Otsituimad TOP 5

Livial 2.5mg tablet N28 (0)

Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid >  Suguhormoonid ja genitaalsüsteemi modulaatorid
Nimetus: Livial 2.5mg tablet N28
Toimeained: Tibolone(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Merck Sharp & Dohme
ATC kood G03CX01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Livial on hormoonasendusravi (HAR). Livial sisaldab tibolooni – ainet, millel on soodsad mõjud keha erinevatele kudedele, nagu nt ajule, tupele ja luukoele. Livial'i kasutatakse menopausi läbinud naistel, kelle viimasest loomulikust kuupuhastusest on möödunud vähemalt 12 kuud.

Livial'i kasutatakse:

Menopausi järgsete vaevuste leevendamiseks

Menopausi ajal väheneb naise keha poolt toodetava östrogeeni hulk. See võib põhjustada haigusnähte, nagu nt kuumatunne näol, kaelal ja rindkerel ("kuumalained"). Pärast menopausi leevendab neid haigusnähte Livial. Teile määratakse Livial'i ainult siis, kui teie haigusnähud tõsiselt takistavad teie igapäevaelu.

Osteoporoosi ehk luu-urbnemuse ennetamine

Pärast menopausi võivad mõnedel naistel luud muutuda kergesti murduvaks (luu-urbnemus). Te peate oma arstiga nõu pidama kõigi olemasolevate valikute üle.

Kui teil on osteoporoosist tingitud suurenenud luumurdude tekke risk ja teile ei sobi teised ravimid, siis võite Livial’i võtta luu-urbnemuse ennetamiseks pärast menopausi.

6. peatükist "Pakendi sisu ja muu teave" leiate rohkem teavet Livial'i kohta ja milleks seda kasutatakse.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Haiguslugu ja regulaarsed läbivaatused

HAR või Livial'i kasutamisega kaasnevad ohud, millega peab arvestama, enne kui otsustate ravi alustada või seda jätkata.

Enneaegse menopausiga (munasarjade puudulikkuse või operatsiooni tõttu) naiste ravimise kogemus on piiratud. Kui teil on enneaegne menopaus, siis HAR või Livial'i kasutamise riskid võivad olla erinevad. Palun pidage oma arstiga nõu.

Enne HARga või Livial´iga alustamist (või taasalustamist) viib arst läbi küsitluse teie ja teie pere tervise kohta. Arst võib otsustada läbi viia füüsilise läbivaatuse. See võib vajadusel hõlmata teie rinnanäärmete ja/või suguelundite läbivaatust.

Kui olete alustanud Livial´iga, peate regulaarselt (vähemalt üks kord aastas) arstlikul läbivaatusel käima. Neil läbivaatustel arutage oma arstiga Livial´iga jätkamise kasu ja ohtusid.

Käige regulaarselt rinnanäärmeid kontrollimas, nii nagu teie arst on soovitanud.

Ärge võtke Livial'i, kui miski järgnevast käib teie kohta. Kui te ei ole milleski allpool toodus kindel, siis enne Livial'i võtmist pidage nõu oma arstiga. Ärge võtke Livial’i,

kui olete tibolooni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui põete, olete põdenud või teil kahtlustatakse rinnanäärmevähki.

kui põete või teil kahtlustatakse östrogeensõltuvat kasvajat, nt emaka limaskesta vähki.

kui teil esineb seletamatut tupekaudset veritsust.

teil on emaka limaskesta vohamine (endomeetriumi hüperplaasia), mida ei ravita.

kui teil on või on kunagi olnud verehüüve veenis (tromboos), nagu nt jalgades (süvaveenide tromboos) või kopsudes (kopsuveresoonte emboolia).

kui teil on vere hüübimise häire (nagu nt proteiin C, proteiin S või antitrombiini puudulikkus).

kui teil on või on hiljuti olnud haigus verehüüvete tõttu arterites, nagu nt südamelihase infarkt, rabandus või rinnaahistus.

kui põete või olete põdenud maksahaigust ning maksatalitlus ei ole veel normaliseerunud.

kui teil on harvaesinev verehaigus nimega "porfüüria", mida antakse edasi vanematelt lastele (pärilik haigus).

kui te olete rase või kahtlustate, et olete rase.

kui te imetate last.

Kui ükski ülal loetletud seisunditest tekib Livial'i võtmise ajal esimest korda, siis lõpetage kohe selle võtmine ja pidage kohe oma arstiga nõu.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ravi alustamist rääkige oma arstiga, kui teil on kunagi olnud mõni järgnevatest tervisehädadest, sest ravi ajal Livial'iga võivad need taastekkida või halveneda. Kui nii, siis peate sagedamini oma arsti juures läbivaatustel käima:

fibroidid teie emakas;

emaka limaskestale sarnase koe kasvamine väljaspool teie emakat (endometrioos) või on varem olnud emaka limaskesta vohamist (endomeetriumi hüperplaasiat);

suurenenud risk verehüüvete tekkeks (vt "Verehüübed veenis (tromboos)");

suurenenud risk östrogeensõltuva kasvaja tekkeks (nagu nt kui emal, õel või vanaemal on olnud rinnanäärmevähki);

kõrge vererõhk;

maksa haigusseisund, nagu nt maksa healoomuline kasvaja;

suhkurtõbi;

sapikivid;

migreen või tugevad peavalud;

immuunsüsteemi haigus, mis mõjutab keha mitmeid elundeid (punane söötraig);

langetõbi;

astma;

kõrva trummikilet ja kuulmist mõjutav haigus (otoskleroos ehk kõrvakõvastus); - väga suur rasvade (triglütseriidide) tase teie veres; - vedelikupeetus südame- või neerutalitluse häirete tõttu.

Lõpetage Livial'i võtmine ja pöörduge kohe arsti poole

Kui te panete tähele HAR või Livial'i võtmise ajal midagi järgnevast:

mõni "Ärge võtke Livial'i" lõigus mainitud seisund;

teie naha või teie silmamuna valgete kollaseks muutumine (kollatõbi). Need võivad olla maksahaiguse tunnused;

teie vererõhu suur tõus (haigusnähtudeks võivad olla peavalu, väsimus, peapööritus);

migreenitaolised peavalud, mis tekivad esimest korda;

kui te rasestute;

kui te panete tähele verehüübe tunnuseid, nagu nt

jalgade valulik turse ja punasus, - äkiline valu rindkeres, - hingamisraskused.

Täiendavat teavet vt "Verehüübed veenis (tromboos)".

Märkus. Livial ei ole rasestumisvastane vahend. Kui teie viimasest kuupuhastusest on möödunud vähem kui

12 kuud või teil on vähem kui 50 eluaastat, siis võib teil ikka veel vaja olla kasutada täiendavaid rasedusvastaseid vahendeid raseduse vältimiseks. Pidage oma arstiga nõu.

HAR ja vähk

Emaka limaskesta vohamine (endomeetriumi hüperplaasia) ja emaka limaskesta vähk

(endomeetriumi vähk)

On olnud teateid emaka limaskesta rakkude suurenenud kasvust või vähist naistel, kes kasutavad Livial’i. Emaka limaskesta vähi risk suureneb kasutamise aja pikenedes.

Ebaregulaarne veritsus

Livial'i võtmise esimese 3...6 kuu ajal võib teil esineda ebaregulaarset veritsust või veretilku (määrimist).

Kui aga ebaregulaarne veritsus

kestab kauem kui esimesed 6 kuud;

algab, kui olete juba Livial’i kauem kui 6 kuud võtnud;

kestab edasi pärast Livial´i ravi lõpetamist, siis pöörduge arsti poole niipea kui võimalik.

Rinnanäärmevähk

Tõendid viitavad, et östrogeeni-gestageeni kombinatsiooni ja võimalik, et ka ainult östrogeeni sisaldav HAR suurendab rinnanäärmevähi ohtu. Lisarisk sõltub HAR võtmise kestusest. Lisarisk selgub järgnevate aastate jooksul. Kuid see normaliseerub mõne (kõige rohkem 5) aasta jooksul pärast ravi lõppu.

Võrrelge

Livial’i võtvatel naistel esineb väiksem oht, kui kombineeritud HAR kasutavatel naistel ja võrreldav risk ainult östrogeeni sisaldavat HAR kasutavatel naistel.

Kontrollige regulaarselt oma rinnanäärmeid. Pöörduge oma arsti poole, kui te panete tähele mingeidki muutusi, nagu nt - lohukeste tekkimine nahas, - nibu muutused,

- mis tahes tihked tükid, mida võite näha või tunda.

Munasarjavähk

Munasarjavähki esineb harva. HAR 5...10 aastat võtvatel naistel on teatatud natuke suurenenud riskist munasarjavähile.

Võrrelge

5-aastase perioodi jooksul HAR mittesaavatest 50-...69-aastastest naistest diagnoositakse munasarjavähk keskmiselt umbes 2 naisel tuhandest. 5 aastat HAR võtnud naiste hulgas on 2...3 juhtumit 1000 kasutaja kohta (st kuni 1 lisajuhtum).

Livial'i kasutamisel on munasarjavähi suurenenud risk sarnane teistsugust tüüpi HARdega.

HAR mõju südamele ja vereringele

Verehüübed veenis (tromboos)

Verehüüvete tekke risk veenides on umbes 1,3...3 korda suurem HAR kasutajatel kui mittekasutajatel, eriti selle võtmise esimesel aastal.

Verehüübed võivad olla ohtlikud ja kui üks neist rändab kopsudesse, siis võib see põhjustada valu rindkeres, hingeldust, minestust või isegi surma.

Tõenäolisem on, et teil tekib veenides verehüüve, kui te saate vanemaks ja kui miski järgnevast kehtib teie kohta. Teatage oma arstile, kui teil on mõni järgnevatest seisunditest:

te olete rase või olete hiljuti lapse saanud;

te kasutate östrogeene;

te ei suuda kaua jalutada, sest teil on olnud suurem operatsioon, vigastus või haigus (vt ka lõik 3 "Kui teid on vaja opereerida");

te olete suurel määral ülekaaluline (kehamassiindeks >30 kg/m2);

teil on vere hüübimise häire, mis vajab pikaajalist ravi vere hüübimise takistamiseks kasutatava ravimiga;

kellelgi teie lähedastest sugulastest on kunagi olnud verehüüve jalas, kopsus või mõnes teises elundis;

teil on punane söötraig;

teil on vähk.

Verehüübe nähtusid vt lõigust "Lõpetage Livial'i võtmine ja pöörduge kohe arsti poole".

Võrrelge

Vaadeldes HAR mittevõtvaid 50. eluaastates naisi, siis keskmiselt 5 aastase perioodi jooksul on oodata, et 4...7 naisel tuhandest tekib veeni verehüüve.

Üle 5 aasta östrogeen-gestageen HAR võtvatel 50. eluaastates naistel on 9...12 juhtumit 1000 kasutaja kohta (st 5 lisajuhtumit).

Livial'i kasutamisel on verehüübe veeni tekkimise suurenenud risk väiksem kui teistsugust tüüpi HARdega.

Südamehaigus (südamelihase infarkt)

Puuduvad tõendid, et HAR või Livial ennetaks südamelihase infarkti.

Östrogeen-gestageen HAR kasutavatel üle 60-aastastel naistel tekib natuke tõenäolisemalt südamehaigus, kui neil, kes ei võta HAR. Kuna südamehaiguse risk sõltub tugevalt vanusest, siis südamehaiguste lisajuhtumite arv östrogeen-gestageen HAR tõttu on väga väike tervetel menopausile lähenevatel naistel, kuid see suureneb vanuse edenedes.

Puuduvad tõendid, mis viitaksid, et Livial'iga on südamelihase infarkti risk erinev riskist teiste HARdega.

Ajuinsult

Hiljutine uuring pakub, et HAR ja Livial suurendavad ajuinsuldi tekke riski. Riski suurenemist on täheldatud peamiselt vanematel üle 60-aastastel postmenopausaalsetel naistel.

Võrrelge

Livial'i mittekasutavate 50-ndates eluaastates naiste jälgimine näitas, et 5 aasta jooksul esineb keskmiselt 3 naisel 1000-st ajuinsult. Livial´i kasutavatel 50-ndates eluaastates naistel on see arv 7 naist 1000-st (st 4 lisajuhtumit).

Livial'i mittekasutavate 60-ndates eluaastates naiste jälgimine näitas, et 5 aasta jooksul esineb keskmiselt 11 naisel 1000-st ajuinsult. Livial´i kasutavatel 60-ndates eluaastates naistel on see arv 24 naist 1000-st (st 13 lisajuhtumit).

Muud seisundid

HAR ei enneta mälukaotust. Natuke on tõendeid kõrgemast riskist mälukaotusele naistel, kes hakkavad HAR kasutama pärast 65. eluaastat. Pidage oma arstiga nõu.

Muud ravimid ja Livial

Mõned ravimid võivad Livial’i toimet mõjutada. See võib põhjustada ebaregulaarset veritsust. See kehtib järgmiste ravimite kohta:

ravimid vere hüübimise vastu (nagu nt varfariin);

ravimid langetõve korral (nagu nt fenobarbitaal, fenütoiin ja karbamasepiin);

ravimid tuberkuloosi korral (nagu nt rifampitsiin);

liht-naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed ravimid.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, taimseid ravimeid või muid looduslikke tooteid.

Livial koos toidu ja joogiga

Livial’i võtmise ajal võite te süüa ja juua nagu tavaliselt.

Rasedus ja imetamine

Livial on kasutamiseks ainult menopausi läbinud naistel. Kui te rasestute, siis lõpetage Livial'i võtmine ja võtke ühendust oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teadaolevalt ei mõjuta Livial keskendumisvõimet ja ärksust.

Livial sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Livial on suukaudseks kasutamiseks. Võtke üks tablett päevas. Tabletid neelake alla vähese vee või mõne muu joogiga. Võtke tablett iga päev samal ajal.

Livial’i blistril on tabletid märgistatud nädalapäevadega. Esimene tablett tuleb võtta vastava nädalapäevaga tähistatud pesast. Kui see on nt esmaspäev, võtke esimene tablett ülemisest reast kirja alt esmaspäev. Järgige nädalapäevi, kuni blister on tühi. Alustage järgmisel päeval järgmise blistriga. Ärge jätke vaheaega järgmise blistri või pakendi võtmise vahele.

Livial’i ei tohiks võtta enne, kui viimasest loomulikust menstruatsioonist on möödunud vähemalt 12 kuud. Kui Livial’i on hakatud võtma varem, võib suureneda võimalus ebaregulaarsete tupekaudsete veritsuste tekkeks.

Teie arsti eesmärgiks on määrata teile teie haigusnähtusid raviv väikseim annus nii lühikeseks ajaks kui võimalik. Kui teil on tunne, et see annus on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kui te võtate Livial’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud rohkem Livial’i kui ette nähtud, rääkige sellest kohe arstile või apteekrile.

Kui keegi võtab liiga palju tablette, ei ole põhjust liigselt muretseda. Sellest hoolimata peaksite kohe rääkima oma arstiga. Üleannustamise sümptomid võivad olla iiveldus ja oksendamine või tupekaudne veritsus.

Kui te unustate Livial’i võtta

Kui te unustate ühe tableti võtta, võtke see kohe, kui see teile meenub, juhul, kui te ei ole hilinenud üle 12 tunni. Kui olete hilinenud rohkem kui 12 tundi, jätke vahelejäänud tablett võtmata.

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teid on vaja opereerida

Kui teil tuleb operatsioon, siis öelge kirurgile, et te võtate Livial'i. Võib olla on teil vaja lõpetada Livial'i võtmine umbes 4...6 nädalat enne operatsiooni selleks, et vähendada verehüübe tekke riski (vt lõik 2, "Verehüübed veenis"). Küsige oma arstilt, millal te võite uuesti hakata Livial'i võtma.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

HAR kasutavatel naistel võrreldes HAR mittekasutavate naistega teatatakse sagedamini järgmistest kõrvaltoimetest:

rinnanäärmevähk;

emaka limaskesta vohamine või vähk (endomeetriumi hüperplaasia või vähk);

munasarjavähk;

verehüübed jalgade või kopsude veenides (venoosne trombemboolia);

südamehaigus;

ajuinsult;

võimalik mälukaotus, kui HAR alustatakse pärast 65. eluaastat.

Lisateavet nende kõrvaltoimete kohta vt lõik 2.

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Enamus nendest kõrvaltoimetest on leebed.

Kliinilistes uuringutes täheldatud sagedased kõrvaltoimed (esinevad 1-10% Livial’i kasutavatest naistest) on:

Tupekaudne veritsus või määrimine

Kõhuvalu

Kaalutõus

Rindade valulikkus

Liigkarvasus

Vaginaalsed sümptomid nagu eritus tupest, sügelus ja ärritus

Aeg-ajalt esinenud kõrvaltoime (esines 0,1-1% Livial’i kasutavatest naistest) oli akne.

Teised kõrvaltoimed, mida on täheldatud Livial’i müügijärgsel kasutamisel, on:

Peapööritus, peavalu, migreen, depressioon

Nahalööve või sügelus

Nägemishäired

Seedehäired

Vedelikupeetus

Liigesvalu, lihasvalu

Muutused maksafunktsioonis

On olnud teateid rinnanäärmevähist ja emaka limaskesta rakkude suurenenud kasvust või vähist naistel, kes kasutavad Livial’i.

Konsulteerige arstiga, kui tekib tupekaudne veritsus või mõni kõrvaltoimetest on murettekitav või jätkuv.

Teiste HARdega on teatatud järgnevatest kõrvaltoimetest:

sapipõiehaigus;

erinevad nahahäired:

naha värvuse muutus, eriti näol või kaelal, mis on tuntud ka kui "raseduse laigud" (kloasm);

valulikud punakad sõlmed nahal (sõlmjas nahaverevus);

märklauakujulise punetuse või valulike haavanditega lööve (mitmekujuline nahaverevus).

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril 2...25 ˚C. Hoida originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult. Kontrollige, kas karbil on toodud erinõudeid säilitamise kohta.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast "Kõlblik kuni:". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Kõige olulisemad looduslikud naissuguhormoonid on östrogeenid ja kollakehahormoon progesteroon ehk gestageen. Need hormoonid on vajalikud naise normaalseks seksuaalseks arenguks ja organismi talitluseks ning omavad tähtsust menstruaaltsükli reguleerimises. Östrogeenid mängivad rolli ka luu moodustamisprotsessis. Luu moodustumine toimub nooruses ning maksimaalse luumassini jõutakse 20...30 aasta vanuselt. Pärast seda vanust hakkab luumass vähenema, esialgu aeglaselt, kuid seejärel luukadu kiireneb, iseäranis pärast menopausi. Menopausiks nimetatakse perioodi (tavaliselt umbes 50 aasta vanuselt), mil munasarjad lakkavad järk-järgult östrogeene tootmast. Munasarjade kirurgilisel eemaldamisel (ovarektoomial) enne menopausi lõpeb hormooniproduktsioon väga järsku.

Hormooniproduktsiooni vähenemine põhjustab sageli ammutuntud klimakteerilisi sümptomeid nagu kuumahood ja öised higistamised. Suguhormoonide vähesus võib põhjustada ka tupelimaskesta õhenemist ja kuivust, mille tagajärjeks võivad olla suguühte valulikkus ja tupeinfektsioonide sagenemine. Nende füüsiliste häiretega võivad kaasneda meeleolu kõikumine, närvilisus, depressioon, ärrituvus ja suguiha langus.

Sageli märkamata probleemiks on luukao kiirenemine menopausi perioodil ja selle järel. Järk-järgult muutuvad luud hapraks ning võivad kergesti murduda (osteoporoos), eriti selgroolülid, reieluukael ja kodarluu. Osteoporoos võib põhjustada ka seljavalu, kehapikkuse lühenemist ja selja kõverdumist.

Livial sisaldab tibolooni – ainet, millel on soodsad toimed erinevatele kudedele nagu peaajule, tupele ja luudele. Selle tulemuseks on klimakteeriliste sümptomite, nt kuumahoogude ja öiste higistamiste vähenemine, soodne toime tupe limaskestale, ning meeleolu ja suguiha paranemine. Livial võib peatada ka luumassi vähenemise protsessi, mis toimub pärast menopausi selgroolülides, reieluukaeltes ja kodarluudes. Erinevalt mõnest hormoonasendusravist ei stimuleeri Livial emaka limaskesta, mistõttu see ravim ei kutsu esile igakuist tupeveritsust.

Mida Livial sisaldab

Toimeaine on tiboloon. Tablett sisaldab 2,5 mg tibolooni.

Teised koostisosad on kartulitärklis, laktoos, askorbüülpalmitaat ja magneesiumstearaat.

Kuidas Livial välja näeb ja pakendi sisu

Livial 2,5 mg tabletid on valged ning nende ühele poole on trükitud tekst „MK2“ ja teisele poole „Organon“. Livial’i tabletid on kartongist karpides, mis sisaldavad ühte või kolme blistrit. Blistris on 28 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

N.V. Organon

Kloosterstraat 6,

PO Box 20,

5340 BH ,Oss

Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Merck Sharp & Dohme OÜ

A. H. Tammsaare tee 47

11316 TALLINNApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Narva Kesklinna Apteek, Narva, A. Puškini tn

A. Puškini tn 13, Narva linn, Ida-Viru maakond
3592378
benu.5142@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek

Gonsiori tn 2, Tallinn (Kesklinna)
6691380
kaubamaja@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tartu Sõbra Apteek

Sõbra tn 58, Tartu linn, Tartu maakond
7336655
benu.5137@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Annelinna Apteek Kalda

Kalda tee 32, Tartu linn, Tartu maakond
7427010
A013@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Eesti Apteek OÜ, Veetorni Apteek

Järveküla tee 68, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3366343
benu.5159@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek

Jaama tn 11, Tallinn (Nõmme)
6701272
benu.5144@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating