Otsituimad TOP 5

Ibustar 400mg film-coated tablet N30 (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Põletiku- ja reumavastased ained
Nimetus: Ibustar 400mg film-coated tablet N30
Toimeained: Ibuprofen(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Berlin-Chemie
ATC kood M01AE01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Ibustar on põletikuvastane ja valuvaigistav ravim (mittesteroidne põletikuvastane aine, MSPVA), millel on ka palavikku alandav (antipüreetiline) toime.

Ibustar’i kasutatakse kerge kuni mõõduka valu ja palaviku sümptomaatiliseks raviks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Ibustar’i

kui te olete allergiline (ülitundlik) ibuprofeeni või Ibustar’i mõne koostisosa suhtes;

kui teil on varem tekkinud pärast atsetüülsalitsüülhappe või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete võtmist allergilised reaktsioonid, näiteks:

astmahoog,

nina limaskesta turse,

nahareaktsioonid (näiteks punetus, nõgeslööve või muu sarnane);

kui teil on ebaselge põhjusega vereloomehäire;

kui teil on praegu või on korduvalt olnud mao-/kaksteistsõrmiksoole haavand (peptiline haavand) või seedetrakti verejooks (kaks või enam tõestatud haavandi või verejooksu episoodi);

kui teil on olnud seedetrakti verejooks või perforatsioon varasema ravi ajal MSPVA-dega;

kui teil on olnud ajuverejooks (tserebrovaskulaarne verejooks) või mõni muu verejooks;

kui teil on raske maksafunktsiooni- või neerupuudulikkus; - kui teil on raske südamepuudulikkus; - kui teie rasedus on viimases kolmandikus.

Lapsed

Ibustar’i ei tohi anda alla 6-aastastele lastele või lastele kehakaaluga alla 20 kg, sest see annus ei ole sobiv toimeaine liiga suure sisalduse tõttu antud earühmale.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ibustar

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kui kasutada minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul, mis on sümptomite kontrollimiseks vajalik.

Rääkige oma arstiga enne ravimi kasutamist kui teil esineb ükskõik milline allpool nimetatud seisund.

Ohud seedetraktile

Koos Ibustar’iga peab vältima teiste MSPVA-de, sealhulgas nn COX-2 inhibiitorite (selektiivsete tsüklooksügenaas-2 inhibiitorite) kasutamist.

Eakad

Eakatel patsientidel on MSPVA-de kasutamisest tingitud kõrvaltoimete (eriti seedetrakti verejooks ja perforatsioon, mis võib lõppeda surmaga) esinemissagedus suurem. Seetõttu vajavad eakad patsiendid ravi ajal eriti hoolikat jälgimist.

Surmaga lõppenud seedetrakti verejooksu, haavandumise või perforatsiooni juhtudest on teatatud kõikide MSPVA-de kasutamisel ravi mistahes ajahetkel. Need võivad esineda koos hoiatavate sümptomitega või ilma ning tõsised seedetrakti sümptomid võivad olla anamneesis esinenud, kuid ei pruugi olla.

Seedetrakti verejooksu, haavandumise ja perforatsiooni risk on suurem MSPVA-de annuse suurendamisel, haavandi anamneesiga patsientidel, eriti kui haavand on komplitseerunud verejooksu või perforatsiooniga (vt lõik 2 „Ärge võtke Ibustar’i”), ja eakatel. Need patsiendid peavad ravi alustama võimaluse korral väikseima annusega.

Selliste patsientide ravis, samuti nende ravis, kes kasutavad väikses annuses atsetüülsalitsüülhapet või teisi seedetrakti kahjustuste riski suurendavaid ravimeid, tuleb kaaluda kombinatsioonravi protektiivsete ainetega (näiteks misoprostool või prootonpumba inhibiitorid).

Seedetraktiga seotud kõrvaltoimete anamneesiga patsiendid, eelkõige eakad, peavad teatama ükskõik millisest ebatavalisest seedetrakti sümptomist (eeskätt seedetrakti verejooksust), eriti kui need ilmnevad ravi algul.

Ettevaatus on vajalik siis, kui te saate samaaegselt ravi seedetrakti haavandi ja verejooksu riski suurendavate ravimitega, nagu suukaudsed kortikosteroidid, antikoagulandid (nt varfariin), selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid, mida kasutakse depressiooni raviks, või trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid, nagu atsetüülsalitsüülhape (vt lõik 2 "Võtmine koos teiste ravimitega"). Kui ravi ajal preparaadiga Ibustar tekib seedetrakti verejooks või haavand, tuleb ravi kohe katkestada.

MSPVA-sid peavad ettevaatusega kasutama seedetrakti haiguse anamneesiga (haavandiline koliit, Crohni tõbi) patsiendid, sest MSPVA-d võivad põhjustada nende haiguste ägenemist (vt lõik 4 "Võimalikud kõrvaltoimed").

Toimed südame-veresoonkonnale

Ibustar võib olla seotud südameataki (südamelihase infarkt) või insuldi tekke vähese suurenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pikaajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestust (maksimaalselt 4 päeva).

Kui teil on probleeme südamega, kui teil on varem olnud ajuinsult või kui te arvate, et teil esineb risk selliste seisundite tekkimiseks (näiteks on teil kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge vere kolesteroolisisaldus või kui te suitsetate), siis peate enne ravimi võtmist rääkima sellest oma arstile või apteekrile

Nahareaktsioonid

MSPVA-de kasutamisel on väga harva tekkinud tõsised nahakahjustused, millest mõned võivad lõppeda surmaga (näiteks eksfoliatiivne dermatiit, Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermise nekrolüüs / Lyelli sündroom) (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“).

Suurim risk nahareaktsioonide tekkeks on varases ravijärgus: enamusel juhtudest tekib reaktsioon ravi esimesel kuul.

Kui ilmneb nahalööve, limaskesta kahjustused või mõni muu ülitundlikkuse sümptom, tuleb ravimi Ibustar manustamine kohe katkestada ja pöörduda arsti poole.

Muud

Teatud autoimmuunsete haiguste (süsteemne erütematoosne luupus ja segatüüpi sidekoehaigus) korral võib Ibustar’i kasutada alles pärast riski/kasu suhte hoolikat kaalumist. Sellisel juhul võib esineda suurenenud risk ajukelme mittenakkusliku põletiku (aseptiline meningiit) tekkeks (vt lõik 4).

Eriti hoolikas arstlik jälgimine on vajalik alljärgnevatel juhtudel:

seedetrakti häired või kroonilised põletikulised soolehaigused (haavandiline koliit, Crohni tõbi) anamneesis;

kõrge vererõhk või südamepuudulikkus;

neeru- või maksatalitluse puudulikkus;

vahetult pärast ulatuslikke kirurgilisi protseduure;

allergiate (näiteks nahareaktsioonid teatud ravimite manustamise järgselt, astma, heinanohu), nina limaskesta kroonilise turse või krooniliste obstruktiivsete hingamisteede haiguste korral.

Väga harva on esinenud raskeid ägedaid ülitundlikkusreaktsioone (näiteks anafülaktiline šokk). Kohe pärast esimeste ülitundlikkusnähtude tekkimist tuleb ravimi Ibustar võtmine katkestada ja pöörduda arsti poole.

Ibuprofeen, ravimi Ibustar toimeaine, võib mööduvalt pärssida vereliistakute talitlust (trombotsüütide agregatsioon). Seetõttu tuleb verehüübimise häiretega patsiente ravi ajal hoolikalt jälgida.

Ibuprofeeni sisaldavate ravimite samaaegne manustamine võib vähendada atsetüülsalitsüülhappe antikoagulantset (verehüüvete teket vähendavat) toimet. Seetõttu ei tohi sellisel juhul ibuprofeeni sisaldavaid ravimeid ilma arsti loata kasutada.

Kui te võtate koos ibuprofeeniga verehüübivust vähendavaid ravimeid või veresuhkru sisaldust vähendavaid ravimeid, siis tuleb ettevaatuse mõttes aeg-ajalt kontrollida verehüübivuse näitajaid ja veresuhkru sisaldust.

Ibustar’i pikaajalisel kasutamisel tuleb regulaarselt kontrollida maksa- ja neerutalitlust ning vere vormelementide sisaldust.

Enne kirurgilisi protseduure teavitage oma arsti või hambaarsti, et te võtate Ibustar’i.

Valuvaigistite pikaajalisel kasutamisel võib tekkida peavalu, mille leevendamiseks ei tohi ravimi annust suurendada. Pidage nõu oma arstiga, kui vaatamata preparaadi Ibustar võtmisele esinevad teil sageli peavalud.

Valuvaigistite harjumuslikul kasutamisel, eriti siis, kui samaaegselt võetakse erinevaid toimeaineid sisaldavaid valuvaigisteid, võib tekkida püsiv neerukahjustus koos neerupuudulikkuse ohuga (analgeetikumide põhjustatud nefropaatia).

Tuulerõugete (varicella) põdemise ajal on soovitav vältida Ibustar’i kasutamist.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Mõned hüübimisvastased ravimid (väldivad trombi teket N: atsetüülsalitsüülhape/aspiriin, varfariin, tiklopidiin), mõned kõrgvererõhu ravimid (AKE inhibiitorid N: kaptopriil, beeta-blokaatorid, angiotensiin II inhibiitorid) ning ka mõned muud ravimid võivad olla mõjutatud või mõjutada ibuprofeeni toimet. Seetõttu pidage alati arstiga nõu enne kui kasutate ibuprofeeni koos teiste ravimitega.

Ibustar’i samaaegne kasutamine võib mõjutada allpool nimetatud ravimite või ravimite rühmade toimet.

Toime ja/või kõrvaltoimete tugevnemine

Samaaegsel kasutamisel võib järgmiste ravimite sisaldus veres suureneda:

digoksiin (südame jõudlust suurendav ravim);

fenütoiin (krambivastane ravim);

liitium (psüühikahäirete korral kasutatav ravim).

Seerumi liitiumi-, digoksiini- või fenütoiinisisaldust ei ole reeglina vaja kontrollida ravimi õigel kasutamisel (maksimaalselt 4 päeva);

vere hüübivust vähendavad ravimid;

metotreksaat (kasutatakse pahaloomuliste kasvajate ja teatud reumaatiliste haiguste raviks). Ärge võtke Ibustar’i 24 tunni vältel enne või pärast metotreksaadi manustamist, sest see võib suurendada metotreksaadisisaldust veres ja tugevdada kõrvaltoimeid;

atsetüülsalitsüülhape ja teised põletikuvastase toimega valuvaigistid, sealhulgas COX-2 inhibiitorid

(mittesteroidsed põletikuvastased ained), selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid

(depressiooniravimid) ja samuti kortisooni sisaldavad ravimid (glükokortikoidid) suurendavad riski seedetrakti haavandite ja verejooksu tekkeks;

probenetsiidi või sulfiinpürasooni sisaldavad ravimid (podagraravimid) võivad aeglustada ibuprofeeni eritumist. Seetõttu võib ibuprofeen organismis kuhjuda koos kõrvaltoimete tekkimise võimalusega.

Toime nõrgenemine

Vedeliku eritumist soodustavad ravimid (diureetikumid) ja kõrgvererõhutõve raviks kasutatavad preparaadid (antihüpertensiivsed ravimid).

AKE inhibiitorid (südamepuudulikkuse ja kõrgvererõhutõve ravimid): suurenenud risk neerutalitluse häirete tekkeks.

Väikeses annuses atsetüülsalitsüülhape: atsetüülsalitsüülhappe väikeste annuste toime vereliistakutele (trombotsüütidele), mis soodustavad vere hüübivust, võib väheneda (vt lõik 2 "Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ibustar").

Muud võimalikud koostoimed

Zidovudiin (AIDS’i vastane ravim): HIV-positiivsetel hemofiiliaga patsientidel on suurenenud risk liigesesiseste verejooksude ja verevalumite tekkeks.

Tsüklosporiin (immuunreaktsioonide pärssimiseks kasutatav ravim; näiteks pärast organite siirdamist või reumaatiliste haiguse korral): oht neerukahjustuse tekkeks.

Takroliimus: oht neerukahjustuse tekkeks.

Kaaliumi säästvad diureetikumid (teatud vedelikku väljutavad ravimid): samaaegsel kasutamisel võib suureneda vere kaaliumisisaldus.

Sulfonüüluurea preparaadid (veresuhkru sisaldust vähendavad ravimid): ehkki ibuprofeeni ja sulfonüüluurea preparaatide, erinevalt teistest MSPVA-dest, koostoimeid ei ole kirjeldatud, on samaaegsel kasutamisel igaks juhuks soovitatav kontrollida veresuhkru sisaldust.

Antikoagulandid: üksikjuhtudel on teatatud koostoimetest ibuprofeeni ja antikoagulantide vahel. Samaaegsel kasutamisel on soovitatav kontrollida verehüübivuse näitajaid.

Ibustar’i võtmine koos toidu ja joogiga

Ärge tarvitage Ibustar’i võtmise ajal alkoholi, sest samaaegne alkoholi tarvitamine võib võimendada võimalikke kõrvaltoimeid, eriti toimeid seedetraktile ja kesknärvisüsteemile.

Rasedus ja imetamine Rasedus

Kui te rasestute Ibustar’i võtmise ajal, siis informeerige sellest oma arsti.

Ibuprofeeni võib kasutada pärast arstiga nõu pidamist ainult raseduse esimese 6 kuu vältel. Võimalike ema või lapsega seotud tüsistuste suurenenud tekkeohu tõttu ei tohi Ibustar’i kasutada raseduse viimase 3 kuu vältel.

Ibustar kuulub selliste ravimite (mittesteroidsed põletikuvastased ained) klassi, mis võivad vähendada naiste viljakust. See toime on ravi lõpetamisel tavaliselt pöörduv.

Imetamine

Ravimi toimeaine ibuprofeen ja selle lammutamisel tekkivad ained erituvad rinnapiima ainult väikeses koguses. Et kahjulikke toimeid rinnapiimaga toidetavale vastsündinule ei ole täheldatud, siis ei ole lühiaegsel kasutamisel tavaliselt vaja imetamist katkestada. Pikaajalisel kasutamisel või ibuprofeeni suurte annuste korral tuleb kaaluda rinnaga toitmise lõpetamist.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kuna Ibustar’i suurte annuste kasutamisel võivad tekkida kesknärvisüsteemiga seotud kõrvaltoimed, näiteks väsimus ja pearinglus, siis võib reaktsioonikiirus ning liikluses aktiivse osalemise ja masinatega töötamise võime üksikutel juhtudel halveneda. See kehtib eriti siis, kui samal ajal tarvitatakse alkoholi. Sellisel juhul ei ole te enam võimeline reageerima piisavalt kiiresti ja adekvaatselt ootamatutele ning kiiretele sündmustele. Ärge juhtige sellisel juhul autot või muid liiklusvahendeid. Ärge töötage liikuvate masinatega. Ärge töötage ebakindlal alusel.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Ibustar’i alati täpselt nii, nagu on kirjas pakendi infolehel. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine

Tavaline annus on:

Kehakaal (vanus) Üksikannus Suurim ööpäevane annus
20…29 kg 6…9 aastat ½ õhukese polümeerikattega tabletti(vastab 200 mg ibuprofeenile) 1½ õhukese polümeerikattega tabletti(vastab 600 mg ibuprofeenile)
30…39 kg 10…12 aastat ½ õhukese polümeerikattega tabletti(vastab 200 mg ibuprofeenile) 2 õhukese polümeerikattega tabletti(vastab 800 mg ibuprofeenile)
> 40 kg noorukid vanuses üle 12 aasta ja täiskasvanud ½…1 õhukese polümeerikattega tabletti(vastab 200…400 mg ibuprofeenile) 3 õhukese polümeerikattega tabletti(vastab 1200 mg ibuprofeenile)

Kui te olete võtnud suurima ühekordse annuse, siis oodake enne järgmise annuse manustamist vähemalt 6 tundi.

Eakad patsiendid ja varasema mao- või kaksteistsõrmiksoole haavandiga patsiendid

Need patsiendid peavad ravi alustama väikseima annusega (vt lõik 2 "Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ibustar").

Neeru- ja maksafunktsiooni kahjustus

Kerge kuni mõõduka neeru- ja maksafunktsiooni kahjustuse korral ei ole vaja annust vähendada.

Manustamisviis ja -tee Suukaudne.

Neelake õhukese polümeerikattega tabletid koos piisava koguse vedelikuga (näiteks klaas vett) söögi ajal või pärast sööki.

Tableti poolitamine

Hoidke tabletti mõlema käe pöidla ja nimetissõrme vahel, poolitusjoon allapoole, ja murdke tablett pöidlaid allapoole surudes mööda poolitusjoont kaheks pooleks.

Kasutamise kestus

Ainult lühiajaliseks kasutamiseks.

Ärge võtke Ibustar’i arstiga nõu pidamata kauem kui 4 päeva.

Kui teil on tunne, et Ibustar’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Ibustar’i rohkem kui ette nähtud

Võtke Ibustar’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud või kuidas on kirjas pakendi infolehe annustamisjuhistes. Kui teile tundub, et ravim ei leevenda valu piisavalt, siis ärge suurendage ise ravimi annust, vaid pidage nõu oma arstiga.

Võimalikud üleannustamise sümptomid:

kesknärvisüsteemi häired, näiteks peavalu, pearinglus ja teadvusetus (lastel ka krambid);

seedetrakti häired, näiteks valu mao piirkonnas, iiveldus ja oksendamine ning seedetrakti verejooks; - maksa- ja neerutalitluse häired;

vererõhu langus;

harvenenud hingamine (hingamisdepressioon); - naha ja limaskestade sinakus (tsüanoos).

Spetsiifilist antidooti ibuprofeenile ei ole.

Ibustar’i üleannustamise kahtluse korral teavitage sellest kohe oma arsti. Sõltuvalt üleannustamise raskusastmest otsustab arst, milliseid meetmeid on vaja rakendada.

Kui te unustate ravimit Ibustar võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Ibustar põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allpool nimetatud kõrvaltoimete tekkimisel teavitage sellest oma arsti, kes otsustab mida edasi teha.

Kõrvaltoimete sageduse hindamisel on kasutatud järgmisi kriteeriume:

Väga sage: esineb rohkem kui ühel kasutajal 10-st.
Sage: esineb ühel kuni kümnel kasutajal 100-st.
Aeg-ajalt: esineb ühel kuni kümnel kasutajal 1000-st
Harv: esineb ühel kuni kümnel kasutajal 10 000-st.
Väga harv: esineb vähem kui ühel kasutajal 10 000-st.
Teadmata sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Võimalikud kõrvaltoimed

Allpool toodud kõrvaltoimete loetelu hõlmab kõiki kõrvaltoimeid, mida ibuprofeeni kasutamisel on täheldatud, sealhulgas ka neid kõrvaltoimeid, mis on tekkinud ibuprofeeni suurte annuste pikaaegsel kasutamisel reumaatiliste haiguste ravis. Kõrvaltoimete esinemissagedus (välja arvatud väga harvade kõrvaltoimete korral) põhineb ibuprofeeni lühiaegsel kasutamisel suurimas ööpäevases annuses kuni 1200 mg suukaudsete ravimvormide korral (= 3 Ibustar’i tabletti) ja 1800 mg ravimküünalde korral.

Kõrvaltoimete puhul tuleb arvestada, et need on tavaliselt annusest sõltuvad ja võivad erinevate inimeste korral suurel määral varieeruda.

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on seotud seedetraktiga.

Võivad tekkida mao /kaksteistsõrmiksoole haavand (peptiline haavand), seedetrakti perforatsioon või verejooks, eelkõige eakatel patsientidel, mis osadel juhtudel võib lõppeda surmaga (vt lõik 2 "Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ibustar").

Pärast ibuprofeeni manustamist on täheldatud iiveldust, oksendamist, kõhulahtisust, kõhupuhitust, kõhukinnisust, seedehäireid, kõhuvalu, tõrvataolist väljaheidet, veriokset, haavandilist stomatiiti (suu limaskesta põletik koos haavandite tekkega), haavandilise soolepõletiku ja Crohni tõve ägenemist (vt lõik 2 "Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ibustar").

Harvem on esinenud mao limaskesta põletikku. Seedetrakti verejooksu risk sõltub kasutatud annusest ja manustamise kestusest

MSPVA-de kasutamisel on täheldatud turseid, hüpertensiooni ja südamepuudulikkust.

Ravimid, nagu Ibustar, võivad vähesel määral suurendada südameataki (südameinfarkti) või insuldi tekkeriski.

Südame häired Väga harv

Südamepekslemine (palpitatsioonid), südamepuudulikkus, südameatakk (müokardi infarkt).

Vere ja lümfisüsteemi häired

Väga harv

Vereloomehäired (aneemia, leukopeenia, trombotsütopeenia, pantsütopeenia, agranulotsütoos). Esmased sümptomid võivad olla palavik, kurguvalu, suu limaskesta pindmised haavandid, gripitaolised nähud, suur väsimus, nina- ja nahaverejooksud.

Sellisel juhul tuleb ravimi võtmine kohe lõpetada ja pöörduda arsti poole. Valuvaigistavate või palavikku alandavate ravimite kasutamine arstiga eelnevalt nõu pidamata ei ole lubatud.

Närvisüsteemi häired

Aeg-ajalt

Kesknärvisüsteemi häired, näiteks peavalu, pearinglus, agiteeritus, ärrituvus või väsimus.

Silma kahjustused Aeg-ajalt Nägemishäired.

Kõrva ja labürindi kahjustused Harv

Kõrvade kumisemine (tinnitus).

Seedetrakti häired

Sage

Seedetraktiga seotud kaebused, näiteks kõrvetised, valu maopiirkonnas, iiveldus, oksendamine, kõhupuhitus, kõhulahtisus, kõhukinnisus ja vähene veritsus seedetraktist, mis üksikjuhtudel võib põhjustada kehvveresust (aneemia).

Aeg-ajalt

Mao /kaksteistsõrmiksoole haavandid (peptilised haavandid), millega võib kaasneda verejooks või perforatsioon, suu limaskesta põletik koos haavandite moodustumisega (haavandiline stomatiit), haavandilise soolepõletiku ja Crohni tõve ägenemine, mao limaskesta põletik (gastriit).

Väga harv

Söögitoru põletik (ösofagiit), kõhunäärme põletik (pankreatiit), peen- ja jämesoole membraanitaoliste ahenemiste teke (diafragma taolised soolestriktuurid).

Kui teil tekib tugev ülakõhuvalu, veriokse, veriroe ja/või väljaheide muutub mustaks, tuleb Ibustar’i võtmine lõpetada ja kohe arsti poole pöörduda.

Neerude ja kuseteede häired

Väga harv

Vedelikupeetus (tursed), eelkõige kõrge vererõhu ja neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel, nefrootiline sündroom (vedeliku kogunemine organismis [tursed] ja rohke valgu eritumine uriiniga), põletikuline neeruhaigus (interstitsiaalne nefriit), millega võib kaasneda äge neerufunktsiooni häire. Võivad esineda ka neerukoe kahjustus (papillaarne nekroos) ja vere kusihappesisalduse suurenemine.

Uriinihulga vähenemine, vedelikupeetus organismis (tursed) ja samuti üldine halb enesetunne võivad olla neerutalitluse halvenemise või isegi neerupuudulikkuse nähtudeks.

Eelpool nimetatud sümptomite tekkel või halvenemisel tuleb Ibustar’i võtmine lõpetada ja kohe arsti poole pöörduda.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused Väga harv

Tõsised nahareaktsioonid, näiteks nahalööve koos punetuse ja villide tekkega (nt Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermise nekrolüüs / Lyelli sündroom), juuste väljalangemine (alopeetsia).

Üksikjuhtudel võivad tuulerõugete või näopiirkonna roospõletiku/vöötohatise korral tekkida rasked nahareaktsioonid ja pehmete kudede kahjustused (vt ka "Infektsioonid ja infestatsioonid").

Infektsioonid ja infestatsioonid Väga harv

Väga harvadel juhtudel on teatud mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (mittesteroidsed põletikuvastased ained, mille hulka kuulub ka Ibustar) kasutamisel kirjeldatud nakkusega seotud põletikuprotsessi ägenemist (näiteks nekrotiseeruva fastsiidi teket).

On täheldatud ajukelme põletiku (aseptiline meningiit) sümptomeid, nagu tugev peavalu, iiveldus, oksendamine, palavik, kaelakangestus või teadvuse hägustumine. Suurem tõenäosus selle tekkimiseks on teatud autoimmuunhaigustega (süsteemne erütematoosne luupus, segatüüpi sidekoehaigus) patsientidel.

Kui Ibustar’i kasutamise ajal tekivad infektsiooni nähud (näiteks punetus, turse, kuumatunne, valu, palavik) või kui need süvenevad, siis tuleb kohe pöörduda arsti poole.

Vaskulaarsed häired Väga harv

Kõrge vererõhk (arteriaalne hüpertensioon).

Immuunsüsteemi häired (ülitundlikkusreaktsioonid)

Aeg-ajalt

Ülitundlikkusreaktsioonid nahalööbe ja nahasügelusega ning astmahoogudega (võimalik on ka vererõhu langus).

Sellisel juhul tuleb Ibustar’i võtmine lõpetada ja teavitada kohe oma arsti.

Väga harv

Rasked üldised ülitundlikkusreaktsioonid.

Need võivad avalduda näopiirkonna, keele ja kõri tursena, mis ahendab hingamisteid, õhupuudustundena, südamekloppimisena ja vererõhu langusena kuni eluohtliku šokini.

Nimetatud sümptomite tekkel on vajalik kiire arstiabi. Need sümptomid võivad avalduda juba pärast esimese annuse võtmist.

Maksa ja sapiteede häired

Väga harv

Maksafunktsiooni häired, maksakahjustus, eriti pikaaegse ravi korral, maksapuudulikkus, äge maksapõletik (hepatiit).

Pikaajalisel kasutamisel tuleb regulaarselt kontrollida maksatalitluse näitajaid.

Psühhiaatrilised häired

Väga harv

Psühhootilised reaktsioonid, depressioon.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Ibustar’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast “EXP”. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Säilitustingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Ibustar sisaldab

Toimeaine on ibuprofeen. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 400 mg ibuprofeeni.

Abiained on:

Tableti sisu: maisitärklis, kolloidne veevaba ränidioksiid, naatriumtärklisglükolaat (A-tüüp), magneesiumstearaat.

Tableti kate: hüpromelloos, makrogool 4000, povidoon K 30, titaandioksiid (E 171).

Kuidas Ibustar välja näeb ja pakendi sisu

Valge või peaaegu valge, pikliku kujuga õhukese polümeerikattega tablett, mille mõlemal küljel on poolitusjoon. Tableti ülemisel küljel mõlemal pool poolitusjoont on tähis "E". Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Läbipaistmatust PVC-st ja pärgametpaberiga kaetud alumiiniumfooliumist blisterpakend karbis, milles on 10, 20 või 30 õhukese polümeerikattega tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

D-12489 Berliin

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti

Paldiski mnt. 27/29

10612 Tallinn

Eesti

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Bulgaaria MIG-400

Tšehhi Vabariik IBUBERL 400mg

Eesti Ibustar
Taani IBUSTAR
Soome MIG-400
Ungari IBUSTAR 400 mg film-coated tablets
Läti IBUSTAR
Poola MIG
Rumeenia MIG-400
Slovakkia MIG-400


Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Ülejõe Apteek

Jannseni tn 7a, Pärnu linn, Pärnu maakond
4432255
ylejoeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating