Otsituimad TOP 5

Magne B6 5mg+470mg coated tablet N50 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Vitamiinid
Nimetus: Magne B6 5mg+470mg coated tablet N50
Toimeained: Pyridoxine+Magnesium(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Sanofi-Aventis
ATC kood A11JB81
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Magne B6 kasutatakse magneesiumi ja B6-vitamiini vaeguse vältimiseks ja raviks.

Märkus:

Magneesiumi preparaate soovitab patsiendile tavaliselt arst, kuna magneesiumi vaeguse varajane diagnoosimine on võimalik ainult kliiniliste sümptomite alusel.

Juhul, kui tervislik seisund ei parane Magne B6 kasutamise järgselt, peab kindlasti pöörduma uuesti arsti poole.

Magneesium on mikroelement, mis on organismis rakusiseselt katiooni kujul.

Magneesiumivaegus võib esmaselt olla tingitud magneesiumi ainevahetuse kaasasündinud puudulikkusest, või teiseselt olla tingitud tarbimisvaegusest (alatoitumus, alkoholism, parenteraalne toitmine), suurenenud vajadusest kasvanud vaimse ja füüsilise koormuse korral (noorukid kiire kasvu perioodil, sportlased), imendumishäire seedetraktist (krooniline kõhulahtisus, mao-soole fistul, kõrvalkilpnäärmete vaegtalitlus), või tingituna ulatuslikust kaost neerude kaudu (neerutorukeste haigus, märkimisväärne liigkusesus, diureetikumide kuritarvitamine, krooniline neeruvaagnapõletik, primaarne hüperaldosteronism, ravi tsisplatiiniga).

Kuna magneesium osaleb paljudes ensümaatilistes reaktsioonides, tuleb arvestada magneesiumi vaeguse võimalusega järgmiste kliiniliste sümptomite olemasolul: närvilisus, ärrituvus, kurnatus, väsimus, kerged unehäired, spastilised kõhuvalud, südamekloppimine, lihaste krambid, tundlikkuse häired.

Samaaegse kaltsiumi vaeguse korral, tuleb magneesiumi vaegus korrigeerida enne kaltsiumipreparaatide kasutama hakkamist.

Magneesiumi vaegusest tingitud sümptomid kaovad tavaliselt ühe kuu jooksul pärast ravi algust.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Magne B6

kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeainete või Magne B6 mõne koostisosa suhtes,

kui teil on raske neerupuudulikus,

kui te kasutate samaaegselt levodopa preparaate.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Magne B6

- kui te põete diabeeti, kuna kaetud tabletid sisaldavad abiainena sahharoosi, - kui te põete neeruhaigust, kuna võib tekkida hüpermagneseemia oht.

B6-vitamiini suurtes annustes pikka aega (mitmed kuud või mõnel juhul aastad) võtmisel on oht teatud tüüpi närvikahjustuse tekkeks, mille sümptomiteks on asenditaju häired, värin jäsemetes, koordinatsioonihäired. B6-vitamiini kasutamise lõpetamisel nähud tavaliselt taanduvad.

Magne B6 tabletid ei ole ettenähtud alla 6-aastastele lastele.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Samaaegne levodopa preparaatide kasutamine ei ole lubatud.

Samaaegne fosfaate või kaltsiumi sisaldavate preparaatide manustamine ei ole soovitatav, sest need ained pärsivad magneesiumi imendumist soolestikust. Samaaegse kaltsiumi vaeguse korral, tuleb magneesiumi vaegus korrigeerida enne kaltsiumipreparaatide kasutama hakkamist.

Kui te samal ajal kasutate suukaudseid tetratsükliini preparaate, tuleb Magne B6 võtta sellest vähemalt 3 tundi hiljem.

Magne B6 võtmine koos toidu ja joogiga

Tabletid võetakse sisse söögi ajal juues peale suures koguses (vähemalt klaasitäis) vett.

Rasedus

Kliinilised uuringud piisava arvu rasedatega ei ole tõestanud mingeid väärarengute teket ega lootetoksilisi toimeid. Magneesiumi võib vajadusel raseduse ajal kasutada. Kui te olete rase või kahtlustate rasedust, enne ravimi kasutamist pidage nõu arstiga.

Imetamine

Magneesiumi või B6-vitamiini eraldi manustamine loetakse sobivaks imetamise ajal.

Kuna andmed B6-vitamiini maksimaalse soovitatava päevaannuse kohta imetamisperioodil on piiratud, soovitatakse B6-vitamiini imetavatel naistel manustada kuni 20 mg päevas.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Magne B6 ei tohiks avaldada mõju teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate Magne B6 koostisainete suhtes

Teadmiseks diabeetikutele - kaetud tabletid sisaldavad abiainena sahharoosi.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Magne B6 kasutatakse magneesiumi ja B6-vitamiini vaeguse vältimiseks ja raviks.

Märkus:

Magneesiumi preparaate soovitab patsiendile tavaliselt arst, kuna magneesiumi vaeguse varajane diagnoosimine on võimalik ainult kliiniliste sümptomite alusel.

Juhul, kui tervislik seisund ei parane Magne B6 kasutamise järgselt, peab kindlasti pöörduma uuesti arsti poole.

Magneesium on mikroelement, mis on organismis rakusiseselt katiooni kujul.

Magneesiumivaegus võib esmaselt olla tingitud magneesiumi ainevahetuse kaasasündinud puudulikkusest, või teiseselt olla tingitud tarbimisvaegusest (alatoitumus, alkoholism, parenteraalne toitmine), suurenenud vajadusest kasvanud vaimse ja füüsilise koormuse korral (noorukid kiire kasvu perioodil, sportlased), imendumishäire seedetraktist (krooniline kõhulahtisus, mao-soole fistul, kõrvalkilpnäärmete vaegtalitlus), või tingituna ulatuslikust kaost neerude kaudu (neerutorukeste haigus, märkimisväärne liigkusesus, diureetikumide kuritarvitamine, krooniline neeruvaagnapõletik, primaarne hüperaldosteronism, ravi tsisplatiiniga).

Kuna magneesium osaleb paljudes ensümaatilistes reaktsioonides, tuleb arvestada magneesiumi vaeguse võimalusega järgmiste kliiniliste sümptomite olemasolul: närvilisus, ärrituvus, kurnatus, väsimus, kerged unehäired, spastilised kõhuvalud, südamekloppimine, lihaste krambid, tundlikkuse häired.

Samaaegse kaltsiumi vaeguse korral, tuleb magneesiumi vaegus korrigeerida enne kaltsiumipreparaatide kasutama hakkamist.

Magneesiumi vaegusest tingitud sümptomid kaovad tavaliselt ühe kuu jooksul pärast ravi algust.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE MAGNE B6 VÕTMIST

Ärge võtke Magne B6

kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeainete või Magne B6 mõne koostisosa suhtes,

kui teil on raske neerupuudulikus,

kui te kasutate samaaegselt levodopa preparaate.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Magne B6

- kui te põete diabeeti, kuna kaetud tabletid sisaldavad abiainena sahharoosi, - kui te põete neeruhaigust, kuna võib tekkida hüpermagneseemia oht.

B6-vitamiini suurtes annustes pikka aega (mitmed kuud või mõnel juhul aastad) võtmisel on oht teatud tüüpi närvikahjustuse tekkeks, mille sümptomiteks on asenditaju häired, värin jäsemetes, koordinatsioonihäired. B6-vitamiini kasutamise lõpetamisel nähud tavaliselt taanduvad.

Magne B6 tabletid ei ole ettenähtud alla 6-aastastele lastele.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Samaaegne levodopa preparaatide kasutamine ei ole lubatud.

Samaaegne fosfaate või kaltsiumi sisaldavate preparaatide manustamine ei ole soovitatav, sest need ained pärsivad magneesiumi imendumist soolestikust. Samaaegse kaltsiumi vaeguse korral, tuleb magneesiumi vaegus korrigeerida enne kaltsiumipreparaatide kasutama hakkamist.

Kui te samal ajal kasutate suukaudseid tetratsükliini preparaate, tuleb Magne B6 võtta sellest vähemalt 3 tundi hiljem.

Magne B6 võtmine koos toidu ja joogiga

Tabletid võetakse sisse söögi ajal juues peale suures koguses (vähemalt klaasitäis) vett.

Rasedus

Kliinilised uuringud piisava arvu rasedatega ei ole tõestanud mingeid väärarengute teket ega lootetoksilisi toimeid. Magneesiumi võib vajadusel raseduse ajal kasutada. Kui te olete rase või kahtlustate rasedust, enne ravimi kasutamist pidage nõu arstiga.

Imetamine

Magneesiumi või B6-vitamiini eraldi manustamine loetakse sobivaks imetamise ajal.

Kuna andmed B6-vitamiini maksimaalse soovitatava päevaannuse kohta imetamisperioodil on piiratud, soovitatakse B6-vitamiini imetavatel naistel manustada kuni 20 mg päevas.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Magne B6 ei tohiks avaldada mõju teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate Magne B6 koostisainete suhtes

Teadmiseks diabeetikutele - kaetud tabletid sisaldavad abiainena sahharoosi.

KUIDAS MAGNE B6 VÕTTA

Tabletid on mõeldud täiskasvanutele ja üle 6-aastastele lastele. Tavalised annused on:

Profülaktiline annus:

Täiskasvanud ja üle 14-aastased lapsed 2 tabletti päevas või 1...2 tabletti kaks korda päevas. Nooremad lapsed - ainult arsti ettekirjutusel.

Raviannus:

Täiskasvanud ja üle 14-aastased lapsed: kuni 6 tabletti päevas, jaotatuna 2…3 manustamiskorraks söögi aegadel.

Lapsed:

- alates 6. eluaastast (kehakaaluga üle 20 kg), arvestades soovitatavat magneesiumi annust 5…10 mg/kg päevas, tuleb manustada 2…3 tabletti päevas, jaotatuna 2…3 manustamiskorrale; - üle 14-aastastele ( kehakaaluga üle 50 kg) võib manustada täiskasvanute annuseid.

Ravi tuleb lõpetada niipea kui magneesiumi sisaldus normaliseerub.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kui teil on tunne, et Magne B6 toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Magne B6 rohkem kui ette nähtud

Teatage sellest kohe arstile või apteekrile, kes oskavad teile vajadusel nõu anda.

Kui te unustate Magne B6 võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Magne B6 põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Teatatud on nahareaktsioonidest. Harva on esinenud kõhulahtisust ja kõhuvalu.

Väga harva tekivad allergilised reaktsioonid.

Kõrvaltoimete esinemisel võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 30 ºC.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Ärge kasutage Magne B6 pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Magne B6 sisaldab

Toimeained on magneesiumlaktaatdihüdraat ja püridoksiinvesinikkloriid.

Üks tablett sisaldab: magneesiumlaktaatdihüdraati 470 mg, mis vastab 48 mg magneesiumile (3,94 mEq e 1,97 mmol) ja püridoksiinvesinikkloriidi (B6-vitamiin) 5 mg.

Abiained on sahharoos, kaoliin, akaatsia, karboksüpolümetüleen 934, talk, magneesiumstearaat, karnauba vaha, titaandioksiid.

Kuidas Magne B6 välja näeb ja pakendi sisu

Tabletid on pakendatud blisterpakendisse, 50 kaetud tabletti karbis.

Müügiloa hoidja sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn

Eesti

Tootjad

Sanofi Winthrop Industrie

1, rue de la Vierge

33440 Ambares

Prantsusmaa

sanofi-aventis Zrt.

Harbor Park Campona u. 1.

1222 Budapest

Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Iki įstaigos darbo pabaigos liko: 3val. 24min.
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating