Otsituimad TOP 5

NICORETTE FRESHMINT GUM Medicated chewing-gum 2mg N30 (0)

Närvisüsteem >  Teised närvisüsteemi toimivad ained
Nimetus: NICORETTE FRESHMINT GUM Medicated chewing-gum 2mg N30
Toimeained: Nicotine(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: McNeil
ATC kood N07BA01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Nicorette Freshmint’i kasutatakse:

- Tubakasõltuvuse ravi, sealhulgas võõrutusnähtude ja suitsetamise tungi leevendamine suitsetamisest motiveeritud loobumisel ja suitsetamise vähendamisel enne täielikku loobumist neil, kes ei suuda või ei ole valmis suitsetamisest järsku loobuma.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Nicorette Freshmint’i:

kui te olete ülitundlik (allergiline) nikotiini või Nicorette Freshmint’i mõne koostisosa suhtes

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Nicorette Freshmint:

Enne ravimnärimiskummi kasutamist pidage nõu arstiga:

kui te olete hiljuti läbi elanud raske südameveresoonkonna haiguse (insuldi või südamelihaseinfarkti);

kui teil on valud rinnus;

kui teie vererõhk on kontrollimatult kõrge;

kui teil on maohaavand;

kui teil on kilpnäärme ületalitlus;

kui teil on suhkurtõbi, mille tõttu kasutate insuliini (suitsetamisest loobumisel tuleb teil võibolla kasutada väiksemaid insuliiniannuseid);

kui teil on neerupealiste kasvaja (feokromotsütoom) – teie arst ütleb seda teile;

kui teil on mõõdukas/raske maksa- või raske neeruhaigus; - kui te olete alla 18-aastane.

Ravimnärimiskumm võib kleepuda hambaproteesidele ja harvadel juhtudel neid kahjustada.

Suitsetamine on tervisele ohtlikum kui nikotiinasendusravi toodete kasutamine.

Rasedus ja imetamine

Rase või last imetav suitsetaja võib ravimnärimiskummi kasutada ainult pärast arsti või apteekriga nõu pidamist. Suitsetamine võib loodet või väikelast tõsiselt kahjustada ja see tuleb lõpetada.

Nikotiin imendub rinnapiima väikestes kogustes, mis võivad mõjutada imikut, seda ka terapeutilistes annustes. Kui rinnaga toitmise ajal kasutatakse nikotiinasendusravi, siis tuleb Nicorette Freshmint’i kasutada vahetult pärast imetamist, et vähendada Nicorette Freshmint’i kahjulikku mõju lapsele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Ei ole täheldatud toimet autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimele.

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid teisi ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Suitsetamine võib muuta teie organismi vastust mõnedele ravimitele. Seega tuleb suitsetamisest loobumisel (kas koos nikotiinasendusravi kasutamisega või ilma) teie poolt kasutatavate ravimite annuseid vajadusel korrigeerida. Kui te kasutate selliseid ravimeid nagu teofülliin, takriin, klosapiin, insuliin, imipramiin, olansapiin, ropinirool, klomipramiin või fluvoksamiin, pidage nõu oma arsti või apteekriga enne Nicorette Freshmint’i kasutamist.

Suitsetamisest loobumisel võivad ravimi annused vajada korrigeerimist.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Millise suurusega ravimnärimiskummi kasutada?

2 mg Nicorette Freshmint ravimnärimiskumm on õige suurus, kui te suitsetate vähem kui 20 sigaretti päevas või kui te suitsetate esimese sigareti 30 minuti jooksul pärast ärkamist.

4 mg Nicorette Freshmint ravimnärimiskumm on õige suurus, kui te suitsetate enam kui 20 sigaretti päevas või kui te olete ebaõnnestunult üritanud suitsetamisest loobuda kasutades 2 mg ravimnärimiskummi padjakesi. Ärge ületage kindlaksmääratud annust!

Kuidas närida Nicorette Freshmint’i ravimnärimiskummi?

Närige ravimnärimiskummi padjakest, kui te tunnete vajadust suitsetada. Ravimnärimiskummi näritakse selleks, et sealt vabaneks nikotiini, seejärel tehakse närimises paus, et vabanenud nikotiin saaks imenduda läbi põse limaskesta. Süljega allaneelatud nikotiin ei ole kasulik ja võib lisaks ärritada teie neelu või põhjustada luksumist.

Selle vältimiseks võite te ravimnärimiskummi aeglaselt närida, kuni maitse muutub tugevaks, seejärel närimine katkestada ning paigutada ravimnärimiskumm igeme ja põse sisekülje vahele.

Kui maitse suust kaob, närige ravimnärimiskummi niikaua, kuni maitse muutub taas tugevaks, seejärel katkestage närimine uuesti. Sellisel viisil närige ravimnärimiskummi umbes pool tundi. Kui ravimnärimiskumm on täielikult kaotanud oma maitse, visake see prügikasti.

Kui palju Nicorette Freshmint’i ravimnärimiskummi võin ma kasutada ja kui kaua aega? Kasutage ainult üht padjakest korraga. Samaaegselt lõpetage suitsetamine täielikult, et suureneksid teie võimalused suitsetamisest edukalt loobuda. Kasutatavate ravimnärimiskummi padjakeste arv päevas sõltub teie tungist suitsetamise järele. Tavaliselt kasutatakse 8...12 padjakest päevas. Ärge kasutage rohkem kui 24 ravimnärimiskummi padjakest päevas. Sellisel viisil kasutage ravimnärimiskummi kuni kolme kuu jooksul, selle aja vältel peate end võõrutama kommetest, mis on seotud suitsetamisega. Siis on aeg hakata järk-järgult vähendama kasutatavate ravimnärimiskummi padjakeste arvu, kuni lõpuks olete ravimnärimiskummist täielikult loobunud.

Tavaliselt ei soovitata Nicorette Freshmint’i regulaarselt üle kolme kuu kasutada. Mõned endised suitsetajad võivad vajada pikemat ravi, et vältida suitsetamise taasalustamist.

Hoidke alles kasutamata ravimnärimiskummi padjakesed, mida saate kasutada, kui teil tekib äkitselt taas soov suitsetada.

Kui te kasutate ravimnärimiskummi rohkem, kui ette nähtud või kui laps on seda närinud: Nikotiini liigne kasutamine nii nikotiinasenduspreparaatide kui suitsetamise näol võib tekitada üleannustamise sümptomeid. Risk saada mürgistust ravimnärimiskummi padjakese allaneelamise tõttu on väga väike, sest närimise puudumisel on imendumine aeglane ja mittetäielik.

Üleannustamise sümptomid on samad, mis ägedal nikotiinimürgistusel ja nendeks on: iiveldus, süljeerituse suurenemine, kõhuvalu, kõhulahtisus, higistamine, peavalu, pearinglus, kuulmishäired ja väljendunud nõrkus.

Kui te olete kasutanud liiga palju ravimnärimiskummi või kui laps on närinud või alla neelanud mõne padjakese, pöörduge viivitamatult arsti poole või võtke ühendust haigla erakorralise meditsiini osakonnaga. Näidake arstile käesolevat infolehte ja pakendit.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Nicorette Freshmint põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Nicorette Freshmint ravimnärimiskumm võib tekitada kõrvaltoimeid, mis sarnanevad suitsetamisest või muu tubaka tarvitamisest saadava nikotiini poolt tekitatud kõrvaltoimetele. Kõrvaltoimed sõltuvad põhiliselt annusest.

Enamus võimalikest kõrvaltoimetest tekivad esimeste nädalate jooksul pärast ravi algust.

Kõige tavalisemateks kõrvaltoimeteks on:

suu- ja neeluvalu, mälumislihaste valu;

pearinglus, peavalu;

ebamugavus maos ja sooltes, iiveldus, luksumine, oksendamine.

Vähem tavalisteks kõrvaltoimeteks on:

südamepekslemine; - nahapunetus; - nõgestõbi.

Väga harvadeks kõrvaltoimeteks on:

südamekodade pöörduv virvendus;

allergilised reaktsioonid (kudede paikne turse).

Mõned sümptomid võivad olla seotud abstinentsinähtudega, mis tekivad suitsetamisest loobumisel (nt pearinglus, peavalu, unetus). Suuhaavandid võivad sageneda, selle seos nikotiiniga on ebaselge. Ravimnärimiskumm võib kleepuda hambaproteesidele ja harvadel juhtudel neid kahjustada.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage Nicorette Freshmint’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Nicorette Freshmint sisaldab

2 mg Nicorette Freshmint ravimnärimiskumm:

Toimeaine on nikotiin. 1 ravimnärimiskumm sisaldab 10 mg nikotiinresinaati, mis on võrdne 2 mg nikotiiniga.

Abiained on: ravimnärimiskummialus, ksülitool, naatriumvesinikkarbonaat, veevaba naatriumkarbonaat, magneesiumoksiid, kaaliumatsesulfaam, lõhna- ja maitseained (piparmündiõli, levomentool).

Katte abiained on: ksülitool, piparmündiõli, akaatsia kumm, titaanoksiid, karnaubavaha.

4 mg Nicorette Freshmint ravimnärimiskumm:

- Toimeaine on nikotiin: 1 ravimnärimiskumm sisaldab 20 mg nikotiinresinaati, mis on võrdne 4 mg nikotiiniga.

Abiained on: ravimnärimiskummialus, ksülitool, veevaba naatriumkarbonaat, magneesiumoksiid, kaaliumatsesulfaam, lõhna- ja maitseained (piparmündiõli, levomentool), kinoliinkollane (E 104). Katte abiained on: ksülitool, piparmündiõli, akaatsia kumm, titaanoksiid, karnaubavaha, kinoliinkollane (E104).

Nicorette Freshmint ravimnärimiskumm (mõlemad annused) ei sisalda suhkrut (sukroosi) ega loomset päritolu aineid.

Kuidas Nicorette Freshmint välja näeb ja pakendisisu

Nicorette Freshmint 2 mg ravimnärimiskumm on valget värvi, kaetud, nelinurkne ja suurusega ligikaudu 15 x 15 x 6 mm.

Nicorette Freshmint 4 mg ravimnärimiskumm on neljakandiline, kreemjat värvi, kaetud ja suurusega ligikaudu 15 x 15 x 6 mm

Blisterpakend sisaldab 15 ravimnärimiskummi.

Blistrid on pakendatud kartongkarpidesse, mis sisaldavad 15, 30 või 105 ravimnärimiskummi. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: McNeil AB

Norrbroplatsen 2

SE-251 09 Helsingborg

Rootsi

Tootja:

McNeil AB

Norrbroplatsen 2

SE-251 09 Helsingborg

Rootsi

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Cilag GmbH International

Lõõtsa 2A, 11415 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Viimsi Marketi Apteek

Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond
6074 126
benu.5156@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Aia Apteek

Narva mnt 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6109490
benu.5131@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Iki įstaigos darbo pabaigos liko: 4val. 18min.
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Tooma haruapteek

J. Smuuli tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4538628
toomaapteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Vabaduse Apteek

Vabaduse väljak 10, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6463041
A032@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating