Otsituimad TOP 5

JOX Oromucosal spray 8,5%+0,1% 30ml N1 (0)

Hingamissüsteem >  Kurguhaiguste raviks kasutatavad preparaadid
Nimetus: JOX Oromucosal spray 8,5%+0,1% 30ml N1
Toimeained: Povidone, iodinated+Allantoin(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: IVAX Pharmaceuticals
ATC kood R02AA89
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Ravimi peamine toimeaine on povidoonjodiid. Kokkupuutes naha ja limaskestadega vabaneb sellest jood, mis hävitab paljusid haigusi põhjustavaid mikroorganisme (baktereid, seeni, mõningaid viirusi). Seetõttu sobib Jox suuõõne ja neelupiirkonna desinfitseerimiseks. Jox sisaldab ka allantoiini, mis soodustab põletikust kahjustatud kudede paranemist.

Jox’i võib arstiga konsulteerimata kasutada paljude suu ja neelupiirkonna põletikuliste seisundite raviks nagu kurguvalu, suu haavandid ja igemepõletik.

Jox’i kasutatakse suuhügieeni tagamiseks hamba- ja suukirurgia korral (enne ja pärast operatsiooni ning operatsiooni ajal). Seda kasutatakse ka toetava ravina samaaegselt antibiootikumraviga streptokokilise angiini ravimiseks. Jox’i sobivuse selliste seisundite raviks määrab teie arst.

Jox’i võib kasutada lastel alates 8. eluaastast, samuti noorukitel ja täiskasvanutel. 8…12-aastased lapsed võivad Jox’I kasutada ainult arsti soovitusel.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Jox’i

kui te olete ülitundlik (allergiline) joodi või Jox’i mõne koostisosa suhtes.

kui te olete rase või toidate last rinnaga.

2 nädalat enne ja pärast plaanilist uuringut või ravi radioaktiivse joodiga.

kui teil on kilpnäärme ületalitlus.

kui teil on neerupuudulikkus.

alla 8-aastastel lastel.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Jox

kui teil on larüngiit (kõripõletik). Kõripõletiku puhul (sümptomiteks on kurgu kähedus, vilistav hingamine ja haukuv kõha) võib Jox’i manustada ainult arsti soovitusel.

kui teil on maksapuudulikkus. Kasutamise sobivuse üle peab otsustama arst.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Jox ja teised samaaegselt kasutatud ravimid, eriti ravimid, mida manustatakse paikselt suhu ja neelu, võivad vastastikku toimida. Jox’i ei tohi samaaegselt kasutada teiste suud ja neelu desinfitseerivate ravimitega, eriti vesinikperoksiidiga. Tuleks vältida samaaegset kasutamist liitiumraviga.

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Ärge kasutage Jox’i raseduse ja imetamise ajal.

Enne iga ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Jox ei mõjuta autojuhtimist või masinatega töötamist.

Oluline teave mõningate Jox’i koostisainete suhtes Ravim sisaldab 18,6% etanooli.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kui arst ei ole teisiti määranud, manustatakse ravimit tavaliselt 2…4 korda ööpäevas, vajadusel sagedamini (iga 4 tunni järel). Pihustatakse 1…3 korda vasakule ja paremale, kuid mitte rohkem kui 6 korda ööpäevas. Kahe manustamise vahele peab jääma vähemalt 4 tundi.

Eemaldage kaitsekork ning asetage kohale aplikaator. Vajutage 2…3 korda pihustile, nii et lahus jõuab pihustisse ning pihustub vajutamise järgselt. Asetage aplikaatori ots suhu ning sulgege suu. Hoidke hinge kinni ja vajutage pihustile 2 korda nii, et üks annus oleks suunatud paremale ja teine vasakule. Pihustatud lahust ei tohi sisse hingata ega alla neelata! Enne kasutamist peske aplikaator kuuma veega.

Lastel võib spreid kasutada alates 8. eluaastast ning vaid juhul, kui nad ei tõrgu suuõõnde paigaldatava võõrkeha (aplikaator) vastu ja kui nad on võimelised koostööd tegema, st suudavad hinge kinni hoida ja ravimi manustamise järgselt seda mitte alla neelata.

Kui teil on tunne, et Jox’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Jox’i rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutate Jox’i rohkem kui ette nähtud või kui teie laps on juhuslikult Jox’i alla neelanud, pöörduge koheselt arsti poole.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Jox põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ravimi manustamise järgselt võib esineda limaskestade ärritust, põhjustades kuumatunde, sügeluse või villide teket ja suukuivust. Nimetatud reaktsioonid on tavaliselt mööduvad. Püsiva suuärrituse või -kuivuse tekkimisel pöörduge koheselt arsti poole.

Nagu kõikide ravimite korral, võivad osad inimesed olla Jox’i suhtes allergilised (ülitundlikud). Allergia esinemisel tekivad reaktsioonid vahetult ravimi kasutamise järgselt. Allergiline reaktsioon võib ilmneda lööbena, väikeste punaste täppidena nahal, sügelusena või nahk võib muutuda tundlikuks päikesevalgusele. Harvadel juhtudel võib esineda hingamisraskusi või neelu paistetust, need seisundid võivad vajada erakorralist ravi. Nimetatud kõrvaltoimete tekkimisel tuleb Jox’i kasutamine koheselt lõpetada ning võtta ühendust arstiga või pöörduda lähima haigla vastuvõtuosakonda.

Jox’i pikaajaline kasutamine võib põhjustada joodi imendumise suurenemist ning viia süsteemsete toimeteni, nagu üleliigse naatriumi koguseni veres ning neerufunktsiooni kahjustuseni.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Spreid on keelatud manustada lahtise tule läheduses.

Ärge kasutage Jox’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Jox sisaldab

Toimeained on povidoonjodiid ja allantoiin. 1 ml lahust sisaldab 85 mg povidoonjodiidi ja 1 mg allantoiini.

Abiained on sidrunhappe monohüdraat, levomentool, propüleenglükool, 96% etanool, naatriumtsitraatdihüdraat, puhastatud vesi.

Kuidas Jox välja näeb ja pakendi sisu

Selge kuni kergelt opalestseeruv punakaspruun veega täielikult segunev vedelik.

30 ml lahust sisaldav plastikust pudel (PE), varustatud keeratava kaanega mehaanilise klapisüsteemi, pihusti ja suu aplikaatoriga. Plastikpudel on koos pakendi infolehe ja suuõõne aplikaatoriga pakendatud välispakendisse.

Müügiloa hoidja ja tootja:

TEVA Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29, 747 70 Opava-Komárov

Tšehhi Vabariik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Pirita tee 20

10127 Tallinn

Tel: +372 611 2409Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Narva Kesklinna Apteek, Narva, A. Puškini tn

A. Puškini tn 13, Narva linn, Ida-Viru maakond
3592378
benu.5142@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kreenholmi Apteek

Kreenholmi tn 39f, Narva
3571599
kreenapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Sillamäe, Viru pst

Viru pst 35, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
3924180
A014@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating