Otsituimad TOP 5

Niquitin Mini 1,5mg lozenge N20 (0)

Närvisüsteem >  Teised närvisüsteemi toimivad ained
Nimetus: Niquitin Mini 1,5mg lozenge N20
Toimeained: Nicotine(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Richard Bittner
ATC kood N07BA01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

NiQuitin Mini kasutatakse abivahendina suitsetamisest loobumisel. Sellist ravi nimetatakse nikotiinasendusraviks ehk NAR-iks.

Pakend sisaldab NiQuitin Mini 1,5 mg losenge, mis on sobivad suitsetajatele, kes suitsetavad ööpäevas 20 sigaretti või vähem.

Need aitavad teil suitsetamisest loobuda. Samas aitavad need teil ka suitsetamist vähendada, enne sellest täielikult loobumist. Kui te kaalute suitsetamise järsku lõpetamist, peate te seda ka tegema, sest see on tavaliselt parim variant. Aga kui te tunnete, et see on liiga suur samm, võite te enne täielikku loobumist sigarettide arvu vähendada. Vt lõik 3 „Kuidas NiQuitin Mini kasutada”.

Just sigarettides sisalduv nikotiin tekitab füüsilist sõltuvust.

NiQuitin Mini losengid aitavad teil suitsetamisest loobumisel asendada mõningal määral sigarettidest saadavat nikotiini.

Nikotiin leevendab teatud määral ebameeldivaid sümptomeid, mida suitsetajad võivad kogeda, kui nad püüavad suitsetamisest loobuda. Nende hulka kuuluvad halb enesetunne või ärrituvus.

Nikotiin võib vähendada ka suitsetamistungi ja aidata teil sellele vastupanu osutada.

NiQuitin Mini ei kujuta tervisele sellist ohtu nagu tubakas, kuna nad ei sisalda tõrva, süsinikmonooksiidi ega teisi sigarettide suitsus leiduvaid toksiine. Mõned inimesed muretsevad, et pärast seda kui nad loobuvad suitsetamisest, võivad nad muutuda sõltuvaks nikotiinilosengidest. Seda esineb väga harva ja kui see juhtub, on see vähem kahjulik kui suitsetamise jätkamine. Sellest on ka kergem vabaneda.

Teie võimalused suitsetamisest loobumiseks on paremad, kui te võtate osa ka vastavast toetusprogrammist.

Neid „suitsetamisest loobumise programme” tuntakse ka käitumuslike toetusprogrammide nime all. Küsige teavet suitsetamisest loobumise programmide kohta tervishoiutöötajalt.


Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

NiQuitin Mini kasutatakse abivahendina suitsetamisest loobumisel. Sellist ravi nimetatakse nikotiinasendusraviks ehk NAR-iks.

Just sigarettides sisalduv nikotiin tekitab füüsilist sõltuvust.

NiQuitin Mini’d asendavad suitsetamisest loobumise ajal mõningal määral sigarettidest saadavat nikotiini.

Nikotiin leevendab teatud määral ebameeldivaid sümptomeid, mida suitsetajad võivad kogeda, kui nad püüavad suitsetamisest loobuda. Nende hulka kuuluvad halb enesetunne ja ärrituvus.

Nikotiin võib vähendada ka suitsetamistungi ja aidata teil sellele vastu panna.

NiQuitin Mini ei kujuta endast tervisele sellist ohtu nagu tubakas. Need ei sisalda tõrva, süsinikmonooksiidi ega teisi sigaretisuitsus leiduvaid toksiine. Mõned inimesed muretsevad, et pärast suitsetamisest loobumist võivad nad muutuda nikotiinilosengidest sõltuvaks. Seda esineb väga harva ja kui see juhtub, on see vähem kahjulik kui suitsetamise jätkamine. Sellest harjumusest on ka kergem vabaneda.

Teie võimalused suitsetamisest loobumiseks on paremad, kui te võtate osa ka vastavast toetusprogrammist. Neid „suitsetamisest loobumise programme” tuntakse ka käitumuslike toetusprogrammide nime all. Küsige teavet suitsetamisest loobumise programmide kohta tervishoiutöötajalt.

Suitsetamine ei too tervisele mingit kasu. Alati on parem suitsetamisest loobuda. Nikotiinasendusravi

(NAR), nagu NiQuitin Mini kasutamine, võib aidata. Üldiselt kaalub iga NAR-iga kaasnev kõrvaltoime üles suitsetamise jätkamisest tulenevad hästi teada olevad ohud.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage NiQuitin Mini:

kui olete nikotiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline; • kui olete mittesuitsetaja;

kui olete alla 12-aastane.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne NiQuitin Mini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui teil on hiljuti olnud südameatakk või insult või teil on raske südamerütmi häire, ebastabiilne või süvenev stenokardia (valu rinnus) või puhkeoleku stenokardia, proovige suitsetamisest loobuda NAR-i tooteid kasutamata, välja arvatud juhul, kui teie arst teile nende kasutamist soovitab.

kui teil on suhkurtõbi, peate NiQuitin Mini kasutamise alustamisel jälgima tavalisest sagedamini oma veresuhkru sisaldust. Insuliini või muu diabeediravimi annust tuleb võib-olla kohandada. • kui teil on kunagi olnud allergilisi reaktsioone, millega kaasnes huulte, näo ja kõri turse (angioödeem) või sügelev nahalööve (nõgestõbi). NAR-i kasutamine võib mõnikord vallandada seda tüüpi reaktsiooni.

Suitsetamisest loobumise katse ajal ei tohi kasutada NiQuitin Mini’sid ja nikotiini sisaldavat närimiskummi vaheldumisi.

Pöörduge abi ja nõu saamiseks arsti poole, kui teil on:

tõsised või mõõdukad maksaprobleemid või tõsised neeruprobleemid, sest teil on suurem oht kõrvaltoimete tekkeks;

kui arst on teile öelnud, et teil on ravile allumatu kilpnäärme ületalitlus või feokromotsütoom

(neerupealise kasvaja, mis võib mõjutada vererõhku), sest nikotiin võib sümptomeid süvendada;

kaksteistsõrmiku- või maohaavandid või söögitoru (suu ja mao vahele jääv seedekulgla lõik) põletik, sest nikotiin võib neid sümptomeid süvendada. See võib põhjustada ka suuhaavandeid. Kui teie sümptomid süvenevad, peate pöörduma arsti poole. Te võite kasutada mitte suu kaudu manustatavaid NAR-i vorme, näiteks plaastreid.

Lapsed (alla 2-aastased)

Täiskasvanutel kasutatav tavaannus võib tekitada väikelapsel raske mürgistuse või olla surmav.

Seetõttu on kogu aeg oluline hoida NiQuitin Mini’sid laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Muud ravimid ja NiQuitin Mini

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. See on eriti oluline, kui te kasutate teisi ravimeid, mis sisaldavad: teofülliini (astmaravim), takriini (Alzheimer’i tõve ravim), klosapiini (skisofreenia ravim), ropinirooli (Parkinsoni tõve ravim)

Suitsetamisest loobumine võib mõjutada teiste ravimite toimet, mida te võtate. Kui teil on küsimusi või muretsete selle pärast, küsige oma arsti käest nõu.

NiQuitin Mini koos toidu ja joogiga

Kui teil on suus NiQuitin Mini loseng, ei tohi te sel ajal süüa ega juua.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal suitsetamine on lapsele ohtlik. Need ohud on sünnieelne kasvu peetus, enneaegne sünnitus või surnult sünd. Suitsetamisest loobumine on parim võimalus teie enda ja teie lapse tervise parandamiseks. Mida varem te suitsetamisest loobute, seda parem.

Kõige parem on, kui te loobute raseduse ajal suitsetamisest NAR-i abita. Aga kui te olete püüdnud suitsetamisest loobuda ja see ei ole teil õnnestunud, võib arst soovitada suitsetamisest loobumiseks NAR-i. See on teie sündimata lapse jaoks parem kui suitsetamise jätkamine. Otsus NAR-i kohta tuleb teha võimalikult varase raseduse ajal. Teie eesmärgiks peab olema NAR ainult 2...3 kuu jooksul. Pidage meeles, et kõige tähtsam on suitsetamisest loobuda. Nikotiiniplaastrite kasutamisele tuleb eelistada losenge, sest losengidega ei saa teie organism nikotiini pidevalt. Kui teil esineb iiveldust või teil läheb süda pahaks, tuleb eelistada plaastrite kasutamist.

Kui te imetate last, põhjustab tubakasuits imikutel ja lastel hingamisraskusi ning muid probleeme. Kõige parem on suitsetamisest loobuda NAR-i kasutamata. Aga kui te olete püüdnud suitsetamisest loobuda ja see ei ole teil õnnestunud, võib arst soovitada NAR-i. Kui te siiski saate suitsetamisest loobumise kergendamiseks NAR-i, on teie lapse organismi jõudev nikotiinikogus väike. See on palju vähem kahjulik kui passiivne suitsetamine. Kõige parem on kasutada NAR-i preparaate, mida võetakse päeva jooksul kindlatel aegadel (nt eelistada losengi või närimiskummi plaastritele). Samuti on parem last imetada vahetult enne ravimi kasutamist. Nii saab teie laps väikseima võimaliku nikotiinikoguse.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

NiQuitin Mini’l ei ole teadaolevaid kõrvaltoimeid autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Kuid te peate arvestama võimalusega, et suitsetamisest loobumine võib põhjustada käitumise muutusi , mis võivad mõjutada teie võimet juhtida autot ja käsitseda masinaid.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage NiQuitin Mini

kui te olete allergiline (ülitundlik) nikotiini või NiQuitin Mini mõne koostisosa suhtes (vt lõik 6 „Lisainfo“);

kui te olete mittesuitsetaja või alla 12 aasta vana.

Suitsetamine ei too tervisele mingit kasu. Alati on parem suitsetamisest loobuda. Nikotiinasendusravi (NAR) nagu NiQuitin Mini losengide kasutamine võib aidata. Üldiselt kaalub iga NAR-iga kaasnev kõrvaltoime üles suitsetamise jätkamisest tulenevad kindlakstehtud ohud.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga NiQuitin Mini

kui teil on olnud hiljuti südameatakk või insult või kui teil esineb raske südamerütmihäire, ebastabiilne stenokardia (valu rinnus) või selle ägenemine või rahuolekus stenokardia, peate te püüdma suitsetamisest loobuda nikotiinasendusravi kasutamata, kui just teie arst ei käskinud teil seda kasutada.

kui teil on suhkurtõbi, peate te NiQuitin Mini kasutamise alustamisel tavalisest sagedamini oma veresuhkru taset jälgima. Teie insuliini või muu suhkurtõvevastase ravimi annust tuleb võib olla kohandada.

kui teil on kunagi esinenud allergilist reaktsiooni, mis hõlmab huulte, näo ja kõri turset (angioödeem) või sügelevat nahalöövet (nõgestõbi). Need reaktsioonid võivad mõnikord olla põhjustatud NAR-ist.

kui tegemist on alla 12-aastase lapsega, sest nikotiinasendusraviga (NAR) saadavad nikotiini annused ei sobi alla 12-aastastele. Nikotiini toime mõjutab lapsi rohkem kui täiskasvanuid. See võib lastel põhjustada tugevat mürgistust, mis võib lõppeda ka surmaga.

suitsetamisest loobumise katse ajal ei tohi NiQuitin Mini losengide asemel hakata kasutama nikotiini sisaldavat närimiskummi.

Kui te olete rase või imetate last, on parem, kui loobute suitsetamisest NAR-i kasutamata. Siiski on parem suitsetamisest loobuda NAR-i kasutades, kui suitsetamist jätkata (vt täiendava teabe saamiseks allpool toodud lõiku raseduse ja imetamise kohta).

Pöörduge abi ja nõu saamiseks tervishoiutöötaja poole, kui teil on:

südame või vereringehäired, sh südamepuudulikkus, stenokardia, kõrge vererõhk või jäsemearterite ummistus;

tõsised maksa- või neeruprobleemid, sest teil on suurem oht kõrvaltoimete tekkeks;

ravile allumatu kilpnäärme ületalitlus või feokromotsütoom (neerupealise kasvaja, mis võib mõjutada vererõhku) – teie arst ütleb seda teile - sest nikotiin võib teie sümptomeid süvendada;

kaksteistsõrmiku- või maohaavand või söögitoru (suu ja mao vahele jääv seedekulgla lõik) põletik, sest nikotiini allaneelamine võib neid sümptomeid süvendada. See võib põhjustada ka suuhaavandeid. Kui teie sümptomid süvenevad, peate pöörduma oma arsti poole. Te võite kasutada mitte suu kaudu manustatavaid NAR-i vorme, näiteks plaastreid.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Suitsetamisest loobumine võib muuta teiste ravimite toimet, mida te kasutate. Kui teil on selle kohta mingeid küsimusi või tekib probleeme, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Rasedus ja imetamine

Suitsetamine raseduse ajal on lapsele ohtlik. Suitsetamisest tulenevate ohtude hulka kuuluvad emakasisene kasvupeetus, enneaegne sünnitus või surnult sünd. Suitsetamisest loobumine on parim võimalus teie enda ja teie lapse tervise parandamiseks. Mida varem te suitsetamisest loobute, seda parem.

Kõige parem on, kui te loobute raseduse ajal suitsetamisest ilma NAR-i kasutamata. Aga kui olete püüdnud seda teha ja see ei ole teil õnnestunud, võib tervishoiutöötaja suitsetamisest loobumiseks soovitada kasutada NAR-i. See on teie sündimata lapse jaoks parem kui suitsetamise jätkamine. Otsus NAR-i kasutamise kohta tuleb teha võimalikult varase raseduse ajal. Teie eesmärk peab olema NAR-i kasutamine ainult 2...3 kuu jooksul. Pidage meeles, et kõige tähtsam on suitsetamisest loobuda.

Nikotiiniplaastrite kasutamisele tuleks eelistada losenge, sest losengidega ei saa te nikotiini pidevalt. Kui teil aga esineb iiveldus või oksendamine, tuleb eelistada plaastrite kasutamist.

Kui te imetate last, põhjustab tubakasuits imikutel ja lastel hingamisraskusi ning muid probleeme. Kõige parem on suitsetamisest loobuda NAR-i kasutamata. Kuid kui olete püüdnud seda teha ja see ei ole teil õnnestunud, võib tervishoiutöötaja soovitada kasutada NAR-i. Kui te kasutate suitsetamisest loobumise kergendamiseks NAR-i, on teie lapse organismi jõudev nikotiinikogus väike. See on palju vähem kahjulik kui passiivne suitsetamine. Kõige parem on kasutada NAR-i preparaate, mida võetakse päeva jooksul kindlatel aegadel (nagu närimiskumm või loseng, selle asemel et kasutada plaastreid). Samuti on parem last rinnaga toita vahetult enne ravimi kasutamist. Selle tulemusel saab teie laps väikseima võimaliku nikotiinikoguse.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Suitsetamisest loobumine võib põhjustada keskendumisraskusi ja suurendada ärrituvust.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Juhised NiQuitin Mini kasutamiseks sõltuvad sellest, kas te:

lõpetate suitsetamise järsult,

vähendate suitsetamist enne täielikku loobumist.

Kasutage NiQuitin Mini alati täpselt selles pakendi infolehes toodud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma tervishoiutöötajaga.

See ravim on mõeldud oromukosaalseks kasutamiseks. See tähendab, et losengides sisalduv nikotiin vabaneb aeglaselt teie suus, kust see vereringesse imendub.

Igal juhul peate te NiQuitin Mini kasutama nii, et asetate selle oma suhu ja liigutate suus ühelt küljelt teisele, kuni loseng on täielikult lahustunud. Selleks võib kuluda ligikaudu 10 minutit. Losengi ei tohi närida ega tervelt alla neelata. Ärge kasutage üle 15 losengi ööpäevas. Kui te tunnete vajadust NiQuitin Mini kasutamise järele rohkem kui 9 kuu jooksul, peate nõu küsimiseks tervishoiutöötaja poole pöörduma.

Suitsetamise järsk lõpetamine

Täiskasvanud (18-aastased ja vanemad)

Alustage 8 kuni 12 losengi kasutamisega ööpäevas. Kasutage losengi alati, kui tunnete suitsetamistungi.

Kasutage losenge niimoodi kuni 6 nädalat, seejärel vähendage ööpäevas kasutatavate losengide arvu järk-järgult.

Kui te kasutate ööpäevas 1 või 2 losengi, võib nende kasutamise lõpetada.

Kui te olete suitsetamisest loobunud, võib teil aeg-ajalt tekkida tung sigarettide suitsetamise järele. Sellisel juhul võite te uuesti kasutada losenge.

Suitsetamise vähendamine enne täielikku loobumist

Täiskasvanud (18-aastased ja vanemad)

Kui teil on tugev tung suitsetada, kasutage selle leevendamiseks sigareti asemel NiQuitin Mini. Vähendage ööpäevas suitsetatavate sigarettide arvu nii palju kui võimalik. Kui teil ei ole olnud võimalik iga päev suitsetatavate sigarettide arvu vähendada ka pärast 6 nädalat, pöörduge tervishoiutöötaja poole. Loobuge sigarettidest niipea, kui te tunnete, et olete selleks võimeline. Järgige ülaltoodud juhiseid, mis puudutavad järsku suitsetamisest loobumist. Tehke seda niipea kui võimalik. Kui teil ei ole õnnestunud suitsetamisest täielikult loobuda 6 kuu jooksul alates NiQuitin Mini kasutamise alustamisest, rääkige sellest tervishoiutöötajaga.

Noorukid (12…17-aastased)

Te peate NiQuitin Mini losenge kasutama ainult tervishoiutöötaja soovitusel.

Ärge ületage teile määratud annust. Järgige hoolikalt juhiseid ja ärge kasutage ööpäevas (24 tunni jooksul) üle 15 losengi.

Alla 12-aastased lapsed ei tohi NiQuitin Mini kasutada.

Kui teil on uuesti kiusatus suitsetama hakata Kui te olete:

mures, et te võite uuesti suitsetama hakata,

raskustes losengide kasutamise täieliku lõpetamisega, rääkige sellest tervishoiutöötajaga.

Kui te hakkate ikkagi uuesti suitsetama, võib ta teile nõu anda, kuidas järgmiste nikotiinasendusravi (NAR) kuuridega paremaid tulemusi saavutada.

Kui te kasutate NiQuitin Mini rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutate liiga palju NiQuitin Mini losenge, võib teil tekkida iiveldus, pearinglus ja te tunnete end haigena. Lõpetage losengide võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole või haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võimaluse korral näidake neile pakendit või seda infolehte.

Losenge ei tohi kasutada alla 12-aastastel lapsed või mittesuitsetajad. Kui losenge kasutavad alla 12aastased lapsed või mittesuitsetajad, võivad neil tekkida nikotiini üleannustamise sümptomid. Nende hulka kuuluvad peavalu, iiveldus, kõhuvalu ja kõhulahtisus. Kui losenge on kasutanud või alla neelanud laps, pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võimaluse korral näidake neile pakendit või seda infolehte.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

NiQuitin Mini kasutatakse abivahendina suitsetamisest loobumisel. Sellist ravi nimetatakse nikotiinasendusraviks ehk NAR-iks.

Just sigarettides sisalduv nikotiin tekitab füüsilist sõltuvust.

NiQuitin Mini’d asendavad suitsetamisest loobumise ajal mõningal määral sigarettidest saadavat nikotiini.

Nikotiin leevendab teatud määral ebameeldivaid sümptomeid, mida suitsetajad võivad kogeda, kui nad püüavad suitsetamisest loobuda. Nende hulka kuuluvad halb enesetunne ja ärrituvus.

Nikotiin võib vähendada ka suitsetamistungi ja aidata teil sellele vastu panna.

NiQuitin Mini ei kujuta endast tervisele sellist ohtu nagu tubakas. Need ei sisalda tõrva, süsinikmonooksiidi ega teisi sigaretisuitsus leiduvaid toksiine. Mõned inimesed muretsevad, et pärast suitsetamisest loobumist võivad nad muutuda nikotiinilosengidest sõltuvaks. Seda esineb väga harva ja kui see juhtub, on see vähem kahjulik kui suitsetamise jätkamine. Sellest harjumusest on ka kergem vabaneda.

Teie võimalused suitsetamisest loobumiseks on paremad, kui te võtate osa ka vastavast toetusprogrammist. Neid „suitsetamisest loobumise programme” tuntakse ka käitumuslike toetusprogrammide nime all. Küsige teavet suitsetamisest loobumise programmide kohta tervishoiutöötajalt.

Suitsetamine ei too tervisele mingit kasu. Alati on parem suitsetamisest loobuda. Nikotiinasendusravi

(NAR), nagu NiQuitin Mini kasutamine, võib aidata. Üldiselt kaalub iga NAR-iga kaasnev kõrvaltoime üles suitsetamise jätkamisest tulenevad hästi teada olevad ohud.

Mida on vaja teada enne NiQuitin Mini kasutamist

Ärge kasutage NiQuitin Mini:

kui olete nikotiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline; • kui olete mittesuitsetaja;

kui olete alla 12-aastane.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne NiQuitin Mini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui teil on hiljuti olnud südameatakk või insult või teil on raske südamerütmi häire, ebastabiilne või süvenev stenokardia (valu rinnus) või puhkeoleku stenokardia, proovige suitsetamisest loobuda NAR-i tooteid kasutamata, välja arvatud juhul, kui teie arst teile nende kasutamist soovitab.

kui teil on suhkurtõbi, peate NiQuitin Mini kasutamise alustamisel jälgima tavalisest sagedamini oma veresuhkru sisaldust. Insuliini või muu diabeediravimi annust tuleb võib-olla kohandada. • kui teil on kunagi olnud allergilisi reaktsioone, millega kaasnes huulte, näo ja kõri turse (angioödeem) või sügelev nahalööve (nõgestõbi). NAR-i kasutamine võib mõnikord vallandada seda tüüpi reaktsiooni.

Suitsetamisest loobumise katse ajal ei tohi kasutada NiQuitin Mini’sid ja nikotiini sisaldavat närimiskummi vaheldumisi.

Pöörduge abi ja nõu saamiseks arsti poole, kui teil on:

tõsised või mõõdukad maksaprobleemid või tõsised neeruprobleemid, sest teil on suurem oht kõrvaltoimete tekkeks;

kui arst on teile öelnud, et teil on ravile allumatu kilpnäärme ületalitlus või feokromotsütoom

(neerupealise kasvaja, mis võib mõjutada vererõhku), sest nikotiin võib sümptomeid süvendada;

kaksteistsõrmiku- või maohaavandid või söögitoru (suu ja mao vahele jääv seedekulgla lõik) põletik, sest nikotiin võib neid sümptomeid süvendada. See võib põhjustada ka suuhaavandeid. Kui teie sümptomid süvenevad, peate pöörduma arsti poole. Te võite kasutada mitte suu kaudu manustatavaid NAR-i vorme, näiteks plaastreid.

Lapsed (alla 2-aastased)

Täiskasvanutel kasutatav tavaannus võib tekitada väikelapsel raske mürgistuse või olla surmav.

Seetõttu on kogu aeg oluline hoida NiQuitin Mini’sid laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Muud ravimid ja NiQuitin Mini

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. See on eriti oluline, kui te kasutate teisi ravimeid, mis sisaldavad: teofülliini (astmaravim), takriini (Alzheimer’i tõve ravim), klosapiini (skisofreenia ravim), ropinirooli (Parkinsoni tõve ravim)

Suitsetamisest loobumine võib mõjutada teiste ravimite toimet, mida te võtate. Kui teil on küsimusi või muretsete selle pärast, küsige oma arsti käest nõu.

NiQuitin Mini koos toidu ja joogiga

Kui teil on suus NiQuitin Mini loseng, ei tohi te sel ajal süüa ega juua.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal suitsetamine on lapsele ohtlik. Need ohud on sünnieelne kasvu peetus, enneaegne sünnitus või surnult sünd. Suitsetamisest loobumine on parim võimalus teie enda ja teie lapse tervise parandamiseks. Mida varem te suitsetamisest loobute, seda parem.

Kõige parem on, kui te loobute raseduse ajal suitsetamisest NAR-i abita. Aga kui te olete püüdnud suitsetamisest loobuda ja see ei ole teil õnnestunud, võib arst soovitada suitsetamisest loobumiseks NAR-i. See on teie sündimata lapse jaoks parem kui suitsetamise jätkamine. Otsus NAR-i kohta tuleb teha võimalikult varase raseduse ajal. Teie eesmärgiks peab olema NAR ainult 2...3 kuu jooksul. Pidage meeles, et kõige tähtsam on suitsetamisest loobuda. Nikotiiniplaastrite kasutamisele tuleb eelistada losenge, sest losengidega ei saa teie organism nikotiini pidevalt. Kui teil esineb iiveldust või teil läheb süda pahaks, tuleb eelistada plaastrite kasutamist.

Kui te imetate last, põhjustab tubakasuits imikutel ja lastel hingamisraskusi ning muid probleeme. Kõige parem on suitsetamisest loobuda NAR-i kasutamata. Aga kui te olete püüdnud suitsetamisest loobuda ja see ei ole teil õnnestunud, võib arst soovitada NAR-i. Kui te siiski saate suitsetamisest loobumise kergendamiseks NAR-i, on teie lapse organismi jõudev nikotiinikogus väike. See on palju vähem kahjulik kui passiivne suitsetamine. Kõige parem on kasutada NAR-i preparaate, mida võetakse päeva jooksul kindlatel aegadel (nt eelistada losengi või närimiskummi plaastritele). Samuti on parem last imetada vahetult enne ravimi kasutamist. Nii saab teie laps väikseima võimaliku nikotiinikoguse.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

NiQuitin Mini’l ei ole teadaolevaid kõrvaltoimeid autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Kuid te peate arvestama võimalusega, et suitsetamisest loobumine võib põhjustada käitumise muutusi , mis võivad mõjutada teie võimet juhtida autot ja käsitseda masinaid.

Kuidas NiQuitin Mini kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Igal juhul peate NiQuitin Mini losenge kasutama nii, et asetate ühe losengi endale suhu ja liigutate suus ühelt küljelt teisele, kuni see on täielikult lahustunud. Selleks võib kuluda ligikaudu 10 minutit. Losengi ei tohi närida ega tervelt alla neelata. Ärge kasutage üle 15 losengi ööpäevas. Kui te tunnete vajadust NiQuitin Mini kasutamise järele kauem kui kokku 9 kuud, peate nõu pidama oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud (18-aastased ja vanemad)

Alustage 8…12 losengi kasutamisega ööpäevas. Imege losengi iga kord, kui tunnete suitsetamistungi.

Kasutage losenge kuni 6 nädalat ja seejärel vähendage ööpäevas kasutatavate losengide arvu järkjärgult.

Kui te kasutate ööpäevas ainult 1 või 2 losengi, võite nende kasutamise lõpetada.

Kui te olete suitsetamisest loobunud, võib teil aeg-ajalt järsku tekkida soov sigareti suitsetamise järele. Sellisel juhul võite te jälle losengi kasutada.

Ärge ületage ettenähtud annust.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Noorukid (12…17 aastased)

Te võite NiQuitin Mini’t kasutada ainult arsti soovitusel.

Ärge ületage nimetatud annuseid. Järgige hoolikalt juhiseid ja ärge kasutage ööpäevas (24 tunni jooksul) üle 15 losengi.

Alla 12-aastased lapsed

Alla 12-aastased lapsed ei tohi NiQuitin Mini’t kasutada.

See ravim on mõeldud oromukosaalseks kasutamiseks. See tähendab, et losengides sisalduv nikotiin vabaneb aeglaselt teie suus, kust see siis organismi imendub.

Kui teil on uuesti kiusatus suitsetama hakata

Kui te olete mures, et võite alustada uuesti suitsetamist või leiate, et losengide kasutamise lõpetamine on raske, rääkige sellest oma arsti või apteekriga. Kui te hakkate ikkagi uuesti suitsetama, võib ta teile nõu anda, kuidas järgmiste nikotiinasendusravi (NAR-i) kuuridega paremaid tulemusi saavutada.

Kui te kasutate NiQuitin Mini rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutate korraga liiga palju NiQuitin Mini, võite tunda iiveldust (süda läheb pahaks), uimasust või halba enesetunnet. Lõpetage losengide võtmine ja pöörduge kohe arsti poole või haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võimaluse korral näidake neile pakendit või seda infolehte.

Losenge ei tohi kasutada alla 12-aastased lapsed ega mittesuitsetajad. Kui losenge kasutavad alla

12-aastased lapsed või mittesuitsetajad, võivad neil tekkida nikotiini üleannustamise sümptomid.

Nende hulka kuuluvad peavalu, iiveldus (süda on paha), halb enesetunne, kõhuvalu ja kõhulahtisus. Kui losenge on kasutanud või alla neelanud laps, pöörduge kohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võimaluse korral näidake neile pakendit või seda infolehte.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Ei ole leitud, et NiQuitin Mini kasutamine soovitatavates annustes tekitaks mingeid tõsiseid kõrvaltoimeid.

Suitsetamisest loobumine ise võib põhjustada sümptomeid, nagu pearinglus, peavalu, unehäired, köha ja külmetushaiguse sümptomid. Sellised sümptomid nagu depressioon, ärrituvus, ärevus, rahutus, söögiisu suurenemine ja unetus võivad samuti olla seotud suitsetamisest loobumisega kaasnevate ärajätunähtudega.

Teised kõrvaltoimed on toodud allpool ja rühmitatud esinemissageduse tõenäosuse järgi.

Väga sage (esineb rohkem kui 1 inimesel 10-st)

Losengid võivad põhjustada suu või keele kerget valu või ärritust. Võite tunda ka iiveldust (süda läheb pahaks).

Sage (võib esineda kuni 1 kasutajal 10-st)

Kurguvalu

Halb enesetunne, iiveldus

Ebamugavustunne kõhus

Kõhulahtisus

Seedehäired/kõrvetised • Kõhupuhitus

Luksumine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1 kasutajal 100-st)

Närvilisus

Depressioon

Palpitatsioonid (südamepekslemine)

Südame löögisageduse suurenemine

Valu rinnus

Lööve

Väsimus ja üldine halb enesetunne

Väga harva (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st)

Raske allergiline reaktsioon, sümptomid, mille hulka kuuluvad ootamatult tekkiv vilisev hingamine või pigistustunne rinnus, lööve ja minestustunne.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka NiQuitin Mini põhjustada kõrvaltoimeid, millest mõned esinevad sagedamini kui teised, kuid on võimalik, et teil ei teki neid üldse. Ei ole leitud, et NiQuitin Mini kasutamine soovitatavates annustes põhjustab mingeid tõsiseid kõrvaltoimeid.

Suitsetamisest loobumine ise võib põhjustada sümptomeid, nagu pearinglus, peavalu, unehäired, köha ja külmetusetaolised sümptomid. Sellised sümptomid, nagu depressioon, ärrituvus, ärevus, rahutus, söögiisu suurenemine ja unetus võivad samuti olla seotud suitsetamisest loobumisega kaasnevate ärajätunähtudega.

Teised kõrvaltoimed on toodud allpool – need on rühmitatud esinemise tõenäosuse järgi.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (tekib rohkem kui 1 kasutajal 10-st)

Losengid võivad põhjustada suu või keele kerget valu või ärritust. Te võite tunda ka iiveldust.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (tekivad vahemikus 1 kasutajal 10-st kuni 1 kasutajal 100-st)

Kurguvalu

Iiveldus

Ebamugavustunne kõhus

Kõhulahtisus

Seedehäired/kõrvetised - Kõhupuhitus - Luksumine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (tekivad vahemikus 1 kasutajal 100-st kuni 1 kasutajal 1000-st) - Närvilisus

Depressioon

Palpitatsioonid (südamepekslemine)

Südame löögisageduse kiirenemine

Valu rinnus - Nahalööve

Väsimus- ja üldine halb enesetunne.

Väga-harva esinevad kõrvaltoimed (tekivad vähem kui 1 kasutajal 10000-st):

Raske allergiline reaktsioon, mille sümptomiteks on äkiline hingeldus või pigistustunne rinnus, nahalööve ja minestustunne.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest tervishoiutöötajale.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage NiQuitin Mini pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sise- ja välispakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage pakendit millekski muuks, sest see võib sisaldada tabletikatte peent tolmu. Visake pakend ära nõuetekohaselt. Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu, mis on märgitud sise- ja välispakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage purki millekski muuks, sest see võib sisaldada tabletikatte peent tolmu.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida NiQuitin Mini sisaldab

Toimeaine on nikotiin. Iga loseng sisaldab 1,5 mg nikotiini (vaigukompleksina, mida nimetatakse nikotiinresinaadiks).

Teised koostisosad on mannitool (E421), naatriumalginaat (E401), ksantaankummi (E415), kaaliumbikarbonaat (E501), kaltsiumpolükarbofiil, veevaba naatriumkarbonaat (E500), kaaliumatsesulfaam (E950), maskeeriv lõhna- ja maitseaine, kirsi lõhna- ja maitseaine, magneesiumstearaat (E470b).

Kuidas NiQuitin Mini’d välja näevad ja pakendi sisu Valged kuni valkjad kumera pinnaga pressitud losengid.

1,5 mg losengi ühel küljel on märgistus „C”.

Igas purgis on 20 losengi. Pakendis võib olla üks (20 losengi) või kolm purki (60 losengi). Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja:

GlaxoSmithKline Export Ltd,

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS,

Ühendkuningriik

Tootja:

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd,

Knockbrack Dungarvan,Co. Waterford,

Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Lõõtsa 2

11415 Tallinn

Tel: +372 6676 900

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria NiQuitin Mini Cherry
Belgia NiQuitin Minilozenge
Eesti NiQuitin Mini Cherry
Hispaania NiQuitin Mini Cherry Flavour
Holland NiQuitin Minizuigtablet
Iirimaa NiQuitin Mini Cherry Flavour
Itaalia Niquitin
Poola NiQuitin Mini
Portugal NiQuitin cereja
Rootsi NiQuitin Körsbär
Saksamaa NiQuitin Mini Kirsche
Slovaki Vabariik NiQuitin Minis
Taani NiQuitin Cherry
Tšehhi Vabariik NiQuitin Minis
Ungari NiQuitin Minitab
Ühendkuningriik Nicabate Minis Cherry Flavour

Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida NiQuitin Mini sisaldab

Toimeaine on nikotiin. Üks loseng sisaldab 1,5 mg nikotiini (vaigukompleksina, mida kutsutakse nikotiinresinaadiks).

Abiained on mannitool (E421), naatriumalginaat, ksantaankummi, kaaliumdikarbonaat, kaltsiumpolükarbofiil, veevaba naatriumkarbonaat, kaaliumatsesulfaam, maitseained, magneesiumstearaat.

NiQuitin Mini ei sisalda suhkrut.

Kuidas NiQuitin Mini välja näeb ja pakendi sisu

Valged kuni kahvatuvalged kumera pinnaga pressitud imemistabletid (losengid), mille ühel küljel on pressitud „L”.

Iga tabletipurk sisaldab 20 losengi. Pakendis võib olla üks või kolm tabletipurki.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GlaxoSmithKline Export Ltd.

Brentford TW89GS

Ühendkuningriik

Tootja:

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited,

Knockbrack Dungarvan,

Co. Waterford,

Iirimaa

NiQuitin on GlaxoSmithKline’i grupi ettevõtete registreeritud kaubamärk.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Lõõtsa 2,

11415 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Viimsi Marketi Apteek

Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond
6074 126
benu.5156@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Jõgeva keskapteek

Kesk tn 4, Jõgeva linn, Jõgeva maakond
7757130
benu.5141@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Tooma haruapteek

J. Smuuli tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4538628
toomaapteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating