Otsituimad TOP 5

Enalapril Vitabalans 5mg tablet N30 (0)

Kardiovaskulaarsüsteem >  Reniin-angiotensiinsüsteemi toimivad ained
Nimetus: Enalapril Vitabalans 5mg tablet N30
Toimeained: Enalapril(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Vitabalans
ATC kood C09AA02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Enalapril Vitabalans kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse AKE-inhibiitoriteks. Selle ravimi toimel laienevad veresooned ning süda suudab paremini verd kehasse pumbata. Selle tulemusena alaneb kõrgenenud vererõhk.

Enalapril Vitabalans´i kasutatakse:

kõrgvererõhutõve (arteriaalse hüpertensiooni) raviks,

sümptomaatilise südamepuudulikkuse (seisund, kui süda ei jõua vastavalt keha vajadustele piisavalt verd pumbata) raviks,

sümptomaatilise südamepuudulikkuse vältimiseks südame asümptomaatilise düsfunktsiooniga patsientidel.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Enalapril Vitabalans’i

kui te olete allergiline (ülitundlik) enalapriilmaleaadi või Enalapril Vitabalans’i mõne koostisosa või teiste AKE inhibiitorite suhtes;

kui ravi AKE inhibiitoritega on teil varem põhjustanud ülitundlikkusreaktsiooni (angioödeemi), mis võib väljenduda käte, jalgade, näo, huulte, keele või kurgu tursena ning neelamis- ja hingamisraskusena;

kui teil on olnud angioödeem teadmata põhjustel või teie veresugulasel on olnud angioödeem - sellel seisundil võib olla pärilik eelsoodumus;

kui teie rasedus on kestnud enam kui 3 kuud (samuti on parem hoiduda Enalapril Vitabalansi kasutamisest raseduse alguses, vt lõik „Rasedus“).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Enalapril Vitabalans

kui teil on olnud pikaajaline ja tugev kõhulahtisus või oksendamine;

kui te kasutate uriinieritust suurendavaid ravimeid (nn „veetabletid“);

kui te olete rangel soolavabal dieedil;

kui teil on muud südame ja veresoonte haigused, nagu südame isheemiatõbi (angina pectoris), aju verevarustuse häired, probleemid südameklappidega, aordi ahenemine või südamelihase haigus, mida kutsutakse kardiomüopaatiaks;

kui teil on probleemid neerudega, teile tehakse hemodialüüsi või teil on siirdatud neer; - kui teil on neeruarteri ahenemine ja sellest tingitud kõrge vererõhk;

kui teil on probleemid maksaga;

kui teil on sidekoe haigus, mis mõjutab veresooni, nagu Raynaud’ sündroom või sklerodermia; - kui teil on tekkinud püsiv kuiv köha varasemal AKE inhibiitorite kasutamisel (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“);

kui te saate desensibiliseerivat ravi, nt mesilase või herilase mürgi vastu;

kui teile tehakse LDL-afereesi (verepuhastusprotseduur, millega eemaldatakse verest kolesterooli);

kui teil on suhkurtõbi (vt lõik 2 “Võtmine koos teiste ravimitega”);

kui teil on tegemist teatud sidekoehaigusega, mis kahjustab veresooni, kui te saate ravi immuunsüsteemi funktsiooni pärssivate ravimitega (kasutatakse autoimmuunsete häirete, nagu reumatoidartriit korral või organi siirdamise järgselt), kui te kasutate allopurinooli (kasutatakse podagra raviks), või kasutate prokaiinamiidi (kasutatakse rütmihäirete raviks). Teie arst võib aegajalt teha vereproovi, selgitamaks välja teie valgete vereliblede arvu. Kui mõni ülalnimetatutest käib teie kohta ja teil tekib põletik (sümptomiks võib olla kõrge palavik), peate koheselt informeerima oma arsti;

kui te võtate kaaliumi sisaldavaid toidulisandeid või kaaliumi sisaldavaid soolaasendajaid; - kui te võtate liitiumi, mida kasutatakse teatud psühhiaatriliste haiguste raviks; - kui te olete mustanahaline, kuna enalapriili toime võib olla vähenenud.

Kui teil Enalapril Vitabalans´i tarvitamisel tekib mõni allnimetatud sümptomitest, peate koheselt informeerima oma arsti:

tunnete pearinglust esimese annuse järel. Mõnedel inimestel tekib esimese annuse võtmise või annuse suurendamise järgselt pearinglus, nõrkustunne, minestamine ja iiveldus.

ootamatu huulte, näo, keele, neelu, kõri, kaela ja võimalik et ka jäsemete turse, õhupuudustunne või hääle kähedus. Sellist seisundit nimetatakse angioödeemiks. See võib tekkida mistahes ravi kestuse hetkel. Mustanahalistel esineb AKE inhibiitorite kasutamisest tingitud angioödeemi sagedamini kui mittemustanahalistel.

kõrge palavik, kurguvalu või suu limaskesta haavandid (need võivad olla valgete vereliblede arvu vähenemisest tingitud infektsiooni sümptomid).

naha ja silmavalgete kollasus (ikterus), mis võib olla maksahaiguse tunnuseks.

Enne kui alustate ravi Enalapril Vitabalans´iga, rääkige oma arstile, kui teil on või on esinenud mõni ülalnimetatud probleemidest.

Kui te lähete operatsioonile, kus kasutatakse üldanesteesiat või spinaalanesteesiat, informeerige anestesioloogi, et te tarvitate ravimit Enalapril Vitabalans.

Te peate informeerima oma arsti, kui arvate, et olete rase või võite rasestuda. Enalapril Vitabalans’i tarvitamine pole soovitatav raseduse algusjärgus ning seda ei tohi kasutada peale 3. raseduskuud, kuna see võib põhjustada tõsist ohtu lootele, kui kasutatakse selles arenguetapis,(vt lõik “Rasedus”).

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, taimsed ravimid või toidulisandeid.

Informeerige kindlasti oma arsti kui kasutate järgmisi ravimeid:

uriini eritumist soodustavaid ravimeid (diureetikume);

kaaliumi säästvaid diureetikume, nagu amiloriid, spironolaktoon või triamtereen;

kaaliumi sisaldavaid toidulisandeid (näiteks kaaliumitabletid või –lahus); - teisi vererõhku langetavaid ravimeid;

teisi ravimeid, mis võivad vererõhku langetada, nagu isheemiatõve raviks kasutatavaid nitraate, psühhootiliste haiguste raviks kasutatavaid tritsüklilisi antidepressante (niinimetatud fenotiasiine) või epilepsiaraviks kasutatavaid barbituraate, narkootilisi aineid ja anesteetikume;

liitiumi (kasutatakse bipolaarse häire raviks);

diabeedivastaseid ravimeid (nii insuliini kui suukaudseid ravimeid) – vajalik võib olla annuste kohaldamine;

allopurinooli (podagra ravim) või prokaiinamiidi (rütmihäirete ravim);

immuunsüsteemi pärssivaid ravimeid nt organi siirdamise järgselt;

mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid (MSPVA-d), nagu atsetüülsalitsüülhape, ibuprofeen või ketoprofeen pikaajalisel kasutamisel. NB! Väikesi atsetüülsalitsüülhappe annuseid (nagu 50 mg või 100 mg), mida kasutatakse vere vedeldamiseks, võib ohutult tarvitada koos Enalapril Vitabalans’iga;

sümpatomimeetikume;

kulla teraapia võib põhjustada näopunetust, iiveldust, oksendamist ja vererõhu langust.

Enalapril Vitabalans´i võtmine koos toidu ja joogiga

Toit ega jook ei mõjuta enalapriili imendumist. Tabletid võib võtta tühja kõhuga või söögi ajal koos piisava hulga vedelikuga, näiteks klaasi veega.

Liigne soola (naatriumkloriidi) tarvitamine võib vähendada Enalapril Vitabalans´i toimet.

Kaaliumi sisaldavate toidulisandite ning soolaasendajate kasutamine koos Enalapril Vitabalans´iga pole soovitatud, kuna kaaliumi sisaldus veres võib tõusta liiga kõrgeks.

Alkohol võib tugevdada Enalapril Vitabalans´i vererõhku langetavat toimet.

Rasedus

Te peate informeerima oma arsti kui olete rase või planeerite rasestuda. Tavaliselt soovitab arst teile lõpetada Enalapril Vitabalans´i tarvitamine kui olete jäänud rasedaks või niipea kui saate teada, et olete rase ning alustada mõne muu ravimi võtmist Enalapril Vitabalans’i asemel. Enalapril Vitabalans pole soovitatav raseduse algusjärgus ja seda ei tohi tarvitada kui olete enam kui 3 kuud rase, kuna see võib põhjustada lootele tõsiseid tervisekahjustusi, kui ravimit kasutada hiljem kui 3. raseduskuul.

Imetamine

Informeerige oma arsti kui toidate last rinnaga või planeerite seda alustada. Vastsündinute (esimesed nädalad peale sündi) ja iseäranis enneaegsete laste rinnaga toitmine pole soovitatav, kui tarvitate Enalapril Vitabalans’i.

Vanemate laste rinnaga toitmise puhul peaks teie arst teile rääkima kasust ja ohtudest Enalapril Vitabalans’i tarvitamisel imetamise ajal, võrreldes mõne muu raviga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Autojuhtimisel ja masinatega töötamisel tuleb arvesse võtta, et ravim võib põhjustada ajutist pearinglust ja väsimust.

Enalapril Vitabalans võib põhjustada mõnedel patsientidel vererõhu langusest tingitud kõrvaltoimeid, nagu pearinglus, minestamine või nägemise ähmastumine (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“). Need kõrvaltoimed ilmnevad tavaliselt ravi alguses või annuse tõstmise järel ning mööduvad ravi jätkudes. Kui teil esinevad need sümptomid, hoiduge autojuhtimisest ning tähelepanu nõudvatest tegevustest.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Enalapril Vitabalans’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Enalapril Vitabalans´i võib võtta tühja kõhuga või koos söögiga. Võtke tabletid koos piisava hulga vedelikuga, näiteks klaasi veega.

Täiskasvanud

Kõrgvererõhutõve ravi

Algannus on tavaliselt 5 mg kuni 20 mg üks kord ööpäevas. Tavaline säilitusannus on 20 mg üks kord ööpäevas.

Südamepuudulikkuse ravi

Tavaline algannus on 2.5 mg ööpäevas. Arst suurendab annust järk-järgult, kuni sobiv annus on saavutatud. Tavaliseks säilitusannuseks on 20 mg ööpäevas, võetuna kas üks kord või kaheks annuseks jaotatuna.

Eakad ja neerupuudulikkusega patsiendid

Arst määrab vajaliku annuse vastavalt patsiendi neerufunktsioonile.

Lapsed

Arst määrab vajaliku annuse vastavalt patsiendi kehakaalule.

Kui teil on tunne, et Enalapril Vitabalans’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Enalapril Vitabalans´i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud liiga suure annuse, võtke otsekohe ühendust oma arsti, erakorralise meditsiini osakonna või lähima haiglaga. Üleannustamise kõige sagedasemateks tunnusteks on vererõhu langus ja stuupor (seisund, mis väljendub peaaegu täielikus teadvuse kadumises). Teised üleannustamise sümptomid on pearinglus või minestamine, mis on tingitud vererõhu langusest, südame löögisageduse tugevnemine ja kiirenemine, pulsisageduse suurenemine, ärevus, köha, neerupuudulikkus ja kiirenenud hingamine.

Kui te unustate Enalapril Vitabalans´i võtta

Ärge võtke kahekordset või suuremat annust, kui eelmine annus jäi võtmata. Võtke oma tavaline annus järgmisel ravimi võtmise ajal.

Kui te lõpetate Enalapril Vitabalans´i võtmise

Kui lõpetate ravimi võtmise, võib teie vererõhk tõusta. Kui vererõhu tõus on liiga suur, võib see mõjutada teie südame ja neerude tööd. Ärge lõpetage ravimi võtmist ilma arsti vastava korralduseta.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Enalapril Vitabalans põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sage (rohkem kui 1-l patsiendil 10-st):

ähmane nägemine,

pearinglus, nõrkustunne,

kuiv köha (rääkige arstile, kui teil tekib püsiv kuiv köha Enalapril Vitabalans´i ravi ajal),

iiveldus,

kaaliumi sisalduse tõus veres, kreatiniini sisalduse tõus veres.

Sage (esineb 1 kuni 10 patsiendil 100st):

peavalu, depressioon, väsimus,

liigne vererõhu langus või vererõhu langus pikali asendist püsti tõustes (põhjustades pearinglust ja minestamist),

valu rinnus, südame rütmihäired, kiirenenud südame löögisagedus (tahhükardia),

hingeldus,

kõhulahtisus, kõhuvalu, maitsmismeele muutused,

lööve ja muud allergilised reaktsioonid (vt allpool ”Angioödeem”).

Aeg-ajalt (esineb 1 kuni 10 patsiendil 1000-st):

aneemia,

liiga madal veresuhkru sisaldus (hüpoglükeemia) diabeetikutel,

segasus, närvilisus, tundlikkuse häired, nagu nõelatorketunne nahal (paresteesiad), vertiigo, unisus, unetus,

südamepekslemine (palpitatsioonid),

nohu, kurguvalu, hääle kähedus, hingamisteede ahenemine,

kõrvade kumisemine,

suukuivus, oksendamine, kõrvetised, maoärritus, kõhukinnisus, kehakaalu kaotus,

mao- või kaksteistsõrmikuhaavand, soolesulgus (iileus, põhjustab kõhuvalu), pankreatiit (põhjustab kõhuvalu),

liigne higistamine, kihelus, nõgeslööve, juuste väljalangemine, nahapunetus, - neerufunktsiooni halvenemine, valkude suurenenud eritumine uriiniga, - impotentsus,

lihaskrambid, halb enesetunne, palavik (vt allpool ”Põhjuseta palavik”).

Harv (esineb 1 kuni 10 patsiendil 10000-st):

vere valgeliblede arvu vähenemine (vt allpool ”Põhjuseta palavik”),

trombotsüütide vähenemine (võib põhjustada ninaverejooksu või igemete veritsust),

lümfisõlmede suurenemine, autoimmuunhaiguse teke,

ebanormaalsed unenäod, unehäired,

Raynaud’sündroom (sõrmede ja varvaste valu, esmalt muutuvad need valkjaks, siis sinakaks ja lõpuks punakaks),

kopsu infiltraadid, allergiline alveoliit, eosinofiilne pneumoonia,

stomatiit, suu limaskesta haavandiline põletik, keele põletik,

maksafunktsiooni häired, hepatiit, sapiteede sulgus kollasusega (naha ja silmavalgete kollasus),

tõsised naha- ja limaskesta reaktsioonid (multiformne erüteem, Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermise nekrolüüs, pemfigus, erütroderma),

sündroom, mida iseloomustab palavik, veresoonte põletik, lihas- ja liigesvalu (vt allpool ”Põhjuseta palavik”),

uriinierituse vähenemine,

rindade suurenemine (meestel),

maksaensüümide või bilirubiini sisalduse tõus veres.

Angioödeem

Informeerige koheselt oma arsti kui teil tekib Enalapril Vitabalans´i ravi ajal käte, jalgade, näo, keele või kõri turse, millega kaasneb neelamis- või hingamisraskus.

Põhjuseta palavik

Informeerige oma arsti, kui teil tekib Enalapril Vitabalans´i ravi ajal põhjuseta palavik koos gripilaadsete sümptomitega, nagu kurguvalu.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage Enalapril Vitabalans’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Enalapril Vitabalans sisaldab

Toimeaine on enalapriilmaleaat. Üks tablett sisaldab 5 mg, 10 mg või 20 mg enalapriilmaleaati.

Abiained on preželatiniseeritud tärklis, kaltsiumvesinikfosfaat dihüdraat, talk, magneesiumstearaat, mikrokristalne tselluloos, naatriumvesinikkarbonaat ja povidoon.

Enalapril Vitabalans, 10 mg tabletid sisaldavad ka värvainet punane raudoksiid (E172).

Enalapril Vitabalans, 20 mg tabletid sisaldavad ka värvainet punane ja kollane raudoksiid (E172).

Enalapril Vitabalans’i tabletid on laktoosivabad ja magustamata.

Kuidas Enalapril Vitabalans välja näeb ja pakendi sisu

Enalapril Vitabalans, 5 mg: Tabletid on valged, ümarad ja lamedad, mille ühel küljel on poolitusjoon.

Diameeter on 8 mm.

Enalapril Vitabalans, 10 mg: Tabletid on punakaspruunid, ümarad ja lamedad, mille ühel küljel on poolitusjoon. Diameeter on 8 mm.

Enalapril Vitabalans, 20 mg: Tabletid on oranžid, ümarad ja lamedad, mille ühel küljel on poolitusjoon. Diameeter on 8 mm.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Pakendi suurused:

28, 30, 56, 60, 98, 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Vitabalans Oy,

Varastokatu 8,

13500 Hämeenlinna, Soome

Tel:+ 358 (3) 615600

Fax:+ 358 (3) 6183130

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Aia Apteeg Haruapteek

Keemikute tn 25, Maardu linn, Harju maakond
6216211
benu.5132@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pelguranna Apteek

Madala tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6626913
benu.5127@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Liivaku Apteek

Sütiste tee 28, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
65 20 794
A001@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kunda Apteek

Pargi tn 26, Kunda
3221685
tiina.salusaar@mail.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Õismäe Apteek

Õismäe tee 1b, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6579166
benu.5109@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Paldiski Apteek

Rae tn 38, Paldiski linn, Harju maakond
6741310
benu.5116@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Väike-Õismäe Apteek

Õismäe tee 105a, Tallinn (Haabersti)
6574865
benu.5108@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Laagri Apteek

Veskitammi tn 4, Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond
6796878
laagriapteek@hot.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 09:00 - 15:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating