Otsituimad TOP 5

DUPHALAC Oral solution 667mg 200ml N1 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Kõhukinnisuse vastased ained
Nimetus: DUPHALAC Oral solution 667mg 200ml N1
Toimeained: Lactulose(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Mylan Healthcare GmbH
ATC kood A06AD11
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Mis on Duphalac

- Duphalac sisaldab lahtistit, mida nimetatakse laktuloosiks. Tõmmates soolestikku vett, muudab see väljaheite pehmeks, nii et seda on kergem väljutada. Laktuloos ei imendu.

Milleks Duphalac’i kasutatakse

Duphalac’i kasutatakse kõhukinnisuse (soolte tühjenemine toimub harva, väljaheide on kõva ja kuiv) korral väljaheite pehmendamiseks. Näiteks:

kui teil on on hemorroidid

kui teil on tehtud operatsioon päraku või alaneva soolestiku piirkonnas

Duphalac’i kasutatakse maksapuudulikkusest tingitud entsefalopaatia ehk portaalse süsteemse entsefalopaatia raviks (see on maksahaigus, mis põhjustab mõtlemisraskusi, värinaid, teadvusetaseme langust, sh koomat).


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Duphalac’i

kui te olete allergiline (ülitundlik):

laktuloosi

Duphalac’i mõne koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6).

kui teil on:

galaktoseemia (raske geneetiline haigus, mille korral teie organism ei suuda seedida galaktoosi)

ummistus sooltes (erinevalt tavapärasest kõhukinnisusest)

Kui te ei ole kindel, konsulteerige enne Duphalac’i võtmist oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Duphalac

Palun konsulteerige oma arstiga enne Duphalac’i võtmist, kui teil on mõni haigusseisund, nt: - kui teie organism ei ole võimeline omastama piimasuhkrut (laktoosi) Ärge võtke Duphalac’i, kui teil on:

galaktoosi või fruktoosi talumatus

laktaasipuudulikkus

glükoosi-galaktoosi imendumishäire - suhkurtõbi.

Kui teil on suhkurtõbi ja te saate maksa entsefalopaatia ravi Duphalac’iga, peate arvestama, et annus sisaldab palju suhkrut. Seetõttu peate võibolla kohandama oma suhkurtõve ravimi annust.

Kohandamata annuste pikaajaline kasutamine (mille korral väljutatakse rohkem kui 2…3 pehmet väljaheidet päevas) või vale kasutamine võib põhjustada kõhulahtisust ja elektrolüütide tasakaaluhäireid.

Meditsiinilise näidustuse puudumisel palun ärge kasutage Duphalac’i kauem kui kaks nädalat järjest.

Ravi ajal lahtistitega peate te jooma piisaval määral vedelikke (ligikaudu 2 liitrit ööpäevas, mis vastab 6...8 klaasile).

Palun pöörduge oma arsti poole, kui te olete võtnud Duphalac’i üle 3 päeva, aga teie seisund ei ole paranenud või on sümptomid halvenenud.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Duphalac’i võtmine koos toidu ja joogiga

Duphalac’i võib võtta koos toiduga või ilma. Söögi ja joogi suhtes puuduvad piirangud.

Rasedus ja imetamine

Duphalac’i võib raseduse ja imetamise ajal kasutada.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed

Kuna Duphalac võib häirida normaalset sooletühjendusrefleksi, ei tohi seda imikutele ja väikelastele tavaliselt anda.

Erandjuhtudel võib arst teie imikule, väikelapsele või lapsele Duphalac’i välja kirjutada. Sel juhul jälgib arst hoolikalt ravi.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Duphalac ei mõjuta teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Oluline teave mõningate Duphalac’i koostisainete suhtes

Duphalac võib sisaldada väheses koguses piimasuhkrut (laktoosi), galaktoosi, epilaktoosi või fruktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Mis on Duphalac

- Duphalac sisaldab lahtistit, mida nimetatakse laktuloosiks. Tõmmates soolestikku vett, muudab see väljaheite pehmeks, nii et seda on kergem väljutada. Laktuloos ei imendu.

Milleks Duphalac’i kasutatakse

Duphalac’i kasutatakse kõhukinnisuse (soolte tühjenemine toimub harva, väljaheide on kõva ja kuiv) korral väljaheite pehmendamiseks. Näiteks:

kui teil on on hemorroidid

kui teil on tehtud operatsioon päraku või alaneva soolestiku piirkonnas

Duphalac’i kasutatakse maksapuudulikkusest tingitud entsefalopaatia ehk portaalse süsteemse entsefalopaatia raviks (see on maksahaigus, mis põhjustab mõtlemisraskusi, värinaid, teadvusetaseme langust, sh koomat).

MIDA ON VAJA TEADA ENNE DUPHALAC’I VÕTMIST

Ärge võtke Duphalac’i

kui te olete allergiline (ülitundlik):

laktuloosi

Duphalac’i mõne koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6).

kui teil on:

galaktoseemia (raske geneetiline haigus, mille korral teie organism ei suuda seedida galaktoosi)

ummistus sooltes (erinevalt tavapärasest kõhukinnisusest)

Kui te ei ole kindel, konsulteerige enne Duphalac’i võtmist oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Duphalac

Palun konsulteerige oma arstiga enne Duphalac’i võtmist, kui teil on mõni haigusseisund, nt: - kui teie organism ei ole võimeline omastama piimasuhkrut (laktoosi) Ärge võtke Duphalac’i, kui teil on:

galaktoosi või fruktoosi talumatus

laktaasipuudulikkus

glükoosi-galaktoosi imendumishäire - suhkurtõbi.

Kui teil on suhkurtõbi ja te saate maksa entsefalopaatia ravi Duphalac’iga, peate arvestama, et annus sisaldab palju suhkrut. Seetõttu peate võibolla kohandama oma suhkurtõve ravimi annust.

Kohandamata annuste pikaajaline kasutamine (mille korral väljutatakse rohkem kui 2…3 pehmet väljaheidet päevas) või vale kasutamine võib põhjustada kõhulahtisust ja elektrolüütide tasakaaluhäireid.

Meditsiinilise näidustuse puudumisel palun ärge kasutage Duphalac’i kauem kui kaks nädalat järjest.

Ravi ajal lahtistitega peate te jooma piisaval määral vedelikke (ligikaudu 2 liitrit ööpäevas, mis vastab 6...8 klaasile).

Palun pöörduge oma arsti poole, kui te olete võtnud Duphalac’i üle 3 päeva, aga teie seisund ei ole paranenud või on sümptomid halvenenud.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Duphalac’i võtmine koos toidu ja joogiga

Duphalac’i võib võtta koos toiduga või ilma. Söögi ja joogi suhtes puuduvad piirangud.

Rasedus ja imetamine

Duphalac’i võib raseduse ja imetamise ajal kasutada.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed

Kuna Duphalac võib häirida normaalset sooletühjendusrefleksi, ei tohi seda imikutele ja väikelastele tavaliselt anda.

Erandjuhtudel võib arst teie imikule, väikelapsele või lapsele Duphalac’i välja kirjutada. Sel juhul jälgib arst hoolikalt ravi.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Duphalac ei mõjuta teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Oluline teave mõningate Duphalac’i koostisainete suhtes

Duphalac võib sisaldada väheses koguses piimasuhkrut (laktoosi), galaktoosi, epilaktoosi või fruktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

KUIDAS DUPHALAC’I VÕTTA

Võtke Duphalac’i alati täpselt nii nagu selles infolehes on kirjeldatud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke oma annus iga päev samal kellaajal.

Neelake ravim kohe alla. Ärge hoidke seda suus.

Duphalac’i suukaudset lahust võib võtta lahjendamata või vähese vedelikuga lahjendatult. Pudelis Duphalac’i ravimvormi puhul kasutage pakendis olevat mõõtekorki.

Annustamine kõhukinnisuse puhul või kui meditsiinilisel näidustusel on soovitatav väljaheite pehmendamine

Ööpäevase annuse võib manustada üks kord päevas, nt hommikusöögi ajal, või jagatuna kaheks annustamiskorraks.

Ravitoime saabumiseks võib kuluda 2...3 päeva. Seejärel kohandatakse algannust individuaalselt sobiva säilitusannuseni.

Algannus Säilitusannus
Täiskasvanud ja noorukid 15…45 ml 15…30 ml
Lapsed (7...14-aastased) 15 ml 10…15 ml
Lapsed (1...6-aastased) 5...10 ml 5...10 ml
Alla 1-aastased imikud kuni 5 ml kuni 5 ml

Annustamine maksa prekooma ja kooma puhul (ainult täiskasvanutel)

Hepaatilise entsefalopaatia puhul on algannus 30…45 ml 3…4 korda päevas.

Seda annust võib kohandada säilitusannuseni, et saavutada 2...3 pehmet väljaheidet ööpäevas.

Kasutamine lastel

Lahtisteid tohib imikutel, väikelastel ja lastel kasutada vaid erandkorras ning meditsiinilise järelevalve all, kuna see võib häirida normaalseid soolestiku tühjenemise reflekse.

Ärge andke Duphalac’i lastele (alla 14-aastastele) enne arstiga konsulteerimata ja ilma hoolika järelevalveta.

Kui te võtate Duphalac’i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral võivad teil tekkida kõhulahtisus ja kõhuvalu. Pöörduge oma arsti või apteekri poole, kui võtsite rohkem Duphalac’i kui ette nähtud.

Kui te unustate Duphalac’i võtta

Kui te unustate Duphalac’i võtta, ärge muretsege. Võtke lihtsalt järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te lõpetate Duphalac’i võtmise

Ärge muutke ega lõpetage ravi ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Duphalac põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Duphalac’i puhul on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

Kõhupuhitus (kõhugaasid), eriti mõne esimese ravipäeva jooksul. See kaob tavaliselt mõne päevaga.

Iiveldus

Oksendamine

Soovitatavast suuremate annuste kasutamisel võivad teil tekkida kõhuvalu ja kõhulahtisus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Duphalac’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või pudelil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Duphalac sisaldab

Duphalac’i toimeaine on laktuloos.

Üks ml Duphalac’i suukaudset lahust sisaldab 667 mg laktuloosi.

Duphalac ei sisalda mingeid muid koostisaineid. See võib siiski sisaldada vähesel määral teisi suhkruid, nt laktoosi, galaktoosi, epilaktoosi või fruktoosi.

Kuidas Duphalac välja näeb ja pakendi sisu

Duphalac suukaudne lahus on selge viskoosne värvitu kuni pruunikaskollane vedelik.

Duphalac suukaudne lahus on saadaval 200 ml, 300 ml, 500 ml või 1000 ml plastpudelites koos plastist mõõtekorgiga.

Mõõtekorgil on järgmised märgistused: 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml ja 30 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Abbott Healthcare Products B.V.

J.C. van Houtenlaan 36,

1381 CP Weesp,

Holland

Tootja

Abbott Biologicals B.V.

Veerweg 12

8121 AA Olst

Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Abbott Laboratories SA Eesti Filiaal

Liivalaia 13/15

10118 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Mõisa

Mõisa tn 8, Narva linn, Ida-Viru maakond
3573098
A046@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating