Otsituimad TOP 5

Maalox 460mg+400mg oral susp.in sachet N20 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Maomahla happesusega seotud häirete raviks kasutatavad ained
Nimetus: Maalox 460mg+400mg oral susp.in sachet N20
Toimeained: Aluminium hydroxide+Magnesium hydroxide(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Sanofi-Aventis
ATC kood A02AD81
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Maalox on magneesium- ja alumiiniumhüdroksiidi (algeldraadina) tasakaalustatud kombinatsioon, millel on suur happe neutraliseerimise võime ja kaitsev toime söögitoru, mao ja kaksteistsõrmiksoole limaskestale. Maalox leevendab kõrgenenud happesusest tingitud valu seedetrakti ülaosas mitmeks tunniks.

Maalox on näidustatud kõrvetiste ja gastroösofageaalse reflukshaiguse (maosisaldise tõus söögitorusse) sümptomaatiliseks raviks täiskasvanutel ja noorukitel alates 15-ndast eluaastast.


Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Maalox on magneesium- ja alumiiniumhüdroksiidi (algeldraadina) tasakaalustatud kombinatsioon, millel on suur happe neutraliseerimise võime ja kaitsev toime söögitoru, mao ja kaksteistsõrmiksoole limaskestale. Maalox leevendab kõrgenenud happesusest tingitud valu seedetrakti ülaosas mitmeks tunniks.

Maalox on näidustatud kõrvetiste ja gastroösofageaalse reflukshaiguse (maosisaldise tõus söögitorusse) sümptomaatiliseks raviks täiskasvanutel ja noorukitel alates 15-ndast eluaastast.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Maalox’it

kui olete alumiiniumhüdroksiidi, magneesiumhüdroksiidi, või selle ravimi mis tahes koostisosa suhtes allergiline,

kui teil on raske neerukahjustus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

kui teil esineb kehakaalu langus,

kui teil on neelamistakistus või püsiv kõhuvalu,

kui teil tekib seedetrakti haigus esmakordselt või on selle iseloom hiljuti muutunud, - kui teil on neerupuudulikkus.

Enne Maalox’i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Muud ravimid ja Maalox

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Antatsiide (maosisaldise happesust vähendavad ravimid) ei tohi võtta samaaegselt teiste ravimitega.

Ettevaatusabinõuna on soovitatav antatsiide võtta 2 tundi enne või pärast teiste ravimite võtmist. Maalox sisaldab antatsiide (alumiiniumhüdroksiid ja magneesiumhüdroksiid). Kuna ka mõned teised ravimid sisaldavad antatsiide, ei tohi antatsiide üleannustamise vältimiseks võtta samaaegselt teiste ravimitega.

Kroonilise neeruhaigusega dialüüsipatsientidel või pikaajalise ravi korral Maalox’iga tuleb arvesse võtta manustatud alumiiniumhüdroksiidi kogust.

Haigusnähtude püsimisel või süvenemisel 10-päevase ravi järgselt ärge suurendage annust. Konsulteerige arsti või apteekriga.

Rasedus ja imetamine

Raseduse ajal võib seda ravimit kasutada ainult arsti loal. Rinnaga toitmist võib selle ravimi võtmise ajal jätkata.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Maalox ei avalda toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Maalox sisaldab sorbitooli, maltitooli, metüülparahüdrokübensoaati, propüülparahüdroksübensoaati

Maalox’i suukaudne suspensioon sisaldavad abiainena sorbitooli.

Maalox’i suhkruvabad närimistabletid sisaldavad abiainetena sorbitooli ja maltitooli.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi võtmist konsulteerima arstiga.

Maalox’i suhkruvabasid närimistablette võivad kasutada ka diabeetikud.

Maalox’i suukaudne suspensioon sisaldab abiainetena metüülparahüdroksübensoaati ja propüülparahüdroksübensoaati, mis võib tekitada allergilisi reaktsioone (ka hilistüüpi).


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Maalox’it

kui olete alumiiniumhüdroksiidi, magneesiumhüdroksiidi, või selle ravimi mis tahes koostisosa suhtes allergiline,

kui teil on raske neerukahjustus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

kui teil esineb kehakaalu langus,

kui teil on neelamistakistus või püsiv kõhuvalu,

kui teil tekib seedetrakti haigus esmakordselt või on selle iseloom hiljuti muutunud, - kui teil on neerupuudulikkus.

Enne Maalox’i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Muud ravimid ja Maalox

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Antatsiide (maosisaldise happesust vähendavad ravimid) ei tohi võtta samaaegselt teiste ravimitega.

Ettevaatusabinõuna on soovitatav antatsiide võtta 2 tundi enne või pärast teiste ravimite võtmist. Maalox sisaldab antatsiide (alumiiniumhüdroksiid ja magneesiumhüdroksiid). Kuna ka mõned teised ravimid sisaldavad antatsiide, ei tohi antatsiide üleannustamise vältimiseks võtta samaaegselt teiste ravimitega.

Kroonilise neeruhaigusega dialüüsipatsientidel või pikaajalise ravi korral Maalox’iga tuleb arvesse võtta manustatud alumiiniumhüdroksiidi kogust.

Haigusnähtude püsimisel või süvenemisel 10-päevase ravi järgselt ärge suurendage annust. Konsulteerige arsti või apteekriga.

Rasedus ja imetamine

Raseduse ajal võib seda ravimit kasutada ainult arsti loal. Rinnaga toitmist võib selle ravimi võtmise ajal jätkata.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Maalox ei avalda toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Maalox sisaldab sorbitooli, maltitooli, metüülparahüdrokübensoaati, propüülparahüdroksübensoaati

Maalox’i suukaudne suspensioon sisaldavad abiainena sorbitooli.

Maalox’i suhkruvabad närimistabletid sisaldavad abiainetena sorbitooli ja maltitooli.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi võtmist konsulteerima arstiga.

Maalox’i suhkruvabasid närimistablette võivad kasutada ka diabeetikud.

Maalox’i suukaudne suspensioon sisaldab abiainetena metüülparahüdroksübensoaati ja propüülparahüdroksübensoaati, mis võib tekitada allergilisi reaktsioone (ka hilistüüpi).


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Maalox’it võivad võtta täiskasvanud ja noorukid alates 15-ndast eluaastast.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Maalox suukaudne suspensioon:

Suukaudne suspensioon 4,3 ml üksikannustena: 1…2 kotikest kõrvetiste või toidu tagasivoolu korral. Mitte üle 12 kotikese päevas. Enne kasutamist tuleb suspensioon hoolikalt segada kotikest õrnalt sõrmede vahel mudides. Suspensioon neelata alla ilma lahjendamata.

Suukaudne suspensioon pudelis: 1 supilusikatäis (15 ml) kõrvetiste või toidu tagasivoolu korral. Mitte üle 6 supilusikatäie päevas. Enne kasutamist tuleb pudelit hoolikalt loksutada.

Maalox närimistabletid:

1...2 tabletti imeda või närida kõrvetiste või toidu tagasivoolu korral. Maksimaalselt 6 korda päevas, mitte üle 12 tableti päevas.

Mitte kasutada üle 10 päeva järjest.

Kui teil on tunne, et Maalox’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Maalox’it rohkem kui ette nähtud

Ravimi liigsel kasutamisel võib tekkida kõhulahtisus või kõhukinnisus.

Alumiiniumhüdroksiid võib põhjustada kõhukinnisust ja magneesiumisoolade üleannustamine võib põhjustada sooletegevuse aeglustumist.

Kui te unustate Maalox’it võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Maalox’it võivad võtta täiskasvanud ja noorukid alates 15-ndast eluaastast.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Maalox suukaudne suspensioon:

Suukaudne suspensioon 4,3 ml üksikannustena: 1…2 kotikest kõrvetiste või toidu tagasivoolu korral. Mitte üle 12 kotikese päevas. Enne kasutamist tuleb suspensioon hoolikalt segada kotikest õrnalt sõrmede vahel mudides. Suspensioon neelata alla ilma lahjendamata.

Suukaudne suspensioon pudelis: 1 supilusikatäis (15 ml) kõrvetiste või toidu tagasivoolu korral. Mitte üle 6 supilusikatäie päevas. Enne kasutamist tuleb pudelit hoolikalt loksutada.

Maalox närimistabletid:

1...2 tabletti imeda või närida kõrvetiste või toidu tagasivoolu korral. Maksimaalselt 6 korda päevas, mitte üle 12 tableti päevas.

Mitte kasutada üle 10 päeva järjest.

Kui teil on tunne, et Maalox’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Maalox’it rohkem kui ette nähtud

Ravimi liigsel kasutamisel võib tekkida kõhulahtisus või kõhukinnisus.

Alumiiniumhüdroksiid võib põhjustada kõhukinnisust ja magneesiumisoolade üleannustamine võib põhjustada sooletegevuse aeglustumist.

Kui te unustate Maalox’it võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Soovitatud annustes tekivad kõrvaltoimed aeg-ajalt.

Immuunsüsteemi häired

Teadmata esinemissagedus: ülitundlikkusreaktsioonid nagu sügelus, nõgestõbi, angioödeem ja anafülaktilised reaktsioonid.

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt: kõhulahtisus või kõhukinnisus.

Ainevahetus- ja toitumishäired

Teadmata esinemissagedus: hüpermagneseemia, hüperalumineemia, hüpofosfateemia.

Ravimi liigsel kasutamisel võib tekkida kõhulahtisus või kõhukinnisus.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Soovitatud annustes tekivad kõrvaltoimed aeg-ajalt.

Immuunsüsteemi häired

Teadmata esinemissagedus: ülitundlikkusreaktsioonid nagu sügelus, nõgestõbi, angioödeem ja anafülaktilised reaktsioonid.

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt: kõhulahtisus või kõhukinnisus.

Ainevahetus- ja toitumishäired

Teadmata esinemissagedus: hüpermagneseemia, hüperalumineemia, hüpofosfateemia.

Ravimi liigsel kasutamisel võib tekkida kõhulahtisus või kõhukinnisus.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Suukaudne suspensioon 250 ml-s pudelis: pärast esmakordset avamist on suspensioon kõlblik 1 kuu.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Suukaudne suspensioon 250 ml-s pudelis: pärast esmakordset avamist on suspensioon kõlblik 1 kuu.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Maalox’i suukaudne suspensioon pudelis sisaldab:

Toimeained on magneesiumhüdroksiid ja alumiiniumhüdroksiid (algeldraadina). 15 ml ehk 1 supilusikatäis ehk 1 kotike suspensiooni sisaldab 600 mg magneesiumhüdroksiidi ja 525 mg alumiiniumhüdroksiidi.

Teised koostisosad on kontsentreeritud soolhape, sidrunhape, D-mannitool, essentsiaalne piparmündiõli, metüülparahüdroksübensoaat (E218), propüülparahüdroksübensoaat (E216), naatriumsahhariin, sorbitool (kristalliseerimata), puhastatud vesi.

Mida Maalox suukaudne suspensioon 4,3 ml üksikannustena kotikestes sisaldab:

Toimeained on magneesiumhüdroksiid ja alumiiniumhüdroksiid. 1 kotike (4,3 ml) sisaldab 400 mg magneesiumhüdroksiidi ja 460 mg alumiiniumhüdroksiidi (ekvivalentne 230 mg alumiiniumoksiidiga).

Teised koostisosad on sahharoosilahus 64%, sorbitoolilahus (kristalliseerimata), ksantaankummi, guarkummi, naatriumkloriid, sidruni maitseaine (sidruniõli, alfa-tokoferool, vitamiin E, terpeensidruniõli, greipfruudiõli, laimiõli, apelsiniõli, kookoseõli, tsitraal).

Mida Maalox närimistabletid (suhkruvabad) sisaldavad:

Toimeained on magneesiumhüdroksiid ja alumiiniumhüdroksiid. Iga närimistablett sisaldab 400 mg magneesiumhüdroskiidi ja 400 mg alumiiniumhüdroksiidi (ekvivalentne 200 mg alumiiniumoksiidiga).

Teised koostisosad on sorbitoolilahus (kristalliseerimata), maltitool, glütserool (85%), naatriumsahhariin, sidruni maitseaine (akaatsia, sidruni lõhnaaine, butüleeritud hüdroksüanisool (E320), puhastatud vesi), talk, magneesiumstearaat.

Kuidas Maalox välja näeb ja pakendi sisu

Suukaudne suspensioon 4,3 ml üksikannustena kotikestes, 20 kotikest karbis.

Suukaudne suspensioon, 250 ml pudelis.

Valge või kergelt kollakat värvi homogeenne suspensioon.

Närimistabletid (suhkruvabad), 20 või 40 tabletti blisterpakendis.

Kaldservaga valge või kollakas ümmargune sidruni lõhnaga graveeringuga tablett. Ühel blistril on 10 närimistabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja sanofi-aventis Estonia OÜ

Pärnu mnt. 139 E/2

11317 Tallinn

Tootja (Maalox suhkruvabad närimistabletid) sanofi-aventis S.p.A Viale Europa 11

21040 Origgio (VA)

Itaalia

Tootja (Maalox suukaudne suspensioon 250 ml pudelis)

Sanofi-aventis S.p.A

Viale Europa 11

21040 Origgo (VA)

Itaalia

Tootja (Maalox suukaudne suspensioon 4,3 ml kotikestes)

Nattermann & Cie. GmbH

Nattermannallee 1, 50829 Köln

Saksamaa

ja

Sanofi-aventis S.p.A

Viale Europa 11

21040 Origgo (VA)

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole: sanofi-aventis Estonia OÜ

Pärnu mnt. 139 E/2

11317 Tallinn

Tel 6273488

Faks 6273481


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Maalox’i suukaudne suspensioon pudelis sisaldab:

Toimeained on magneesiumhüdroksiid ja alumiiniumhüdroksiid (algeldraadina). 15 ml ehk 1 supilusikatäis ehk 1 kotike suspensiooni sisaldab 600 mg magneesiumhüdroksiidi ja 525 mg alumiiniumhüdroksiidi.

Teised koostisosad on kontsentreeritud soolhape, sidrunhape, D-mannitool, essentsiaalne piparmündiõli, metüülparahüdroksübensoaat (E218), propüülparahüdroksübensoaat (E216), naatriumsahhariin, sorbitool (kristalliseerimata), puhastatud vesi.

Mida Maalox suukaudne suspensioon 4,3 ml üksikannustena kotikestes sisaldab:

Toimeained on magneesiumhüdroksiid ja alumiiniumhüdroksiid. 1 kotike (4,3 ml) sisaldab 400 mg magneesiumhüdroksiidi ja 460 mg alumiiniumhüdroksiidi (ekvivalentne 230 mg alumiiniumoksiidiga).

Teised koostisosad on sahharoosilahus 64%, sorbitoolilahus (kristalliseerimata), ksantaankummi, guarkummi, naatriumkloriid, sidruni maitseaine (sidruniõli, alfa-tokoferool, vitamiin E, terpeensidruniõli, greipfruudiõli, laimiõli, apelsiniõli, kookoseõli, tsitraal).

Mida Maalox närimistabletid (suhkruvabad) sisaldavad:

Toimeained on magneesiumhüdroksiid ja alumiiniumhüdroksiid. Iga närimistablett sisaldab 400 mg magneesiumhüdroskiidi ja 400 mg alumiiniumhüdroksiidi (ekvivalentne 200 mg alumiiniumoksiidiga).

Teised koostisosad on sorbitoolilahus (kristalliseerimata), maltitool, glütserool (85%), naatriumsahhariin, sidruni maitseaine (akaatsia, sidruni lõhnaaine, butüleeritud hüdroksüanisool (E320), puhastatud vesi), talk, magneesiumstearaat.

Kuidas Maalox välja näeb ja pakendi sisu

Suukaudne suspensioon 4,3 ml üksikannustena kotikestes, 20 kotikest karbis.

Suukaudne suspensioon, 250 ml pudelis.

Valge või kergelt kollakat värvi homogeenne suspensioon.

Närimistabletid (suhkruvabad), 20 või 40 tabletti blisterpakendis.

Kaldservaga valge või kollakas ümmargune sidruni lõhnaga graveeringuga tablett. Ühel blistril on 10 närimistabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja sanofi-aventis Estonia OÜ

Pärnu mnt. 139 E/2

11317 Tallinn

Tootja (Maalox suhkruvabad närimistabletid) sanofi-aventis S.p.A Viale Europa 11

21040 Origgio (VA)

Itaalia

Tootja (Maalox suukaudne suspensioon 250 ml pudelis)

Sanofi-aventis S.p.A

Viale Europa 11

21040 Origgo (VA)

Itaalia

Tootja (Maalox suukaudne suspensioon 4,3 ml kotikestes)

Nattermann & Cie. GmbH

Nattermannallee 1, 50829 Köln

Saksamaa

ja

Sanofi-aventis S.p.A

Viale Europa 11

21040 Origgo (VA)

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole: sanofi-aventis Estonia OÜ

Pärnu mnt. 139 E/2

11317 Tallinn

Tel 6273488

Faks 6273481Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Suur-Pärnu Apteek, Tallinn, Mere pst

Mere pst 8, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6130700
benu.5153@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pelguranna Apteek

Madala tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6626913
benu.5127@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Narva Kesklinna Apteek, Narva, A. Puškini tn

A. Puškini tn 13, Narva linn, Ida-Viru maakond
3592378
benu.5142@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating