Otsituimad TOP 5

Nicorette Invisipatch Transdermal patch 25mg N7 (0)

Närvisüsteem >  Teised närvisüsteemi toimivad ained
Nimetus: Nicorette Invisipatch Transdermal patch 25mg N7
Toimeained: Nicotine(TD)
Tipas: Retseptita
Tootja: McNeil
ATC kood N07BA01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Nicorette Invisipatch plaastrit kasutatakse tubakasõltuvuse raviks, sealhulgas võõrutusnähtude ja suitsetamis tungi leevendamiseks suitsetamisest motiveeritud loobumisel.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Kui hakkad kasutama Nicorette Invisipatch plaastrit, lõpeta suitsetamine täielikult.

Ärge kasutage Nicorette Invisipatch’i:

- kui olete nikotiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. - kui teil on üldine pikaajaline nahahaigus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Nicorette Invisipatch’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui te olete:

hiljuti läbi elanud raske südameveresoonkonna haiguse (insuldi või südamelihaseinfarkti)

alla 18-aastastele isikutel ei tohi Nicorette Invisipatch plaastrit kasutada ilma meditsiinitöötaja soovituseta Kui teil on:

tõsine/mõõdukas maksapuudulikkus

tõsine neerupuudulikkus

äge kaksteistsõrmiku- või maohaavand

kilpnäärme ületalitlus

neerupealiste kasvaja

suhkrutõbi, mille tõttu kasutate insuliini (suitsetamisest loobumisel tuleb teil võibolla kasutada väiksemaid insuliiniannuseid)

Muud ravimid ja Nicorette Invisipatch:

Suitsetamine võib muuta teie organismi vastust mõnedele ravimitele. Seega tuleb suitsetamisest loobumisel (kas koos nikotiinasendusravi kasutamisega või ilma) teie poolt kasutatavate ravimite annuseid vajadusel korrigeerida. Kui te kasutate selliseid ravimeid nagu teofülliin, takriin, klosapiin, imipramiin, olansapiin, klomipramiin, fluvoksamiin, ropinirool, pidage nõu oma arsti või apteekriga enne Nicorette Invisipatch’i kasutamist.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Suitsetamisest loobumisel võivad ravimiannused vajada korrigeerimist.

Rasedus ja imetamine

Rase või last imetav suitsetaja võib plaastrit kasutada ainult pärast arsti või apteekriga nõu pidamist. Suitsetamine võib last tõsiselt kahjustada ja see tuleb lõpetada.

Nikotiin imendub rinnapiima väikestes kogustes, mis võivad imikut kahjustada isegi raviannustes.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Ei ole täheldatud toimet autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimele.

Kuidas Nicorette Invisipatch’i kasutada?

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Plaaster kinnitatakse tervele nahale hommikul ja eemaldatakse magama minnes. Ravi pikkus on individuaalne.

Suitsetajatel, kes suitsetavad üle 20 sigareti päevas, soovitatakse alustada Nicorette Invisipatch 25 mg/16 tundi plaastriga ja kasutada ühte plaastrit päevas 8 nädala jooksul.

Seejärel tuleb alustada järk-järgulise plaastrist võõrutamisega. Selleks tuleb 2 nädala jooksul kasutada iga päev ühte Nicorette Invisipatch 15 mg/16 tundi plaastrit, seejärel 2 nädala jooksul iga päev ühte 10 mg/16 tundi plaastrit.

Suitsetajatel, kes suitsetavad vähem kui 20 sigaretti päevas, soovitatakse alustada Nicorette Invisipatch 15 mg 8 nädala jooksul ja vähendada annust kuni 10 mg viimase 4 nädala jooksul.

Suitsetajad, kes suitsetavad Suitsetajad, kes suitsetavad vähem üle 20 sigareti päevas kui 20 sigaretti päevas

Annustamine KestusEsimesed 8 nädalatJärgnevad 2 nädalatViimased 2 nädalat Annustamine Kestus
Aste 1 Nicorette Invisipatch 25 mg
Aste 2 Nicorette Invisipatch 15 mg Aste 2 Nicorette Invisipatch 15 mg Esimesed 8 nädalat
Aste 3 Nicorette Invisipatch 10 mg Aste 3 Nicorette Invisipatch 10 mg Viimased 4 nädalat

Üldiselt ei ole plaastrit soovitatav kasutada üle kuue kuu.

Kui hakkad kasutama Nicorette Invisipatch plaastrit, lõpeta suitsetamine täielikult. Samaaegselt suitsetades ja Nicorette Invisipatch plaastrit kasutades võid saada liiga suure annuse nikotiini.

Üleannustamise sümptomiteks on peavalu, uimasus, kõhuvalud, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, suurenenud süljeeritus, higistamine, kuulmishäired ja tugev nõrkustunne.

Kui saad liiga suure annuse nikotiini või kui Nicorette Invisipatch plaaster satub lapse kätte, võta kohe ühendust arsti või haiglaga.

Kuidas plaastrit kasutada?

Nicorette Invisipatch tuleb kleepida puhtale, kuivale ja karvadeta nahale, näiteks puusale, õlavarrele või rindkerele. Neid kohti tuleb vahetada iga päev ja sama piirkonda ei tohi kasutada kaks päeva järjest.

Peske oma käed enne plaastri nahale kleepimist puhtaks.

Lõigake koti avamiseks kääridega piki külge, nagu on näidatud. Valige puhas ja kuiv karvadeta koht nahal – puus, õlavars või rinnakorv.

Tõmmake üks pool hõbedasest alumiiniumist tagaküljest võimalikult palju ära. Vältige plaastri kleepuvat pinda sõrmedega puudutamast.

Asetage plaastri kleepuv pool ettevaatlikult nahale ja tõmmake ära teine pool hõbedasest alumiiniumist tagaküljest.

Suruge plaaster peopesa või sõrmeotstega tugevalt nahale.

Suruge sõrmedega tugevalt plaastri äärtele, et tagada selle kindel kleepumine nahale.

Pärast eemaldamist tuleb kasutatud plaastrid hoolikalt hävitada.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Nicorette Invisipatch plaastrit kasutatakse tubakasõltuvuse raviks, sealhulgas võõrutusnähtude ja suitsetamis tungi leevendamiseks suitsetamisest motiveeritud loobumisel.

Mida on vaja teada enne Nicorette Invisipatch’i kasutamist

Kui hakkad kasutama Nicorette Invisipatch plaastrit, lõpeta suitsetamine täielikult.

Ärge kasutage Nicorette Invisipatch’i:

- kui olete nikotiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. - kui teil on üldine pikaajaline nahahaigus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Nicorette Invisipatch’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui te olete:

hiljuti läbi elanud raske südameveresoonkonna haiguse (insuldi või südamelihaseinfarkti)

alla 18-aastastele isikutel ei tohi Nicorette Invisipatch plaastrit kasutada ilma meditsiinitöötaja soovituseta Kui teil on:

tõsine/mõõdukas maksapuudulikkus

tõsine neerupuudulikkus

äge kaksteistsõrmiku- või maohaavand

kilpnäärme ületalitlus

neerupealiste kasvaja

suhkrutõbi, mille tõttu kasutate insuliini (suitsetamisest loobumisel tuleb teil võibolla kasutada väiksemaid insuliiniannuseid)

Muud ravimid ja Nicorette Invisipatch:

Suitsetamine võib muuta teie organismi vastust mõnedele ravimitele. Seega tuleb suitsetamisest loobumisel (kas koos nikotiinasendusravi kasutamisega või ilma) teie poolt kasutatavate ravimite annuseid vajadusel korrigeerida. Kui te kasutate selliseid ravimeid nagu teofülliin, takriin, klosapiin, imipramiin, olansapiin, klomipramiin, fluvoksamiin, ropinirool, pidage nõu oma arsti või apteekriga enne Nicorette Invisipatch’i kasutamist.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Suitsetamisest loobumisel võivad ravimiannused vajada korrigeerimist.

Rasedus ja imetamine

Rase või last imetav suitsetaja võib plaastrit kasutada ainult pärast arsti või apteekriga nõu pidamist. Suitsetamine võib last tõsiselt kahjustada ja see tuleb lõpetada.

Nikotiin imendub rinnapiima väikestes kogustes, mis võivad imikut kahjustada isegi raviannustes.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Ei ole täheldatud toimet autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimele.

Kuidas Nicorette Invisipatch’i kasutada?

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Plaaster kinnitatakse tervele nahale hommikul ja eemaldatakse magama minnes. Ravi pikkus on individuaalne.

Suitsetajatel, kes suitsetavad üle 20 sigareti päevas, soovitatakse alustada Nicorette Invisipatch 25 mg/16 tundi plaastriga ja kasutada ühte plaastrit päevas 8 nädala jooksul.

Seejärel tuleb alustada järk-järgulise plaastrist võõrutamisega. Selleks tuleb 2 nädala jooksul kasutada iga päev ühte Nicorette Invisipatch 15 mg/16 tundi plaastrit, seejärel 2 nädala jooksul iga päev ühte 10 mg/16 tundi plaastrit.

Suitsetajatel, kes suitsetavad vähem kui 20 sigaretti päevas, soovitatakse alustada Nicorette Invisipatch 15 mg 8 nädala jooksul ja vähendada annust kuni 10 mg viimase 4 nädala jooksul.

Suitsetajad, kes suitsetavad Suitsetajad, kes suitsetavad vähem üle 20 sigareti päevas kui 20 sigaretti päevas

Annustamine KestusEsimesed 8 nädalatJärgnevad 2 nädalatViimased 2 nädalat Annustamine Kestus
Aste 1 Nicorette Invisipatch 25 mg
Aste 2 Nicorette Invisipatch 15 mg Aste 2 Nicorette Invisipatch 15 mg Esimesed 8 nädalat
Aste 3 Nicorette Invisipatch 10 mg Aste 3 Nicorette Invisipatch 10 mg Viimased 4 nädalat

Üldiselt ei ole plaastrit soovitatav kasutada üle kuue kuu.

Kui hakkad kasutama Nicorette Invisipatch plaastrit, lõpeta suitsetamine täielikult. Samaaegselt suitsetades ja Nicorette Invisipatch plaastrit kasutades võid saada liiga suure annuse nikotiini.

Üleannustamise sümptomiteks on peavalu, uimasus, kõhuvalud, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, suurenenud süljeeritus, higistamine, kuulmishäired ja tugev nõrkustunne.

Kui saad liiga suure annuse nikotiini või kui Nicorette Invisipatch plaaster satub lapse kätte, võta kohe ühendust arsti või haiglaga.

Kuidas plaastrit kasutada?

Nicorette Invisipatch tuleb kleepida puhtale, kuivale ja karvadeta nahale, näiteks puusale, õlavarrele või rindkerele. Neid kohti tuleb vahetada iga päev ja sama piirkonda ei tohi kasutada kaks päeva järjest.

Peske oma käed enne plaastri nahale kleepimist puhtaks.

Lõigake koti avamiseks kääridega piki külge, nagu on näidatud. Valige puhas ja kuiv karvadeta koht nahal – puus, õlavars või rinnakorv.

Tõmmake üks pool hõbedasest alumiiniumist tagaküljest võimalikult palju ära. Vältige plaastri kleepuvat pinda sõrmedega puudutamast.

Asetage plaastri kleepuv pool ettevaatlikult nahale ja tõmmake ära teine pool hõbedasest alumiiniumist tagaküljest.

Suruge plaaster peopesa või sõrmeotstega tugevalt nahale.

Suruge sõrmedega tugevalt plaastri äärtele, et tagada selle kindel kleepumine nahale.

Pärast eemaldamist tuleb kasutatud plaastrid hoolikalt hävitada.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Nicorette Invisipatch põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tavalisemateks kõrvaltoimeteks on näiteks turse, punetus ja sügelemine nahapiirkonnas, kuhu plaaster on kinnitatud. Need kõrvaltoimed on tavaliselt nõrgad ning lähevad kiiresti üle. Parim viis nende kõrvaltoimete vältimiseks on plaastri paigaldamise koha igapäevane muutmine või vahetamine näiteks vasaku ja parema käsivarre ning vasaku ja parema puusa vahel.

Teised tavalised kõrvaltoimed on peavalu, uimasus ja iiveldus. Harvem esinevad südamepekslemine ja unetus.

Teatud sümptomid nagu uimasus, peavalu ja unetus võivad olla seotud suitsetamise lõpetamisel tekkivate võõrutusnähtudega, mis omakorda tekivad organismi liiga vähesest nikotiini saamisest.

Suitsetamise lõpetamisel võivad esineda haavandid suus, kuid nende seos nikotiiniraviga on ebaselge.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda raavimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage plaastrit pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

Kasutatud plaastrid võib panna olmejäätmete hulka.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka.. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Nicorette Invisipatch sisaldab

Toimeaine on nikotiin

Üks 25 mg/16 tundi transdermaalne plaaster sisaldab 39.37 mg nikotiini, millest 16 tunni jooksul vabaneb 25 mg nikotiini. Plaastri pindala on 22,5 cm².

Üks 15 mg/16 tundi transdermaalne plaaster sisaldab 23,62 mg nikotiini, millest 16 tunni jooksul vabaneb 15 mg nikotiini. Plaastri pindala on 13,5 cm².

Üks 10 mg/16 tundi transdermaalne plaaster sisaldab 15,75 mg nikotiini, millest 16 tunni jooksul vabaneb 10 mg nikotiini. Plaastri pindala on 9 cm².

Plaastri 1 cm2 sisaldab 1,75mg nikotiini.

Abiained: keskmise ahelaga triglütseriidid, aluseline butüleeritud metakrülaadi kopolümeer, polüetüleentereftalaatkile (PET).

Akrülaatmaatriks:akrüülliimi lahus, kaaliumhüdroksiid, naatriumkroskarmelloos, alumiiniumatsetüülatsetonaat.

Eemaldatav riba: polüetüleentereftalaatkile (PET), mille üks pool on alumiiniumiga kaetud ja mõlemad küljed silikooniga kaetud.

Kuidas Nicorette Invisipatch välja näeb ja pakendi sisu

Nicorette Invisipatch on beež poolläbipaistev plaaster, mis koosneb tagaküljest, nikotiini sisaldavast kihist ja nahaga kontaktis olevast kleepuvast kihist alumiiniumi ja silikooniga kaetud eemaldataval ribal.

Plaastrile on trükitud helepruuni trükivärviga „Nicorette®“.

25 mg/16 tundi ja 15 mg/16 tundi: pakendis on 7, 14 või 28 plaastrit 10 mg/16 tundi: pakendis on 7 või 14 plaastrit:

Iga plaaster on pakendatud kuumsuletud mitmekihilisse kotikesse, mis koosneb paberist, PET-kilest, alumiiniumakrüülnitriilkopolümeerist.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: McNeil AB

Norrbroplatsen 2

SE-251 09 Helsingborg

Rootsi

Tootjad:

LTS Lohman Therapie-Systeme AG

Lohmannstrasse 2

D-56626 Andernach

Saksamaa

McNeil AB

Norrbroplatsen 2

SE-251 09 Helsingborg

Rootsi

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Cilag GmbH International

Lõõtsa 2, 11415 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Eesti Apteek OÜ, Veetorni Apteek

Järveküla tee 68, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3366343
benu.5159@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Posti Apteek

Posti tn 26, Haapsalu linn, Lääne maakond
4737191
benu.5151@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating