Otsituimad TOP 5

Ibumax 200mg film-coated tablet N100 (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Põletiku- ja reumavastased ained
Nimetus: Ibumax 200mg film-coated tablet N100
Toimeained: Ibuprofen(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Vitabalans
ATC kood M01AE01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

IBUMAX on valuvaigistava ja põletikuvastase toimega ravim. IBUMAX leevendab valu ja alandab punetust, turset ning palavikku.

IBUMAX´i kasutatakse nõrga kuni mõõduka valu, palaviku ning valuliku menstruatsiooni korral. Arst võib IBUMAX tablette määrata ka teistel näidustustel.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage IBUMAX´i o kui te olete ülitundlik (allergiline) toimeaine ibuprofeeni või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (nt indometatsiin, diklofenak-naatrium jt) või atsetüülsalitsüülhappe suhtes, st juhul, kui teil on varem esinenud allergilisi või muid ebameeldivaid reaktsioone

(astma, bronhospasm, vesine nohu või nõgeslööve) nimetatud ravimite kasutamisel; o kui teil on maksatsirroos, raske südamepuudulikkus või raske neeruhaigus; o kui teil on mao- ja kaksteistsõrmiksoolehaavand;

kui teil on varem mittesteroidsete põletikuvastaste ainete kasutamise tagajärjel tekkinud seedetrakti verejooks või perforatsioon;

kui teil on esinenud äge või korduv seedetrakti haavand/verejooks (kaks või enam kindlat haavandumise või verejooksu juhtu);

kui teil on silmanärvipõletik; o kui te olete rase ja teie rasedus on kestnud üle 20. nädala.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kui teil on maksa- või neerupuudulikkus, peate te enne IBUMAX tablettide kasutamist konsulteerima arstiga.

Astma, kroonilise obstruktiivse (ahenemisega) hingamisteede haiguse, heinapalaviku, nina limaskesta kroonilise turse (ninapolüübid) või kroonilise hingamisteede infektsiooniga (millega kaasuvad heinapalavikutaolised nähud) patsientidel võib toimeaine ibuprofeeni toimel vallanduda astmahoog (nn analgeetikumi talumatus/analgeetikumi astma), pehmete kudede (keele, näo, kaela ja kõri) turse või nõgestõbi.

Kui teil on neeru- või maksapuudulikkus või kui te kasutate samal ajal diureetikume, siis tuleb teil jälgida vedeliku peetust ja neerude tööd, sest ibuprofeen võib neerufunktsiooni halvendada.

IBUMAX´I kasutamise ajal peab vältima teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-de) kasutamist.

IBUMAX võib olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pikaajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestvust.

Kui teil on probleeme südamega, kui teil on olnud hiljuti südamelihaseinfarkt või kui te arvate, et teil esineb risk selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres või kui te suitsetate), siis peate enne ibuprofeeni võtmist rääkima sellest oma raviarstile või apteekrile.

Seedetrakti verejooksu, haavandumise ja perforatsiooni (mulgustumise) risk on teil kõrgem siis, kui teil on MSPVA-de annust suurendatud, kui teil on varasemalt olnud seedetrakti haavand, eriti kui haavand on komplitseerunud verejooksu või mulgustusega, ning ka siis, kui te olete eakas. Teil peab ravi alustatama võimalusel väikseima annusega.

Palun teatage oma raviarstile mistahes ebatavalisest seedetrakti sümptomist (eriti seedetrakti verejooksust), eelkõige kui need ilmnevad ravi algul.

Kui ibuprofeen-ravi ajal tekib seedetrakti verejooks või haavand, tuleb ravi kohe katkestada.

MSPVA-sid peavad ettevaatusega ja arsti järelevalve all kasutama eelnevalt seedetrakti haigusi (haavandiline koliit e jämesoolepõletik, Crohni tõbi) põdenud patsiendid.

Ettevaatus on vajalik, kui te kasutate samaaegselt seedetrakti haavandi ja verejooksu riski suurendavaid ravimeid nagu suukaudsed kortikosteroidid, vere hüübimist vähendavad ravimid (antikoagulandid, nt varfariin), selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (teatud antidepressandid) või trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid nagu atsetüülsalitsüülhape.

MSPVA-de kasutamisel on väga harva tekkinud tõsised nahakahjustused, millest mõned võivad lõppeda surmaga (sh eksfoliatiivne dermatiit, Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs). Suurim risk nahareaktsioonide tekkeks on ravi alguses (eriti ravi esimesel kuul). Katkestage IBUMAX’i manustamine otsekohe ja pöörduge arsti poole, kui ilmneb nahalööve, limaskesta kahjustus või mõni muu ülitundlikkuse sümptom.

On mõningad tõendid, et põletikuvastased ja valuvaigistavad ravimid (sh ka ibuprofeen) võivad põhjustada naistel viljakuse langust. Häire on pöörduv ning möödub ravimi kasutamise lõpetamisel.

Ettevaatus on vajalik ka süsteemse sidekoe haiguse (erütematoosse luupuse) korral.

Muud ravimid ja IBUMAX

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Informeerige arsti, kui kasutate teisi valuvaigisteid, antiepileptilisi ravimeid või verevedeldajaid.

Ibuprofeeni toimel võib nõrgeneda diureetikumide vererõhku langetav toime. Ibuprofeen võib suurendada digoksiini, fenütoiini ja liitiumi toimeid.

IBUMAX koos toidu, joogi ja alkoholiga

Seda ravimit on soovitatav võtta koos toidu või piimaga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Ibuprofeeni, nagu ka kõiki teisi mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid, ei ole soovitatav manustada kuni raseduse 20. nädalani, kuna on täheldatud kahjulikku toimet rasedusele ja/või lootele/vastsündinule.

Alates 20. rasedusnädalast on ibuprofeen vastunäidustatud.

Ibuprofeen imendub rinnapiima, kuid kahjulike toimete ilmnemine lapsel on terapeutiliste annuste korral vähetõenäoline. Kestva ravi vajadusel on soovitatav rinnaga toitmine lõpetada. Informeerige arsti, kui te olete rase, kahtlustate rasedust või toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

IBUMAX võib põhjustada pearinglust või teisi kesknärvisüsteemi häireid (nt uimasus, närvilisus). Kui teil esineb nimetatud sümptomeid, peaksite te vältima autojuhtimist ja mehhanismide käsitsemist.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanutele on maksimaalne soovitatav annus kuni 2400 mg päevas.

Lühiajalise valu ja palaviku korral: 400…600 mg kolm kuni neli korda päevas.

Operatsiooni- või traumajärgne valu, hambavalu, äge lihasvalu, lihaste nihestused ja nikastused:

400…600 mg kolm kuni neli korda päevas, ägeda valu korral 800 mg kolm korda päevas

Migreen: profülaktiline annus on 400 mg kolm korda päevas ja esimeste sümptomite ilmnemisel 400…800 mg päevas.

Düsmenorröa (valulik menstruatsioon): 400...600 mg (võib korrata 6…8-tunniste vaheaegadega).

Lapsed

Tavaline annus on 20...40 mg/kg ööpäevas, jaotatuna 3...4 annuseks. Lastele kehakaaluga üle 20 kg manustatakse 200 mg 3 korda ööpäevas; kehakaaluga üle 30 kg 200…400 mg 3 korda ööpäevas ja üle 40 kg kaaluvatele lastele 400 mg 3 korda ööpäevas.

Tabletid tuleb võtta rohke vedelikuga, soovitavalt peale sööki. Pikaajalisem kasutamine on lubatud vaid arsti ettekirjutusel.

Arst võib IBUMAX´i tablette määrata ka teistsugustes annustes, sel juhul jälgida arsti ettekirjutust.

Kui teil on tunne, et IBUMAX`i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate IBUMAX’i rohkem kui ette nähtud:

Üleannustamise sümptomid: peavalu, pearinglus, uimasus, teadvuskadu, samuti kõhuvalu, iiveldus ja oksendamine, veres liigne kaaliumisisaldus, happeliste ainevahetusproduktide kuhjumisest tingitud kudede happelisus, kehatemperatuuri tõus, hingamispuudulikkus, kooma.

Üleannustamisnähtude ilmnemisel või üleannustamise kahtluse korral pöörduge viivitamatult arsti poole. Võtke ravimi pakend arsti juurde kaasa.

Kui te unustate IBUMAX´i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka IBUMAX põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on seedetrakti häired (iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, kõhupuhitus, ebamugavustunne kõhus, kõhulahtisus, kõhuvalu), või ekseem.

Tekkida võivad ka seedetrakti haavandid, perforatsioon (mulgustumine) või seedetrakti verejooks (väljendub kas veriroena või verioksena), mis mõnikord võivad lõppeda surmaga, eriti vanemas eas patsientidel. Juhul, kui väljaheide on musta värvi või verine, katkestage ravi ja võtke viivitamatult ühendust arstiga.

Harvemad sümptomid on allergia, nõgestõbi, vesine nohu, gastriit (maopõletik).

Ülitundlikkusreaktsioonid, mis võivad avalduda hingamisteede sümptomitena (bronhospasm, hingeldus, astmahoog) või nahareaktsioonina.

Aeg-ajalt võib esineda peavalu, pearinglust, uimasust, närvilisust ja kuulmishäireid.

Harva maksafunktsiooni häired, veresüsteemihäired, neerufunktsiooni häired.

Väga harva võivad tekkida ägedad villilised nahareaktsioonid, sh Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs.

IBUMAX võib olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi kõrgenenud riskiga.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida ei ole nimetatud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage IBUMAX’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimit ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida IBUMAX sisaldab

Toimeaine on ibuprofeen. Üks tablett sisaldab 200 või 400 mg ibuprofeeni.

Abiained on:

Tableti sisu: prezelatiniseeritud maisitärklis, hüpromelloos, magneesiumstearaat, mikrokristalliline tselluloos, naatriumlaurüülsulfaat, steariinhape, veevaba kolloidne ränidioksiid

Tableti kate: makrogool 4000, polüdekstroos, hüpromelloos ja värvaine (titaandioksiid E171).

Kuidas IBUMAX välja näeb ja pakendi sisu

IBUMAX 200 mg on valge ümmargune, poolitusjoonega õhukese polümeerikilega kaetud tablett läbimõõduga 11 mm.

IBUMAX 400 mg on valge kapslikujuline, poolitusjoonega õhukese polümeerikilega kaetud tablett läbimõõduga 7,5 mm ja pikkusega 18,0 mm.

200 mg: 10, 20, 30, 50 ja 100 tabletti blisterpakendis (Al/PVC/PVdC, Al/PVdC).

400 mg: 10, 20 ja 30 tabletti blisterpakendis (Al/PVC).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Hämeenlinna

Soome

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa kohaliku esindaja poole.

Vitabalans Pharma OÜ

Hõbekuuse 26

12111 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Antsla Apteek

Põllu tn 2, Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond
7855138
eliko.musting@mail.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Loksa Apteek

Papli tn 2, Loksa linn, Harju maakond
6075558
benu.5166@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Keila Apteek

Jaama tn 11, Keila
6780092
benu.5115@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Aia Apteek

Narva mnt 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6109490
benu.5131@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Selma Apteek

Lastekodu tn 11a, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6035212
benu.5136@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating