Otsituimad TOP 5

Fucidin salv 20mg ointment 15g (0)

Dermatoloogias kasutatavad ained >  Antibiootikumid ja kemoterapeutikumid dermatoloogiliseks kasutamiseks
Nimetus: Fucidin salv 20mg ointment 15g
Toimeained: Fusidic acid(C)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Leo Pharmaceutical
ATC kood D06AX01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Fucidin salv sisaldab fusiidhapet, mis on tugeva antibakteriaalse toimega antiobiootikum. Fusiidhape toimib stafülokokkidesse ja streptokokkidesse. Stafülokokid, kaasa arvatud penitsilliin-resistentsed ja teiste antibiootikumide suhtes resistentsed tüved, on fusiidhappe suhtes tundlikud.

Fucidin salvi kasutatakse fusiidhappele tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud nahainfektsioonide raviks, nagu impetiigo, follikuliit, furunkuloos, paronühhia, sekundaarselt infitseerunud dermatiit ja haavad.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Fucidin salvi

- kui te olete ülitundlik (allergiline) Fucidin salvi mõne koostisosa suhtes

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Fucidin salv:

Kui Fucidin salvi kasutatakse näol, tuleb hoiduda salvi silma sattumise eest, sest võib tekkida konjunktiivi ärritus.

Rasedus

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arstiga.

Kuigi loomkatsete andmed ei viita fusiidhape ei otsesele ega kaudsele rasedust või loodet kahjustavale toimele, sünnitusele ega sünnijärgsele arengule, tuleb ravimit rasedatele määrata ettevaatusega.

Imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Fucidin salv sisaldab butüülhüdroksütolueeni (E321), mis võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt. kontaktdermatiit) või silmade ja limaskestade ärritust.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Fucidin salv sisaldab fusiidhapet, mis on tugeva antibakteriaalse toimega antiobiootikum. Fusiidhape toimib stafülokokkidesse ja streptokokkidesse. Stafülokokid, kaasa arvatud penitsilliin-resistentsed ja teiste antibiootikumide suhtes resistentsed tüved, on fusiidhappe suhtes tundlikud.

Fucidin salvi kasutatakse fusiidhappele tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud nahainfektsioonide raviks, nagu impetiigo, follikuliit, furunkuloos, paronühhia, sekundaarselt infitseerunud dermatiit ja haavad.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE FUCIDIN SALVI KASUTAMIST

Ärge kasutage Fucidin salvi

- kui te olete ülitundlik (allergiline) Fucidin salvi mõne koostisosa suhtes

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Fucidin salv:

Kui Fucidin salvi kasutatakse näol, tuleb hoiduda salvi silma sattumise eest, sest võib tekkida konjunktiivi ärritus.

Rasedus

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arstiga.

Kuigi loomkatsete andmed ei viita fusiidhape ei otsesele ega kaudsele rasedust või loodet kahjustavale toimele, sünnitusele ega sünnijärgsele arengule, tuleb ravimit rasedatele määrata ettevaatusega.

Imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Fucidin salv sisaldab butüülhüdroksütolueeni (E321), mis võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt. kontaktdermatiit) või silmade ja limaskestade ärritust.

KUIDAS FUCIDIN SALVI KASUTADA

Fucidin salvi määritakse kahjustatud piirkonnale 2...3 korda päevas, üldisel 7 päeva vältel. Salvi võib kasutada ilma katva sidemeta.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Fucidin salv põhjustada kõrvaltoimeid.

Fucidin salv on üldjuhul hästi talutav ja ülitundlikkusreaktsioonid tekivad väga harva.

Väga harva esineda võivad kergemad kõrvaltoimed nagu mööduv paikne ärritus (sügelus, põletus- või kipitustunne), naha kuivus, punetus, lööve ja dermatiit.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte kasutada pärast etiketil ja pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg pärast tuubi esmast avamist on 28 päeva.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Fucidin salv sisaldab:

Toimeaine on fusiidhape. Salvi 1 g sisaldab 20 mg naatriumfusidaati.

Abiained on lanoliin, tsetüülalkohol, all-rac-alfa-tokoferool, butüülhüdroksütolueen (E321), vedel parafiin ja valge pehme parafiin.

Müügiloa hoidja LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Taani

Tootja

LEO Laboratories Ltd

285 Cashel Road, Dublin 12

Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Meda Pharma SIA

Narva mnt. 11D, 10151Tallinn

Tel: +372 62 61 025Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Liivaku Apteek

Sütiste tee 28, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
65 20 794
A001@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek

Jaama tn 11, Tallinn (Nõmme)
6701272
benu.5144@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Lepistiku Apteek

J. Sütiste tee 17, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6544844
apteek@lepistiku.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Posti Apteek

Posti tn 26, Haapsalu linn, Lääne maakond
4737191
benu.5151@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tapa Apteek

Pikk tn 33, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
3220054
benu.5150@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating