Otsituimad TOP 5

Nerheel tablet N50 (0)

Taimsed ja ravimisarnased preparaadid >  Taimsed ja ravimisarnased preparaadid
Nimetus: Nerheel tablet N50
Toimeained: homeopathic preparations(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Heel Biologische Heilmittel
ATC kood T01RS02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Nerheel on homöopaatiline preparaat. Nereel on kõrgkvaliteetne preparaat. Naturaalsed spetsiifilised komponendid tagavad ravimi suurepärase taluvuse ja effektiivsuse. Kaks nendest põhjustavad ravimi Nerheel spetsiifilise lõhna ja värvuse. Tumedavärviline toimeaine Sepia põhjustab tablettide tumedat tooni. Iseäralik lõhn on tingitud palderjanist


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Nerheeli, kui te olete allergiline või ülitundlik Nerheel’i toimeainete või mõne koostisosa suhtes.

Ärge võtke Nerheeli, kui Teil on ülitundlikkus bromile.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Nerheel, kuna

Antud preparaat sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Enne preparaadi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Negatiivset kogemust ei ole täheldatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Nerheel`i kasutamine ei ohusta autojuhtimist või mehhanismidega ja masinatega töötamist.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Nerheel on homöopaatiline preparaat. Nereel on kõrgkvaliteetne preparaat. Naturaalsed spetsiifilised komponendid tagavad ravimi suurepärase taluvuse ja effektiivsuse. Kaks nendest põhjustavad ravimi Nerheel spetsiifilise lõhna ja värvuse. Tumedavärviline toimeaine Sepia põhjustab tablettide tumedat tooni. Iseäralik lõhn on tingitud palderjanist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE NERHEELI KASUTAMIST

Ärge võtke Nerheeli, kui te olete allergiline või ülitundlik Nerheel’i toimeainete või mõne koostisosa suhtes.

Ärge võtke Nerheeli, kui Teil on ülitundlikkus bromile.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Nerheel, kuna

Antud preparaat sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Enne preparaadi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Negatiivset kogemust ei ole täheldatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Nerheel`i kasutamine ei ohusta autojuhtimist või mehhanismidega ja masinatega töötamist.

KUIDAS Nerheel`i KASUTADA

Võtke Nerheel`i alati täpselt nii, nagu infolehes on kirjutatud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on 1 tablett 3 korda päevas keele alla kuni lahustumiseni.

Kui teil on tunne, et Nerheeli toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Nerheel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Preparaat sisaldab taimseid komponente. Harvadel juhtudel võib esineda allergilisi reaktsioone.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Nerheel’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Nerheel sisaldab

Toimeained: 1 tablett sisaldab:

Acidum phosphoricum D4 60 mg;

Strychnos ignatii D4 60 mg;

Sepia officinalis D4 60 mg;

Kalium bromatum D4 30 mg; 5. Zincum isovalerianicum D4 30 mg.

Abiained:

Laktoosmonohüdrat 60 mg;

Magneesiumstearaat 1,5 mg

Kuidas Nerheel välja näeb ja pakendi sisu

Pappkarp, milles plastmasspurk 50 või 250 tabletiga.

Müügiloa hoidja ja tootja.

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

DE-76532 Baden-Baden

Saksamaa

Tel. +49 7221 501-135

Faks. +49 7221 501 440

E-mail: info@heel.de

Lisaküsimuste tekkimisel palun pöörduge müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Aconit AS

Võru tn 11

13612 Tallinn

Eesti

Tel. +372 - 6328 830 e-mail:aconit@anet.eeApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Aruküla Apteek Raasiku Haru

Piiri tn 12a, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond
6070433
raasiku.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 09:00 - 14:00 IV 14:00 - 19:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Lilleküla Apteek

Tulika 31 / Endla tn 45a, Kristiine linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6996962
benu.5194@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating