Otsituimad TOP 5

Dolmen 25mg granules for oral solution N10 (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Põletiku- ja reumavastased ained
Nimetus: Dolmen 25mg granules for oral solution N10
Toimeained: Dexketoprofen(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Berlin-Chemie
ATC kood M01AE17
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Dolmen kuulub valuvaigistite rühma, mida tuntakse mittesteroidsete põletikuvastaste ainetena (MSPVAd).

Seda kasutatakse kerge kuni keskmise raskusega ägeda valu, näiteks äge lihas- või luuvalu, liigesevalu, valulik menstruatsioon (düsmenorröa), hambavalu, lühiajaliseks sümptomaatiliseks raviks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Dolmeni

kui te olete allergiline (ülitundlik) deksketoprofeentrometamooli või Dolmeni mõne koostisosa suhtes (vt lõik 6);

kui te olete allergiline atsetüülsalitsüülhappe (aspiriin) või mõne teise mittesteroidse põletikuvastase ravimi suhtes;

kui teil on esinenud astmahooge, ägedat allergilist riniiti (lühiajaline nina limaskesta põletik), nina polüüpe (allergiast põhjustatud moodustised ninas), urtikaariat (nahalööve), angioödeemi (näo, silmade, huulte või keele turse või hingamishäired) või vilinaid rinnus pärast aspiriini või mõne teise mittesteroidse põletikuvastase aine kasutamist;

kui teil on esinenud fotoallergilisi või fototoksilisi reaktsioone (teatud tüüpi nahavillid ja -punetus päikesekiirgusega kokkupuute järel) ketoprofeeni (mittesteroidne põletikuvastane ravim) või fibraatide (rasvasisaldust vähendavad ravimid) kasutamise ajal;

kui teil on varem esinenud peptiline haavand, mao või soolestiku verejooks või kui teil on seedeprobleeme (näiteks kõrvetised, seedehäired);

kui teil on praegu või on kunagi olnud mao- või sooletrakti verejooks, mille põhjuseks on eelnev mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA) kasutamine valu tõttu;

kui teil esineb mõni krooniline põletikuline soolehaigus (Crohni tõbi, haavandiline koliit);

kui teil on raske südamepuudulikkus, mõõdukas või raske neeruhaigus või raske maksahaigus;

kui teil on probleeme veritsuse või vere hüübimisega;

kui teil esineb suur vedelikupuudus (te olete kaotanud suures koguses vedelikku) oksendamise, kõhulahtisuse või ebapiisava vedelikutarbimise tagajärjel;

kui teil on raseduse kolmas trimester või te imetate last,

kui te olete alla 18 aasta vana.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Dolmen

kui teil on allergia või teil on kunagi esinenud ülitundlikkust;

kui teil on neeru-, maksa- või südamehaigusi (kõrge vererõhk ja/või südamepuudulikkus), esineb vedelikupeetust või teil on kunagi esinenud selliseid probleeme;

kui te kasutate diureetikume või olete veetustunud ja teie veremaht on vähenenud liigse vedelikukao tulemusena (nt liiga suur uriini hulk, kõhulahtisus või oksendamine);

kui teil on probleeme südamega, teil on olnud insult või te arvate, et teil on oht nende tekkeks (näiteks kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus või suitsetamine). Sel juhul peate arutama oma ravivõimalusi arsti või apteekriga. Ravimid (nt Dolmen) võivad vähesel määral suurendada südameinfarkti või insuldi riski. Igasugune risk on suurem suurte annuste ja pikaajalise ravi korral. Ärge ületage soovitatavat annust ega ravi kestust;

kui te olete eakas, esineb suurem tõenäosus kõrvaltoimete tekkeks (vt lõik 4). Kui ilmnevad kõrvaltoimed, pöörduge kohe oma arsti poole;

kui te olete naine, kelle probleemiks on viljatus (Dolmen võib vähendada viljakust, seetõttu ei tohi te seda kasutada, kui te planeerite rasestuda või teete viljakusteste);

kui teil on vereloomehäired;

kui te põete süsteemset erütematoosset luupust või segatüüpi sidekoehaigust (sidekude mõjutavad immuunsüsteemi haigused);

kui teil on kunagi olnud krooniline põletikuline soolehaigus (haavandiline koliit, Crohni tõbi);

kui teil on praegu või on kunagi olnud mingeid mao- või sooletrakti haigusi;

kui teil esineb varicella viiruse infektsioon (tuulerõuged), sest MSPVA-d võivad halvendada sellise infektsiooni kulgu;

kui te võtate ravimeid, mis võivad suurendada seedetrakti haavandumise või verejooksu riski (nt suukaudsed kortikosteroidid), mõnesid antidepressante (SSRI tüüpi, st selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid), ravimeid, mis hoiavad ära vere hüübimise (nt aspiriin) või antikoagulante (varfariin). Sellistel juhtudel pidage enne Dolmeni kasutamist nõu oma arstiga: ta võib soovitada teile mao kaitsmiseks mõne lisaravimi kasutamist (nt misoprostool või maohappe tootmist blokeerivad ravimid).

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Teatud ravimeid ei tohi koos kasutada ja mõnede ravimite kooskasutamisel on vajalik kohandada annuseid.

Rääkige alati oma arstile, hambaarstile või apteekrile, kui te peale Dolmeni kasutate mõnda allpool loetletud ravimitest.

Mittesoovitatavad kombinatsioonid

Atsetüülsalitsüülhape (aspiriin), kortikosteroidid või teised põletikuvastased ravimid.

Varfariin, hepariin või teised vere hüübimist takistavad ravimid.

Liitium, mida kasutatakse meeleoluhäirete raviks.

Metotreksaat, mida kasutatakse reumatoidartriidi ja vähi korral.

Hüdantoiinid ja fenütoiin, mida kasutatakse epilepsia raviks.

Sulfametoksasool, mida kasutatakse bakteriaalsete infektsioonide raviks.

Ettevaatust nõudvad kombinatsioonid

AKE inhibiitorid, diureetikumid, beetablokaatorid ja angiotensiin II antagonistid, mida kasutatakse kõrge vererõhu ja südamehaiguste raviks.

Pentoksüfülliin ja okspentüfülliin, mida kasutatakse krooniliste venoossete haavandite raviks.

Zidovudiin, mida kasutatakse viirusnakkuste raviks.

Antibiootikumid aminoglükosiidid, mida kasutatakse bakteriaalsete infektsioonide raviks.

Kloorpropamiid ja glibenklamiid, mida kasutatakse suhkurtõve raviks.

Hoolikat arvestamist nõudvad kombinatsioonid

Kinoloonrühma antibiootikumid (nt tsiprofloksatsiin, levofloksatsiin), mida kasutatakse bakteriaalsete nakkuste raviks.

Tsüklosporiin või takroliimus, mida kasutatakse immuunhaiguste raviks ja pärast elundite siirdamist.

Streptokinaas ja muud trombolüütilised ning fibrinolüütilised ravimid, st ravimid, mida kasutatakse verehüüvete lõhustamiseks.

Probenetsiid, mida kasutatakse podagra raviks.

Digoksiin, millega ravitakse kroonilist südamepuudulikkust.

Mifepristoon, mida kasutatakse abordi esilekutsumiseks (raseduse katkestamiseks).

Antidepressandid, mis kuuluvad selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite hulka (SSRI-d).

Antitrombotsütaarsed ravimid, mida kasutatakse trombotsüütide agregatsiooni ja verehüüvete moodustamise vähendamiseks.

Kui teil on kahtlusi ravimite kasutamisel koos Dolmeniga, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Dolmeni võtmine koos toidu ja joogiga

Kui teil esineb äge valu, siis võtke kotike ravimit ligikaudu 15 minutit enne sööki, sest siis toimib ravim kiiremini.

Lapsed ja noorukid

Ärge kasutage Dolmeni, kui olete alla 18 aasta vana.

Rasedus ja imetamine

Ärge kasutage Dolmeni raseduse kolmandal trimestril ja imetamise ajal. Enne ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Öelge oma arstile, kui olete rase või plaanite rasestuda, sest sel juhul ei pruugi Dolmen olla teile sobiv ravim.

Te ei tohi võtta Dolmeni, kui toidate last rinnaga. Küsige nõu oma arstilt.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Dolmen võib vähesel või mõõdukal määral mõjutada võimet juhtida autot ja kasutada masinaid, sest ravi kõrvaltoimed võivad olla pearinglus, unisus või nägemishäired. Selliste toimete ilmnemisel ärge juhtige autot ega kasutage masinaid kuni sümptomite kadumiseni. Küsige nõu oma arstilt.

Oluline teave mõningate Dolmeni koostisainete suhtes

See ravim sisaldab sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Dolmeni alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Teile vajalik Dolmeni annus sõltub valu tüübist, tugevusest ja kestusest. Arst ütleb teile, mitu kotikest päevas te võite kasutada ja kui pika aja jooksul.

Tavaline soovituslik annus on 1 kotike (25 mg deksketoprofeeni) iga 8 tunni järel, mitte rohkem kui 3 kotikest (75 mg) päevas).

Kui te olete eakas või kui teil esineb neeru- või maksafunktsiooni häireid, ärge kasutage ravi alustamisel üle 2 kotikese (50 mg) päevas.

Eakatel võib annust hiljem suurendada tavapärase ööpäevase annuseni (75 mg deksketoprofeeni), kui Dolmen talutavus on hea.

Kui valu on tugev ja te vajate kiiret leevendust, võtke annus tühja kõhuga (vähemalt 15 minutit enne sööki), sest nii on ravimi imendumine ning toime kiirem (vt lõik 2 „Dolmeni võtmine toidu ja joogiga“).

Kasutamise juhised

Kogu kotikese sisu lahustada klaasis vees ja segada hoolikalt kuni lahustumiseni. Saadud lahus tuleb ära kasutada kohe pärast valmistamist.

Kui te võtate Dolmeni rohkem kui ette nähtud

Kui kasutate seda ravimit liiga palju, rääkige sellest kohe oma arstile või apteekrile või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Ärge unustage kaasa võtmast selle ravimi pakendit või seda infolehte.

Kui te unustate Dolmeni võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine tavaline annus, kui on selle võtmise aeg (vt lõik 3 „Kuidas Dolmeni võtta“).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Dolmen põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võimalikud kõrvaltoimed on loetletud nende esinemissageduse tõenäosuse alusel. Et alljärgnev loetletu põhineb osaliselt Dolmeni tabletivormil ja et Dolmeni graanulid imenduvad kiiremini kui tabletid, võib oletada et tegelik seedetrakti kõrvaltoimete esinemissagedus on graanulivormi kasutamise puhul suurem kui tabletivormi puhul. Selles tabelis näidatakse, kui paljudel patsientidel võivad antud kõrvaltoimed tekkida.

Sageli esinevad kõrvaltoimed esineb 1...10 kasutajal 100-st
Harvaesinevad kõrvaltoimed esineb 1...10 kasutajal 1,000-st
Väga harva esinevad kõrvaltoimed esineb 1...10 kasutajal 10 000-st
Üksikjuhtudel esinevad kõrvaltoimed esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000-st

Sageli esinevad kõrvaltoimed

Iiveldus ja/või oksendamine, kõhuvalu, kõhulahtisus, seedehäired (düspepsia).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

Pöörlemistunne (vertigo), pearinglus, unisus, unehäired, närvilisus, peavalu, südamepekslemine, punastamine, maovaevused, kõhukinnisus, suukuivus, kõhugaasid, nahalööve, väsimus, valu, palavikutunne, külmavärinad, üldine halb enesetunne.

Harva esinevad kõrvaltoimed

Peptiline haavand, peptilise haavandi perforatsioon või veritsus (mis võib avalduda verioksena või musta värvi väljaheitena), minestustunne, kõrge vererõhk, liiga aeglane hingamissagedus, vedelikupeetus ja perifeersed tursed (pahkluude turse), isutus (anoreksia), tundlikkushäired, sügelev lööve, akne, suurenenud higistamine, seljavalu, sage urineerimine, menstruaaltsükli häired, eesnäärme probleemid, muutused maksafunktsiooni näitajates (vereanalüüsis), neerufunktsiooni häire (äge neerupuudulikkus).

Väga harv

Anafülaktiline reaktsioon (ülitundlikkus, mis võib viia kollapsi tekkeni), haavandid nahal, suus, silmadel ja suguorganitel (Stevensi-Johnsoni ja Lyelli sündroom), näo turse või huulte ja kõri turse (angioödeem), hingamisteede ahenemisest tingitud hingeldus (bronhospasm), hingamispuudulikkus, kiire südame löögisagedus, madal vererõhk, kõhunäärme põletik, maksarakkude kahjustus (hepatiit), nägemise hägustumine, kohin kõrvades (tinnitus), naha ülitundlikkus, ülitundlikkus valguse suhtes, sügelus, neerufunktsiooni häired. Vähenenud vere valgeliblede hulk (neutropeenia), vähenenud trombotsüütide arv (trombotsütopeenia).

Rääkige kohe oma arstiga, kui te märkate ravi algul mingeid kõrvaltoimeid mao-sooletraktis (nt valu mao piirkonnas, kõrvetised või veritsus), kui teil on varem olnud mingeid pikaajalise põletikuvastaste ravimite kasutamisega seotud kõrvaltoimeid, eriti siis, kui te olete eakas.

Lõpetage Dolmeni kasutamine niipea, kui te märkate nahalöövet, limaskestade (st suu või suguelundite limaskesta) kahjustusi või mingeid allergia tunnuseid.

Ravi ajal mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega on olnud teateid ka vedelikupeetuse ja tursete (eriti hüppeliigese piirkonnas ja jalgadel), vererõhu tõusu ning südamepuudulikkuse tekke kohta.

Ravimid nagu Dolmen võivad vähesel määral suurendada südameinfarkti või insuldi riski.

Süsteemse erütematoosse luupuse või segatüüpi sidekoe haigusega (immuunsüsteemi haigused, mis mõjutavad sidekude) patsientidel võivad mittesteroidsed põletikuvastased ravimid harva põhjustada palavikku, peavalu ja jäikust kaelas.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Dolmeni pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja kotikestel. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Dolmen sisaldab

Iga kotike sisaldab 25 mg deksketoprofeeni (deksketoprofeentrometamoolina).

Abiained on ammooniumglütsürrisinaat, neohesperidiindihüdrokalkoon, kinoliinkollane (E104), sidruni lõhnaaine, sahharoos ja kolloidne hüdreeritud ränidioksiid. Iga kotike sisaldab 2,5 g sahharoosi.

Kuidas Dolmen välja näeb ja pakendi sisu

Dolmen 25 mg on müügil sidrunikollaste graanulitena, mis on pakendatud väikestesse kotikestesse. Dolmen 25 mg pakendis on 2, 4, 10, 20, 30, 40, 50, 100 või 500 kotikest Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxembourg

Luksemburg

Tootja

LABORATORIOS MENARINI, S.A.

Alfons XII 587, 08918-Badalona (Barcelona),

Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti

Paldiski mnt. 27/29

10612 Tallinn

Eesti

Tel: +372 667 5001

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria Ketesse Läti Dolmen

Belgia Ketesse Leedu Dolmen

Küpros Nosatel Luksemburg Ketesse

Tšehhi Vabariik Dexoket Malta Keral

Taani Ketesse Holland Stadium

Eesti Dolmen Norra Ketesse

Soome Ketesse Poola Dexak

Prantsusmaa Ketesse Portugal Ketesse

Saksamaa Sympal Slovakkia Dexadol

Kreeka Nosatel Sloveenia Menadex

Ungari Ketodex Hispaania Ketesse

Island Ketesse Rootsi Ketesse

Iirimaa Keral Ühendkuningriik Keral

Itaalia KetesseApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Kehra Linnaapteek

Kreutzwaldi tn 7, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
6084493
tiiu.sinivee@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 18:00 VI 09:00 - 14:00 
Iki įstaigos darbo pabaigos liko: 1val. 38min.
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Iki įstaigos darbo pabaigos liko: 2val. 38min.
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kohtla-Järve Apteek, Kohtla-Järve, Kalevi tn

Kalevi tn 32a, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3350957
benu.5146@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Eesti Apteek OÜ, Veetorni Apteek

Järveküla tee 68, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3366343
benu.5159@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kreenholmi Apteek

Kreenholmi tn 39f, Narva
3571599
kreenapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating