Otsituimad TOP 5

Nolvadex D 20mg tablet N30 (0)

Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained >  Endokrinoloogiline ravi
Nimetus: Nolvadex D 20mg tablet N30
Toimeained: Tamoxifen(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: AstraZeneca
ATC kood L02BA01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Nolvadexi toimeaine tamoksifeen kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse antiöstrogeenideks.

Nolvadexi kasutatakse rinnanäärmevähi raviks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Nolvadexi:

kui te olete ülitundlik (allergiline) tamoksifeeni või Nolvadexi mõne koostisosa suhtes. - kui te olete rase.

kui te toidate last rinnapiimaga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Nolvadex:

kui te kasutate antikoagulante (vere hüübimist vähendavad ravimid);

kui te kasutate rifampitsiini (tuberkuloosi ravim);

hilisel rinnataastamise operatsioonil (nädalad või aastad pärast esmast rinnanäärmeoperatsiooni, kui teie enda kehalt võetud koelapist moodustatakse uus rind), võib Nolvadex suurendada verehüüvete tekkeriski koelapi väikestes veresoontes, mis viib tüsistuste tekkele.

Venoosne trombemboolia

Tervetel tamoksifeeni saavatel naistel on 2-3 korda suurenenud risk venoosse trombemboolia tekkeks.

Patsientidel, kellel on suurenenud risk trombide tekkeks, tuleb tamoksifeeni kasutada ettevaatusega; näidustatud võib olla samaaegne antikoagulantravi (ravi vere hüübimist vähendavate ravimitega).

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Kindlasti palun informeerige oma arsti, kui te kasutate trombivastaseid ravimeid, näiteks varfariini (hoiab ära verehüüvete teket) või depressioonivastaseid ravimeid, näiteks paroksetiini (meeleolu parandamiseks või kuumahoogude raviks). Nolvadexi ei tohi kasutada koos aromataasi inhibiitoritega, näiteks anastrosooli, letrosooli või eksemestaaniga.

Rasedus:

Rasedad ei tohi Nolvadexi kasutada. Nolvadexi kasutamise ajal ei tohi te rasestuda. Palun küsige oma arstilt, milliseid rasestumisvastaseid vahendeid kasutada, kuna neist mõnede toimet võib Nolvadex mõjutada. Te peate otsekohe oma arsti poole pöörduma, kui kahtlustate, et olete alates Nolvadexi kasutamise alustamisest rasestunud.

Imetamine:

Imetamise ajal ei tohi Nolvadexi kasutada.

Oluline teave mõningate Nolvadexi koostisainete suhtes:

Ravim sisaldab abiainena laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

KUIDAS KASUTADA NOLVADEXi

Võtke Nolvadexi alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Tavaline annus on 20 mg päevas. Päevase annuse võib võtta iga päev ühekorraga või jagada kaheks ning võtta hommikul ja õhtul.

Kui teil on tunne, et Nolvadexi toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Nolvadexi rohkem, kui ette nähtud:

Võtke kohe ühendust arstiga.

Kui te unustate Nolvadexi võtta:

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Võtke seda niipea, kui meelde tuleb ning jätkake ravi nagu seni.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Nolvadexi toimeaine tamoksifeen kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse antiöstrogeenideks.

Nolvadexi kasutatakse rinnanäärmevähi raviks.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE NOLVADEXi KASUTAMIST

Ärge kasutage Nolvadexi:

kui te olete ülitundlik (allergiline) tamoksifeeni või Nolvadexi mõne koostisosa suhtes. - kui te olete rase.

kui te toidate last rinnapiimaga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Nolvadex:

kui te kasutate antikoagulante (vere hüübimist vähendavad ravimid);

kui te kasutate rifampitsiini (tuberkuloosi ravim);

hilisel rinnataastamise operatsioonil (nädalad või aastad pärast esmast rinnanäärmeoperatsiooni, kui teie enda kehalt võetud koelapist moodustatakse uus rind), võib Nolvadex suurendada verehüüvete tekkeriski koelapi väikestes veresoontes, mis viib tüsistuste tekkele.

Venoosne trombemboolia

Tervetel tamoksifeeni saavatel naistel on 2-3 korda suurenenud risk venoosse trombemboolia tekkeks.

Patsientidel, kellel on suurenenud risk trombide tekkeks, tuleb tamoksifeeni kasutada ettevaatusega; näidustatud võib olla samaaegne antikoagulantravi (ravi vere hüübimist vähendavate ravimitega).

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Kindlasti palun informeerige oma arsti, kui te kasutate trombivastaseid ravimeid, näiteks varfariini (hoiab ära verehüüvete teket) või depressioonivastaseid ravimeid, näiteks paroksetiini (meeleolu parandamiseks või kuumahoogude raviks). Nolvadexi ei tohi kasutada koos aromataasi inhibiitoritega, näiteks anastrosooli, letrosooli või eksemestaaniga.

Rasedus:

Rasedad ei tohi Nolvadexi kasutada. Nolvadexi kasutamise ajal ei tohi te rasestuda. Palun küsige oma arstilt, milliseid rasestumisvastaseid vahendeid kasutada, kuna neist mõnede toimet võib Nolvadex mõjutada. Te peate otsekohe oma arsti poole pöörduma, kui kahtlustate, et olete alates Nolvadexi kasutamise alustamisest rasestunud.

Imetamine:

Imetamise ajal ei tohi Nolvadexi kasutada.

Oluline teave mõningate Nolvadexi koostisainete suhtes:

Ravim sisaldab abiainena laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

KUIDAS KASUTADA NOLVADEXi

Võtke Nolvadexi alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Tavaline annus on 20 mg päevas. Päevase annuse võib võtta iga päev ühekorraga või jagada kaheks ning võtta hommikul ja õhtul.

Kui teil on tunne, et Nolvadexi toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Nolvadexi rohkem, kui ette nähtud:

Võtke kohe ühendust arstiga.

Kui te unustate Nolvadexi võtta:

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Võtke seda niipea, kui meelde tuleb ning jätkake ravi nagu seni.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Nolvadex põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimetena võivad esineda mao-ja sooletrakti häired (nagu iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhukinnisus), peavalu, pearinglus, kuumahood, genitaalpiirkonna sügelus, voolus või tupekaudne veritsus, vedelikupeetus, hüpertriglütserideemia (vere rasvasisalduse tõus) vahel koos pankreatiidiga (valu või hellustunne ülakõhus), nahalööbed või naha sügelus ja koorumine, löövet tekitav väikeste veresoonte põletik nahas, juuste väljalangemine või kopsu sidekoe põletik (mis võib sarnaselt tavalise kopsupõletikuga põhjustada õhupuudust ja köha). Tekkida võivad tundlikkuse häired (nagu maitsehäired ja naha tuimus või torkimistunne).

Tamoksifeeniga ravi saavatel patsientidel on täheldatud nägemisnärvi haiguste teket ning üksikutel juhtudel on patsient kaotanud nägemisvõime.

Patsientidel, kellel on suurenenud risk trombide tekkeks (k.a. väikestes veresoontes), tuleb tamoksifeeni kasutada ettevaatusega; näidustatud võib olla samaaegne antikoagulantravi (ravi vere hüübimist vähendavate ravimitega).

Teised võimalikud kõrvaltoimed on kalduvus verevalumite kergemale tekkele, madal leukotsüütide

(valgete vereliblede) sisaldus veres või madal spetsiaalset tüüpi leukotsüütide sisaldus veres (neutropeenia ja agranulotsütoos), munasarjatsüstid, tupepolüübid või teatud maksakahjustused nagu nt kollasus. Teised võimalikud kõrvaltoimed on mõju endomeetriumile (emaka sisekiht), mis võib väljenduda vereeritusena tupest või fibroide teke (põhjustab emaka suurenemist), mis võib väljenduda ebamugavustundena vaagnapiirkonnas või tupekaudse vereeritusena.

Tamoksifeenravi saavatel patsientidel on väga harva tekkinud erütematoosluupuse nahavormi või nahahilisporfüüriat.

Oluline on otsekohe arstile teatada, kui teil Nolvadexi kasutamise ajal või ükskõik millisel ajal selle järgselt, esineb ebaharilik vereeritus tupest, menstruatsioonihäired, tupevoolus või ebamugavustunne vaagnapiirkonnas, seda nt valu või surumistundena. Teatamine on oluline, kuna võivad tekkida mitmesugused muutused emaka sisekihis (endomeetriumis), millest mõned võivad olla tõsised, k.a vähk.

Rinnanäärmevähi ravi alguses võivad haigussümptomid mõnikord süveneda, nt valu või haigusest haaratud koeosa suurenemine. Teatage oma arstile ka tugevast iiveldusest, oksendamisest või janust, kuna see võib viidata muudatustele teie vere kaltsiumisisalduses, mida teie arst võib soovida kontrollida.

Nolvadexi kasutamisel on sagedaseks kõrvaltoimeks jalakrambid ja lihasvalu.

Nolvadexi kasutamisel võivad tekkida käte ja jalgade äkiline nõrkus või halvatus, äkilised raskused kõnelemisel, käimisel, esemete haaramisel, mõtlemisel. Need sümptomid tekivad ajuverevarustuse häirumisel ning võivad viidata insuldile.

Kui teil tekib mõni loetletud kõrvaltoimetest ning need kõrvaltoimed on püsivad, palun, rääkige sellest oma arstile.

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti.

Ärge laske end häirida võimalike kõrvaltoimete loetelust. Teil ei pruugi neist mitte ühtegi esineda.

Lõpetage Nolvadexi kasutamine ja kontakteeruge oma arstiga otsekohe järgmistel juhtudel:

kui teil tekivad hingamisraskused, millele kaasneb või ei kaasne näo, huulte, keele ja/või kurgu turse.

kui teil tekib näo, huulte, keele ja/või kurgu turse, mis võib põhjustada neelamisraskust.

kui teil tekivad tursed kätele, jalgadele või pahkluude piirkonda. - kui teil tekib urtikaaria (nõgestõbi).

Märkus

Pidage meeles, et see ravim on väljakirjutatud ainult teile. Ärge andke Nolvadex D tablette teistele ka juhul, kui nende sümptomid tunduvad olevat sarnased teie haigusele.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30ºC.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Kui teie arst lõpetab ravi, visake järelejäänud tabletid ära. Säilitage neid vaid oma arsti korraldusel. Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Nolvadex D sisaldab

Toimeaine on tamoksifeen. Üks tablett sisaldab 20 mg tamoksifeeni (tamoksifeentsitraadina).

Abiained on kroskarmelloosnaatrium, želatiin, laktoos, makrogool, magneesiumstearaat, maisitärklis, metüülhüdroksüpropüültselluloos ja titaandioksiid (E171).

Kuidas Nolvadex D välja näeb ja pakendi sisu Nolvadex D 20 mg kattega tabletid.

Blisterpakend, mis sisaldab 30 tabletti.

Müügiloa hoidja

AstraZeneca UK Ltd., 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, Ühendkuningriik

Tootja

Corden Pharma GmbH, Otto-Hahn Strasse, 68723 Plankstadt, Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AstraZeneca Eesti OÜ

Järvevana tee 9

11314 Tallinn

Tel: 6549 600Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Õismäe Apteek

Õismäe tee 1b, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6579166
benu.5109@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Mõisa

Mõisa tn 8, Narva linn, Ida-Viru maakond
3573098
A046@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Ülejõe Apteek

Jannseni tn 7a, Pärnu linn, Pärnu maakond
4432255
ylejoeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating