Otsituimad TOP 5

Dolmen 25mg film-coated tablet N10 (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Põletiku- ja reumavastased ained
Nimetus: Dolmen 25mg film-coated tablet N10
Toimeained: Dexketoprofen(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Berlin-Chemie
ATC kood M01AE17
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

DOLMEN on valuvaigisti, mis kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-d) hulka.

Seda kasutatakse nõrga kuni mõõduka intensiivsusega valu, nagu lihasvalu, valuliku menstruatsiooni (düsmenorröa) või hambavalu raviks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke DOLMEN`i

kui te olete allergiline (ülitundlik) deksketoprofeentrometamooli või DOLMEN`i mõne koostisosa suhtes (vt lõik 6);

kui te olete allergiline atsetüülsalitsüülhappe või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA) suhtes;

kui teil on või on varem olnud astma või kui aspiriin või teised MSPVA-d põhjustavad teil astmahooge, ägedat allergilist riniiti (lühiajaline ninalimaskesta põletik), nina polüüpe (allergiast põhjustatud moodustised ninas), urtikaariat (nahalööve), angioödeemi (näo, silmade, huulte või keele allergiline turse või hingamise häired) või vilistavat hingamist;

kui teil on või on varem olnud peptiline haavand, mao- või seedetrakti verejooks või kroonilisi seedehäireid (nt seedimatus, kõrvetised);

kui teil on esinenud eelnevalt valu vastu kasutatud MSPVA-de tõttu mao- või seedetrakti verejooks või perforatsioon;

kui teil on teatud kroonilise põletikuga seedetrakti haigused (Crohn’i tõbi või haavandiline koliit);

kui teil on raske südamepuudulikkus, mõõdukas või raske neerufunktsiooni häire või raske maksafunktsiooni häire;

kui teil on soodumus verejooksudele või muudele vere hüübimishäiretele; - kui te olete rase või imetate;

kui te olete noorem kui 18-aastane.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga DOLMEN

kui teil on või on olnud allergiaid;

kui teil on esinenud või esinevad maksa-, neeru- või südamehaigus (hüpertensioon ja/või südamepuudulikkus) või muud seisundid, mis soodustavad vee erituse häireid;

kui te tarvitate diureetikume või teil esineb soodumus vedelikupuuduse (hüpovoleemia) tekkeks suure vedelikukaotuse (nt liigne kuseeritus, kõhulahtisus või oksendamine) korral;

kui teil on probleeme südamega, on olnud hiljuti insult või kui te arvate, et teil esineb oht selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres või kui te suitsetate), siis peate enne ravi alustamist arutama oma raviarsti või apteekriga. Ravimid nagu DOLMEN võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi vähese kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pikaajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestvust;

kui te olete eakas patsient: eakatel võib tekkida kõrvaltoimeid sagedamini (vt lõik 4). Kui mõni loetletud kõrvaltoime tekib, pidage viivitamata nõu oma arstiga;

kui te olete naispatsient, kellel esineb viljatusprobleeme (DOLMEN võib põhjustada viljakushäireid, seega ärge kasutage DOLMEN’i, kui te plaanite rasestuda või teile tehakse viljakusuuringuid);

kui teil esinevad vereloomehäired;

kui teil esineb süsteemne erütematoosne luupus või segatüüpi sidekoehaigus (teatud immuunsüsteemi häired, mis mõjutavad sidekude);

kui teil on olnud seedetrakti kroonilisi põletikke (haavandiline koliit, Crohn’i tõbi);

kui teil on või on varem olnud mao või seedetrakti probleeme;

kui te saate samaaegselt ravi teiste ravimitega, mis võivad põhjustada peptilise haavandi või veritsuse tekkeohtu, näiteks suukaudsed steroidid, mõned antidepressandid (nagu SSRI-d - selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid), verehüübivust takistavad ravimid, nagu aspiriin või antikoagulandid, nagu varfariin. Sellisel juhul konsulteerige oma arstiga: ta võib otsustada lisada ravimi, mis kaitseb teie seedetrakti (nt misoprostool või ravimid, mis pidurdavad maohappe teket).

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. On ravimeid, mida ei tohi samaaegselt kasutada ja selliseid, mille annust oleks koosmanustamisel vaja muuta.

Informeerige alati oma arsti, hambaarsti või apteekrit, kui te kasutate lisaks DOLMEN’ile samaaegselt mõnda alljärgnevatest ravimitest.

Ebasoovitavad kombinatsioonid:

atsetüülsalitsüülhape (aspiriin), kortikosteroidid või teised põletikuvastased ravimid;

varfariin, hepariin või teised verehüübivust takistavad ravimid;

liitium, kasutatakse teatud meeleoluhäirete raviks;

metotreksaat, kasutatakse reumatoidartriidi ja vähi raviks; - hüdantoiinid ja fenütoiin, kasutatakse epilepsia raviks;

sulfametoksasool, kasutatakse bakteriaalse infektsiooni raviks.

Kombinatsioonid, mis nõuavad ettevaatlikku kasutamist:

AKE inhibiitorid, diureetikumid, beetablokaatorid ja angiotensiin II antagonistid, kasutatakse kõrge vererõhu ja südameprobleemide korral;

pentoksüfülliin ja okspentifülliin, kasutatakse krooniliste veenihaavandite korral;

zidovudiin, kasutatakse viirusinfektsioonide raviks;

aminoglükosiidid, antibiootikumid, mida kasutatakse bakteriaalsete infektsioonide korral; - kloorpropamiid ja glibenklamiid, kasutatakse diabeedi raviks.

Kombinatsioonid, mida tuleb käsitleda ettevaatusega:

kinoloonantibiootikumid (nt tsiprofloksatsiin, levofloksatsiin), kasutatakse bakteriaalsete infektsioonide raviks;

tsüklosporiin või takroliimus, kasutatakse elundisiirdamisel ja immuunsüsteemi haiguste raviks;

streptokinaas ja teised trombolüütilised või fibrinolüütilised ravimid, s.o. ravimid, mis lahustavad trombe;

probenetsiid, kasutatakse podagra korral;

digoksiin, kasutatakse kroonilise südamepuudulikkuse korral;

mifepristoon, kasutatakse raseduse katkestamiseks;

antidepressandid, selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSRI) laadsed;

trombivastased ained, mis vähendavad trombotsüütide agregatsiooni ja takistavad trombide teket.

Kui teil tekib küsimusi DOLMEN`i kasutamise kohta koos teiste ravimitega, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

DOLMEN`i kasutamine koos toidu ja joogiga

Võtke ravim piisava koguse veega. Võtke ravim koos toiduga, kuna see vähendab seedetraktipoolsete kaebuste võimalikku tekkeriski. Kui tegemist on aga tugeva valuga, võtke ravim tühja kõhuga, näiteks vähemalt 30 min enne sööki, see kiirendab vähesel määral ravitoime algust.

Lapsed ja noorukid

Ärge kasutage DOLMEN’i, kui te olete noorem kui 18-aastane.

Rasedus ja imetamine

Ärge kasutage DOLMEN’i raseduse ajal ega rinnaga toitmise perioodil.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Öelge oma arstile, kui te olete rase või plaanite rasestuda, kuna sel juhul ei pruugi DOLMEN olla teile sobiv ravim.

DOLMEN’i ei tohi kasutada rinnaga toitmise perioodil. Pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

DOLMEN võib vähesel määral mõjutada teie võimet juhtida autot ja kasutada masinaid, sest ravi kõrvaltoimed võivad olla pearinglus või unisus. Kui te märkate kirjeldatud toimeid, ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kuni need sümptomid kaovad. Pidage nõu oma arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

DOLMEN on valuvaigisti, mis kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-d) hulka.

Seda kasutatakse nõrga kuni mõõduka intensiivsusega valu, nagu lihasvalu, valuliku menstruatsiooni (düsmenorröa) või hambavalu raviks.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE DOLMEN`i VÕTMIST

Ärge võtke DOLMEN`i

kui te olete allergiline (ülitundlik) deksketoprofeentrometamooli või DOLMEN`i mõne koostisosa suhtes (vt lõik 6);

kui te olete allergiline atsetüülsalitsüülhappe või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA) suhtes;

kui teil on või on varem olnud astma või kui aspiriin või teised MSPVA-d põhjustavad teil astmahooge, ägedat allergilist riniiti (lühiajaline ninalimaskesta põletik), nina polüüpe (allergiast põhjustatud moodustised ninas), urtikaariat (nahalööve), angioödeemi (näo, silmade, huulte või keele allergiline turse või hingamise häired) või vilistavat hingamist;

kui teil on või on varem olnud peptiline haavand, mao- või seedetrakti verejooks või kroonilisi seedehäireid (nt seedimatus, kõrvetised);

kui teil on esinenud eelnevalt valu vastu kasutatud MSPVA-de tõttu mao- või seedetrakti verejooks või perforatsioon;

kui teil on teatud kroonilise põletikuga seedetrakti haigused (Crohn’i tõbi või haavandiline koliit);

kui teil on raske südamepuudulikkus, mõõdukas või raske neerufunktsiooni häire või raske maksafunktsiooni häire;

kui teil on soodumus verejooksudele või muudele vere hüübimishäiretele; - kui te olete rase või imetate;

kui te olete noorem kui 18-aastane.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga DOLMEN

kui teil on või on olnud allergiaid;

kui teil on esinenud või esinevad maksa-, neeru- või südamehaigus (hüpertensioon ja/või südamepuudulikkus) või muud seisundid, mis soodustavad vee erituse häireid;

kui te tarvitate diureetikume või teil esineb soodumus vedelikupuuduse (hüpovoleemia) tekkeks suure vedelikukaotuse (nt liigne kuseeritus, kõhulahtisus või oksendamine) korral;

kui teil on probleeme südamega, on olnud hiljuti insult või kui te arvate, et teil esineb oht selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres või kui te suitsetate), siis peate enne ravi alustamist arutama oma raviarsti või apteekriga. Ravimid nagu DOLMEN võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi vähese kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pikaajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestvust;

kui te olete eakas patsient: eakatel võib tekkida kõrvaltoimeid sagedamini (vt lõik 4). Kui mõni loetletud kõrvaltoime tekib, pidage viivitamata nõu oma arstiga;

kui te olete naispatsient, kellel esineb viljatusprobleeme (DOLMEN võib põhjustada viljakushäireid, seega ärge kasutage DOLMEN’i, kui te plaanite rasestuda või teile tehakse viljakusuuringuid);

kui teil esinevad vereloomehäired;

kui teil esineb süsteemne erütematoosne luupus või segatüüpi sidekoehaigus (teatud immuunsüsteemi häired, mis mõjutavad sidekude);

kui teil on olnud seedetrakti kroonilisi põletikke (haavandiline koliit, Crohn’i tõbi);

kui teil on või on varem olnud mao või seedetrakti probleeme;

kui te saate samaaegselt ravi teiste ravimitega, mis võivad põhjustada peptilise haavandi või veritsuse tekkeohtu, näiteks suukaudsed steroidid, mõned antidepressandid (nagu SSRI-d - selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid), verehüübivust takistavad ravimid, nagu aspiriin või antikoagulandid, nagu varfariin. Sellisel juhul konsulteerige oma arstiga: ta võib otsustada lisada ravimi, mis kaitseb teie seedetrakti (nt misoprostool või ravimid, mis pidurdavad maohappe teket).

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. On ravimeid, mida ei tohi samaaegselt kasutada ja selliseid, mille annust oleks koosmanustamisel vaja muuta.

Informeerige alati oma arsti, hambaarsti või apteekrit, kui te kasutate lisaks DOLMEN’ile samaaegselt mõnda alljärgnevatest ravimitest.

Ebasoovitavad kombinatsioonid:

atsetüülsalitsüülhape (aspiriin), kortikosteroidid või teised põletikuvastased ravimid;

varfariin, hepariin või teised verehüübivust takistavad ravimid;

liitium, kasutatakse teatud meeleoluhäirete raviks;

metotreksaat, kasutatakse reumatoidartriidi ja vähi raviks; - hüdantoiinid ja fenütoiin, kasutatakse epilepsia raviks;

sulfametoksasool, kasutatakse bakteriaalse infektsiooni raviks.

Kombinatsioonid, mis nõuavad ettevaatlikku kasutamist:

AKE inhibiitorid, diureetikumid, beetablokaatorid ja angiotensiin II antagonistid, kasutatakse kõrge vererõhu ja südameprobleemide korral;

pentoksüfülliin ja okspentifülliin, kasutatakse krooniliste veenihaavandite korral;

zidovudiin, kasutatakse viirusinfektsioonide raviks;

aminoglükosiidid, antibiootikumid, mida kasutatakse bakteriaalsete infektsioonide korral; - kloorpropamiid ja glibenklamiid, kasutatakse diabeedi raviks.

Kombinatsioonid, mida tuleb käsitleda ettevaatusega:

kinoloonantibiootikumid (nt tsiprofloksatsiin, levofloksatsiin), kasutatakse bakteriaalsete infektsioonide raviks;

tsüklosporiin või takroliimus, kasutatakse elundisiirdamisel ja immuunsüsteemi haiguste raviks;

streptokinaas ja teised trombolüütilised või fibrinolüütilised ravimid, s.o. ravimid, mis lahustavad trombe;

probenetsiid, kasutatakse podagra korral;

digoksiin, kasutatakse kroonilise südamepuudulikkuse korral;

mifepristoon, kasutatakse raseduse katkestamiseks;

antidepressandid, selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSRI) laadsed;

trombivastased ained, mis vähendavad trombotsüütide agregatsiooni ja takistavad trombide teket.

Kui teil tekib küsimusi DOLMEN`i kasutamise kohta koos teiste ravimitega, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

DOLMEN`i kasutamine koos toidu ja joogiga

Võtke ravim piisava koguse veega. Võtke ravim koos toiduga, kuna see vähendab seedetraktipoolsete kaebuste võimalikku tekkeriski. Kui tegemist on aga tugeva valuga, võtke ravim tühja kõhuga, näiteks vähemalt 30 min enne sööki, see kiirendab vähesel määral ravitoime algust.

Lapsed ja noorukid

Ärge kasutage DOLMEN’i, kui te olete noorem kui 18-aastane.

Rasedus ja imetamine

Ärge kasutage DOLMEN’i raseduse ajal ega rinnaga toitmise perioodil.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Öelge oma arstile, kui te olete rase või plaanite rasestuda, kuna sel juhul ei pruugi DOLMEN olla teile sobiv ravim.

DOLMEN’i ei tohi kasutada rinnaga toitmise perioodil. Pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

DOLMEN võib vähesel määral mõjutada teie võimet juhtida autot ja kasutada masinaid, sest ravi kõrvaltoimed võivad olla pearinglus või unisus. Kui te märkate kirjeldatud toimeid, ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kuni need sümptomid kaovad. Pidage nõu oma arstiga.

KUIDAS DOLMEN`i VÕTTA

Võtke DOLMEN`i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Vajalik ravimi annus sõltub valu tüübist, raskusastmest ja kestusest. Teie arst ütleb teile, millist annust peate kasutama ja kui pika aja vältel.

Soovitatav annus on reeglina 1 tablett (25 mg) iga 8 tunni järel, aga mitte rohkem kui 3 tabletti (75 mg) ööpäevas.

Kui te olete eakas või teil esineb neerude või maksa probleeme, tuleb ravi alustada ööpäevase annusega, mis ei ületa 2 tabletti (50 mg).

Eakatel võib algannust hiljem suurendada tavalise maksimaalse annuseni (kuni 75 mg) ööpäevas, kui DOLMEN on hästi talutav.

Kui teie valu on intensiivne ja te vajate kiiremat leevendust, võtke ravim tühja kõhuga (vähemalt 30 minutit enne sööki), sest sel juhul imendub ravim kergemini (vt lõik 2 “DOLMEN’i kasutamine koos toidu ja joogiga”).

Kui te võtate DOLMEN`i rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutate seda ravimit liiga palju, rääkige sellest kohe oma arstile või apteekrile või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke ravimi karp ja pakendi infoleht endaga kindlasti kaasa.

Kui te unustate DOLMEN’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus vastavalt juhistele (vastavalt lõigule 3 “Kuidas DOLMEN’i võtta”).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka DOLMEN põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võimalikud kõrvaltoimed on loetletud vastavalt nende esinemissageduse tõenäosusele. Selles tabelis näidatakse, kui paljudel patsientidel võivad antud kõrvaltoimed tekkida.

Sage Vähem kui ühel 10-st, kuid rohkem kui ühel 100-st patsiendist
Aeg-ajalt Vähem kui ühel 100-st, kuid rohkem kui ühel 1000-st patsiendist
Harv Vähem kui ühel 1000-st, kuid rohkem kui ühel 10 000-st patsiendist
Väga harv Vähem kui ühel 10 000-st patsiendist, sealhulgas üksikjuhud

Sageli esinevad kõrvaltoimed:

Iiveldus ja/või oksendamine, kõhuvalu, kõhulahtisus, seedehäired (düspepsia).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed:

Peapööritustunne (vertigo), pearinglus, unehäired, unisus, närvilisus, peavalu, südamepekslemine, nahaõhetus, seedetrakti häired, kõhukinnisus, suukuivus, kõhupuhitus, nahalööve, väsimus, valu, palavikutunne ja külmavärinad, üldine halb enesetunne.

Harva esinevad kõrvaltoimed:

Peptiline haavand, peptilise haavandi perforatsioon või veritsus, mis võib avalduda vere oksendamises või musta värvi väljaheitena, minestus, kõrge vererõhk, hingamise aeglustumine, vee kogunemine jäsemetesse (perifeersed tursed), kõriturse, söögiisu puudus (anoreksia), ebanormaalsed aistingud, sügelev lööve, akne, suurenenud higistamine, seljavalu, suurenenud uriinieritus, menstruaalhäired, eesnäärme probleemid, normist erinevad maksafunktsiooni testide väärtused (vereanalüüsil), maksarakkude kahjustus (hepatiit), neerufunktsiooni puudulikkus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed:

Anafülaktiline reaktsioon (ülitundlikkusreaktsioon, mis võib viia ka kollapsini), lahtised haavandid nahal, suus, silmadel ja genitaalpiirkonnas (Stevensi-Johnson’i ja Lyell’i sündroomid), näo-, huulte või kõriturse (angioödeem), õhupuudus õhuteede kitsenemise tagajärjel (bronhospasm), hingamisraskus, südame kiirenenud löögisagedus, madal vererõhk, pankrease põletik, hägune nägemine, helid kõrvas (tinnitus), tundlik nahk, tundlikkus valguse suhtes, sügelus, neeruprobleemid. Vähenenud vere valgeliblede arv (neutropeenia), trombotsüütide arvu vähenemine (trombotsütopeenia).

Rääkige koheselt oma arstile kui te märkate mingeid seedetrakti kõrvaltoimeid ravi alguses (nt kõhuvalu, kõrvetised või veritsus), kui teil on eelnevalt olnud mingeid pikaajalise põletikuvastaste ainete kasutamisega seotud kõrvaltoimeid, ja eriti juhul kui olete eakas patsient.

Kui te märkate nahalöövet või ükskõik millist haavandit suus või genitaalide piirkonnas või mistahes allergia sümptomit, lõpetage koheselt DOLMEN`i kasutamine.

Ravi ajal mittesteroidsete põletikuvastaste ainetega on teatatud vedelikupeetusest ja paistetusest (eriti pahkluude ja jalgade piirkonnas), kõrgenenud vererõhust ja südamepuudulikkusest.

Ravimid nagu DOLMEN võivad olla seotud südamelihaseinfarkti ja insuldi vähese kõrgenenud riskiga.

Patsientidel, kellel esineb sidekude mõjutavaid immuunsüsteemi häireid (süsteemne erütematoosne luupus või segatüüpi sidekoe haigus), võivad põletikuvastased ravimid põhjustada harva palavikku, peavalu ja kaela kangestust.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage DOLMEN`i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või blisterpakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Hoida blisterpakendit väliskarbis, valguse eest kaitstult.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida DOLMEN sisaldab

Toimeaine on deksketoprofeentrometamool (36,90 mg), mis vastab 25 mg deksketoprofeenile (INN).

Abiained on maisitärklis, mikrokristalne tselluloos, naatriumtärklisglükolaat, glütseroolpalmitostearaat, hüpromelloos, titaandioksiid, propüleenglükool, makrogool 6000.

Kuidas DOLMEN välja näeb ja pakendi sisu

DOLMEN on pakendis 4, 10, 20, 30, 50 või 500 tableti kaupa. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootjad

Müügiloa hoidja:

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1 Avenue de la Gare

L-1611 Luksemburg, Luksemburg

Tootjad:

LABORATORIOS MENARINI, S.A., Alfonso XII 587, 08918-Badalona (Barcelona), Hispaania või

A. MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS and SERVICES srl,. Campo di Pile L'AQUILA,

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Müügiloa hoidja kohalik esindaja Eestis:

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti

Paldiski mnt. 27/29

10612 Tallinn

Eesti

Telefon 667 5001

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Hispaania Ketesse Itaalia Ketesse
Austria Ketesse Läti Dolmen
Belgia Ketesse Leedu Dolmen
Küpros Nosatel Luksemburg Ketesse
Tšehhi Dexoket Malta Keral
Taani Ketesse Norra Ketesse
Soome Ketesse Poola Dexak
Prantsusmaa Ketesse Portugal Ketesse
Saksamaa Sympal Slovakkia Dexadol
Kreeka Nosatel Sloveenia Menadex
Ungari Ketodex Rootsi Ketesse
Island Ketesse Holland Stadium
Iirimaa Keral Ühendkuningriik Keral
Eesti Dolmen


Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Lahkuse Apteek, Narva, Kangelaste prospekt

Kangelaste prospekt 5-62, Narva linn, Ida-Viru maakond
3564980
benu.5207@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Narva Kesklinna Apteek, Narva, A. Puškini tn

A. Puškini tn 13, Narva linn, Ida-Viru maakond
3592378
benu.5142@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Sillamäe, Viru pst

Viru pst 35, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
3924180
A014@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating