Otsituimad TOP 5

Fucicort cream 1mg+20mg 15g N1 (0)

Dermatoloogias kasutatavad ained >  Kortikosteroidid dermatoloogiliseks kasutamiseks
Nimetus: Fucicort cream 1mg+20mg 15g N1
Toimeained: Betamethasone+Fusidic acid(C)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Leo Pharmaceutical
ATC kood D07CC80
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Fucicort kreem sisaldab kahte toimeainet - antibakteriaalse toimega fusidiinhapet ja hormooni beetametasoon. Kreemil on põletikuvastane ja sügelusevastane toime.

Beetametasoon on steroidhormoon. Paikselt manustatuna toimib fusidiinhape stafülokokkidesse ja streptokokkidesse. Fusidiinhappe antibakteriaalne toime ei vähene beetametasooni juureolekul.

Fucicort kreem on näidustatud fusidiinhappele tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud nahapõletiku paikseks raviks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Fucicort kreemi:

kui te olete ülitundlik (allergiline) fusidiinhappe või beetametasooni või kreemi mõne koostisosa suhtes.

Fucicort kreemis oleva kortikosteroidi tõttu on kreem vastunäidustatud järgmistel juhtudel:

eeskätt bakterite, seente või viiruste (nt herpes ja varicella) poolt põhjustatud nahainfektsionid,

tuberkuloosi või süüfilise poolt põhjustatud nahakahjustused, - nahahaavandid, atroofilised nahakahjustused - suuümbruse nahapõletik ja roosvistrik.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Fucicort kreem:

Pikaajaline ravi Fucicort kreemiga võib põhjustada neerupealiste pärssumist ja muutusi nahal, eriti näo piirkonnas aga ka mujal.

Fucicort kreemi tuleb kasutada ettevaatusega suurte nahapindade raviks, kandmisel näole ja nahavoltidele. Tuleb vältida ravimi sattumist lahtistele haavadele ja limaskestadele.

Ettevaatlik tuleb olla ka ravimi kasutamisel silmade ümbruses, kuna silma sattumisel võib see põhjustada glaukoomi.

Ravimi suhtes võib esineda resistentsust ning pikemaajaline kasutamine võib põhjustada resistentsuse kujunemise.

Pikaajalise ravi järsul katkestamisel võib esineda tagasilöögi fenomen nahal punetuse ja põletustundena.

Rasedus ja imetamine

Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu arstiga.

Fucicort kreemi ei tohi raseduse ja imetamise ajal kasutada ilma arsti soovituseta. Ravi peab olema võimalikult lühiajaline, väikesel nahapinnal ning oklusioonsidet ei tohi kasutada. Kuigi loomkatsetes pole kirjeldatud väärarengute teket, siiski puuduvad ohutusandmed kasutamise kohta inimesel raseduse ajal.

Fusidiinhape ja beetametasoon erituvad rinnapiima. Kahjulikku toimet imikule pole teada. Imetamise ajal tuleb hoiduda kreemi manustamisest rindadele.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Fucicort kreemi alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arst ei ole teisiti määranud, siis tavaline annus on: kanda väike kogus kreemi kahjustatud nahapiirkonnale kaks korda päevas. Ravi peaks piirduma kuni kahe nädalaga.

Manustamine:

Fucicort kreem kanda õhukese kihina ravitavale nahapiirkonnale ja võimalusel hõõruda see kergelt naha sisse.

Kui teil on tunne, et Fucicort kreemi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Fucicort kreemi rohkem kui ette nähtud Jätkake kreemi kasutamist soovitatud annuses.

Kui te unustate Fucicort kreemi kasutada

Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata, vaid jätkake nii nagu harilikult.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Fucicort kreem põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimete esinemissagedus:

Väga sage rohkem kui ühel patsiendil 10-st
Sage ühel kuni kümnel patsiendil 100-st
Aeg-ajalt ühel kuni kümnel patsiendil 1000-st
Harv ühel kuni kümnel patsiendil 10 000-st
Väga harv vähem kui ühel patsiendil 10 000-st, k.a üksikjuhud

Kõrvaltoimed, millele on vaja tähelepanu pöörata:

Lõpetage ravimi kasutamine ja võtke ühendust koheselt oma arstiga kui teil esineb mõni allpool nimetatud kõrvaltoimetest.

Harv: ülitundlikkus

Pikaajalisel kasutamisel võib harva tekkida süstmeene toime (neerupealise pärssumine), eriti kui on kasutatud õhku mitteläbilaskvaid sidemeid/mähkmeid. Lastel on süsteemse toime oht suurem.

Aeg-ajalt võivad tekkida nahaärritus, nahal torkimis- või põletustunne, sügelus, lööve ja ekseemi ägenemine.

Pikaajaline paikne ravi Fucicort kreemiga võib põhjustada nahal atroofilisi muutusi, nagu näiteks striiad, pindmiste veresoonte õhenemine ja laienemine, eriti kui ravi ajal on kasutatud õhku mitteläbilaskvaid sidemeid või kui ravimit on kantud nahavoltidele.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Pärast tuubi esmakordset avamist säilib kreem 3 kuud.

Ärge kasutage Fucicort’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Fucicort kreem sisaldab:

- Toimeained on fusidiinhape ja beetametasoon. 1 g kreemi sisaldab 20 mg fusidiinhapet (fusidiinhappehemihüdraadina) ja 1 mg beetametasooni (betametasoonvaleraadina). - Abiained on makrogool tsetostearüüleeter, tsetostearüülalkohol, klorokresool, naatriumdivesinikfoosfaatdihüdraat, vedel parafiin, valge vaseliin, naatriumhüdroksiid, allrac-alfa-tokoferool ja puhastatud vesi.

Kuidas Fucicort kreem välja näeb ja pakendi sisu Kreem on saadaval tuubis, mis sisaldab 15 g kreemi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Taani

Tootja

LEO Laboratories Ltd

Cashel Road, Dublin 12

Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Meda Pharma SIA

Narva mnt. 11D,

10151, Tallinn

Tel: +372 6261025Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Narva Kesklinna Apteek, Narva, Vestervalli 15

Vestervalli 15, Narva
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tuleviku apteek

Tuleviku tn 1, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond
3242749
benu.5107@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Viru Platsi Apteek

Gonsiori tn 3, Tallinn (Kesklinna)
6601340
benu.5130@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Narva Kesklinna Apteek, Narva, A. Puškini tn

A. Puškini tn 13, Narva linn, Ida-Viru maakond
3592378
benu.5142@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Annelinna Apteek Kalda

Kalda tee 32, Tartu linn, Tartu maakond
7427010
A013@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating