Otsituimad TOP 5

NICORETTE FRESHFRUIT GUM Medicated chewing-gum 2mg N30 (0)

Närvisüsteem >  Teised närvisüsteemi toimivad ained
Nimetus: NICORETTE FRESHFRUIT GUM Medicated chewing-gum 2mg N30
Toimeained: Nicotine(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: McNeil
ATC kood N07BA01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Nicorette Freshfruit’i kasutatakse:

- Tubakasõltuvuse ravi, sealhulgas võõrutusnähtude ja suitsetamise tungi leevendamine suitsetamisest motiveeritud loobumisel ja suitsetamise vähendamisel enne täielikku loobumist neil, kes ei suuda või ei ole valmis suitsetamisest järsku loobuma.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Nicorette Freshfruit’i

kui te olete ülitundlik (allergiline) nikotiini või Nicorette Freshfruit’i mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Nicorette Freshfruit Enne ravimnärimiskummi kasutamist pidage nõu arstiga:

kui te olete hiljuti läbi elanud raske südameveresoonkonna haiguse (insuldi või südamelihaseinfarkti),

kui teil on valud rinnus;

kui teie vererõhk on kontrollimatult kõrge;

kui teil on maohaavand;

kui teil on kilpnäärme ületalitlus;

kui teil on suhkurtõbi, mille tõttu kasutate insuliini (suitsetamisest loobumisel tuleb teil võib-olla kasutada väiksemaid insuliiniannuseid);

kui teil on neerupealiste kasvaja (feokromotsütoom) – teie arst ütleb seda teile;

kui teil on mõõdukas/raske maksa- või raske neeruhaigus; - kui te olete alla 18-aastane.

Ravimnärimiskumm võib kleepuda hambaproteesidele ja harvadel juhtudel neid kahjustada.

Suitsetamine on tervisele ohtlikum kui nikotiinasendusravi toodete kasutamine.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Suitsetamine võib muuta teie organismi vastust mõnedele ravimitele. Seega tuleb suitsetamisest loobumisel (kas koos nikotiinasendusravi kasutamisega või ilma) teie poolt kasutatavate ravimite annuseid vajadusel korrigeerida. Kui te kasutate selliseid ravimeid nagu teofülliin, takriin, klosapiin, insuliin, imipramiin, olansapiin, ropinirool, klomipramiin või fluvoksamiin, pidage nõu enne Nicorette Freshfruit’i kasutamist oma arsti või apteekriga.

Suitsetamisest loobumisel võivad ravimiannused vajada korrigeerimist.

Rasedus ja imetamine

Rase või last imetav suitsetaja võib ravimnärimiskummi kasutada ainult pärast arsti või apteekriga nõu pidamist. Suitsetamine võib loodet või väikelast tõsiselt kahjustada ja see tuleb lõpetada.

Nikotiin imendub rinnapiima väikestes kogustes, mis võivad mõjutada imikut, seda ka terapeutilistes annustes. Kui rinnaga toitmise ajal kasutatakse nikotiinasendusravi, siis tuleb Nicorette Freshfruit’i kasutada vahetult pärast imetamist, et vähendada Nicorette Freshfruit’i kahjulikku mõju lapsele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi ajal Nicorette Freshfruit’iga ei ole täheldatud toimet autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimele.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Nicorette Freshfruit’i kasutatakse:

- Tubakasõltuvuse ravi, sealhulgas võõrutusnähtude ja suitsetamise tungi leevendamine suitsetamisest motiveeritud loobumisel ja suitsetamise vähendamisel enne täielikku loobumist neil, kes ei suuda või ei ole valmis suitsetamisest järsku loobuma.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE NICORETTE FRESHFRUIT’I KASUTAMIST

Ärge kasutage Nicorette Freshfruit’i

kui te olete ülitundlik (allergiline) nikotiini või Nicorette Freshfruit’i mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Nicorette Freshfruit Enne ravimnärimiskummi kasutamist pidage nõu arstiga:

kui te olete hiljuti läbi elanud raske südameveresoonkonna haiguse (insuldi või südamelihaseinfarkti),

kui teil on valud rinnus;

kui teie vererõhk on kontrollimatult kõrge;

kui teil on maohaavand;

kui teil on kilpnäärme ületalitlus;

kui teil on suhkurtõbi, mille tõttu kasutate insuliini (suitsetamisest loobumisel tuleb teil võib-olla kasutada väiksemaid insuliiniannuseid);

kui teil on neerupealiste kasvaja (feokromotsütoom) – teie arst ütleb seda teile;

kui teil on mõõdukas/raske maksa- või raske neeruhaigus; - kui te olete alla 18-aastane.

Ravimnärimiskumm võib kleepuda hambaproteesidele ja harvadel juhtudel neid kahjustada.

Suitsetamine on tervisele ohtlikum kui nikotiinasendusravi toodete kasutamine.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Suitsetamine võib muuta teie organismi vastust mõnedele ravimitele. Seega tuleb suitsetamisest loobumisel (kas koos nikotiinasendusravi kasutamisega või ilma) teie poolt kasutatavate ravimite annuseid vajadusel korrigeerida. Kui te kasutate selliseid ravimeid nagu teofülliin, takriin, klosapiin, insuliin, imipramiin, olansapiin, ropinirool, klomipramiin või fluvoksamiin, pidage nõu enne Nicorette Freshfruit’i kasutamist oma arsti või apteekriga.

Suitsetamisest loobumisel võivad ravimiannused vajada korrigeerimist.

Rasedus ja imetamine

Rase või last imetav suitsetaja võib ravimnärimiskummi kasutada ainult pärast arsti või apteekriga nõu pidamist. Suitsetamine võib loodet või väikelast tõsiselt kahjustada ja see tuleb lõpetada.

Nikotiin imendub rinnapiima väikestes kogustes, mis võivad mõjutada imikut, seda ka terapeutilistes annustes. Kui rinnaga toitmise ajal kasutatakse nikotiinasendusravi, siis tuleb Nicorette Freshfruit’i kasutada vahetult pärast imetamist, et vähendada Nicorette Freshfruit’i kahjulikku mõju lapsele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi ajal Nicorette Freshfruit’iga ei ole täheldatud toimet autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimele.

KUIDAS NICORETTE FRESHFRUIT’I KASUTADA

2 mg Nicorette Freshfruit ravimnärimiskumm on õige suurus, kui te suitsetate vähem kui 20 sigaretti päevas või kui te suitsetate esimese sigareti 30 minuti jooksul pärast ärkamist.

4 mg Nicorette Freshfruit ravimnärimiskumm on õige suurus, kui te suitsetate enam kui 20 sigaretti päevas või kui te olete ebaõnnestunult üritanud suitsetamisest loobuda kasutades 2 mg ravimnärimiskummi padjakesi.

Ärge ületage kindlaksmääratud annust!

Kuidas närida Nicorette Freshfruit ravimnärimiskummi?

Närige ravimnärimiskummi padjakest, kui te tunnete vajadust suitsetada. Ravimnärimiskummi näritakse selleks, et sealt vabaneks nikotiini, seejärel tehakse närimises paus, et vabanenud nikotiin saaks imenduda läbi põse limaskesta. Süljega allaneelatud nikotiin ei ole kasulik ja võib lisaks ärritada teie neelu või põhjustada luksumist.

Selle vältimiseks võite te ravimnärimiskummi aeglaselt näridada, kuni maitse muutub tugevaks, seejärel närimine katkestada ning paigutada ravimnärimiskumm igeme ja põse sisekülje vahele. Kui maitse suust kaob, närige ravimnärimiskummi niikaua, kuni maitse muutub taas tugevaks, seejärel katkestage närimine uuesti. Sellisel viisil närige ravimnärimiskummi umbes pool tundi. Kui ravimnärimiskumm on täielikult kaotanud oma maitse, visake see prügikasti.

Kui palju Nicorette Freshfruit ravimnärimiskummi võin ma kasutada ja kui kaua aega? Kasutage ainult üht padjakest korraga. Samaaegselt lõpetage suitsetamine täielikult, et suureneksid teie võimalused suitsetamisest edukalt loobuda. Kasutatavate ravimnärimiskummi padjakeste arv päevas sõltub teie tungist suitsetamise järele. Tavaliselt kasutatakse 8...12 padjakest päevas. Ärge kasutage rohkem kui 24 ravimnärimiskummi padjakest ööpäevas. Sellisel viisil kasutage ravimnärimiskummi kuni kolme kuu jooksul, selle aja vältel peate end võõrutama kommetest, mis on seotud suitsetamisega. Siis on aeg hakata järk-järgult vähendama kasutatavate ravimnärimiskummi padjakeste arvu, kuni lõpuks olete ravimnärimiskummist täielikult loobunud.

Kui te tunnete vajadust Nicorette Freshfruit’i kasutamise järele rohkem kui 9 kuu jooksul, peate nõu küsimiseks tervishoiutöötaja poole pöörduma. Mõned endised suitsetajad võivad vajada pikemat ravi, et vältida suitsetamise taasalustamist.

Hoidke alles kasutamata ravimnärimiskummi padjakesed, mida saate kasutada, kui teil tekib äkitselt taas soov suitsetada.

Kui te kasutate Nicorette Fresfruit’i rohkem kui ette nähtud või kui laps on seda närinud? Nikotiini liigne kasutamine nii nikotiinasenduspreparaatide kui suitsetamise näol võib tekitada üleannustamise sümptomeid. Risk saada mürgistust ravimnärimiskummi padjakese allaneelamise tõttu on väga väike, sest närimise puudumisel on imendumine aeglane ja mittetäielik.

Üleannustamise sümptomid on samad, mis ägedal nikotiinimürgistusel ja nendeks on: iiveldus, süljeerituse suurenemine, kõhuvalu, kõhulahtisus, higistamine, peavalu, pearinglus, kuulmishäired ja väljendunud nõrkus.

Kui te olete kasutanud liiga palju ravimnärimiskummi või kui laps on närinud või alla neelanud mõne padjakese, pöörduge viivitamatult arsti poole või võtke ühendust haigla erakorralise meditsiini osakonnaga. Näidake arstile käesolevat infolehte ja pakendit.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Nicorette Freshfruit põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Nicorette Freshfruit ravimnärimiskumm võib tekitada kõrvaltoimeid, mis sarnanevad suitsetamisest või muu tubaka tarvitamisest saadava nikotiini poolt tekitatud kõrvaltoimetele. Kõrvaltoimed sõltuvad põhiliselt annusest.

Enamus võimalikest kõrvaltoimetest tekivad esimeste nädalate jooksul pärast ravi algust.

Kõige tavalisemateks kõrvaltoimeteks on:

suu- ja neeluvalu, mälumislihaste valu;

pearinglus, peavalu;

ebamugavus maos ja sooltes, iiveldus, luksumine, oksendamine.

Vähem tavalisteks kõrvaltoimeteks on:

südamepekslemine; - nahapunetus; - nõgestõbi.

Väga harvadeks kõrvaltoimeteks on:

südamekodade pöörduv virvendus;

allergilised reaktsioonid (kudede paikne turse).

Mõned sümptomid võivad olla seotud ärajätunähtudega, mis tekivad suitsetamisest loobumisel (nt pearinglus, peavalu, unetus). Suuhaavandid võivad sageneda, selle seos nikotiiniga on ebaselge.

Ravimnärimiskumm võib kleepuda hambaproteesidele ja harvadel juhtudel neid kahjustada. Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage Nicorette Freshfruit’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Nicorette Freshfruit sisaldab:

Nicorette Freshfruit on saadaval kahes annuses 2 mg ja 4 mg:

2 mg Nicorette Freshfruit ravimnärimiskumm sisaldab:

Toimeaine on nikotiin. 1 ravimnärimiskumm sisaldab 10 mg nikotiini-resiini kompleksi, mis on võrdne 2 mg nikotiiniga.

Abiained on: ravimnärimiskummialus, ksülitool, piparmündiõli, naatriumvesinikkarbonaat, veevaba naatriumkarbonaat, kaaliumatsesulfaam, levomentool, kerge magneesiumoksiid.

Aluskatte abiained on: Tutti –frutti QL84441, hüpromelloos, sukraloos, polüsorbaat 80.

Kõvakatte abiained on: ksülitool, akaatsia, titaandioksiid (E171), Tutti-frutti QL84441, karnaubavaha.

4 mg Nicorette Freshfruit ravimnärimiskumm sisaldab:

Toimeaine on nikotiin. 1 ravimnärimiskumm sisaldab 20 mg nikotiini-resiini kompleksi, mis on võrdne 4 mg nikotiiniga.

Abiained on: ravimnärimiskummialus, ksülitool, piparmündiõli, veevaba naatriumkarbonaat, kaaliumatsesulfaam, levomentool, kerge magneesiumoksiid, kinoliinkollane (E 104). Aluskatte abiained on: Tutti –frutti QL84441, hüpromelloos, sukraloos, polüsorbaat 80.

Kõvakatte abiained on: ksülitool, akaatsia, titaandioksiid (E171), kinoliinkollane (E104), Tutti-frutti QL84441, karnaubavaha.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: McNeil AB

Norrbroplatsen 2

SE-251 09 Helsingborg

Rootsi

Tootja:

McNeil AB

Norrbroplatsen 2

SE-251 09 HelsingborgApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Viimsi Marketi Apteek

Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond
6074 126
benu.5156@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Eesti Apteek OÜ, Veetorni Apteek

Järveküla tee 68, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3366343
benu.5159@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Annelinna Apteek Ilmatsalu

Ilmatsalu tn 11, Tartu
7422176
A019@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating