Otsituimad TOP 5

MAXALT 10mg Oral lyophilisate 10mg N2 (0)

Närvisüsteem >  Analgeetikumid
Nimetus: MAXALT 10mg Oral lyophilisate 10mg N2
Toimeained: Rizatriptan(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Merck Sharp & Dohme
ATC kood N02CC04
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

MAXALT kuulub ravimiklassi, mida nimetatakse selektiivseteks serotoniini 5-HT1B/1D-retseptori agonistideks.

MAXALTi kasutatakse täiskasvanutel migreenihoo raviks peavalu faasis.

Ravi MAXALTiga: vähendab aju ümbritsevate veresoonte turset, mis põhjustab migreenihoo ajal peavalu.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke MAXALTi

kui te olete allergiline (ülitundlik) risatriptaanbensoaadi või MAXALTi mõne koostisosa suhtes;

kui teil on mõõduka raskusega või raske hüpertensioon (kõrgenenud vererõhk) või ilma ravimeid kasutamata vererõhu kerge tõus;

kui teil on või on kunagi varem olnud südameprobleeme, sealhulgas südamelihase infarkt või rindkerevalu (stenokardia) või teil on esinenud südamehaigusega seotud tunnuseid;

kui teil on rasked maksa- või neeruprobleemid;

kui teil on olnud insult (ajuveresoonkonna äge haigus) või „miniinsult“ (transitoorne isheemiline atakk (TIA));

kui teil esineb arterite ummistusi (perifeersete veresoonte haigus);

kui te kasutate monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitoreid, näiteks moklobemiid, fenelsiin, tranüültsüpromiin või pargüliin (depressioonivastased ravimid) või linesoliidi (antibiootikumi) või on MAO inhibiitorite võtmisest möödunud vähem kui kaks nädalat;

kui te kasutate ergotamiini tüüpi ravimeid, näiteks ergotamiin või dihüdroergotamiin migreeni ravimiseks või metüsergiidi migreenihoo ennetamiseks;

kui te kasutate migreeni ravimiseks teisi sama tüüpi ravimeid, näiteks sumatriptaan, naratriptaan või solmitriptaan (vt allpool lõik „Võtmine koos teiste ravimitega“).

Kui te ei ole kindel, kas mõni ülaltoodust kehtib ka teie suhtes, rääkige enne MAXALTi võtmist oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga MAXALT

Enne kui te võtate MAXALTi, rääkige oma arsti või apteekriga:

kui teil on mõni järgmine südamehaiguse riskitegur: kõrge vererõhk, suhkurtõbi, te suitsetate või kasutate nikotiiniasendajaid, teie peres on olnud südamehaigusi, te olete üle 40-aastane mees või te olete menopausijärgses eas naine;

kui teil on neeru- või maksaprobleeme;

kui teil on teatud südamerütmihäired (Hisi kimbu sääre blokaad);

kui teil on või on varem olnud allergilisi reaktsioone;

kui teie peavalu on seotud pearingluse, kõndimisraskuse, koordinatsioonihäire või käe või jala nõrkusega;

kui te kasutate naistepuna sisaldavat taimset preparaati;

kui teil on esinenud allergilisi reaktsioone, nagu näo, huulte, keele ja/või kurgu paistetus, mis võivad põhjustada hingamis- ja/või neelamisraskusi (angioödeem);

kui te kasutate depressiooni raviks selektiivseid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid (SSRI-d), näiteks sertraliin, estsitalopraamoksalaat, fluoksetiin või serotoniini ja noradrenaliini tagasihaarde inhibiitoreid (SNRI-d), näiteks venlafaksiin ja duloksetiin;

kui teil on olnud lühiajalisi sümptomeid, sealhulgas rindkerevalu ja pigistustunnet rinnus.

Kui te võtate MAXALTi liiga sageli, võib see põhjustada kroonilise peavalu. Sellistel juhtudel peaksite võtma ühendust oma arstiga, sest võib-olla peate katkestama MAXALTi võtmise.

Palun rääkige oma arstile või apteekrile oma sümptomitest. Teie arst otsustab, kas teil on migreen. MAXALTi tohib võtta ainult migreenihoo korral. MAXALTi ei tohi kasutada muudest, tõsisematest seisunditest tingitud peavalude raviks.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või planeerite kasutama hakata mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. See hõlmab ka taimseid ravimeid ja neid ravimeid, mida te tavaliselt migreeni vastu kasutate. See on oluline seetõttu, et MAXALT võib mõjutada seda, kuidas mõned ravimid toimivad. Ka teised ravimid võivad mõjutada MAXALTi toimet.

Võtmine koos teiste ravimitega

Ärge võtke MAXALTi:

kui te juba kasutate 5HT1B/1D agonisti (mida nimetatakse ka „triptaanideks”), näiteks sumatriptaan, naratriptaan või solmitriptaan;

kui te kasutate monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitoreid, näiteks moklobemiid, fenelsiin, tranüültsüpromiin, linesoliid või pargüliin või MAO inhibiitorite võtmisest on möödunud vähem kui kaks nädalat;

kui te kasutate migreeni raviks ergotamiini tüüpi ravimeid, näiteks ergotamiin või dihüdroergotamiin;

kui te kasutate migreenihoo ennetamiseks metüsergiidi.

Koos MAXALTiga kasutamisel võivad ülalloetletud ravimid suurendada kõrvaltoimete riski.

MAXALTi kasutamise järel peaksite ootama vähemalt 6 tundi enne ergotamiini tüüpi ravimite, näiteks ergotamiin, dihüdroergotamiin või metüsergiid, manustamist.

Pärast ergotamiini tüüpi ravimite võtmist peaksite ootama vähemalt 24 tundi enne MAXALTi võtmist.

Küsige oma arstilt juhiseid MAXALTi võtmise kohta ja sellega seotud ohtusid:

kui te kasutate propranolooli (vt lõik 3 „Kuidas MAXALTi võtta“);

kui te kasutate depressiooni vastu SSRI-sid, näiteks sertraliin, estsitalopraamoksalaat, fluoksetiin või SNRI-sid, näiteks venlafaksiin ja duloksetiin.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

MAXALTi võtmine koos toidu ja joogiga

MAXALTi toime võib toiduga võtmisel alata hiljem. Kuigi ravimit on parem võtta tühja kõhuga, võite seda võtta ka siis, kui olete söönud.

Rasedus ja imetamine

Ei ole teada, kas MAXALTi kasutamine raseduse ajal on kahjulik sündimata lapsele.

Kui te olete rase, planeerite rasestuda või imetate last rinnaga, rääkige enne ravimi kasutamist oma arstiga. Imetamist tuleb vältida 24 tundi pärast ravimi kasutamist.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutamine lastel

MAXALTi suukaudsete lüofilisaatide kasutamine alla 18-aastastel lastel ei ole soovitatav.

Kasutamine üle 65-aastastel patsientidel

Täielikke uuringuid selle kohta, kui ohutu ja tõhus on MAXALT üle 65-aastastel patsientidel, tehtud ei ole.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

MAXALTi võtmise ajal võite tunda unisust või pearinglust. Kui nii juhtub, ärge juhtige autot ega kasutage tööriistu ega masinaid.

Oluline teave mõningate MAXALTi koostisainete suhtes

MAXALT, 5 mg

Fenüülketonuuriaga patsiendid: Sisaldab fenüülalaniini allikat. Võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga inimestele. Üks 5 mg MAXALTi suukaudne lüofilisaat sisaldab 1,88 mg aspartaami (mis sisaldab fenüülalaniini).

MAXALT, 10 mg

Fenüülketonuuriaga patsiendid: Sisaldab fenüülalaniini allikat. Võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga inimestele. Üks 10 mg MAXALTi suukaudne lüofilisaat sisaldab 3,75 mg aspartaami (mis sisaldab fenüülalaniini).


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

MAXALT kuulub ravimiklassi, mida nimetatakse selektiivseteks serotoniini 5-HT1B/1D-retseptori agonistideks.

MAXALTi kasutatakse täiskasvanutel migreenihoo raviks peavalu faasis.

Ravi MAXALTiga: vähendab aju ümbritsevate veresoonte turset, mis põhjustab migreenihoo ajal peavalu.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE MAXALTi VÕTMIST

Ärge võtke MAXALTi

kui te olete allergiline (ülitundlik) risatriptaanbensoaadi või MAXALTi mõne koostisosa suhtes;

kui teil on mõõduka raskusega või raske hüpertensioon (kõrgenenud vererõhk) või ilma ravimeid kasutamata vererõhu kerge tõus;

kui teil on või on kunagi varem olnud südameprobleeme, sealhulgas südamelihase infarkt või rindkerevalu (stenokardia) või teil on esinenud südamehaigusega seotud tunnuseid;

kui teil on rasked maksa- või neeruprobleemid;

kui teil on olnud insult (ajuveresoonkonna äge haigus) või „miniinsult“ (transitoorne isheemiline atakk (TIA));

kui teil esineb arterite ummistusi (perifeersete veresoonte haigus);

kui te kasutate monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitoreid, näiteks moklobemiid, fenelsiin, tranüültsüpromiin või pargüliin (depressioonivastased ravimid) või linesoliidi (antibiootikumi) või on MAO inhibiitorite võtmisest möödunud vähem kui kaks nädalat;

kui te kasutate ergotamiini tüüpi ravimeid, näiteks ergotamiin või dihüdroergotamiin migreeni ravimiseks või metüsergiidi migreenihoo ennetamiseks;

kui te kasutate migreeni ravimiseks teisi sama tüüpi ravimeid, näiteks sumatriptaan, naratriptaan või solmitriptaan (vt allpool lõik „Võtmine koos teiste ravimitega“).

Kui te ei ole kindel, kas mõni ülaltoodust kehtib ka teie suhtes, rääkige enne MAXALTi võtmist oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga MAXALT

Enne kui te võtate MAXALTi, rääkige oma arsti või apteekriga:

kui teil on mõni järgmine südamehaiguse riskitegur: kõrge vererõhk, suhkurtõbi, te suitsetate või kasutate nikotiiniasendajaid, teie peres on olnud südamehaigusi, te olete üle 40-aastane mees või te olete menopausijärgses eas naine;

kui teil on neeru- või maksaprobleeme;

kui teil on teatud südamerütmihäired (Hisi kimbu sääre blokaad);

kui teil on või on varem olnud allergilisi reaktsioone;

kui teie peavalu on seotud pearingluse, kõndimisraskuse, koordinatsioonihäire või käe või jala nõrkusega;

kui te kasutate naistepuna sisaldavat taimset preparaati;

kui teil on esinenud allergilisi reaktsioone, nagu näo, huulte, keele ja/või kurgu paistetus, mis võivad põhjustada hingamis- ja/või neelamisraskusi (angioödeem);

kui te kasutate depressiooni raviks selektiivseid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid (SSRI-d), näiteks sertraliin, estsitalopraamoksalaat, fluoksetiin või serotoniini ja noradrenaliini tagasihaarde inhibiitoreid (SNRI-d), näiteks venlafaksiin ja duloksetiin;

kui teil on olnud lühiajalisi sümptomeid, sealhulgas rindkerevalu ja pigistustunnet rinnus.

Kui te võtate MAXALTi liiga sageli, võib see põhjustada kroonilise peavalu. Sellistel juhtudel peaksite võtma ühendust oma arstiga, sest võib-olla peate katkestama MAXALTi võtmise.

Palun rääkige oma arstile või apteekrile oma sümptomitest. Teie arst otsustab, kas teil on migreen. MAXALTi tohib võtta ainult migreenihoo korral. MAXALTi ei tohi kasutada muudest, tõsisematest seisunditest tingitud peavalude raviks.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või planeerite kasutama hakata mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. See hõlmab ka taimseid ravimeid ja neid ravimeid, mida te tavaliselt migreeni vastu kasutate. See on oluline seetõttu, et MAXALT võib mõjutada seda, kuidas mõned ravimid toimivad. Ka teised ravimid võivad mõjutada MAXALTi toimet.

Võtmine koos teiste ravimitega

Ärge võtke MAXALTi:

kui te juba kasutate 5HT1B/1D agonisti (mida nimetatakse ka „triptaanideks”), näiteks sumatriptaan, naratriptaan või solmitriptaan;

kui te kasutate monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitoreid, näiteks moklobemiid, fenelsiin, tranüültsüpromiin, linesoliid või pargüliin või MAO inhibiitorite võtmisest on möödunud vähem kui kaks nädalat;

kui te kasutate migreeni raviks ergotamiini tüüpi ravimeid, näiteks ergotamiin või dihüdroergotamiin;

kui te kasutate migreenihoo ennetamiseks metüsergiidi.

Koos MAXALTiga kasutamisel võivad ülalloetletud ravimid suurendada kõrvaltoimete riski.

MAXALTi kasutamise järel peaksite ootama vähemalt 6 tundi enne ergotamiini tüüpi ravimite, näiteks ergotamiin, dihüdroergotamiin või metüsergiid, manustamist.

Pärast ergotamiini tüüpi ravimite võtmist peaksite ootama vähemalt 24 tundi enne MAXALTi võtmist.

Küsige oma arstilt juhiseid MAXALTi võtmise kohta ja sellega seotud ohtusid:

kui te kasutate propranolooli (vt lõik 3 „Kuidas MAXALTi võtta“);

kui te kasutate depressiooni vastu SSRI-sid, näiteks sertraliin, estsitalopraamoksalaat, fluoksetiin või SNRI-sid, näiteks venlafaksiin ja duloksetiin.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

MAXALTi võtmine koos toidu ja joogiga

MAXALTi toime võib toiduga võtmisel alata hiljem. Kuigi ravimit on parem võtta tühja kõhuga, võite seda võtta ka siis, kui olete söönud.

Rasedus ja imetamine

Ei ole teada, kas MAXALTi kasutamine raseduse ajal on kahjulik sündimata lapsele.

Kui te olete rase, planeerite rasestuda või imetate last rinnaga, rääkige enne ravimi kasutamist oma arstiga. Imetamist tuleb vältida 24 tundi pärast ravimi kasutamist.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutamine lastel

MAXALTi suukaudsete lüofilisaatide kasutamine alla 18-aastastel lastel ei ole soovitatav.

Kasutamine üle 65-aastastel patsientidel

Täielikke uuringuid selle kohta, kui ohutu ja tõhus on MAXALT üle 65-aastastel patsientidel, tehtud ei ole.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

MAXALTi võtmise ajal võite tunda unisust või pearinglust. Kui nii juhtub, ärge juhtige autot ega kasutage tööriistu ega masinaid.

Oluline teave mõningate MAXALTi koostisainete suhtes

MAXALT, 5 mg

Fenüülketonuuriaga patsiendid: Sisaldab fenüülalaniini allikat. Võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga inimestele. Üks 5 mg MAXALTi suukaudne lüofilisaat sisaldab 1,88 mg aspartaami (mis sisaldab fenüülalaniini).

MAXALT, 10 mg

Fenüülketonuuriaga patsiendid: Sisaldab fenüülalaniini allikat. Võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga inimestele. Üks 10 mg MAXALTi suukaudne lüofilisaat sisaldab 3,75 mg aspartaami (mis sisaldab fenüülalaniini).

KUIDAS MAXALTi VÕTTA

MAXALTi kasutatakse migreenihoogude raviks. Võtke MAXALT sisse kohe pärast migreeni peavalu algust. Ärge kasutage seda hoo ennetamiseks.

Kasutage MAXALTi alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on 10 mg.

Kui te võtate propranolooli või teil on neeru- või maksaprobleeme, peaksite võtma 5 mg MAXALTi. Propranolooli ja MAXALTi võtmise vahele peab jääma vähemalt 2 tundi ja 24 tunni jooksul tohib võtta maksimaalselt 2 annust.

Kui migreen kordub 24 tunni jooksul

Mõnel patsiendil võivad migreeni sümptomid 24 tunni jooksul uuesti tekkida. Kui migreen tekib uuesti, võite võtta veel ühe MAXALTi annuse. Annuste manustamise vahe peab alati olema vähemalt 2 tundi.

Kui migreen püsib ka 2 tunni pärast

Kui hoo ajal ei reageeri peavalu MAXALTi esimesele annusele, siis ärge võtke sama hoo ajal MAXALTi teist annust. Siiski on tõenäoline, et teie peavalu reageerib MAXALTile järgmise hoo ajal.

Ärge võtke rohkem kui 2 annust MAXALTi 24 tunni jooksul (näiteks ärge võtke rohkem kui kaks 10 mg või 5 mg suukaudset lüofilisaati või tabletti 24 tunni jooksul). Annuste manustamise vahe peab alati olema vähemalt 2 tundi.

Kui teie seisund halveneb, pöörduge arsti poole.

Kuidas manustada MAXALTi suukaudseid lüofilisaate

MAXALT (risatriptaanbensoaat) on saadaval 5 mg või 10 mg suukaudse lüofilisaadina, mis on suus lahustuv tablett.

Avage MAXALTi suukaudse lüofilisaadi blisterpakk kuivade kätega.

Suukaudne lüofilisaat tuleb asetada keelele, kus see lahustub, nii et selle saab süljega alla neelata.

Suukaudset lüofilisaati saab kasutada olukordades, kus vedelikke ei ole käepärast, või iivelduse ja oksendamise vältimiseks, mis võivad kaasneda tablettide allaneelamisel vedelikega.

MAXALT on saadaval ka tabletina, mida saab võtta koos vedelikega.

Kui te võtate rohkem MAXALTi kui ette nähtud

Kui te võtate rohkem MAXALTi, kui pidite, rääkige kohe oma arsti või apteekriga. Võtke ravimi pakend endaga kaasa.

Üleannustamise tunnused võivad olla pearinglus, uimasus, oksendamine, minestamine ja südamerütmi aeglustumine.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka MAXALT põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Ravimi kasutamisega seoses võib esineda järgmisi kõrvaltoimeid.

Uuringutes täiskasvanutel olid kõige sagedamini kirjeldatud kõrvaltoimed pearinglus, unisus ja väsimus.

Sage (esinevad 1...10 kasutajal 100st)

torkiv tunne (paresteesia), peavalu, nahatundlikkuse langus (hüpesteesia), vaimse erksuse vähenemine, värinad;

kiire või ebaregulaarne südametegevus (südamepekslemine), väga kiire südametegevus (tahhükardia);

nahaõhetus (lühiajaliselt kestev näo punetus), kuumahood, higistamine;

ebamugavustunne kurgus, hingamisraskus (düspnoe);

iiveldus, suukuivus, oksendamine, kõhulahtisus;

raskustunne keha erinevates osades; - valu kõhus või rindkeres;

nahalööve.

Aeg-ajalt (esinevad 1...10 kasutajal 1000st)

ebakindlus kõndimisel (ataksia), pearinglus (peapööritus), hägune nägemine,

segasus, unetus, närvilisus;

kõrge vererõhk (hüpertensioon), janu, seedehäired (düspepsia);

sügelev ja kublaline lööve, allergiline reaktsioon (ülitundlikkus); näo, huulte, keele ja/või kurgu turse, mis võib põhjustada hingamis- ja/või neelamisraskusi (angioödeem); - kaelavalu, pigistustunne kehaosades, jäikus, lihasnõrkus.

Harv (esinevad 1...10 kasutajal 10000st)

halb maitse suus;

minestus (sünkoop), nn serotoniini sündroom, mis võib põhjustada selliseid kõrvaltoimeid nagu kooma, ebastabiilne vererõhk, äärmiselt kõrge kehatemperatuur, lihaskoordinatsiooni häired, ärevus ja hallutsinatsioonid;

näo valu, vilistav hingamine;

äkiline eluohtlik allergiline reaktsioon (anafülaksia); raske nahaketendus koos palavikuga või ilma (toksiline epidermaalne nekrolüüs);

südamelihase infarkt, südame veresoonte spasm, insult. Tavaliselt tekivad need sümptomid südame ja veresoonte haiguste riskiteguritega (kõrge vererõhk, suhkurtõbi, suitsetamine, nikotiiniasendaja kasutamine, perekonnas südamehaigus või insult, üle 40-aastased mehed, postmenopausaalsed naised, teatud konkreetne südamerütmihäire (Hisi kimbu sääre blokaad)) patsientidel.

Esinemissagedus teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

krambid (krambihood);

jäsemete veresoonte spasmid, sealhulgas käte või jalgade külmus ja tuimus;

käärsoole (jämesool) veresoonte spasmid, mis võivad põhjustada kõhuvalu;

lihasvalu;

muutused südamelöökide rütmis või kiiruses (rütmihäire), aeglane südametalitlus (bradükardia), kõrvalekalded elektrokardiogrammil (test, mis salvestab teie südame elektrilise aktiivsuse).

Rääkige viivitamatult oma arstile, kui teil esinevad allergilise reaktsiooni, serotoniini sündroomi, südamelihase infarkti või insuldi sümptomid.

Rääkige oma arstile ka siis, kui teil esinevad MAXALTi võtmise järel allergilisele reaktsioonile viitavad sümptomid (nt nahalööve või sügelemine).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage MAXALTi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil/kaasaskantaval karbil/kotikesel/blistril pärast "Kõlblik kuni". Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge võtke suukaudse lüofilisaadi blisterpakendit alumiiniumümbrisest välja enne, kui olete valmis ravimi sisse võtma. Ärge kasutage ravimit, kui alumiiniumkotike on kahjustatud.

Hoidke alati alumiiniumümbrist kandekarbis.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida MAXALT sisaldab

- Toimeaine on risatriptaan.

MAXALT, 5 mg

Üks suukaudne lüofilisaat sisaldab 5 mg risatriptaani, mis vastab 7,265 mg risatriptaanbensoaadile.

MAXALT, 10 mg

Üks suukaudne lüofilisaat sisaldab 10 mg risatriptaani, mis vastab 14,53 mg risatriptaanbensoaadile. - Abiained on: želatiin, mannitool (E421), glütsiin, aspartaam (E951), piparmündi maitse- ja lõhnaaine (koosneb piparmündiõlist, maltodekstriinist ja dekstriinist).

Kuidas MAXALT välja näeb ja pakendi sisu

MAXALT 5 mg suukaudsed lüofilisaadid on valged kuni valkjad ümmargused piparmündimaitselised, mille ühel küljel on kolmnurka meenutav kujutis.

MAXALT 10 mg suukaudsed lüofilisaadid on valged kuni valkjad ümmargused piparmündimaitselised, mille ühel küljel on nelinurka meenutav kujutis.

Pakendi suurused: 2, 3, 6, 12 või 18 suukaudset lüofilisaati.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Merck Sharp & Dohme OÜ

A.H. Tammsaare tee 47

11316 Tallinn

Eesti

Tel: 614 4200

Tootja

MERCK SHARP & DOHME B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holland

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Maxalt, 5 mg suukaudsed lüofilisaadid

Austria, Soome, Rootsi MAXALT RAPITAB

Belgia, Luksemburg MAXALT LYO 5 mg

Bulgaaria Максалт RPD 5 mg перорален лиофилизат

Küpros, Eesti, Läti MAXALT

Tšehhi MAXALT 5 mg perorální lyofilizát

Taani MAXALT Smelt, smeltetabletter

Prantsusmaa MAXALTLYO

Saksamaa MAXALT lingua 5 mg Schmelztabletten Kreeka MAXALT Rapid Sol. Tab.

Ungari MAXALT RAPIDISC 5 mg belsőleges liofilizátum

Island MAXALT SMELT 5 mg frostþurrkaðar töflur

Iirimaa Rizatriptan 5 mg oral lyophilisates

Itaalia MAXALT RPD 5 mg liofilizzato orale

Leedu MAXALT 5 mg geriamieji liofilizatai

Malta MAXALT MELT

Holland MAXALT SMELT

Norra Maxalt Rapitab

Poola, Portugal MAXALT RPD

Rumeenia Maxalt 5mg liofilizat oral

Slovakkia MAXALT 5 mg perorálny lyofilizát Sloveenia Maxalt 5 mg peroralni liofilizati

Maxalt, 10 mg suukaudsed lüofilisaadid

Austria, Soome, Rootsi MAXALT RAPITAB

Belgia, Luksemburg MAXALT LYO 10 mg

Bulgaaria Максалт RPD 10 mg перорален лиофилизат

Küpros, Eesti, Läti MAXALT

Tšehhi MAXALT 10 mg perorální lyofilizát

Taani MAXALT Smelt, smeltetabletter

Prantsusmaa MAXALTLYO

Saksamaa MAXALT lingua 10 mg Schmelztabletten Kreeka MAXALT Rapid Sol. Tab.

Ungari MAXALT RAPIDISC 10 mg belsőleges liofilizátum

Island MAXALT SMELT 10 mg frostþurrkaðar töflur

Iirimaa Rizatriptan 10 mg oral lyophilisates

Itaalia MAXALT RPD 10 mg liofilizzato orale

Leedu MAXALT 10 mg geriamieji liofilizatai

Malta, Ühendkuningriik MAXALT MELT

Holland MAXALT SMELT

Norra Maxalt Rapitab

Poola, Portugal MAXALT RPD

Rumeenia Maxalt 10mg liofilizat oral

Slovakkia MAXALT 10 mg perorálny lyofilizát

Sloveenia Maxalt 10 mg peroralni liofilizatiApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Viru Platsi Apteek

Gonsiori tn 3, Tallinn (Kesklinna)
6601340
benu.5130@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek, Tallinn, Endla tn

Endla tn 45, Kristiine linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6650552
kristiinekeskus@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Raja Apteek, Tartu, Aardla tn

Aardla tn 114, Tartu linn, Tartu maakond
7390254
apteek@apteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Laagri Apteek

Veskitammi tn 4, Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond
6796878
laagriapteek@hot.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 09:00 - 15:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating