Otsituimad TOP 5

LIOTON Gel 1000rü 50g N1 (0)

Kardiovaskulaarsüsteem >  Vasoprotektorid
Nimetus: LIOTON Gel 1000rü 50g N1
Toimeained: Heparin sodium(C)
Tipas: Retseptita
Tootja: Berlin-Chemie
ATC kood C05BA03
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
  - 15% 
kuni -20%
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Lioton geel sisaldab hepariini ja on saadaval välispidiseks manustamiseks kasutatava geelina.

Hepariin kuulub veenilaiendite ravimite gruppi millel on vere hüübimist takistav, turseid alandav ning nõrk põletikuvastane toime.

Lioton`i kasutatakse pindmiste veenide põletiku ja hematoomide lokaalseks raviks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Lioton`i

- kui te olete allergiline (ülitundlik) hepariini või Lioton`i mõne koostisosa suhtes. - lastel

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Lioton

Hemorraagilise sündroomi esinemisel peab Lioton geeli manustamisel olema väga ettevaatlik. Lioton geeli ei tohi manustada verejooksu korral, seda ei tohi kanda lahtistele haavadele ja limaskestadele, samuti infitseeritud nahapiirkondadele mädase protsessi korral.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Hepariini manustamine võib suukaudseid antikoagulante (verehüübimist takistavad ravimid) kasutavatel patsientidel veelgi pikendada protrombiiniaega.

Rasedus ja imetamine

Puuduvad spetsiifilised andmed selle ravimi kasutamise kohta raseduse ja rinnaga toitmise ajal.

Oluline teave Lioton ’i mõningate koostisainete suhtes:

Lioton sisaldab abiainetena metüül ja propüül p-hüdroksübensoaati ja seetõttu ei tohi kasutada parabeenallergia korral.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Lioton`i alati juhistele vastavalt. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

3...10 cm geeli manustatakse kergelt masseerides nahale 1...3 korda päevas.

Vähese kogemuse tõttu ja olemasolevate andmete põhjal ei tohi seda lastel kasutada.

Seda kasutatakse nii üksinda kui koos süsteemse raviga põletikuliste ja traumaatiliste haigusseisundite raviks, mille puhul on kasulik nahakaudne turseid ja tursevedelikku vähendav ning vere hüübimist takistav toime.

Seetõttu on Lioton geelil lai ja spetsiifiline kasutusvaldkond, peamiselt veenipõletike korral, millega puutub kokku sisemeditsiinis ja veresoontekirurgias ning traumatoloogiasortopeedias.

Ravimi talutavus – nii paikne kui üldine – on väga hea.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Lioton põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harva võivad pärast ravimi nahale manustamist tekkida allergilised reaktsioonid hepariini suhtes. Üksikjuhtudel võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid nahapunetuse ja sügeluse kujul, mis tavaliselt kaovad kiiresti pärast ravimi kasutamise lõpetamist.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Lioton`i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Lioton sisaldab

Toimeaine on hepariinnaatrium. 1 g geeli sisaldab 1000 RÜ hepariini

Abiained: karbomeer 940, metüül-p-hüdroksübensoaat, propüül-p-hüdroksübensoaat, etüülalkohol, apelsiniõieõli (neroliõli), lavendliõli, trietanoolamiin, puhastatud vesi.

Kuidas Lioton välja näeb ja pakendi sisu

Karbis on tuub 30 g; 50 g või 100g geeliga.

Müügiloa hoidja ja tootja

A. MENARINI Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.

Via Sette Santi 3

Firenze/Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:

OÜ Berlin-Chemie Menarini EestiApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Laikmaa Apteek

Narva mnt 2, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6539781
A047@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating