Otsituimad TOP 5

KAMISTAD N Oromucosal geel 20mg+185mg 10g N1 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Stomatoloogilised preparaadid
Nimetus: KAMISTAD N Oromucosal geel 20mg+185mg 10g N1
Toimeained: Lidocaine+Chamomille extract(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Stada
ATC kood A01AD83
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Kamistad N näidustus on

Igemete ja suuõõne limaskesta tuimestamine ja põletikunähtude leevendamine.

Juhul, kui põletiku sümptomid ei taandu nädalaga tuleb pöörduda arsti poole.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

ÄRGE KASUTAGE Kamistad N-i

- kui olete ülitundlik (allergiline) lidokaiini või teiste amiidirühma lokaalanesteetikumide, kummeli või teiste korvõieliste perekonda kuuluvate taimede, kaneeli, Peruu palsami või Kamistad N muude abiainete suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Kamistad N

Kamistad N ei tohi kokku puutuda silmade või avatud haavadega. Pärast Kamistad N manustamist tuleb käed hoolikalt puhtaks pesta.

Lapsed

Kuna läbi ei ole viidud piisavaid uuringuid, ei tohi Kamistad N-i kasutada alla 12-aastastel lastel.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Infolehes ettenähtud annuste puhul koostoimeid ei ole teada.

Rasedus ja imetamine

Kamistad N geeli kasutamise ohutust raseduse ja imetamise ajal ei ole tõestatud. Seega ei soovitata seda ravimit neil perioodidel kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tänaseni ei ole toimet sõidukite ja masinate juhtimisele täheldatud.

Oluline teave mõningate Kamistad N koostisosade kohta Bensalkooniumkloriid võib põhjustada naha ärritust.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage alati ravimit Kamistad N vastavalt käesolevas infolehes kirjeldatule. Juhul, kui te ei ole kindel, pöörduge arsti või apteekri poole. Juhul, kui arst ei ole määranud teisiti, on tavapäraseks annuseks:

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed

Kolm korda ööpäevas umbes 0,5cm pikkune geeliriba kanda põletikulistele piirkondadele ja masseerida õrnalt sisse.

Hoiduge söömast ja joomast kuni tuimusetunne püsib.

Kasutamise kestus

Põhimõtteliselt kasutuse kestuse osas piirangud puuduvad.

Pöörduge arsti poole, kui teile tundub, et Kamistad N toime on liiga tugev või liiga nõrk.

Kui unustate kasutada ravimit Kamistad N

Jätka ravi vastavalt juhistele. Ärge manustage rohkem geeli, kui tavaliselt.

Juhul, kui teil on selle ravimi kasutamise kohta küsimusi, pöörduge oma arsti või apteekri poole.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Kamistad N põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt (vähem, kui üks 100st, kuid enam, kui üks 1000st ravitud patsiendist): Geeli manustamisele võib järgneda hetkeline kerge põletustunne.

Immuunsüsteemi häired

Väga harv (vähem, kui üks 10000st ravitud patsiendist, või üksikjuhud): Kuna see ravim sisaldab lidokaiini, kaneeli ja kummelit, võivad esineda allergilised reaktsioonid (näit. kontaktallergia). Sellised reaktsioonid võivad ilmneda ka patsientidel, kes on ülitundlikud korvõieliste perekonda kuuluvate taimede (näiteks puju) ja Peruu palsami suhtes (ristallergia oht).

Juhul, kui ilmneb naha või limaskesta ülitundlikkus, tuleb Kamistad N geeli kasutamine lõpetada ning konsulteerida arstiga.

Kuna Kamistad N sisaldab bensalkooniumkloriidi, siis ravimi kasutamise ajal võib esineda naha ärritust.

Juhul, kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Ärge kasutage Kamistad N geeli pärast pakendile ja tuubile märgitud kõlblikkusaja lõppu.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Pärast tuubi esmast avamist kasutada 12 kuu jooksul.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Kamistad N sisaldab

Toimeained on: lidokaiinvesinikkloriid ja kummeliõie ekstrakt

1 g geeli sisaldab 20 mg lidokaiinvesinikkloriidi ja 185 mg kummeliõie ekstrakti (1:4-5). Ekstrahent: 50% (V/V) etanool koos 1,37% trometamooliga (98% sipelghappe abil kohandatud pH-le 7.3).

Abiained on

Bensalkooniumkloriid, etanool 96%, sipelghape, karbomeer, sahhariin, trometamool, puhastatud vesi, Tseiloni kaneelipuu koore õli.

Kuidas Kamistad N välja näeb ja pakendi sisu Kollakas-pruun geel.

Kamistad N geel on saadaval tuubis, mis sisaldab 10 g suuõõnegeeli.

Tootja ja müügiloa hoidja

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D 61118 Bad Vilbel

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Almar Sehver

Tartu mnt 16 10117 Tallinn tel 6605910 almar@aaa.eeApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek, Tallinn, Endla tn

Endla tn 45, Kristiine linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6650552
kristiinekeskus@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek

Gonsiori tn 2, Tallinn (Kesklinna)
6691380
kaubamaja@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating