Otsituimad TOP 5

Kamiren 4mg tablet N30 (0)

Kardiovaskulaarsüsteem >  Hüpertensioonivastased ained
Nimetus: Kamiren 4mg tablet N30
Toimeained: Doxazosin(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: KRKA
ATC kood C02CA04
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Näidustused

Kõrgvererõhutõbi. Eesnäärme healoomulisest suurenemisest tingitud vaevuste leevendamine.

Kamiren sisaldab doksasosiini, mis on alfa1-adrenoretseptorite antagonist.

Takistades perifeersete veresoonte seinte kokkutõmbeid, vähendab ravim perifeersete veresoonte vastupanuvõimet ning alandab seeläbi vererõhku. Lisaks sellele vähendab doksasosiin kolesterooli ja triglütseriidide sisaldust vereseerumis.

Doksasosiini ühekordse annuse toime kestab 24 tundi. Ravimi toime vererõhule on maksimaalne 2...6 tundi pärast manustamist. Ravimi täielik toime vererõhule ilmneb aga alles mitmenädalase regulaarse manustamise järgselt. Kui ravimi toime üksinda on ebapiisav, võib samaaegselt kasutada ka teisi vererõhku alandavaid preparaate.

Doksasosiin vähendab kusiti ülaosa ning eesnäärmes kusitit ringjalt ümbritsevate silelihaste kokkutõmbeid. Neid lihaseid lõõgastava toime tulemusena soodustub urineerimisprotsess ning leevenduvad prostata healoomulise hüperplaasia puhused vaevused. Ravimi selliseid sümptomeid leevendavat toimet on tavaliselt võimalik täheldada juba ravikuuri esimese kahe nädala kestel ning ravikuuri jätkamisel tugevneb preparaadi soodne toime veelgi. Doksasosiini toime normaalsele vererõhule on peaaegu olematu.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Palun informeerige oma arsti kui teil esineb mõni krooniline haigus, ainevahetushäire, kui te olete allergiline (ülitundlik) mõne ravimi suhtes ning kui te tarvitate mõnda teist ravimit.

Ärge võtke Kamiren`i

kui te olete allergiline (ülitundlik) doksasosiini, kinasoliinide (nt prasosiini või terasosiini sisaldavad ravimid) või Kamiren’i mõne koostisosa suhtes. Allergia väljenduseks võivad olla sügelus, nahapunetus või hingamisraskused.

kui teil on diagnoositud ortostaatiline hüpotensioon (püstiasendis ilmnev madal vererõhk).

kui teil on diagnoositud suurenenud eesnääre ja sellega kaasneb ka ülemiste kuseteede ummistus, krooniline kuseteede nakkus või teil on põiekivid.

kui te imetate last rinnaga.

kui teil on madal vererõhk.

Te ei tohi kasutada Kamiren’i ainuravimina kui teil on ülevoolupõis või kuseeritus puudub.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Kamiren - kui olete alla 16-aastane.

kui teil on diagnoositud järgmised südamehaigused: aordiklapi või mitraalklapi kitsenemuse tõttu tekkinud kopsuturse ja südamepuudulikkus.

kui teil on maksakahjustus.

kui te olete rase või plaanite rasestuda.

kui te kasutate erektsioonihäirete ravimeid, mis sisaldavad (PDE-5 inhibiitorid) nt sildenafiili, tadalafiili või vardenafiili.

kui teil on laktoositalumatus.

kui te lähete silmakae (katarakti) operatsioonile (läätse hägusus), teavitage palun oma silmaarsti enne operatsiooni, kui te kasutate või olete kasutanud Kamiren’i. See on vajalik, seetõttu, et Kamiren võib põhjustada tüsistusi operatsiooni ajal, mida saab vältida, kui teie silmaarst on selleks ette valmistatud.

Kui te alustate ravi Kamiren’iga võite tunda pearinglust ja nõrkustunnet, mis tuleneb madalast vererõhust.

Ravimi Kamiren võtmine koos toidu ja joogiga

Ravimit Kamiren võib võtta kas hommikul või õhtul. Parim on võtta tablett sisse ühel ja samal kellaajal koos veega.

Te võite Kamireni manustada söögi ajal, enne või pärast sööki.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Sünnitusealised naised peavad ravi ajal kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Imetamise ajal ei tohi Kamiren’i võtta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kamiren võib ravikuuri esimestel päevadel põhjustada peapööritust ja nõrkustunnet.

Ravi ajal Kamiren’iga ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme, sest ravim võib mõjutada teie reaktsioonikiirust, eriti ravikuuri esimestel päevadel.

Ravimi Kamiren võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Doksasosiini võib kasutada kombineeritult teiste vererõhku alandavate ravimitega, kuid sealjuures on eriti ravi alustamisel soovitatav olla ettevaatlik, kuna hüpertensioonivastane toime võib tugevneda. Ettevaatus on vajalik ka sellisel juhul, kui samaaegselt manustatakse selliseid ravimeid, mis mõjutavad ravimite lammutusprotsesside kiirust maksas, kuna need võivad doksasosiini lammutumist kiirendada või aeglustada.

Ettevaatlik tuleb olla Kamiren’i manustamisel koos erektsioonihäirete ravimitega (nt sildenafiil, tadalafiil, vardenafiil). Mõnedel patsientidel võib koosmanustamisel esineda pearinglus või peapööritus, mis võib olla põhjustatud vererõhu langusest kiirel istuma või püsti tõusmisel. Nende sümptomite esinemise tõenäosuse vähendamiseks peate olema doksasosiini regulaarsel ööpäevasel annusel, enne kui hakkate kasutama erektsioonihäire ravimeid.

Levodopa ja baklofeen tugevdavad doksasosiini vererõhku alandavat toimet. Doksasosiin tugevdab trankvillisaatorite ja uinutite sedatiivset toimet. Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid ja glükokortikoidid antagoniseerivad doksasosiini vererõhku langetavat toimet.

Laboratoorsed testid: doksasosiin ei mõjuta PSA (prostata-spetsiifilise antigeeni) kontsentratsiooni.

Oluline teave mõningate Kamiren´i koostisainete suhtes

Kamiren sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Annustamine

Võtke Kamiren`i alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Te ei tohi muuta ravimi annuseid ega katkestada ravikuuri ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata. Ravimi korrektse tarvitamise korral on võimalik kõrvaltoimete esinemissagedust ja raskusastet vähendada ning samuti on arstil sellisel juhul tunduvalt lihtsam määrata kindlaks vajaliku annuse suurust.

Kõrge vererõhk (hüpertensioon).

Doksasosiini algannuseks on 1 mg ööpäevas. Kõige esimene annus tuleb manustada õhtul enne magamaminekut. Sõltuvalt ravimi toimest vererõhu väärtusele võib arst ravimi annust 1 ... 2-nädalaste intervallidega järk-järguliselt suurendada 2 mg, ning seejärel 4 mg ja 8 mg annuseni ööpäevas. Doksasosiini 2 mg...8 mg ööpäevane annus on enamasti osutunud küllalt efektiivseks. Maksimaalne ööpäevane lubatav annus on 16 mg.

Eesnäärme healoomulisest suurenemisest tingitud vaevuste leevendamine normaalse vererõhuga patsientidel.

Doksasosiini algannuseks on 1 mg ööpäevas. Kõige esimene annus tuleb manustada õhtul enne magamaminekut. Sõltuvalt ravitulemustest võib arst ravimi annust 1 ... 2-nädalaste intervallidega järkjärguliselt suurendada 2 mg, ning seejärel 4 mg ja 8 mg annuseni ööpäevas.

Tavaliselt on osutunud küllaldaseks doksasosiini annuseks 2 mg...4 mg ööpäevas. Maksimaalne lubatav annus on 8 mg ööpäevas.

Eesnäärme healoomulisest suurenemisest tingitud vaevuste leevendamine kõrge vererõhuga patsientidel.

Annustamisskeem on samasugune, mis kõrge vererõhu korral ilma eesnäärme healoomulise suurenemiseta. Doksasosiini algannuseks on 1 mg ööpäevas. Kõige esimene annus tuleb manustada õhtul enne magamaminekut. Sõltuvalt ravimi toimest vererõhu väärtusele võib arst ravimi annust 1 ... 2-nädalaste intervallidega järk-järguliselt suurendada 2 mg, ning seejärel 4 mg ja 8 mg annuseni ööpäevas. Doksasosiini 2 mg...8 mg ööpäevane annus on enamasti osutunud küllalt efektiivseks. Maksimaalne ööpäevane lubatav annus on 16 mg.

Annustamine eakatel patsientidel

Eakatel patsientidel võib kasutada tavalisi annuseid.

Annustamine neeruhaigusega patsientidel

Annuse kohandamine muutunud neerufunktsiooni tõttu ei ole vajalik, st võib kasutada tavalisi annuseid.

Annustamine maksakahjustusega patsientidel

Arst määrab teile sobiva annuse lähtudes maksafunktsiooni näitajatest.

Kui teil on tunne, et ravimi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Kamiren´i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete eksikombel võtnud rohkem Kamiren tablette kui on teie tavaline ööpäevane annus, siis võtke viivitamatult ühendust oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse.

Üleannustamise tulemusena tekib vererõhu langus, pearinglus või minestus. Kui te tunnete mõnda nendest sümptomitest, siis heitke pikali, pea ülejäänud kehast allapoole ja jalad kergelt tõstetud asendisse. Konsulteerige arstiga ravimi edasise kasutamise kohta. Tõenäoliselt tuleb ravimi annust vähendada või ravi mõneks ajaks katkestada.

Kui te olete võtnud liiga palju tablette, helistage kohe arstile. Ärge kutsuge esile oksendamist, vaid heitke pikali ülal kirjeldatud asendisse.

Kui te unustate Kamiren´i võtta

Kui unustate tableti võtta, võtke see niipea, kui see teile meenub, välja arvatud juhul, kui on aeg võtta järgmine annus. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Järgmine tablett võtke ettenähtud ajal.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te lõpetate Kamiren´i võtmise

Ravimit tuleb tarvitada regulaarselt. Kui Teil jääb ravimi manustamine vahele mitme päeva jooksul, tuleb alustada otsast peale uue ravikuuriga, kasutades alguses madalaimat annust.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Kamiren põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sagedased kõrvaltoimed (esinevad ühel patsiendil 100-st kuni ühel 10-st)

hingamisteede nakkus, kuseteede nakkus

pearinglus, peavalu, unisus

peapööritus

südame löögisageduse muutused

madal vererõhk

bronhiit, köha, õhupuudustunne, nohu

kõhuvalu, seedehäire, suukuivus, iiveldus

sügelus

seljavalu, lihasevalu

põiepõletik, uriinipidamatus

jõuetus, valu rinnus, gripilaadsed sümptomid, perifeerne turse (vedeliku kogunemine naha alla, nt pahkluude ümber)

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad ühel patsiendil 1000-st kuni ühel patsiendil 100-st)

allergiline ravimreaktsioon

isutus, podagra (kusihappe ainevahetushäirest tekkiv haigus), söögiisu suurenemine

agiteeritus (motoorne rahutus), ärevus, depressioon, närvilisus, unetus

aju-veresoonkonna häire, nõrgenenud tundlikkus, minestus, värin

kohin kõrvus või peas

valu rinnus (stenokardia), südamelihase infarkt

ninaverejooks

kõhukinnisus, kõhulahtisus, kõhupuhitus, oksendamine, mao-peensoole põletik

normist erinevad maksafunktsiooni testid

nahalööve

liigesevalu

urineerimise raskenemine, verikusesus, sage urineermine

impotentsus

valu, näoturse

kehakaalu tõus

Harvad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui ühel patsiendil 10 000-st, kuid vähem kui ühel patsiendil 1000-st).

lihaskrambid, lihasnõrkus

liigkusesus

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui ühel patsiendil 10 000-st).

valgeliblede vähesus veres, trombotsüütide vähesus veres

pearinglus, väärtundlikkus

nägemise ähmastumine

südame löögisageduse aeglustumine, südame rütmihäired

kuumahood

bronhospasm

sapipais (kolestaas), maksapõletik, kollatõbi

juustekadu, punatähnilisus nahal (purpur), nõgestõbi

urineerimishäire, öine sagedane põietühjendus, suurenenud kuseeritus

rinnanäärmete suurenemine meestel, pikaaegne valulik erektsioon

väsimus, halb enesetunne

Teadmata sagedus

operatsiooniaegne lõdva iirise sündroom

vastassuunaline seemnepurse

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida toatemperatuuril kuni 30 °C.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Kamiren sisaldab

Toimeaine on doksasosiin. Üks tablett sisaldab toimeainena 1 mg, 2 mg või 4 mg doksasosiini (mesülaadina).

Abiained on mikrokristalliline tselluloos, naatriumkarboksümetüültärklis, magneesiumstearaat, naatriumlaurüülsulfaat, laktoosmonohüdraat.

Kuidas Kamiren välja näeb ja pakendi sisu

Kamiren 1 mg tablett: ümmargune, pisut kaksikkumer, valge tablett.

Kamiren 2 mg tablett: ümmargune, lame, valge tablett, mille ühel küljel on poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Kamiren 4 mg tablett: ümmargune, lame, valge tablett, mille ühel küljel on poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Kamiren 1 mg: 30 tabletti pakendis.

Kamiren 2 mg: 30 tabletti pakendis.

Kamiren 4 mg: 30 tabletti pakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Krka, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal

Pärnu mnt 141

11314 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Viru Platsi Apteek

Gonsiori tn 3, Tallinn (Kesklinna)
6601340
benu.5130@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mustvee Apteek

Tartu tn 3, Mustvee linn, Jõgeva maakond
7726205
mustvee2@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Pärnu-Jaagupi Apteek

Pärnu mnt 25, Pärnu-Jaagupi alev, Halinga vald, Pärnu maakond
4464463
apteek25@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Paide Vee Tänava Apteek

Vee tn 3, Paide linn, Järva maakond
3850470
paideapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Annelinna Apteek, Tartu, Anne tn

Anne tn 57, Tartu linn, Tartu maakond
7384315
A007@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Annelinna Apteek Kalda

Kalda tee 32, Tartu linn, Tartu maakond
7427010
A013@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating