Otsituimad TOP 5

Movalis 7.5mg tablet N50 (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Põletiku- ja reumavastased ained
Nimetus: Movalis 7.5mg tablet N50
Toimeained: Meloxicam(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Boehringer Ingelheim
ATC kood M01AC06
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

MOVALIS tabletid sisaldavad toimeainena meloksikaami. Meloksikaam on mittesteroidne põletikuvastane aine (MSPVA), millel on tugev põletikuvastane ning valuvaigistav ja palavikku alandav toime.

MOVALIS on näidustatud reumaatiliste haiguste sümptomaatiliseks raviks, nagu

osteoartroos (degeneratiivne liigeshaigus)

reumatoidartriit

anküloseeriv spondüliit (Bechterew'i tõbi)


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke MOVALIS tablette:

kui te olete ülitundlik (allergiline) meloksikaami või MOVALIS tablettide mõne koostisosa suhtes;

kui teil atsetüülsalitsüülhape või teised mittesteroidsed põletikuvastased ravimid põhjustavad astma sümptomeid, nina polüüpe, ägedat piirdunud nahaturset

(angioödeemi), millega kaasub näo-, kaela-, huulte- ja kõriturse või nahalööve, kuna võib esineda ristuv ülitundlikkus;

kui teil on äge seedetrakti haavand ja perforatsioon (mulgustumine), äge soolepõletik (Chrohni tõbi või haavandiline koliit) või varem olnud korduvad seedetrakti haavandid;

kui teil on seoses selle rühma ravimite varasema kasutamisega esinenud seedetrakti verejooksu või mulgustust;

kui teil on varem korduvalt esinenud seedetrakti haavandeid ja/või verejookse(vähemalt kahel korral);

hiljutine peaaju-veresoonkonna verejooks või mõni muu veritsus;

kui teil on raske südamepuudulikkus;

raske maksapuudulikkuse ja raske neerupuudulikkuse korral, kui patsient ei saa dialüüsravi;

raseduse ja imetamise ajal;

lastel vanuses alla 12 eluaasta;

perioperatiivse valu raviks pärgarteri šunteerimise järgselt;

kui te ei talu teatud suhkruid, ravim sisaldab laktoosi (vt lõik „Oluline teave MOVALIS tabletid mõningate koostisainete suhtes“).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga MOVALIS

Ravimid nagu MOVALIS võivad olla seotud südamelihase infarkti või insuldi kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pika-ajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestvust.

Kui teil on probleeme südamega, kui teil on olnud hiljuti insult või kui te arvate, et teil esineb risk selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres või kui te suitsetate), siis peate enne meloksikaami kasutamist arutama seda oma raviarsti või apteekriga.

Kui teil tekib ravi ajal meloksikaamiga nahalööve, limaskestade kahjustus või mõni muu ülitundlikkusreaktsioon, pöörduge oma arsti poole.

Enne MOVALIS’e kasutamist pidage nõu arstiga järgmistel juhtudel:

kui teil esineb/on esinenud mao-seedetrakti haigusi, nt söögitorupõletik, mao limaskesta põletik või mao haavandtõbi või kui te saate antikoagulantravi.

Ravi MOVALIS’ega tuleb katkestada, kui tekib peptiline haavand või mao-sooletrakti verejooks.

Nii nagu teiste MSPVA-de korral võib surmaga lõppev seedetrakti verejooks, haavandumine või mulgustus tekkida igal ajal ravi käigus, nii koos kui ka ilma eelsümptomiteta, olenemata varasemast mao-seedetrakti haigusest. Selliste tüsistuste tagajärjed on tõsisemad tavaliselt vanemaealistel.

Alanenud neeruvereringe ja veremahuga patsientidel võivad MSPVA-d põhjustada neerupuudulikkuse süvenemist, mis tavaliselt taastub pärast MSPVA-de ärajätmist endisele tasemele. Sellisest reaktsioonist on enim ohustatud eakad patsiendid, organismi vedelikupuudusega (dehüdreeritud) ja südamepuudulikkusega haiged, maksatsirroosi, nefrootilise sündroomi ja kroonilise neerupuudulikkusega patsiendid, operatsioonist põhjustatud vähenenud veremahuga haiged, samaaegselt diureetikume, AKE inhibiitoreid või angiotensiin-II retseptorite antagoniste kasutavad patsiendid. Nendel juhtudel tuleb ravi alustamisel mõõta erituva uriini hulk ja määrata neerufunktsioon.

Harvadel juhtudel võivad MSPVA-d põhjustada raskeid neerupõletikke (interstitsiaalset nefriiti, glomerulonefriiti, papillaarset nekroosi või nefrootilist sündroomi). Raske neerupuudulikkusega haigetel ei tohi MOVALIS’e ööpäevane annus ületada 7,5 mg.

Ravi käigus võib esineda kerget ja mööduvat maksaensüümide tõusu.

MSPVA-de kasutamisel on esinenud naatriumi, kaaliumi ja vee peetust ning turseid, millede toimel võib süveneda südamepuudulikkus ja vererõhu tõus. Riskirühma patsiente on soovitatav kliiniliselt jälgida.

Vaimselt või füüsiliselt nõrgestatud ja eakad patsiendid võivad kõrvaltoimeid halvemini taluda. Meloksikaami, nii nagu teistegi MSPVA-de toimel võivad kaasuva infektsioonhaiguse sümptomid muutuda.

Meloksikaami, nagu ka teiste tsüklooksügenaasi/prostaglandiini sünteesi inhibiitorite kasutamine võib kahjustada viljakust, mistõttu seda ravimit ei soovitata kasutada naistel, kes soovivad rasestuda. Seega naistel, kel esineb häireid seoses rasestumisega või kel teostatakse viljatuse uuringuid, tuleb arvestada meloksikaamravi lõpetamise vajadusega.

Oluliste ravimkoostoimete kohta, mis vajavad eri tähelepanu, vt lõik Võtmine koos teiste ravimitega.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Tähtis on arsti teavitada järgmiste ravimite kasutamisest:

teised valuvaigistid või põletikuvastased ravimid, sh aspiriin;

vere hüübimist takistavad ravimid, näiteks hepariin või varfariin;

diureetikumid;

hüpertensiooni ehk kõrge vererõhu ravimid;

liitium;

tsüklosporiin;

metotreksaat;

suhkurtõve ravimid;

depressiooni ravis kasutatavad ravimid (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid);

glükokortikosteroidid;

kolestüramiin;

emakasisesed rasestumisvastased vahendid; • antatsiid, tsimetidiin, digoksiin ja furosemiid;

antidiabeetilised ravimid.

MOVALIS tablettide võtmine koos toidu ja joogiga

Tabletid tuleb söögi ajal vähese vedelikukogusega tervelt alla neelata.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

MOVALIS tablette ei tohi raseduse ajal kasutada. MOVALIS tabletid võivad kahjustada viljakust. Kui te plaanite rasestuda konsulteerige oma arstiga.

MOVALIS tablette ei tohi imetamisperioodil kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Hoiduge autojuhtimisest ja masinate või mehhanismide käsitsemisest, kui teil tekivad nägemishäired, unisus või pearinglus.

Oluline teave MOVALIS tabletid mõningate koostisainete suhtes

MOVALIS tabletid sisaldavad laktoosi.Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke MOVALIS tablette alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi annuse määrab arst, see oleneb teie haiguse raskusest.

Osteoartroos: 7,5 mg ööpäevas, vajadusel võib annust suurendada kuni 15 mg-ni ööpäevas.

Reumatoidartriit: 15 mg ööpäevas, vastavalt ravitoimele võib annust vähendada kuni 7,5 mg-ni ööpäevas.

Anküloseeriv spondüliit: 15 mg ööpäevas, vastavalt ravitoimele võib annust vähendada kuni 7,5 mg-ni ööpäevas.

Patsientidel, kellel on eelnev risk kõrvaltoimete tekkimiseks, alustada ravi 7,5 mg-ga ööpäevas. Dialüüsravi saavatel raske neerupuudulikkusega patsientidel ei tohi ööpäevane annus ületada 7,5 mg.

Kuna kõrvaltoimete võimalus suureneb proportsionaalselt annuse ja ravi kestusega, peab ravi olema võimalikult lühike ning kasutada tuleb väikseimat toimivat ööpäevast annust.

MOVALIS’e maksimaalne lubatud ööpäevane annus täiskasvanutele on 15 mg, noorukitele alates 12-eluaastast 0,25 mg/kg.

Kuna andmed MOVALIS’e kasutamise kohta lastel puuduvad, ei tohi ravimit lastel kasutada.

Kui teil on tunne, et MOVALIS tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate MOVALIS tablette rohkem kui ette nähtud Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole. Üleannustamise sümptomid on:

letargia;

unisus;

iiveldus ja oksendamine; - valu kõhu piirkonnas.

Tavaliselt kaovad need sümptomid kui lõpetate MOVALIS ravi. Võib esineda seedetrakti verejooks.

Raske mürgistus võib põhjustada:

vererõhu tõusu;

ägeda neerupuudulikkuse;

maksafunktsiooni kahjustumise;

hingamise aeglustumise või seiskumise (respiratoorne depressioon);

kooma;

krambid;

kardiovaskulaarse kollapsi; - südameseiskumise;

kiired allergilised (ülitundlikkus) reaktsioonid, sh:

minestus

raskendatud hingamine

nahareaktsioonid (anafülaktoidsed reaktsioonid)

Kui te unustate MOVALIS tablette võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate MOVALIS tablettide võtmise

Konsulteerige oma arstiga enne kui lõpetate tablettide võtmise.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka MOVALIS põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ravimid nagu MOVALIS võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi kõrgenenud riskiga.

Kui teil tekib meloksikaam ravi ajal nahalööve, limaskestade kahjustus või mõni muu äge ülitundlikkusreaktsioon tuleb esimeste nähtude ilmnemisel MOVALIS tablettide võtmine lõpetada.

MOVALIS ravi tuleb katkestada kohe kui ilmnevad seedetrakti veritsuse (põhjustab veriroe) või haavandi (põhjustab valu kõhu piirkonnas ) sümptomid.

Alljärgnevalt on loetletud kõrvaltoimed, mis võivad põhjuslikult olla tingitud MOVALIS’e manustamisest.

Sage (esineb 1…10-l patsiendil igast 100-st ravitust): kõhuvalu, seedehäire (düspepsia), kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine.

Aeg-ajalt ( esineb 1…10-l patsiendil igast 1 000-st ravitust): aneemia, pearinglus, unisus, peavalu, peapööritus, seedetrakti verejooks, mao limaskesta põletik (gastriit), suupõletik (stomatiit), kõhukinnisus, kõhupuhitus, röhitsused, neerufunktsiooni laboratoorsete näitajate kõrvalekalded (kreatiniini ja/või uurea sisalduse tõus seerumis), naha või kudede turse nt. silmaümbruse, näo, huulte suu või kurgu turse (angioneurootiline ödeem), kihelus, nahalööve, vererõhu tõus (hüpertensioon), nahaõhetus, liigsest vedelikust põhjustatud kudede turse (ödeem), kiiret tüüpi ülitundlikkusreaktsioon, maksafunktsiooni näitajate mööduvad kõrvalekalded (nt transaminaaside aktiivsuse või bilirubiini tõus seerumis).

Harv ( esineb 1…10-l patsiendil igast 10 000-st ravitust): südamepekslemine, vere vormelementide arvu muutused (leukopeenia ja trombotsütopeenia), silma sidekesta põletik (konjuktiviit), nägemishäired sh. hägune nägemine, kõrvakohin (tinnitus), astmahood aspiriinile või teistele MSPVA-dele allergilistel patsientidel, maokaksteistsõrmiku haavand, söögitorupõletik (ösofagiit) või jämesoolepõletik (koliit), villiline reaktsioon (Steven-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs), nõgestõbi (urtikaaria), meeleoluhäired.

Väga harv (esineb harvem kui ühel patsiendil igast 10 000-st ravitust): soole mulgustumine (perforatsioon), neerupuudulikkus, raskekujulised allergilised nahareaktsioonid, maksapõletik (hepatiit).

Esinemissagedus teadmata (järgnevaid kõrvaltoimeid on täheldatud kuid nende esinemmissagedust ei saa olemaolevate andmete põhjal hinnata): naha valgustundlikkuse muutus, anafülaktilised/anafülaktoidsed reaktsioonid (sh minestus, raskendatud hingamine, nahareaktsioonid), segasusseisund, desorientatsioon.

Müelotoksiliste ainete, nt metotreksaadi samaaegne manustamine suurendab potentsiaalselt tsütopeenia riski.

MSPVA-de kasutamisega võivad kaasneda urineerimishäired, sh äge uriinipeetus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Säilitada temperatuuril kuni 25˚C.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage MOVALIS tablette pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida MOVALIS tablett sisaldab

Toimeaine on meloksikaam. Üks tablett sisaldab 7,5 mg või 15 mg meloksikaami.

Abiained on: naatriumtsitraat, laktoos, mikrokristalne tselluloos, polüvidoon, veevaba kolloidsilikaat, krospolüvidoon, magneesiumstearaat.

Kuidas MOVALIS tabletid välja näevad ja pakendi sisu

Pakendis on 20 või 50 tabletti.

Müügiloa hoidja

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

Ingelheim am Rhein

Saksamaa

Tootja:

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

5th km Paiania-Markopoulo

19400 Koropi, Attica

Kreeka

või

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim/Rhein

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal

Pärnu mnt 141

11314 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Räpina Apteek, Benu Apteek Eesti

Võru mnt 1, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond
7961294
rapina.apt@neti.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Viru Platsi Apteek

Gonsiori tn 3, Tallinn (Kesklinna)
6601340
benu.5130@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Paide Vee Tänava Apteek

Vee tn 3, Paide linn, Järva maakond
3850470
paideapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Annelinna Apteek Kalda

Kalda tee 32, Tartu linn, Tartu maakond
7427010
A013@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating