Otsituimad TOP 5

Linoladiol N cream 0,01% 25g N1 (0)

Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid >  Suguhormoonid ja genitaalsüsteemi modulaatorid
Nimetus: Linoladiol N cream 0,01% 25g N1
Toimeained: Estradiol(C, V)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Dr.August Wolff
ATC kood G03CA03
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Linoladiol N on östradiooli sisaldav kreem kasutamiseks tupes ja välissuguelundite piirkonna nahal. Linoladiol N´i kasutatakse östrogeenide puudusest tingitud suguelundite atroofia sümptomaatiliseks raviks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Linoladiol N kreemi:

kui olete östradiooli, tsetüülstearüülalkoholi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui teil on kunagi diagnoositud pahaloomuline östrogeensõltuv kasvaja või te kahtlustatakse sellise kasvaja olemasolu.

kui teil on endometrioos.

kui teil esineb teadmata põhjusega veritsus tupest.

kui olete rase või imetate.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Linoladiol N:

kui teil on kunagi olnud pahaloomuline östrogeensõltuv kasvaja.

kui teil on diagnoositud emaka ebanormaalne suurenemine.

kui teil on äge süvaveenide tromboos või mõni muu äge trombembooliline haigus.

kui teil on äge või krooniline maksahaigus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Linoladiol N kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Oluline teada

Kreemi Linoladiol N tohib kasutada ainult meditsiinilise järelevalve all.

Enne ravi alustamist kreemiga Linoladiol N, peab toimuma üldine arstlik läbivaatus (sh oma perekonna haigusloo uurimine).

Patsientidel, kes saavad (või on saanud) hormoonasendusravi, tuleb ultraheliga mõõta emaka limaskesta paksust enne Linoladiol N kreemiga ravi alustamist.

Te peate konsulteerima arstiga, kui teil tekib ootamatu veritsus tupest.

Linoladiol N ravi ajal võib postmenopausis naistel olla veidi suurenenud östradiooli kontsentratsioon füsioloogilises vahemikus vereplasmas. Kasutades ravimit mitu kuud, on soovitatav kahjustamata emakaga naistel teha 3 kuu möödudes progestiini väljakutse test. Kui progestiini test osutub negatiivseks on ravi järgneva 6 kuu jooksul lubatud. Lisaks saab täiendavaks diagnostikaks mõõta ultraheliga emaka limaskesta paksust.

Märkus: Et vältida võimalikke kõrvaltoimeid partneril, ärge kasutage kreemi Linoladiol N vahetult enne seksuaalvahekorda või libestusainena,

Eriline ettevaatus on vajalik Linoladiol N kasutamisel koos latekstoodetega (nt kondoomid, pessaarid), sest ravim sisaldab abiaineid (eelkõige stearaate), mis võivad halvendada nende toodete omadusi, muutes need vähemusaldusväärseteks.

Pikaajalise kasutamise käigus tuleb tähelepanu pöörata võimalikele süsteemsetele toimetele (mis mõjutavad kogu keha).

Lapsed ja noorukid

Ettevaatuse mõttes ei tohi kreemi Linoladiol N kasutada lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Linoladiol N

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Linoladiol N kreemi kasutamisel nahal ei ole koostoimetest teiste ravimitega teatatud.

Linoladiol N kreemi kasutamisel tupes ei ole fraktsioneeritud annustamise korral (kaks korda nädalas) koostoimeid oodata, kuna sellise annustamisskeemi korral jääb keskmine östrogeenisisaldus plasmas madalaks.

Linoladiol N kreemi igapäevasel tupesisesel kasutamisel ei ole võimalik järgnevaid koostoimeid täielikult välistada:

samaaegsel kasutamisel koos vere hüübimist pärssivate ravimitega (antikoagulandid) ja veresuhkru taset alandavate ravimitega (antihüperglükeemilised ravimid) võib viimaste tõhusus väheneda.

Linoladiol N kreemi tõhusus võib väheneda selliste preparaatide kasutamisel, mis indutseerivad maksa mikrosomaalseid ensüüme (nt barbituraadid, rifampitsiin).

Pange tähele, et need hoiatused võivad kehtida ka ravimitele, mida olete hiljuti kasutanud.

Rasedus ja imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Linoladiol N on vastunäidustatud (keelatud) raseduse ja imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Spetsiaalsed ettevaatusabinõud ei ole vajalikud.

Linoladiol N sisaldab

Linoladiol N sisaldab tsetüülstearüülalkoholi, mis võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit).


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Linoladiol N on östradiooli sisaldav kreem kasutamiseks tupes ja välissuguelundite piirkonna nahal. Linoladiol N´i kasutatakse östrogeenide puudusest tingitud suguelundite atroofia sümptomaatiliseks raviks.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE LINOLADIOL N KREEMI KASUTAMIST

Ärge kasutage Linoladiol N kreemi:

kui olete östradiooli, tsetüülstearüülalkoholi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui teil on kunagi diagnoositud pahaloomuline östrogeensõltuv kasvaja või te kahtlustatakse sellise kasvaja olemasolu.

kui teil on endometrioos.

kui teil esineb teadmata põhjusega veritsus tupest.

kui olete rase või imetate.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Linoladiol N:

kui teil on kunagi olnud pahaloomuline östrogeensõltuv kasvaja.

kui teil on diagnoositud emaka ebanormaalne suurenemine.

kui teil on äge süvaveenide tromboos või mõni muu äge trombembooliline haigus.

kui teil on äge või krooniline maksahaigus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Linoladiol N kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Oluline teada

Kreemi Linoladiol N tohib kasutada ainult meditsiinilise järelevalve all.

Enne ravi alustamist kreemiga Linoladiol N, peab toimuma üldine arstlik läbivaatus (sh oma perekonna haigusloo uurimine).

Patsientidel, kes saavad (või on saanud) hormoonasendusravi, tuleb ultraheliga mõõta emaka limaskesta paksust enne Linoladiol N kreemiga ravi alustamist.

Te peate konsulteerima arstiga, kui teil tekib ootamatu veritsus tupest.

Linoladiol N ravi ajal võib postmenopausis naistel olla veidi suurenenud östradiooli kontsentratsioon füsioloogilises vahemikus vereplasmas. Kasutades ravimit mitu kuud, on soovitatav kahjustamata emakaga naistel teha 3 kuu möödudes progestiini väljakutse test. Kui progestiini test osutub negatiivseks on ravi järgneva 6 kuu jooksul lubatud. Lisaks saab täiendavaks diagnostikaks mõõta ultraheliga emaka limaskesta paksust.

Märkus: Et vältida võimalikke kõrvaltoimeid partneril, ärge kasutage kreemi Linoladiol N vahetult enne seksuaalvahekorda või libestusainena,

Eriline ettevaatus on vajalik Linoladiol N kasutamisel koos latekstoodetega (nt kondoomid, pessaarid), sest ravim sisaldab abiaineid (eelkõige stearaate), mis võivad halvendada nende toodete omadusi, muutes need vähemusaldusväärseteks.

Pikaajalise kasutamise käigus tuleb tähelepanu pöörata võimalikele süsteemsetele toimetele (mis mõjutavad kogu keha).

Lapsed ja noorukid

Ettevaatuse mõttes ei tohi kreemi Linoladiol N kasutada lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Linoladiol N

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Linoladiol N kreemi kasutamisel nahal ei ole koostoimetest teiste ravimitega teatatud.

Linoladiol N kreemi kasutamisel tupes ei ole fraktsioneeritud annustamise korral (kaks korda nädalas) koostoimeid oodata, kuna sellise annustamisskeemi korral jääb keskmine östrogeenisisaldus plasmas madalaks.

Linoladiol N kreemi igapäevasel tupesisesel kasutamisel ei ole võimalik järgnevaid koostoimeid täielikult välistada:

samaaegsel kasutamisel koos vere hüübimist pärssivate ravimitega (antikoagulandid) ja veresuhkru taset alandavate ravimitega (antihüperglükeemilised ravimid) võib viimaste tõhusus väheneda.

Linoladiol N kreemi tõhusus võib väheneda selliste preparaatide kasutamisel, mis indutseerivad maksa mikrosomaalseid ensüüme (nt barbituraadid, rifampitsiin).

Pange tähele, et need hoiatused võivad kehtida ka ravimitele, mida olete hiljuti kasutanud.

Rasedus ja imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Linoladiol N on vastunäidustatud (keelatud) raseduse ja imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Spetsiaalsed ettevaatusabinõud ei ole vajalikud.

Linoladiol N sisaldab

Linoladiol N sisaldab tsetüülstearüülalkoholi, mis võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit).

KUIDAS LINOLADIOL N KREEMI KASUTADA

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Annustamisjuhised, manustamisviis ja kestus

Järgmine teave kehtib juhul, kui teie arst ei ole teile määranud Linoladiol N kreemi teistsugust kasutamist. Järgige alati kasutusjuhiseid, sest vastasel juhul ei pruugi Linoladiol N õigesti toimida.

Kuidas Linoladiol N kreemi kasutada?

Linoladiol N on tupes ja välissuguelundite piirkonna nahal kasutamiseks mõeldud kreem.

Linoladiol N kreemi võib peale kanda aplikaatoriga või ilma. Kui ei ole teisiti määratud, määrige tupe sissepääsu ja välissuguelundite piirkonna haiguste korral Linoladiol N kreemi õhukese kihina (ligikaudu 1 cm kreemi) nahale üks kuni kaks korda ööpäevas.

Tupe haiguste korral sisestage enne magamaminekut tuppe ühe täidetud aplikaatori sisu (= 2 g kreemi). Esimesel ravinädalal tuleb Linoladiol N kreemi kasutada üle päeva, st 48 tunniste vahedega, ning seejärel edaspidi kaks korda nädalas (säilitusannus). Pärast iga kasutuskorda tuleb aplikaator sooja veega puhtaks pesta.

Märkus: Kui kreemi kasutatakse pika aja jooksul igapäevaselt, peab arst kaaluma suukaudse progestageeni manustamist 12–14 päeva jooksul igas menstruatsioonitsüklis (ühes kuus).

Aplikaatori kasutamisel viiakse Linoladiol N tuppe järgmiselt:

Pärast tuubi avamist hoidke seda vertikaalselt nii, et ava paikneb ülespoole. Keerake aplikaator teise käega külge. Täitke aplikaator kreemiga, rakendades tuubile õrna, kuid pidevat survet. Õige annus on saavutatud siis, kui väljuva kreemi surve all olev kolb enam ei tõuse. Lamavas asendis sisestage aplikaator sügavale tuppe ja vajutage kolb alla.

kusiti

tupe

sissepääs

pärak

Puhastage aplikaator pärast kasutamist.

Aplikaatori puhastamiseks surutakse kolb aplikaatorist välja, vajutades tugevalt pallikujulisele otsale (vajadusel vajutage seda vastu kõva pinda). Seejärel on võimalik kolb ja aplikaatori otsik sooja veega puhtaks pesta ja hiljem uuesti kokku panna.

Kui kaua tuleb Linoladiol N kreemi kasutada?

Ravi kestuse / jätkumise otsustab teie arst regulaarse jälgimise põhjal.

Kui te kasutate Linoladiol N´i rohkem kui ette nähtud

Linoladiol N kreemi ühekordne suurema koguse kasutamine ei ole kahjulik. Kuid veenduge, et järgmisel korral kasutate täpset annust.

Kui te unustate Linoladiol N kreemi kasutada

Ärge kasutage Linoladiol N kreemi kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata. Jätkake ravi tavapärasel viisil.

Kui te lõpetate Linoladiol N kreemi kasutamise

Palun arutage oma arstiga edasist taktikat, sest kui te lõpetate ravi enneaegselt on risk, et ravi ei pruugi olla edukas.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekriga või meditsiiniõega.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvalnähtude sageduse väljendamisel kasutatakse järgnevat jaotust:

Väga sage: rohkem kui ühel patsiendil kümnest ravitud patsiendist
Sage: ühel kuni kümnel patsiendil 100st ravitud patsiendist
Aeg-ajalt: ühel kuni kümnel patsiendil 1000st ravitud patsiendist
Harva: ühel kuni kümnel patsiendil 10 000st ravitud patsiendist
Väga harva: vähem kui ühel patsiendil 10 000st ravitud patsiendist
Ei ole teada: olemasolevate andmete alusel ei ole sagedust võimalik hinnata

Olulised kõrvalnähud või tunnused, mille suhtes tuleb olla valvas, ja mida teha, kui need tekivad.

Kui teil tekib mõni järgmistest kõrvalnähtudest, katkestage Linoladiol N kreemi kasutamine ja võtke ühendust oma arstiga nii kiiresti kui võimalik.

Väga harva: allergilised reaktsioonid.

Teised võimalikud kõrvalnähud

Aeg-ajalt: ajutiselt võib esineda kerge paikne ärritus (nt sügelemine, põletustunne) ja vähene voolus. Pikaajalise kasutamise jooksul peate olema valvas östrogeeni võimalike süsteemsete toimete suhtes (nt rindade valulikkus, veritsus tupest.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja tuubil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Märkused kõlblikkusaja kohta pärast avamist

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate olulisi muutusi kreemi omadustes (värv, lõhn, konsistents).


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Linoladiol N sisaldab:

Toimeaine on: 0,01033 g östradioolhemihüdraati (vastab 0,01 g östradioolile) 100 g kreemis.

Teised abiained on: bensüülalkohol, tsetüülpalmitaat (Ph. Eur.), tsetüülstearüülalkohol (Ph. Eur.) [taimne], naatriumtsitraatdihüdraat (E331), oktüüldodekanool (Ph. Eur.), polüsorbaat 60, sorbitaanstearaat (E491), puhastatud vesi.

Kuidas Linoladiol N välja näeb ja pakendi sisu Linoladiol N on valge ühtlase konsistentsiga kreem.

Tuubid on pakitud välispakendisse ja sisaldavad 25 g, 50 g ja 100 g kreemi kasutamiseks tupes ja välissuguelundite piirkonna nahal.

50 g ja 100 g kreemi sisaldavates tuubipakkides on ka aplikaator. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sudbrackstrasse 56, 33611 Bielefeld, Saksamaa

Telefon: +49 (0)521 8808 05; faks: +49 (0)521 8808 334

E-post: info@wolff-arzneimittel.de

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:

AS Sirowa Tallinn, Salve 2C, 11612 Tallinn.

Tel: 6830 700Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Mõisa

Mõisa tn 8, Narva linn, Ida-Viru maakond
3573098
A046@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Tallinn, Tartu mnt

Tartu mnt 49, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6010428
A011@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating