi olnud maksahaigusi ja hetkeseisuga pole maksafunktsiooni näitavad vereanalüüsid korras).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Divigel, kui teil esineb käesolevalt, on varem esinenud ja/või on süvenenud raseduse või eelneva hormoonasendusravi vältel:

-leiomüoom (emaka fibroidid) või endometrioos,

-trombemboolia riskifaktorid (näiteks olnud 1.astme sugulastel raskekujuline rasvtõbi st. kehamssiindeks >30 kg/m2, süsteemne erütematoosneluupus, spontaanabordi esinemine, pikaajaline liikumatus operatsiooni või trauma järgselt)

-östrogeensõltuvate kasvajate riskifaktorite esinemine (nt rinnavähk 1. astme sugulasel) - kõrgvererõhutõbi

maksahaigusi (nt adenoom, kolestaatiline ikterus)

suhkurtõbi koos või ilma veresoonte haaratuseta

sapikivitõbi

migreen või (tugevad) peavalud

süsteemne erütematoosne luupus (süsteemne sidekoehaigus)

endomeetriumi hüperplaasia (emakalimaskesta liigkasv)

epilepsia

astma

otoskleroos (sisekõrva ümbritseva luu haigestumine)

porfüüria (ainevahetushaigus)

maksa hemangioom (veresoonkasvaja)

kaltsiumi vaegus - südame isheemiatõbi.

Vastunäidustuse olemasolul ja ka mõne järgneva seisundi ilmnemisel tuleb ravi koheselt katkestada ja teatada oma raviarstile: - kui teil on kollatõbi või maksafunktsiooni häired

kui teil on vererõhu oluline tõus

kui teil on migreenitüüpi või muu tugeva peavalu esmakordnetekkimine - kui te olete rase.

Teised hormoonasendusraviga (HAR) seotudriskid:

Endomeetriumi hüperplaasia / endomeetriumivähk

Endomeetriumi hüperplaasia ja vähi tekkerisk suureneb pikaajalisel östrogeenide manustamisel ilma progestiinkomponendita. Ravi esimestel kuudel võib esineda verejooksu või määrivat vereeritust suguelunditest. Kui see tekib hiljem ravi vältel või püsib ravi lõpetamise järgselt, tuleb selgitada vereerituse põhjus.

Rinnanäärmevähk.

HAR pikaajaline kasutamine on seotud rinnanäärmevähi riski suurenemisega. Igasuguse HAR puhul on riski tõus seotud ravi kestvusega, ent 5 aastat peale ravi lõppu risk normaliseerub. Ainult östrogeenravi saavate naiste rinnavähi tekke risk on madalam kui östrogeen-ja progestageenravi koos saavate patsientide puhul. Kõik naised peaksid kord aastas arsti juures rindu kontrollima ning vähemalt kord kuus ise rindu palpeerima. Arstiga tuleb ühendust võtta kui te leiate oma rindade juures muutusi nagu nahalohukesed, rinnanibu värvuse ja kuju muutus või nähtavad ja katsutavad tihked tükid. Tromboos (veresoonte trombid).

Võtke viivitamatult ühendust oma raviarstiga kui teil esinevad tromboosile iseloomulikud sümptomid nagu äkitselt tekkinud valu ja turse jalas või äkiline valu ja õhupuudustunne rinnus. Hiljutised uuringud leidsid 2 kuni 3 korda suurema venoosse trombemboolia riski HAR kasutajatel võrreldes mittekasutajatega. Trombi teke on tõenäolisem esimesel HAR aastal. Trombid pole alati ohtlikud, ent kui üks tromb liigub kopsudesse võib see põhjustada jäädavat kahju. Tromboosi tekke risk võib suureneda pikaajalise liikumatuse, suurema trauma või operatsiooni korral ja seetõttu võib tekkida vajadus HAR lõpetada. Konsulteerige oma arstiga ravi lõpetamise asjus. Samuti rääkige oma raviarstile kui teid ootab ees operatsioon, mille järgselt te ei saa ajutiselt kõndida. Vajalikuks võib osutuda Divigelravi lõpetamine, soovitavalt 4 kuni 6 nädalat enne operatsiooni.

Konsulteerige oma arstiga kui mõnel teie perekonnaliikmetest on esinenud tromboosi või teil on olnud mitu spontaanaborti või kui te olete väga ülekaaluline. Varikoossete veenide osa trombide tekkes pole siiani tõestatud. Samuti rääkige oma arstile kui teil esineb mõni vere hüübimisega seotud haigus, mis nõuab eraldi ravimite võtmist.

Südame isheemiatõbi.

Kliiniliste uuringute põhjal pole senini leitud tõendeid, et HAR hoiab ära südamehaiguseid. Uuringud ühe tüübi hormoonasendusraviga näitasid, et ravi saavad naised võivad pisut suurema tõenäosusega haigestuda südamehaigustesse esimese ravimi tarvitamise aasta jooksul. HAR kohta teiste ravimitega (nagu Divigel) on saadava informatsiooni hulk limiteeritud ja seetõttu pole kindel kas eelmainitud uuringuleiud kehtivad ka teiste HAR toodete kohta. Te peaksite koheselt katkestama hormoonasendusravi ja võtma viivitamatult ühendust arstiga kui tunnete valu rinnus, mis on ilmnenud füüsilise koormuse järgselt (koos või ilma higistamiseta), õhupuudust või pearinglust. Insult

Hiljutised uuringud leidsid, et HAR saavatel naistel on vähesel määral tõusnud isheemilisse ajuinfarki haigestumise risk. Kui teil on kunagi esinenud insulti, südame isheemiatõve või arteriaalset trombembooliat, rääkige sellest oma arstile veendumaks, kas te võite alustada hormoonasendusravi.

Kui teil tekib migreenitüüpi peavalu, pearinglus või jäsemete nõrkus, tuleb ravi koheselt lõpetada ja pöörduda viivitamatult arsti poole.

Munasarjavähk

Pikaajaliselt (vähemalt 5...10 aastat) kestvat HAR ainult östrogeense komponendiga seostatakse vähesel määral suurenenud munasarjavähi riskiga. Risk on minimaalne ravimi lühiaegsel tarvitamisel. On siiski selgusetu, kas pikaajaline kombineeritud HAR tarvitamine annab teise riski võrrelduna ainult östrogeeni tarvitamisega Pöörduge oma arsti poole kui teil esineb alakõhu turset ja ebamugavustunnet, kaalulangust ja/või ebatavalist verejooksu tupest, mis võib olla seotud alakõhutursega. Muud seisundid

Östrogeenid võivad põhjustada vedelikupeetust eriti südame- või neeruhaigust põdevatel patsientidel. HAR võib muuta mõnede laboratoorsete analüüside väärtusi (nagu näiteks kilpnäärme- ja maksafunktsiooni näitajad). Kui teilt on planeeritud võtta vereanalüüse, rääkige oma arstile, et te tarvitate Divigel’i.

Teavitage oma arsti kui te teate endal olevat kõrged triglütseriidide väärtused. Teadaolevalt on väga harvadel juhtudel kõrged triglütseriidide väärtuse östrogeeni tarvitavatel naistel viinud pankreatiidi tekkele. Uuringus, kus vaatluse all olid naised, kes alustasid kombineeritud hormoonasendusraviga peale 65. eluaastat, märgati väikest dementsuse kujunemise riski tõusu. Pole teada kas need uuringutulemused laienevad ka noorematele menopausis olevatele naistele või teistele HAR toodetele.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arstivõi apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.>

Östrogeenide (ja progestageenide) toime võib olla tõusnud maksaensüüme indutseerivate (eriti P450 ensüümid) ravimite samaaegsel kasutamisel, nagu näiteks krambivastased ravimid (nt. fenobarbitaal, fenütoiin, karbamasepiin) ja antibiootikumid (nt. rifampitsiin, rifabutiin, nevirapiin, efavirenz, ritonaviir, nelfinaviir).

Harilikku naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed preparaadid võivad samuti vähendada östrogeenide toimet. Transdermaalsel kasutamisel on esmane lagundamine maksas välditud ja seetõttu võivad välispidiselt manustatud östrogeenid (ja progestageenid), erinevalt suukaudselt manustatavatest hormoonidest, olla vähem mõjutatavad ensüümide poolt.

Kliiniliselt võib östrogeenide kiirenenud ainevahetus viia toime vähenemisele ja emakasisese veritsuse iseloomu muutusele.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. Ravimit ei tohi raseduse ja imetamise ajal kasutada. Kui te olete jäänud rasedaks, lõpetage koheselt ravi Divigel’iga ja võtke ühendust oma raviarstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Divigel ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Divigel on hormoonasendusraviks (HAR) mõeldud naha kaudu manustatav alkoholalusel geel. Ravimi toimeaineks on looduslik naissuguhormoon östradiool. Ravimi kasutamise näidustusteks on östrogeenide puudusest tingitud sümptomite hormoonasendusravi. Divigel’i võib kasutada ka osteoporoosi (luude hõrenemise) profülaktikaks naistel, kellel on kõrgenenud risk luumurdude tekkeks ja kes ei talu või kellele on vastunäidustatud ravi teiste ravimitega, mille näidustuseks Kogemus üle 65-aastaste patsientide ravis on vähene.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE DIVIGEL’I KASUTAMIST

Ärge kasutage Divigel’i

kui te olete ülitundlik (allergiline) östradiooli või Divigel’i mõne koostisosa suhtes.

kui te olete rase või toidate last rinnaga.

kui teil on või on olnud suguelundite ja rinnanäärmete pahaloomulised kasvajad, ebaselge põhjusega tupekaudne vereeritus, endometrioos (emaka limaskesta paiknemine väljaspool normaalset asukohta).

kui teil on diagnoositud ajuvereringe häireid või trombemboolilisi haigusi (nt. kopsuemboolia või süvaveenide tromboos).

kui teil on olnud südameinfarkt või teil esineb stenokardiat.

kui teil esineb porfüüriat.

kui te põete rasket maksahaigust (või teil on kunagi olnud maksahaigusi ja hetkeseisuga pole maksafunktsiooni näitavad vereanalüüsid korras).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Divigel, kui teil esineb käesolevalt, on varem esinenud ja/või on süvenenud raseduse või eelneva hormoonasendusravi vältel:

-leiomüoom (emaka fibroidid) või endometrioos,

-trombemboolia riskifaktorid (näiteks olnud 1.astme sugulastel raskekujuline rasvtõbi st. kehamssiindeks >30 kg/m2, süsteemne erütematoosneluupus, spontaanabordi esinemine, pikaajaline liikumatus operatsiooni või trauma järgselt)

-östrogeensõltuvate kasvajate riskifaktorite esinemine (nt rinnavähk 1. astme sugulasel) - kõrgvererõhutõbi

maksahaigusi (nt adenoom, kolestaatiline ikterus)

suhkurtõbi koos või ilma veresoonte haaratuseta

sapikivitõbi

migreen või (tugevad) peavalud

süsteemne erütematoosne luupus (süsteemne sidekoehaigus)

endomeetriumi hüperplaasia (emakalimaskesta liigkasv)

epilepsia

astma

otoskleroos (sisekõrva ümbritseva luu haigestumine)

porfüüria (ainevahetushaigus)

maksa hemangioom (veresoonkasvaja)

kaltsiumi vaegus - südame isheemiatõbi.

Vastunäidustuse olemasolul ja ka mõne järgneva seisundi ilmnemisel tuleb ravi koheselt katkestada ja teatada oma raviarstile: - kui teil on kollatõbi või maksafunktsiooni häired

kui teil on vererõhu oluline tõus

kui teil on migreenitüüpi või muu tugeva peavalu esmakordnetekkimine - kui te olete rase.

Teised hormoonasendusraviga (HAR) seotudriskid:

Endomeetriumi hüperplaasia / endomeetriumivähk

Endomeetriumi hüperplaasia ja vähi tekkerisk suureneb pikaajalisel östrogeenide manustamisel ilma progestiinkomponendita. Ravi esimestel kuudel võib esineda verejooksu või määrivat vereeritust suguelunditest. Kui see tekib hiljem ravi vältel või püsib ravi lõpetamise järgselt, tuleb selgitada vereerituse põhjus.

Rinnanäärmevähk.

HAR pikaajaline kasutamine on seotud rinnanäärmevähi riski suurenemisega. Igasuguse HAR puhul on riski tõus seotud ravi kestvusega, ent 5 aastat peale ravi lõppu risk normaliseerub. Ainult östrogeenravi saavate naiste rinnavähi tekke risk on madalam kui östrogeen-ja progestageenravi koos saavate patsientide puhul. Kõik naised peaksid kord aastas arsti juures rindu kontrollima ning vähemalt kord kuus ise rindu palpeerima. Arstiga tuleb ühendust võtta kui te leiate oma rindade juures muutusi nagu nahalohukesed, rinnanibu värvuse ja kuju muutus või nähtavad ja katsutavad tihked tükid. Tromboos (veresoonte trombid).

Võtke viivitamatult ühendust oma raviarstiga kui teil esinevad tromboosile iseloomulikud sümptomid nagu äkitselt tekkinud valu ja turse jalas või äkiline valu ja õhupuudustunne rinnus. Hiljutised uuringud leidsid 2 kuni 3 korda suurema venoosse trombemboolia riski HAR kasutajatel võrreldes mittekasutajatega. Trombi teke on tõenäolisem esimesel HAR aastal. Trombid pole alati ohtlikud, ent kui üks tromb liigub kopsudesse võib see põhjustada jäädavat kahju. Tromboosi tekke risk võib suureneda pikaajalise liikumatuse, suurema trauma või operatsiooni korral ja seetõttu võib tekkida vajadus HAR lõpetada. Konsulteerige oma arstiga ravi lõpetamise asjus. Samuti rääkige oma raviarstile kui teid ootab ees operatsioon, mille järgselt te ei saa ajutiselt kõndida. Vajalikuks võib osutuda Divigelravi lõpetamine, soovitavalt 4 kuni 6 nädalat enne operatsiooni.

Konsulteerige oma arstiga kui mõnel teie perekonnaliikmetest on esinenud tromboosi või teil on olnud mitu spontaanaborti või kui te olete väga ülekaaluline. Varikoossete veenide osa trombide tekkes pole siiani tõestatud. Samuti rääkige oma arstile kui teil esineb mõni vere hüübimisega seotud haigus, mis nõuab eraldi ravimite võtmist.

Südame isheemiatõbi.

Kliiniliste uuringute põhjal pole senini leitud tõendeid, et HAR hoiab ära südamehaiguseid. Uuringud ühe tüübi hormoonasendusraviga näitasid, et ravi saavad naised võivad pisut suurema tõenäosusega haigestuda südamehaigustesse esimese ravimi tarvitamise aasta jooksul. HAR kohta teiste ravimitega (nagu Divigel) on saadava informatsiooni hulk limiteeritud ja seetõttu pole kindel kas eelmainitud uuringuleiud kehtivad ka teiste HAR toodete kohta. Te peaksite koheselt katkestama hormoonasendusravi ja võtma viivitamatult ühendust arstiga kui tunnete valu rinnus, mis on ilmnenud füüsilise koormuse järgselt (koos või ilma higistamiseta), õhupuudust või pearinglust. Insult

Hiljutised uuringud leidsid, et HAR saavatel naistel on vähesel määral tõusnud isheemilisse ajuinfarki haigestumise risk. Kui teil on kunagi esinenud insulti, südame isheemiatõve või arteriaalset trombembooliat, rääkige sellest oma arstile veendumaks, kas te võite alustada hormoonasendusravi.

Kui teil tekib migreenitüüpi peavalu, pearinglus või jäsemete nõrkus, tuleb ravi koheselt lõpetada ja pöörduda viivitamatult arsti poole.

Munasarjavähk

Pikaajaliselt (vähemalt 5...10 aastat) kestvat HAR ainult östrogeense komponendiga seostatakse vähesel määral suurenenud munasarjavähi riskiga. Risk on minimaalne ravimi lühiaegsel tarvitamisel. On siiski selgusetu, kas pikaajaline kombineeritud HAR tarvitamine annab teise riski võrrelduna ainult östrogeeni tarvitamisega Pöörduge oma arsti poole kui teil esineb alakõhu turset ja ebamugavustunnet, kaalulangust ja/või ebatavalist verejooksu tupest, mis võib olla seotud alakõhutursega. Muud seisundid

Östrogeenid võivad põhjustada vedelikupeetust eriti südame- või neeruhaigust põdevatel patsientidel. HAR võib muuta mõnede laboratoorsete analüüside väärtusi (nagu näiteks kilpnäärme- ja maksafunktsiooni näitajad). Kui teilt on planeeritud võtta vereanalüüse, rääkige oma arstile, et te tarvitate Divigel’i.

Teavitage oma arsti kui te teate endal olevat kõrged triglütseriidide väärtused. Teadaolevalt on väga harvadel juhtudel kõrged triglütseriidide väärtuse östrogeeni tarvitavatel naistel viinud pankreatiidi tekkele. Uuringus, kus vaatluse all olid naised, kes alustasid kombineeritud hormoonasendusraviga peale 65. eluaastat, märgati väikest dementsuse kujunemise riski tõusu. Pole teada kas need uuringutulemused laienevad ka noorematele menopausis olevatele naistele või teistele HAR toodetele.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arstivõi apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.>

Östrogeenide (ja progestageenide) toime võib olla tõusnud maksaensüüme indutseerivate (eriti P450 ensüümid) ravimite samaaegsel kasutamisel, nagu näiteks krambivastased ravimid (nt. fenobarbitaal, fenütoiin, karbamasepiin) ja antibiootikumid (nt. rifampitsiin, rifabutiin, nevirapiin, efavirenz, ritonaviir, nelfinaviir).

Harilikku naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed preparaadid võivad samuti vähendada östrogeenide toimet. Transdermaalsel kasutamisel on esmane lagundamine maksas välditud ja seetõttu võivad välispidiselt manustatud östrogeenid (ja progestageenid), erinevalt suukaudselt manustatavatest hormoonidest, olla vähem mõjutatavad ensüümide poolt.

Kliiniliselt võib östrogeenide kiirenenud ainevahetus viia toime vähenemisele ja emakasisese veritsuse iseloomu muutusele.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. Ravimit ei tohi raseduse ja imetamise ajal kasutada. Kui te olete jäänud rasedaks, lõpetage koheselt ravi Divigel’iga ja võtke ühendust oma raviarstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Divigel ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

KUIDAS DIVIGEL’I KASUTADA

Võtke Divigeli alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Divigel’i geeli kantakse üks kord päevas eelistatavalt ühel ja samal ajal arsti poolt määratud annuses alakeha või reite nahale, määritavaid kohti iga päev vahetades. Divigel’i ei tohi määrida rindadele, näole ega ärritunud nahapiirkonnale.

Ava kotike sälgu kohalt rebides ja tühjenda koti sisu nahale. Hõõru geeli kahe peopesa suurusele alale. Seejärel pese hoolikalt käed. Pärast määrimist peab laskma geelil õhu käes mõni minut kuivada ja määrdekohta ei tohi pesta ühe tunni jooksul. Vältida tuleb geeli sattumist silma. Geeli imendumiskiirus sõltub nahatüübist. Kui nahk ei tundu enam kleepuvana, võib naha katta riietega.

Kui teie arst on lisaks määranud suu kaudu võetavat kollaskehahormooni, tuleb tablette võtta arsti määratud juhiste kohaselt.

Kui teil on tunne, et Divigel’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Divigel’i rohkem kui ette nähtud:

Kui teie ise või kui keegi teine on määrinud geeli liiga palju, rääkige sellest apteekrile või arstile. Üleannustamise sümptomiteks võivad olla iiveldus, peavalu ja/või veritsus tupest Juhul kui keegi on alla neelanud geeli, pole põhjust paanikaks, ent soovitav on siiski võtta ühendust arstiga. Neelamise järgselt võib esineda iiveldust ja oksendamist, naissoost isikutel võib ilmneda mõni päev hiljem verejooksu tupest. Vajadusel on ravi sümptomaatiline.

Kui te unustate Divigel’i kasutada:

Määrige seda kohe kui ravim meenub ja jätkake seejärel endisel viisil. Kui märkate ununenud annust alles 12 tundi tavalisest ravimi manustamise ajast hiljem, jätke see annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Divigel’i kasutamise

Divigel’i kasutamise lõpetamisel taastuvad mõne aja pärast ka östrogeenide puudusest tingitud sümptomid.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Divigel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõige sagedamini ilmnevad kõrvaltoimed on rindade tundlikkus/valulikkus ja veritsus tupest.

Muud tavaliselt östrogeenraviga kaasnevaid kõrvaltoimeid võivad esineda ka Divigel’i kasutades (kehakaalu tõus, tursed, iiveldus, kõhuvalu, raskustunne ja peavalu).

Harvem võib esineda meeleolu ja libiido muutusi ja migreeni. Nahaärritus (allergiline ja aknesarnane lööve) võib esineda ennekõike ravi alguses.

Üksikjuhtudel võib tekkida depressioon, juuste väljalangemine, kõrge vererõhk, palavik, sapipõiehaigused, venoosne trombembolism (s.h. jäsemete või vaagna süvaveenide tromboos ja kopsuembolism).

Teised teadaolevad hormoonasendusraviga kaasnevad kõrvaltoimed on rinnanäärmevähk, endomeetriumi vähk, südame isheemiatõbi ja ajuinsult.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage Divigeli pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Divigel sisaldab

- Toimeaine on östradiool. Üheannuselises kotikeses on 0,5 g või 1,0 g geeli, mis sisaldab vastavalt 0,5 mg või 1,0 mg östradioolhemihüdraati.

- Abiained on karbomeer 974P, propüleenglükool, trietanoolamiin, 96° etanool, puhastatud vesi kuni 1 g.

Kuidas Divigel välja näeb ja pakendi sisu

0,1% geel 0,5 g üheannuselises kotikeses, 28 tk pakendis.

0,1% geel 1 g üheannuselises kotikeses, 28 tk pakendis.

Müügiloa hoidja

Orion Corporation

Orionintie 1

FIN-02200 Espoo

Soome

Tootja

Orion Corporation

Tengstrominkatu 8

FI-20360 Turku

Soome

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:

ORION PHARMA Eesti OÜ

Tammsaare tee 47,Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Annelinna Apteek Kalda

Kalda tee 32, Tartu linn, Tartu maakond
7427010
A013@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Tallinn, Tartu mnt

Tartu mnt 49, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6010428
A011@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek

Jaama tn 11, Tallinn (Nõmme)
6701272
benu.5144@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Räpina Apteek, Benu Apteek Eesti

Võru mnt 1, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond
7961294
rapina.apt@neti.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Paide Vee Tänava Apteek

Vee tn 3, Paide linn, Järva maakond
3850470
paideapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating