Otsituimad TOP 5

Fastum 2,5% gel 100g N1 (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Paikselt kasutatavad preparaadid liigese- ja lihasevalude korral
Nimetus: Fastum 2,5% gel 100g N1
Toimeained: Ketoprofen(C)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Berlin Chemie
ATC kood M02AA10
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Fastum geeli kasutatakse valu paikseks leevendamiseks pehmete kudede valulike ja põletikuliste seisundite korral.

Ketoprofeen ehk 2-(3-bensoüülfenüül) propionaat kuulub sünteetiliste mittesteroidsete ravimite gruppi, millel on tugev põletiku- ja valuvastane toime. Fastum geel sisaldab toimeainena ketoprofeeni ning seda kasutatakse välispidiselt: geel kantakse nahale valupõhjustavate, põletikuliste või traumajärgselt tekkinud liigese-, kõõluste, sidemete ja lihasekahjustuste puhul.

Ketoprofeen imendub läbi naha põletikukoldesse.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Fastum`it

kui te olete ülitundlik ketoprofeeni või Fastum geeli mõne koostisosa suhtes. - kui teil on esinenud allergiat ketoprofeeni, tiaprofeenhappe, fenofibraadi, UV blokaatorite või parfüümide suhtes

katkestage Fastumi kasutamine kohe, kui teil tekib ükskõik milline nahareaktsioon, seal hulgas ketoprofeeni ja oktokrüleeni sisaldavate toodete samaaegsel kasutamisel (oktokrüleen on abiaine mida kasutatakse valguse lagundava toime vähendamiseks erinevates kosmeetika- ja hügieenitoodetes, nagu šampoon, habemeajamise järgselt kasutatavates toodetes, duši- ja vannigeelid, nahakreemid, huulepulgad, vananemisvastased kreemid, meigi eemaldamisvahendid, juuksespreid. - Vältige ravitava piirkonna sattumist päikesevalguse või solaariumi UV valguse kätte ravi ajal ja kaks nädalat pärast ravi lõpetamist

kui teil on teadaolev ülitundlikkus atsetüülsalitsüülhappe (aspiriin) selle derivaatide, teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite või teiste sarnaste toimeainete (sh fenofibraat) suhtes. Allergia võib avalduda naha- või hingamisteede nähtudena.

kui atsetüülsalitsüülhappe või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamisel on tekkinud astma, riniit või nõgestõbi.

Raseduse viimase kolme kuu kestel.

Lahtisetel haavadel või nahavigastuse korral, samuti ei tohi geeli määrida silma, selle ümber ega limaskestadele

Informeerige arsti enne ravimi kasutamist kui teil esineb mõni vastunäidustus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Pikaajaline ravimi kasutamine võib põhjustada paikset nahaärritust.

Päikesevalgus (ka pilvise ilma korral) või UVA valgus võivad Fastum-iga ravitaval piirkonnal tekitada tõsiseid naha reaktsioone (valgustundlikkus), siis on vajalik:

kaitsta ravitavat piirkonda vastavalt riietudes ravi ajal ja kaks nädalat pärast ravi lõpetamist, et vältida võimalikku valgustundlikkuse reaktsiooni teket

pesta korralikult käsi iga kord pärast ravimi kasutamist

Ravi tuleb kohe lõpetada kui Fastum`i kasutamisel tekivad nahareaktsioonid.

Väga suure koguse kasutamisel nahale võib tekkida süsteemseid toimeid sh ülitundlikkust ja astma.

Patsientidel, kellel esineb astma koos kroonilise riniidi, kroonilise sinusiidi ja ninapolüüpidega, on võrreldes üldpopulatsiooniga suuren oht allergia kujunemisle atsetüülsalitsüülhappe (aspiriini) või MSPVA suhtes.

.

Geeli ei tohi kasutada koos õhku mitteläbilaskvate sidemetega.

Lapsed

Ketoprofeeni sisaldava geeli ohutus ja tõhusus lastel ei ole tõendatud.

Muud ravimid ja Fastum

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teiste ravimite ja Fastum geeli vahelisi koostoimeid pole kirjeldatud.

Kumariini derivaate (ravimid, mis vähendavad verehüübivust) kasutavaid patsiente tuleb hoolikalt jälgida.

Informeerige arsti kõikidest teistest kasutatavatest ravimitest.

Rasedus ja imetamine

Raseduse esimesel ja teisel kolmandikul ning rinnaga toitmise ajal tuleb ketoprofeeni kasutamist vältida.

Raseduse viimasel kolmel kuul on Fastum geel vastunäidustatud.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Fastum geeli kasutatakse valu paikseks leevendamiseks pehmete kudede valulike ja põletikuliste seisundite korral.

Ketoprofeen ehk 2-(3-bensoüülfenüül) propionaat kuulub sünteetiliste mittesteroidsete ravimite gruppi, millel on tugev põletiku- ja valuvastane toime. Fastum geel sisaldab toimeainena ketoprofeeni ning seda kasutatakse välispidiselt: geel kantakse nahale valupõhjustavate, põletikuliste või traumajärgselt tekkinud liigese-, kõõluste, sidemete ja lihasekahjustuste puhul.

Ketoprofeen imendub läbi naha põletikukoldesse.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE FASTUM KASUTAMIST

Ärge kasutage Fastum`it

kui te olete ülitundlik ketoprofeeni või Fastum geeli mõne koostisosa suhtes. - kui teil on esinenud allergiat ketoprofeeni, tiaprofeenhappe, fenofibraadi, UV blokaatorite või parfüümide suhtes

katkestage Fastumi kasutamine kohe, kui teil tekib ükskõik milline nahareaktsioon, seal hulgas ketoprofeeni ja oktokrüleeni sisaldavate toodete samaaegsel kasutamisel (oktokrüleen on abiaine mida kasutatakse valguse lagundava toime vähendamiseks erinevates kosmeetika- ja hügieenitoodetes, nagu šampoon, habemeajamise järgselt kasutatavates toodetes, duši- ja vannigeelid, nahakreemid, huulepulgad, vananemisvastased kreemid, meigi eemaldamisvahendid, juuksespreid. - Vältige ravitava piirkonna sattumist päikesevalguse või solaariumi UV valguse kätte ravi ajal ja kaks nädalat pärast ravi lõpetamist

kui teil on teadaolev ülitundlikkus atsetüülsalitsüülhappe (aspiriin) selle derivaatide, teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite või teiste sarnaste toimeainete (sh fenofibraat) suhtes. Allergia võib avalduda naha- või hingamisteede nähtudena.

kui atsetüülsalitsüülhappe või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamisel on tekkinud astma, riniit või nõgestõbi.

Raseduse viimase kolme kuu kestel.

Lahtisetel haavadel või nahavigastuse korral, samuti ei tohi geeli määrida silma, selle ümber ega limaskestadele

Informeerige arsti enne ravimi kasutamist kui teil esineb mõni vastunäidustus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Pikaajaline ravimi kasutamine võib põhjustada paikset nahaärritust.

Päikesevalgus (ka pilvise ilma korral) või UVA valgus võivad Fastum-iga ravitaval piirkonnal tekitada tõsiseid naha reaktsioone (valgustundlikkus), siis on vajalik:

kaitsta ravitavat piirkonda vastavalt riietudes ravi ajal ja kaks nädalat pärast ravi lõpetamist, et vältida võimalikku valgustundlikkuse reaktsiooni teket

pesta korralikult käsi iga kord pärast ravimi kasutamist

Ravi tuleb kohe lõpetada kui Fastum`i kasutamisel tekivad nahareaktsioonid.

Väga suure koguse kasutamisel nahale võib tekkida süsteemseid toimeid sh ülitundlikkust ja astma.

Patsientidel, kellel esineb astma koos kroonilise riniidi, kroonilise sinusiidi ja ninapolüüpidega, on võrreldes üldpopulatsiooniga suuren oht allergia kujunemisle atsetüülsalitsüülhappe (aspiriini) või MSPVA suhtes.

.

Geeli ei tohi kasutada koos õhku mitteläbilaskvate sidemetega.

Lapsed

Ketoprofeeni sisaldava geeli ohutus ja tõhusus lastel ei ole tõendatud.

Muud ravimid ja Fastum

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teiste ravimite ja Fastum geeli vahelisi koostoimeid pole kirjeldatud.

Kumariini derivaate (ravimid, mis vähendavad verehüübivust) kasutavaid patsiente tuleb hoolikalt jälgida.

Informeerige arsti kõikidest teistest kasutatavatest ravimitest.

Rasedus ja imetamine

Raseduse esimesel ja teisel kolmandikul ning rinnaga toitmise ajal tuleb ketoprofeeni kasutamist vältida.

Raseduse viimasel kolmel kuul on Fastum geel vastunäidustatud.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga

KUIDAS FASTUM`IT KASUTADA

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ettevaatust: ärge ületage soovitatud annust arstiga nõu pidamata.

Kanda geel õhukese kihina kahjustatud piirkonda. Hõõruda geeli kergelt naha sisse 1...3 korda päevas (kahjustatud piirkonna suurusest olenevalt väljutada 3...5 cm või enam geeli). Peale ravimi kasutamist peske käed. Ravitav nahk peab olema terve. Kasutage lühiajaliste raviperioodidena. Nahareaktsioonide tekkimisel konsulteerige oma arstiga.

Pehme alumiinumtuubi avamiseks: keerake kork tuubilt ja avage tuub selleks korgil ettenähtud teravikuga.

Dosaatori kasutamine:

Dosaatori esmaseks täitmiseks: vajutage mõned korrad dosaatori korgile ülalt või suruge alt, kuni geel nähtavale tuleb. Soovitatav kasutada horisontaalses asendis

Kui te kasutate Fastum`it rohkem kui ette nähtud

Nahakaudsel manustamisel on vereplasmas tase suhteliselt madal, seega võib üleannustamise ohu välistada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu teised paikselt nahale manustatavad ravimid võib ka Fastum geel põhjustada nahareaktsioone, kuigi kõigil neid ei teki.

Allergiline nahareaktsioon

Tõsised nahareaktsioonid pärast kokkupuudet päikesevalgusega

Harva on tekkinud tõsisemad nahareaktsioonid nagu suurevilliline (bulloosne) või villiline (flüktuloosne) ekseem, mis võib levida ja generaliseeruda.

Nende nähtude raskusastet ja sagedust vähendab oluliselt otsese päikesevalguse vältimine (sh solaarium) ravi kestel ja kahe nädala jooksul pärast ravi.

Teised süsteemsed mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kõrvaltoimed: Need sõltuvad toimeaine tungimisest läbi naha ja samuti kasutatud kogusest, ravitud naha seisundist, ravi kestusest ja oklusoonsideme kasutamisest (tekkida võib toime seedetraktile ning neerudele).

Süsteemse kõrvaltoimena on väga harva teatatud neerufunktsiooni häirest. Kõrvaltoimete esinemise riski on võimalik vähendada infolehes toodud kasutamisjuhist täpselt järgides.

Üldjuhul on kõrvaltoimed mööduvad. Kõrvaltoimete ilmnemisel pidage ravimi edasise kasutamise suhtes nõu arsti või apteekriga.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Fastum`it pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Fastum sisaldab

Toimeaine on ketoprofeen. 1g geeli sisaldab 25mg ketoprofeeni.

Abiained on karbomeer 940, etüülalkohol, nerooliõli, lavendliõli, trietanoolamiin, destilleeritud vesi.

Kuidas Fastum välja näeb ja pakendi sisu

Üks tuub sisaldab 20 g, 30 g, 50g või 100 g ravimit. 100g pakend ka koos dosaatoriga.

Müügiloa hoidja:

A. MENARINI Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.

(MENARINI GROUP) Firenze, Itaalia

Tootja:

A. Menarini Manufacturing Logistics and Services

Via Sette Santi 3, 50131 Firenze, Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti

Paldiski mnt. 27/29 Tallinn 10612

Telefon: 6675001Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek

Jaama tn 11, Tallinn (Nõmme)
6701272
benu.5144@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek

Pähklimäe tn 6a, Narva
3560860
A008@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Lahkuse Apteek, Narva, Kangelaste prospekt

Kangelaste prospekt 5-62, Narva linn, Ida-Viru maakond
3564980
benu.5207@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Šiuo metu įstaiga nedirba.
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kreenholmi Apteek

Kreenholmi tn 39f, Narva
3571599
kreenapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating