Otsituimad TOP 5

Emox 100mg gel 55g N1 (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Paikselt kasutatavad preparaadid liigese- ja lihasevalude korral
Nimetus: Emox 100mg gel 55g N1
Toimeained: Naproxen(C)
Tipas: Retseptita
Tootja: Emo-Farm Sp. z.o.o.
ATC kood M02AA12
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Emox sisaldab toimeainena naprokseeni, mis on mittesteroidne põletikuvastane aine.

Emox on paikseks kasutamiseks mõeldud valge mentoolilõhnaline ravimgeel, mille toimeaine naprokseen toimib nahale kandmisel valuvaigistina ja põletikuvastase ravimina. Emoxi kasutatakse valu paikseks leevendamiseks pehmete kudede valulike ja põletikuliste seisundite korral. Geel imendub hästi läbi naha ning vähendab valu ning paistetust.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Emox’it

Kui te olete allergiline (ülitundlik) naprokseeni või Emox’i mõne koostisosa suhtes. - Alates kuuendast raseduskuust ning imetamise ajal; - Nahapõletike ja -vigastuste ning lahtiste haavade korral.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Emox

kui teil esineb või on varem esinenud allergilisi reaktsioone (lööve, nahapunetus, sügelemine) ravi ajal teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite rühma kuuluvate ravimitega;

ravimi pikaajalisel kasutamisel suurtel nahapindadel;

Emox’it ei ole soovitav kasutada alla 3-aastastel lastel

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Emox’it võib kasutada koos teiste naprokseeni sisaldavate ravimvormidega (tabletid, ravimküünlad jne).

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kuna piisavad kliinilised andmed puuduvad, ei tohi Emox’it kasutada alates kuuendast raseduskuust ning imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Andmed paikselt kasutatava naprokseeni negatiivse mõju kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele puuduvad.

Oluline teave mõningate Emox’i koostisainete suhtes

Emox sisaldab etüülparahüdroksübensoaati (E214).


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Emox’it alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Tavaline annus on ligikaudu 4 cm pikkune riba geeli. Kandke ravim kuivale ja puhtale nahale, sõltuvalt kahjustatud ala suurusest, hõõruge valulikule alale laiali ning masseerige õrnalt kuni ravimi täieliku imendumiseni.

Emox’it võib kasutada 4 kuni 5 korda ööpäevas. Emox’it ei tohi kasutada kauem kui 4 nädalat. Pärast ravimi kasutamist peske käed, kui geeli kandmine kätele ei olnud ravieesmärk.

MÄRKUS

Ärge kasutage Emox’it

limaskestadel ja silmadel (kui geel satub silma või limaskestadele siis loputage neid rohke veega geeli eemaldamiseks),

haavakatete (sidemete, plaastrite) all, - suu kaudu.

Ravi ajal ja 2 nädalat pärast ravi vältige kokkupuudet otsese päikesekiirgusega (kaasa arvatud solaariumikiirgusega).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on tunne, et Emox’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Emox põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Enamikul juhtudel on Emox hästi talutav.

Harva (≥1/10 000 kuni <1/1000) võib täheldada paikset nahaärritust (punetust, nahalöövet, sügelemist), mis laheneb pärast ravi katkestamist.

Emox’i pikaajalisel kasutamisel suurtel nahapindadel ei saa välistada süsteemsete kõrvaltoimete nagu unisuse, kõhulahtisuse, iivelduse, peavalu, ülitundlikkusreaktsioonide teket. Nende nähtude ilmnemisel informeerige sellest oma arsti.

Hingamisprobleemide või nahamuutuste korral katkestage ravimi kasutamine koheselt ja pidage nõu oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse.

Mõnel patsiendil võib Emox’i ravi ajal täheldada ka teisi kõrvaltoimeid.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke ravim laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida originaalpakendis ja tihedalt suletuna.

Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

Pärast esmast avamist kõlblik 6 kuud.

Ärge kasutage ravimit, kui selle välimus või lõhn on muutunud.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Ärge kasutage Emox’it pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Emox sisaldab

Toimeaine on naprokseen.

Abiained on kloraalhüdraat, levomentool, etanool, etüülparahüdroksübensoaat (E214), naatriumhüdroksiid, karbomeer, puhastatud vesi.

Kuidas Emox välja näeb ja pakendi sisu

Emox on ühtlane valge geel, ilma tahkete osakesteta ja iseloomuliku mentoolilõhnaga. 55 grammi geeli tuubis, mis on pakendatud pappkarpi.

Müügiloa hoidja

ICN Polfa Rzeszów ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

Poola

Tootja

Emo-Farm Sp. z.o.o.

52 Lodzka St

95-054 Ksawerow

Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

PharmaSwiss Eesti OÜ

Tammsaare tee 47

11316 Tallinn Tel. +372 682 7400Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Sillamäe, Viru pst

Viru pst 35, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
3924180
A014@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Tooma haruapteek

J. Smuuli tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4538628
toomaapteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Annelinna Apteek Kalda

Kalda tee 32, Tartu linn, Tartu maakond
7427010
A013@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tapa Apteek

Pikk tn 33, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
3220054
benu.5150@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Väike-Õismäe Apteek

Õismäe tee 105a, Tallinn (Haabersti)
6574865
benu.5108@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tõrva Keskapteek Mulgi Apteek

Valga tn 3, Tõrva linn, Valga maakond
7632104
benu.5120@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating